Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Arbrofol Mesurau perfformiad gwasanaethau cymdeithasol meintiol - Mesurau perfformiad gwasanaethau cymdeithasol meintiol - Plant a phobl sy'n Gadael Gofal
None
Côd Ardal[Hidlo]
Awdurdod LleolEr y gwnaed ymdrechion helaeth i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, mae\’r data yn parhau i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi\'u cwblhau\'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi\’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.<br /> <br />Am y rheswm hwn, dim ond data ar gyfer Cymru sydd wedi\'i gyhoeddi<br />.[Hidlwyd]
BlwyddynEr y gwnaed ymdrechion helaeth i gasglu gwybodaeth ddibynadwy a chywir gan awdurdodau lleol, mae\’r data yn parhau i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi\'u cwblhau\'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi\’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.<br /> <br />Am y rheswm hwn, dim ond data ar gyfer Cymru sydd wedi\'i gyhoeddi.<br />[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Agwedd[Hidlo]
-
Agwedd 1
Mesur Perfformiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Mesur PerfformiadCliciwch yma i ddidoliMesur Perfformiad[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwartel Isaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliChwartel Uchaf
Cliciwch yma i ddidoliRhifiadorCliciwch yma i ddidoliEnwadur
PM24. Canran yr asesiadau ar gyfer plant a gwblhawyd o fewn amserlenni statudolRhifiadur: Nifer yr asesiadau ar gyfer plant a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a gwblhawyd o fewn 42 diwrnod gwaith i’r pwynt atgyfeirio<br /><br />Enwadur: Nifer yr asesiadau ar gyfer plant a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn36,696.041,267.088.979.794.9
PM25. Canran y plant a gafodd gymorth i barhau i fyw gyda’u teuluRhifiadur: Nifer y plant â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth namyn nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth<br /><br />Enwadur: Nifer y plant â chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth12,550.019,396.064.761.569.4
PM26. Canran y plant sy’n derbyn gofal a ddychwelodd adref o ofal yn ystod y flwyddynRhifiadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal sy’n dychwelyd adref o ofal yn ystod y flwyddyn<br /><br />Enwadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn814.08,515.09.68.112.0
PM27. Canran y plant a ail-gofrestrwyd ar Gofrestri Amddiffyn Plant awdurdodau lleolRhifiadur: Nifer y plant a ail-gofrestrwyd ar y CPR yn ystod y flwyddyn o fewn 12 mis i ddiwedd y cofrestriad blaenorol<br /><br />Enwadur: Cyfanswm nifer y cofrestriadau ar y CPR yn ystod y flwyddyn212.04,126.05.12.96.7
PM28. Am faint o amser, ar gyfartaledd, oedd plant ar Gofrestri Amddiffyn Plant yn ystod y flwyddyn (Dyddiau)Rhifiadur: Cyfanswm yr amseroedd (mewn diwrnodau) a dreuliodd pob plentyn ar y CPR os cafodd ei dynnu oddi ar y CPR yn ystod y flwyddyn<br /><br />Enwadur: Nifer y plant a gafodd eu tynnu oddi ar y CPR yn ystod y flwyddyn1,073,875.04,240.0253.3238.2265.0
PM29a. Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 2Rhifiadur: Nifer y plant sy\'n cyflawni\'r dangosydd pwnc craidd yng Nghyfnod Allweddol 2<br /><br />Enwadur: Nifer y plant yng Nghyfnod Allweddol 2464.0796.058.352.266.7
PM29b. Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 4Rhifiadur: Nifer y plant sy\'n cyflawni\'r dangosydd pwnc craidd yng Nghyfnod Allweddol 4<br /><br />Enwadur: Nifer y plant yng Nghyfnod Allweddol 498.0900.010.97.713.4
PM30. Canran y plant a welwyd gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis i ddechrau derbyn gofalRhifiadur: Nifer y plant a ddechreuodd dderbyn gofal yn ystod y flwyddyn galendr (Ionawr-Rhagfyr) ac a oedd wedi bod yn derbyn gofal yn ddi-dor am 3 mis o leiaf cyn 31 Mawrth ac sydd wedi’u gweld gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis<br /><br />Enwadur: Nifer y plant a ddechreuodd dderbyn gofal yn ystod y flwyddyn galendr ac a oedd wedi bod yn derbyn gofal yn ddi-dor am 3 mis o leiaf cyn 31 Mawrth ac a ddylai fod wedi’u gweld gan ddeintydd o fewn 3 mis746.01,253.059.556.477.0
