Neidio i'r cynnwys

Mesurau perfformiad

Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fframwaith mesur perfformiad newydd ar gyfer awdurdodau lleol o ran eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r mesurau perfformiad statudol a nodir yn y fframwaith yn disodli'r holl fesurau perfformiad presennol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru