Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer gronnus o brofion gwrthgyrff a chanlyniadau a awdurdodwyd ar gyfer categorïau gweithwyr hanfodol a phreswylydd.
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Canlyniad prawf[Hidlo]
-
Canlyniad prawf 1
[Lleihau]Gweithiwr allweddol[Hidlo]
-
-
Gweithiwr allweddol 1
[Lleihau]Nifer y profionProfion Gwrthgyrff Iechyd Cyhoeddus Cymru a data llif unffordd (gwrthgyrff) IGDCCliciwch yma i ddidoliNifer y profionProfion Gwrthgyrff Iechyd Cyhoeddus Cymru a data llif unffordd (gwrthgyrff) IGDC
Cliciwch yma i ddidoliProfion positifProfion Gwrthgyrff Iechyd Cyhoeddus Cymru a data llif unffordd (gwrthgyrff) IGDCCliciwch yma i ddidoliProfion negatifProfion Gwrthgyrff Iechyd Cyhoeddus Cymru a data llif unffordd (gwrthgyrff) IGDCCliciwch yma i ddidoliProfion amhendantProfion Gwrthgyrff Iechyd Cyhoeddus Cymru a data llif unffordd (gwrthgyrff) IGDC
[Lleihau]Pob gweithiwr allweddol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.14,745(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.80,410(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.215(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.95,370
Pob gweithiwr allweddolGweithiwr allweddol neu breswylydd : Cartref gofal(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.82(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2459(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.336
Gweithiwr allweddol neu breswylydd: Addysg(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,132(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.19,130(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.17(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.20,279
Gweithiwr allweddol: gwasanaethau brys964586560
Gweithiwr allweddol: Gofal Iechyd(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.10,322(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.42,411(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.70(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.52,803
Gweithiwr allweddol neu breswylydd: Arall neu anhysbys(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.147(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.1,9616(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2,114
Gweithiwr allweddol neu breswylydd: Carchar neu ganolfan gadw(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.10(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.553(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.68
Preswylydd: Hostel neu dy â chymorth1516.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31
Aelod o aelwyd gweithiwr allweddol16.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7
Heb ei nodi(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2,940(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.16,128104(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.19,172

Metadata

Teitl

Nifer gronnus o brofion gwrthgyrff a chanlyniadau a awdurdodwyd ar gyfer categorïau gweithwyr allweddol a phreswylydd.

Diweddariad diwethaf

23 Mehefin 2021 23 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

30 Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ffynhonnell 2

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Nifer gronnus o brofion gwrthgyrff a chanlyniadau a awdurdodwyd ar gyfer categorïau gweithwyr allweddol a phreswylydd ers 18 Mai 2020.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r data yn wybodaeth reoli sydd wedi’i chasglu i gefnogi gweithgarwch profi. Rydym yn cyhoeddi’r data i ddarparu crynodeb amserol o weithgarwch profi ond nid yw wedi bod yn destun yr un lefel o sicrwydd ansawdd â’r ystadegau swyddogol, gyda’r data yn destun diwygiadau yn y dyfodol.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

18 Mai 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gwybodaeth reoli yw’r data, ac nid ystadegau swyddogol, ac mae’n cael ei hadolygu’n rheolaidd

Ansawdd ystadegol

Gall cyfanswm nifer y profion a gwblhawyd fod yn wahanol i’r hyn sydd mewn tablau eraill oherwydd gwahanol amseroedd adrodd. Y data a gyflwynwyd yw’r cyfanswm cronnus ers wythnos 18 Mai 2020.

Mae nifer y profion a'r canlyniadau yn adlewyrchu cipolwg mewn amser a bydd y strategaeth samplu yn dylanwadu'n fawr arno ar yr eiliad honno. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau profion gwrthgyrff: coronafirws (COVID-19) ar ein gwefan.

Os yw prawf gwrthgyrff yn amwys, mae'n golygu bod y canlyniad yn amhendant.

Cyfunwyd categorïau gweithwyr allweddol a phreswylwyr oherwydd niferoedd bach mewn rhai categorïau lle byddai data wedi cael eu hatal er mwyn osgoi datgelu.

Mae rhai digwyddiadau prawf peilot i arbrofi gyda chaniatáu i gynulleidfaoedd ddychwelyd i ddigwyddiadau byw yn ei gwneud yn ofynnol i’r unigolion sy’n bresennol gael prawf PCR negatif o fewn y 5 diwrnod cyn y digwyddiad. O 10 Mai 2021, bydd profion a gymerwyd gan breswylwyr o Gymru sy’n mynychu naill ai digwyddiad peilot Cymreig neu ddigwyddiad peilot Seisnig yn cael eu cynnwys yn y data yma.

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, Profion