Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Nifer yr hysbysiadau o blentyn yn cael ei faethu'n breifat a gafwyd yn ystod y flwyddyn, yn ôl awdurdod lleol ac oedran
None
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Oed ar 31 Mawrth[Hidlo]
-
Oed ar 31 Mawrth 1
[Lleihau]Awdurdod lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm PlantCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Plant
Cliciwch yma i ddidoliO dan 1Cliciwch yma i ddidoliOed 1-4Cliciwch yma i ddidoliOed 5-9Cliciwch yma i ddidoliOed 10-15Cliciwch yma i ddidoliOed 16+
[Lleihau]Cymru02228436
CymruYnys Môn000101
Gwynedd000000
Conwy000112
Sir Ddinbych000000
Sir y Flint001506
Wrecsam010304
Powys000000
Ceredigion000000
Sir Benfro001102
Sir Gaerfyrddin010124
Abertawe000000
Castell-nedd Port Talbot000000
Pen-y-bont ar Ogwr000000
Bro Morgannwg000000
Caerdydd000808
Rhondda Cynon Taf000000
Merthyr Tudful000000
Caerffili000000
Blaenau Gwent000000
Torfaen000202
Sir Fynwy000000
Casnewydd000617

Metadata

Teitl

Nifer yr hysbysiadau o blentyn yn cael ei faethu'n breifat a gafwyd yn ystod y flwyddyn, yn ôl oedran

Diweddariad diwethaf

23 Hydref 2019 23 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Plant sy'n Derbyn Gofal a Chymorth (cyfanredol)

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Disgrifiad cyffredinol

Mae maethu preifat yn digwydd pan fydd plentyn dan 16 oed (dan 18 os yw'n anabl) yn derbyn gofal gan oedolyn, nad yw'n berthynas, trwy drefniant preifat rhwng rhiant a gofalwr sy'n parhau am 28 diwrnod neu fwy. Gallai gofalwyr maeth preifat fod o deulu estynedig y plentyn, e.e. cefnder neu hen fodryb. Fodd bynnag, ni fydd unigolyn sy'n berthynas yn ôl diffiniad Deddf Plant 1989, h.y. nain neu daid, brawd, chwaer, modryb neu ewythr neu lys-riant yn ofalwr maeth preifat. Gall gofalwr maeth preifat fod yn ffrind i'r teulu, rhiant i ffrind i'r plentyn, neu'n rhywun nad oedd teulu'r plentyn yn ei adnabod yn flaenorol, sy'n barod i faethu plentyn yn breifat.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd y data eu cyflwyno i'r Tîm Casglu Data yn Llywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r ffurflen yn ymwneud â chyfres helaeth o wiriadau dilysu er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir ac yn gyson.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, yn y ddolen i'r we a nodir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Allweddeiriau

Maethu, Maethu Preifat, Plant, agregau Plant