Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer gronnus o brofion gwrthgyrff a chanlyniadau a awdurdodwyd ar gyfer categorïau gweithwyr hanfodol a phreswylydd.
None
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Canlyniad prawf[Hidlo]
-
Canlyniad prawf 1
[Lleihau]Gweithiwr allweddol[Hidlo]
-
-
Gweithiwr allweddol 1
[Lleihau]Nifer y profionProfion Gwrthgyrff Iechyd Cyhoeddus Cymru a data llif unffordd (gwrthgyrff) IGDCCliciwch yma i ddidoliNifer y profionProfion Gwrthgyrff Iechyd Cyhoeddus Cymru a data llif unffordd (gwrthgyrff) IGDC
Cliciwch yma i ddidoliProfion positifProfion Gwrthgyrff Iechyd Cyhoeddus Cymru a data llif unffordd (gwrthgyrff) IGDCCliciwch yma i ddidoliProfion negatifProfion Gwrthgyrff Iechyd Cyhoeddus Cymru a data llif unffordd (gwrthgyrff) IGDCCliciwch yma i ddidoliProfion amhendantProfion Gwrthgyrff Iechyd Cyhoeddus Cymru a data llif unffordd (gwrthgyrff) IGDC
[Lleihau]Pob gweithiwr allweddol20,96980,847284102,100
Pob gweithiwr allweddolGweithiwr allweddol neu breswylydd : Cartref gofal922469347
Gweithiwr allweddol neu breswylydd: Addysg1,13619,1331820,287
Gweithiwr allweddol: gwasanaethau brys1084586572
Gweithiwr allweddol: Gofal Iechyd14,39742,4479356,937
Gweithiwr allweddol neu breswylydd: Arall neu anhysbys1471,96162,114
Gweithiwr allweddol neu breswylydd: Carchar neu ganolfan gadw1855376
Preswylydd: Hostel neu dy â chymorth1616.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32
Aelod o aelwyd gweithiwr allweddol16.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7
Heb ei nodi5,05416,52514921,728

Metadata

Teitl

Nifer gronnus o brofion gwrthgyrff a chanlyniadau a awdurdodwyd ar gyfer categorïau gweithwyr allweddol a phreswylydd.

Diweddariad diwethaf

13 Ebrill 2022 13 Ebrill 2022

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ffynhonnell 2

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Nifer gronnus o brofion gwrthgyrff a chanlyniadau a awdurdodwyd ar gyfer categorïau gweithwyr allweddol a phreswylydd ers 18 Mai 2020.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae’r data yn wybodaeth reoli sydd wedi’i chasglu i gefnogi gweithgarwch profi. Rydym yn cyhoeddi’r data i ddarparu crynodeb amserol o weithgarwch profi ond nid yw wedi bod yn destun yr un lefel o sicrwydd ansawdd â’r ystadegau swyddogol, gyda’r data yn destun diwygiadau yn y dyfodol.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

18 Mai 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gwybodaeth reoli yw’r data, ac nid ystadegau swyddogol, ac mae’n cael ei hadolygu’n rheolaidd

Ansawdd ystadegol

Gall cyfanswm nifer y profion a gwblhawyd fod yn wahanol i’r hyn sydd mewn tablau eraill oherwydd gwahanol amseroedd adrodd. Y data a gyflwynwyd yw’r cyfanswm cronnus ers wythnos 18 Mai 2020.

Mae nifer y profion a'r canlyniadau yn adlewyrchu cipolwg mewn amser a bydd y strategaeth samplu yn dylanwadu'n fawr arno ar yr eiliad honno. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau profion gwrthgyrff: coronafirws (COVID-19) ar ein gwefan.

Os yw prawf gwrthgyrff yn amwys, mae'n golygu bod y canlyniad yn amhendant.

Cyfunwyd categorïau gweithwyr allweddol a phreswylwyr oherwydd niferoedd bach mewn rhai categorïau lle byddai data wedi cael eu hatal er mwyn osgoi datgelu.

Cyn mis Rhagfyr 2020, cynhaliwyd profion gwrthgyrff gan fyrddau iechyd lleol yng Nghymru ar gyfer gwyliadwriaeth ar grwpiau allweddol sy'n gweithio ym maes iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg. Parhaodd y gwaith o brofi gweithwyr gofal cartref tan fis Ebrill 2021. Cynhwysir profion gwrthgyrff a gymerwyd am resymau diagnostig mewn ysbytai hefyd yn y data a gyflwynir yn y datganiad hwn.
Ni fyddwn yn adolygu data y tu hwnt i 52 wythnos.

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, Profion