PM31. Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth a oedd wedi cofrestru gyda meddyg teulu o fewn 10 diwrnod i ddechrau eu lleoliadRhifiadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth y dechreuodd eu lleoliad yn ystod y flwyddyn a lle cofrestrodd y plentyn gyda darparwr gwasanaethau meddygol cyffredinol o fewn 10 diwrnod gwaith i ddyddiad dechrau’r lleoliad<br /><br />Enwadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth y dechreuodd eu lleoliad yn ystod y flwyddyn2,838.03,132.090.682.6100.0
PM32. Canran y plant sy’n derbyn gofal sydd wedi newid ysgol o leiaf unwaith yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, am resymau heblaw trefniadau pontio, yn ystod y flwyddyn hyd at 31 MawrthRhifiadur: Nifer y plant o oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi newid ysgol o leiaf unwaith, am resymau heblaw trefniadau pontio, yn ystod y 12 mis hyd at 31 Mawrth<br /> <br />Enwadur: Nifer y plant o oedran ysgol gorfodol sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth452.04,503.010.06.511.5
PM33. Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael o leiaf tri lleoliad yn ystod y flwyddynRhifiadur: Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth a gafodd o leiaf tri lleoliad ar wahân yn ystod y flwyddyn<br /> <br />Enwadur: Cyfanswm nifer y plant oedd yn derbyn gofal ar 31 Mawrth630.06,846.09.27.610.3
PM34a. Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 12 mis ar ôl gadael gofalRhifiadur: Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2015-16 a oedd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yn ystod y 12fed mis ar ôl iddynt adael gofal<br /><br />Enwadur: Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2015-16304.0568.053.550.065.2
PM34b. Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 24 mis ar ôl gadael gofalRhifiadur: Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2014-15 a oedd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yn ystod y 24ain mis ar ôl iddynt adael gofal <br /><br />Enwadur: Nifer y bobl ifanc a adawodd ofal yn ystod 2014-15272.0537.050.743.862.2
PM35. Canran y rhai sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddynRhifiadur: Nifer y rhai sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn <br /><br />Enwadur: Nifer y rhai sy’n gadael gofal sydd rhwng 16 a 24 oed ar 31 Mawrth323.02,816.011.54.816.0

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fframwaith mesur perfformiad newydd ar gyfer awdurdodau lleol o ran eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r mesurau perfformiad statudol a nodir yn y fframwaith yn disodli'r holl fesurau perfformiad presennol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys dangosyddion perfformiad gwasanaethau cymdeithasol o dan y set o Ddangosyddion Strategol Cenedlaethol (DSC).

Casgliad data a dull cyfrifo

Er bod ymdrechion mawr wedi bod i gasglu gwybodaeth gywir a dibynadwy o awdurdodau lleol, mae data ar gyfer 2016-17 a 2017-18 dal i fod yn amherffaith. Nid yw pob awdurdod lleol wedi gallu darparu ffurflenni wedi'u cwblhau'n llawn, oherwydd materion yn ymwneud â gweithredu neu baratoi’r system gyfrifiadurol newydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.

Am y rheswm hwn, dim ond data ar gyfer Cymru sydd wedi'i gyhoeddi.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2016-17.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Teitl

Mesurau Perfformiad Meintiol

Diweddariad diwethaf

26 Medi 2019 26 Medi 2019

Diweddariad nesaf

Medi 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau arbrofol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau

Mesur Perfformiad, Oedolion, Plant, Pobl sy'n gadael Gofal