Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Mesurau perfformiad gwasanaethau cymdeithasol meintiol - Oedolion
None
Côd Ardal[Hidlo]
Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Agwedd[Hidlo]
-
Agwedd 1
Mesur Perfformiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Mesur PerfformiadCliciwch yma i ddidoliMesur Perfformiad[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwartel Isaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwartel Uchaf
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadorCliciwch yma i ddidoliEnwadur
PM18. Canran yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd o fewn 7 diwrnod11,949.013,278.090.083.495.4
PM19. Cyfradd yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol i bob 1,000 o’r boblogaeth 75 oed a hyn1,395.0286,647.04.93.36.3
PM20a. Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ail-alluogi ac sydd â phecyn gofal a chymorth llai o faint 6 mis yn ddiweddarach3,077.07,003.043.913.477.7
PM20b. Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ail-alluogi ac nad oes ganddynt becyn gofal a chymorth 6 mis yn ddiweddarach6,434.09,634.066.859.477.3
PM21. Am faint o amser, ar gyfartaledd, mae pobl hyn (65 oed neu hyn) yn cael cymorth mewn cartrefi gofal preswyl (Dyddiau)6,239,421.07,489.0833.1790.1909.6
PM22. Oedran cyfartalog oedolion sy’n cael eu derbyn i gartrefi gofal preswyl338,227.04,012.084.383.985.1
PM23. Canran yr oedolion sydd wedi derbyn cyngor a chynhorthwy gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chynhorthwy ac nad ydynt wedi cysylltu â'r gwasanaeth eto am 6 mis34,464.055,117.062.5....

Metadata

Teitl
Mesurau Perfformiad Meintiol

Diweddariad diwethaf
26 Medi 2019 26 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fframwaith mesur perfformiad newydd ar gyfer awdurdodau lleol o ran eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r mesurau perfformiad statudol a nodir yn y fframwaith yn disodli'r holl fesurau perfformiad presennol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys dangosyddion perfformiad gwasanaethau cymdeithasol o dan y set o Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC).

Casgliad data a dull cyfrifo
Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17 a 2017-18 dal i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi'u cwblhau'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Am y rheswm hwn, dim ond data ar gyfer Cymru sydd wedi'i gyhoeddi.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
Mesur Perfformiad, Oedolion, Plant, Pobl sy'n gadael Gofal