Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Mesurau perfformiad gwasanaethau cymdeithasol meintiol - Mesurau perfformiad gwasanaethau cymdeithasol meintiol - Plant a phobl sy'n Gadael Gofal
None
Côd Ardal[Hidlo]
Awdurdod LleolEr y gwnaed ymdrechion helaeth i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, mae\’r data yn parhau i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi\'u cwblhau\'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi\’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.<br /> <br />Am y rheswm hwn, dim ond data ar gyfer Cymru sydd wedi\'i gyhoeddi<br />.[Hidlwyd]
BlwyddynEr y gwnaed ymdrechion helaeth i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, mae\’r data yn parhau i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi\'u cwblhau\'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi\’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.<br /> <br />Am y rheswm hwn, dim ond data ar gyfer Cymru sydd wedi\'i gyhoeddi.<br />[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Agwedd[Hidlo]
-
Agwedd 1
Mesur Perfformiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Mesur PerfformiadCliciwch yma i ddidoliMesur Perfformiad[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwartel Isaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwartel Uchaf
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadorCliciwch yma i ddidoliEnwadur
PM24. Canran yr asesiadau ar gyfer plant a gwblhawyd o fewn amserlenni statudolRhifiadur: Nifer yr asesiadau ar gyfer plant a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a gwblhawyd o fewn 42 diwrnod gwaith i’r pwynt atgyfeirio<br /><br />Enwadur: Nifer yr asesiadau ar gyfer plant a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn36,696.041,267.088.979.794.9
PM25. Canran y plant a gafodd gymorth i barhau i fyw gyda’u teuluRhifiadur: Nifer y plant â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth namyn nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth<br /><br />Enwadur: Nifer y plant â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth12,550.019,396.064.761.569.4
PM26. Canran y plant sy’n derbyn gofal a ddychwelodd adref o ofal yn ystod y flwyddynRhifiadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal sy’n dychwelyd adref o ofal yn ystod y flwyddyn<br /><br />Enwadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn814.08,515.09.68.112.0
PM27. Canran y plant a ail-gofrestrwyd ar Gofrestri Amddiffyn Plant awdurdodau lleolRhifiadur: Nifer y plant a ail-gofrestrwyd ar y CPR yn ystod y flwyddyn o fewn 12 mis i ddiwedd y cofrestriad blaenorol<br /><br />Enwadur: Cyfanswm nifer y cofrestriadau ar y CPR yn ystod y flwyddyn212.04,126.05.12.96.7
PM28. Am faint o amser, ar gyfartaledd, oedd plant ar Gofrestri Amddiffyn Plant yn ystod y flwyddyn (Dyddiau)Rhifiadur: Cyfanswm yr amseroedd (mewn diwrnodau) a dreuliodd pob plentyn ar y CPR os cafodd ei dynnu oddi ar y CPR yn ystod y flwyddyn<br /><br />Enwadur: Nifer y plant a gafodd eu tynnu oddi ar y CPR yn ystod y flwyddyn1,073,875.04,240.0253.3238.2265.0
PM29a. Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 2Rhifiadur: Nifer y plant sy\'n cyflawni\'r dangosydd pwnc craidd yng Nghyfnod Allweddol 2<br /><br />Enwadur: Nifer y plant yng Nghyfnod Allweddol 2464.0796.058.352.266.7
PM29b. Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 4Rhifiadur: Nifer y plant sy\'n cyflawni\'r dangosydd pwnc craidd yng Nghyfnod Allweddol 4<br /><br />Enwadur: Nifer y plant yng Nghyfnod Allweddol 498.0900.010.97.713.4
PM30. Canran y plant a welwyd gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis i ddechrau derbyn gofalRhifiadur: Nifer y plant a ddechreuodd dderbyn gofal yn ystod y flwyddyn galendr (Ionawr-Rhagfyr) ac a oedd wedi bod yn derbyn gofal yn ddi-dor am 3 mis o leiaf cyn 31 Mawrth ac sydd wedi’u gweld gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis<br /><br />Enwadur: Nifer y plant a ddechreuodd dderbyn gofal yn ystod y flwyddyn galendr ac a oedd wedi bod yn derbyn gofal yn ddi-dor am 3 mis o leiaf cyn 31 Mawrth ac a ddylai fod wedi’u gweld gan ddeintydd o fewn 3 mis746.01,253.059.556.477.0
PM31. Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth a oedd wedi cofrestru gyda meddyg teulu o fewn 10 diwrnod i ddechrau eu lleoliadRhifiadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth y dechreuodd eu lleoliad yn ystod y flwyddyn a lle cofrestrodd y plentyn gyda darparwr gwasanaethau meddygol cyffredinol o fewn 10 diwrnod gwaith i ddyddiad dechrau’r lleoliad<br /><br />Enwadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth y dechreuodd eu lleoliad yn ystod y flwyddyn2,838.03,132.090.682.6100.0
PM32. Canran y plant sy’n derbyn gofal sydd wedi newid ysgol o leiaf unwaith yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, am resymau heblaw trefniadau pontio, yn ystod y flwyddyn hyd at 31 MawrthRhifiadur: Nifer y plant o oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi newid ysgol o leiaf unwaith, am resymau heblaw trefniadau pontio, yn ystod y 12 mis hyd at 31 Mawrth<br /> <br />Enwadur: Nifer y plant o oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth452.04,503.010.06.511.5
PM33. Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael o leiaf tri lleoliad yn ystod y flwyddynRhifiadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth a gafodd o leiaf tri lleoliad ar wahân yn ystod y flwyddyn<br /> <br />Enwadur: Cyfanswm nifer y plant oedd yn derbyn gofal ar 31 Mawrth630.06,846.09.27.610.3
PM34a. Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 12 mis ar ôl gadael gofalRhifiadur: Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2015-16 a oedd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yn ystod y 12fed mis ar ôl iddynt adael gofal<br /><br />Enwadur: Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2015-16304.0568.053.550.065.2
PM34b. Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 24 mis ar ôl gadael gofalRhifiadur: Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2014-15 a oedd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yn ystod y 24ain mis ar ôl iddynt adael gofal <br /><br />Enwadur: Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2014-15272.0537.050.743.862.2
PM35. Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddynRhifiadur: Nifer y rhai sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn <br /><br />Enwadur: Nifer y rhai sy’n gadael gofal sydd rhwng 16 a 24 oed ar 31 Mawrth323.02,816.011.54.816.0

Metadata

Teitl

Mesurau Perfformiad Meintiol

Diweddariad diwethaf

26 Medi 2019 26 Medi 2019

Diweddariad nesaf

Diweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fframwaith mesur perfformiad newydd ar gyfer awdurdodau lleol o ran eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r mesurau perfformiad statudol a nodir yn y fframwaith yn disodli'r holl fesurau perfformiad presennol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys dangosyddion perfformiad gwasanaethau cymdeithasol o dan y set o Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC).

Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17 a 2017-18 dal i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi'u cwblhau'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Am y rheswm hwn, dim ond data ar gyfer Cymru sydd wedi'i gyhoeddi.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Allweddeiriau

Mesur Perfformiad, Oedolion, Plant, Pobl sy'n gadael Gofal