Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Mesurau perfformiad gwasanaethau cymdeithasol meintiol - Oedolion
None
Côd Ardal[Hidlo]
Awdurdod LleolEr y gwnaed ymdrechion helaeth i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, mae\’r data yn parhau i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi\'u cwblhau\'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi\’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.<br /> <br />Am y rheswm hwn, dim ond data ar gyfer Cymru sydd wedi\'i gyhoeddi<br />.[Hidlwyd]
BlwyddynEr y gwnaed ymdrechion helaeth i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, mae\’r data yn parhau i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi\'u cwblhau\'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi\’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.<br /> <br />Am y rheswm hwn, dim ond data ar gyfer Cymru sydd wedi\'i gyhoeddi.<br />[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Agwedd[Hidlo]
-
Agwedd 1
Mesur Perfformiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Mesur PerfformiadCliciwch yma i ddidoliMesur Perfformiad[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwartel Isaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwartel Uchaf
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadorCliciwch yma i ddidoliEnwadur
PM18. Canran yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd o fewn 7 diwrnodRhifiadur: Nifer yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a gwblhawyd o fewn saith diwrnod gwaith<br /><br />Enwadur: Cyfanswm nifer yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn11,949.013,278.090.083.495.4
PM19. Cyfradd yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol i bob 1,000 o’r boblogaeth 75 oed a hynRhifiadur: Nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion 75 oed a hyn<br /><br />Enwadur: Poblogaeth 75 oed a hyn1,395.0286,647.04.93.36.3
PM20a. Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ail-alluogi ac sydd â phecyn gofal a chymorth llai o faint 6 mis yn ddiweddarachRhifiadur: Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ail-alluogi rhwng mis Hydref y flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn ariannol bresennol a oedd yn derbyn pecyn gofal a chymorth llai o faint 6 mis yn ddiweddarach<br /><br />Enwadur: Cyfanswm nifer yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ail-alluogi rhwng mis Hydref y flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn ariannol bresennol3,077.07,003.043.913.477.7
PM20b. Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ail-alluogi ac nad oes ganddynt becyn gofal a chymorth 6 mis yn ddiweddarachRhifiadur: Nifer yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ailalluogi rhwng mis Hydref y flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn ariannol bresennol nad oedd ganddynt becyn gofal a chymorth 6 mis yn ddiweddarach<br /><br />Enwadur: Cyfanswm nifer yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ail-alluogi rhwng mis Hydref y flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn ariannol bresennol6,434.09,634.066.859.477.3
PM21. Am faint o amser, ar gyfartaledd, mae pobl hyn (65 oed neu hyn) yn cael cymorth mewn cartrefi gofal preswyl (Dyddiau)Rhifiadur: Cyfanswm nifer y diwrnodau o\'r dyddiad derbyn i gartref gofal preswyl tan 31 Mawrth (pobl a gafodd eu lleoli ar ôl eu pen-blwydd yn 65 oed ac a oedd â phecyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth)<br /><br />Enwadur: Nifer y bobl a gafodd eu lleoli mewn cartref gofal preswyl ar neu ar ôl eu pen-blwydd yn 65 oed ac a oedd â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth6,239,421.07,489.0833.1790.1909.6
PM22. Oedran cyfartalog oedolion sy’n cael eu derbyn i gartrefi gofal preswylRhifiadur: Cyfanswm oedrannau pob oedolyn sy\'n cael ei dderbyn i gartref gofal preswyl yn ystod y flwyddyn<br /><br />Enwadur: Cyfanswm nifer yr oedolion sy\'n cael eu derbyn i gartrefi gofal preswyl yn ystod y flwyddyn338,227.04,012.084.383.985.1
PM23. Canran yr oedolion sydd wedi derbyn cyngor a chynhorthwy gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy ac nad ydynt wedi cysylltu â'r gwasanaeth eto am 6 misRhifiadur: Nifer yr oedolion a dderbyniodd gyngor a chynhorthwy gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy rhwng mis Hydref y flwyddyn flaenorol a mis Medi y flwyddyn bresennol ac na chysylltodd â\'r gwasanaeth eto am 6 mis<br /><br />Enwadur: Nifer yr oedolion a dderbyniodd gyngor a chynhorthwy gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy rhwng mis Hydref y flwyddyn ariannol flaenorol a mis Medi y flwyddyn ariannol bresennol34,464.055,117.062.5..|Ni chyfrifwyd amrediad chwartel isaf na chwartel uchaf oherwydd problemau ansawdd data...|Ni chyfrifwyd amrediad chwartel isaf na chwartel uchaf oherwydd problemau ansawdd data.

Metadata

Teitl

Mesurau Perfformiad Meintiol

Diweddariad diwethaf

26 Medi 2019 26 Medi 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fframwaith mesur perfformiad newydd ar gyfer awdurdodau lleol o ran eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r mesurau perfformiad statudol a nodir yn y fframwaith yn disodli'r holl fesurau perfformiad presennol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys dangosyddion perfformiad gwasanaethau cymdeithasol o dan y set o Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC).

Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17 a 2017-18 dal i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi'u cwblhau'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Am y rheswm hwn, dim ond data ar gyfer Cymru sydd wedi'i gyhoeddi.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau

Mesur Perfformiad, Oedolion, Plant, Pobl sy'n gadael Gofal