Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Rhieni maeth a gymeradwywyd yn ôl awdurdod lleol a mesur
None
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Eitem Data[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
Cliciwch yma i ddidoliNifer y lleoedd penodedig mewn perthynas â cymeradwyaethau hyn ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliNifer o'r rhieni maeth cymeradwy ar y gofrestr awdurdod lleol ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliNifer y lleoedd penodedig mewn perthynas â cymeradwyaethau hyn ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliNifer o'r rhieni maeth cymeradwy ar y gofrestr awdurdod lleol ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliNifer y lleoedd penodedig mewn perthynas â cymeradwyaethau hyn ar 31 MawrthCliciwch yma i ddidoliNifer o'r rhieni maeth cymeradwy ar y gofrestr awdurdod lleol ar 31 Mawrth
[Lleihau]Cymru4,0752,3474,1702,4434,3172,462
CymruYnys Môn864569384339
Gwynedd164103178111198120
Conwy113701308412780
Sir Ddinbych156781557714974
Sir y Flint133771577715676
Wrecsam161100172112166110
Powys101571537719482
Ceredigion865478478144
Sir Benfro133861399611063
Sir Gaerfyrddin300144282138274133
Abertawe302135248131303134
Castell-nedd Port Talbot292185297188306198
Pen-y-bont ar Ogwr325168331168293147
Bro Morgannwg15095149108156106
Caerdydd223129247146269160
Rhondda Cynon Taf331236365244428273
Merthyr Tudful985385468441
Caerffili1841081277615687
Blaenau Gwent116751388813580
Torfaen310169351196356195
Sir Fynwy6133764510465
Casnewydd250147243150229155

Metadata

Teitl

Gwasanaethau maethu preifat yn ôl awdurdod lleol a mesur

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth (cyfanredol)

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ddatganiad ystadegol blynyddol.

Mae maethu preifat yn digwydd pan fydd plentyn dan 16 oed (dan 18 os yw'n anabl) yn derbyn gofal gan oedolyn, nad yw'n berthynas, trwy drefniant preifat rhwng rhiant a gofalwr sy'n parhau am 28 diwrnod neu fwy. Gallai gofalwyr maeth preifat fod o deulu estynedig y plentyn, e.e. cefnder neu hen fodryb. Fodd bynnag, ni fydd unigolyn sy'n berthynas yn ôl diffiniad Deddf Plant 1989, h.y. nain neu daid, brawd, chwaer, modryb neu ewythr neu lys-riant yn ofalwr maeth preifat. Gall gofalwr maeth preifat fod yn ffrind i'r teulu, rhiant i ffrind i'r plentyn, neu'n rhywun nad oedd teulu'r plentyn yn ei adnabod yn flaenorol, sy'n barod i faethu plentyn yn breifat.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Allweddeiriau

Maethu, Maethu Preifat, agregau Plant, Plant, Asesiadau, Amddiffyn Plant

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.