Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer cronnus y profion antigenau PCR a'r canlyniadau yn ôl categori gweithiwr hanfodol neu breswylydd yn ôl awdurdodau lleol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
[Lleihau]Statws gweithiwr allweddol[Hidlo]
-
Statws gweithiwr allweddol 1
Cod y canlyniad prawf[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]Cyfanswm: Cartref gofal[Lleihau]Pob gweithiwr allweddol neu breswylwyr eraill[Lleihau]Person nad yw’n weithiwr allweddol nac yn breswylydd
[Lleihau]Gweithiwr allweddol: cartref gofal[Lleihau]Preswylydd: Cartref gofal[Lleihau]Preswylydd neu weithiwr allweddol: Cartref gofal[Lleihau]Pob gweithiwr allweddol neu breswylwyr eraill[Lleihau]Person nad yw’n weithiwr allweddol nac yn breswylydd
Cliciwch yma i ddidoliProfion positifCliciwch yma i ddidoliProfion negatifCliciwch yma i ddidoliNifer y profionCliciwch yma i ddidoliProfion positifCliciwch yma i ddidoliProfion negatifCliciwch yma i ddidoliNifer y profionCliciwch yma i ddidoliProfion positifCliciwch yma i ddidoliProfion negatifCliciwch yma i ddidoliNifer y profionCliciwch yma i ddidoliProfion positifCliciwch yma i ddidoliProfion negatifCliciwch yma i ddidoliNifer y profionCliciwch yma i ddidoliProfion positifCliciwch yma i ddidoliProfion negatifCliciwch yma i ddidoliNifer y profion
[Lleihau]Cymru4,900272,979277,8798,817227,027235,8448,6671,455,5101,464,17722,157205,548227,705370,8613,279,8583,650,719
CymruSir Ynys Môn909,7289,8181734,4464,61916937,81137,9803154,9345,2495,43668,35173,787
Gwynedd16622,64422,8102048,8489,05224165,24565,4861,10211,66012,7628,913113,990122,903
Conwy18817,67117,85940310,47210,87533082,27082,6005148,1338,64711,160119,833130,993
Sir Ddinbych21312,15512,3684619,2519,71238777,13377,5206407,5038,14310,939102,176113,115
Sir y Fflint20610,99711,2034838,2488,73134755,86956,2164565,6286,08418,405155,074173,479
Wrecsam42015,75216,17280710,51811,32549069,97470,4641,0469,86910,91517,748141,292159,040
Powys1876,0306,2172885,0005,28830666,32866,6344143,6414,05510,312110,043120,355
Ceredigion347327661442,4342,57820135,33235,533821,5991,6814,81759,04063,857
Sir Benfro222,5652,5871645,0255,18935588,38488,7391741,9942,16810,174107,621117,795
Sir Gaerfyrddin1695,0735,24275712,28513,042826136,487137,3138146,8877,70121,200185,610206,810
Abertawe3656,2426,60767810,29010,968897122,508123,4052,78118,19220,97331,541244,366275,907
Castell-nedd Port Talbot2684,4294,6976127,3817,99367176,11876,7891,86510,59112,45619,911147,408167,319
Pen-y-bont ar Ogwr1268,9069,03237823,58423,96259157,09857,6891,48511,76913,25419,088148,664167,752
Bro Morgannwg1759,1949,3691765,4715,64732149,20949,5308618,4859,34615,651150,040165,691
Rhondda Cynon Taf34919,56619,91586237,28438,14663391,46792,1002,25819,00921,26735,387266,868302,255
Merthyr Tudful1394,7284,86718210,26710,44918428,97429,1586756,2466,9219,99773,43883,435
Caerffili47033,51033,98051612,05512,57131458,20658,52093210,19211,12424,453207,888232,341
Blaenau Gwent22017,66817,8882036,1216,32415034,25434,4044966,1416,6379,68586,76596,450
Tor-faen23614,28714,5232806,6416,92118231,93032,1125936,3596,95212,036108,059120,095
Sir Fynwy11810,44510,5632598,3508,60917835,63835,8165687,3187,8867,83194,715102,546
Casnewydd23620,00420,24038512,11612,50122941,70441,9331,28115,29716,57819,516188,654208,170
Caerdydd50320,65321,15640210,94011,342665113,571114,2362,80524,10126,90646,661399,963446,624
[Ehangu]Y tu allan i Gymru neu Anhysbys462,3252,3711661563132641,24341,5698199,77610,59519,998136,648156,646

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Nifer cronnus y profion antigenau PCR a'r canlyniadau yn ôl categori gweithiwr hanfodol neu breswylydd yn ôl awdurdodau lleol ers 18 Mai 2020

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Cyfnodau data dan sylw

3 Chwefror 2020 ymlaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r data yn wybodaeth reoli sydd wedi’i chasglu i gefnogi gweithgarwch profi. Rydym yn cyhoeddi’r data i ddarparu crynodeb amserol o weithgarwch profi ond nid yw wedi bod yn destun yr un lefel o sicrwydd ansawdd â’r ystadegau swyddogol, gyda’r data yn destun diwygiadau yn y dyfodol.

Teitl

Nifer cronnus y profion antigenau PCR a'r canlyniadau yn ôl categori gweithiwr hanfodol neu breswylydd yn ôl awdurdodau lleol

Diweddariad diwethaf

20 Hydref 2021 20 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

27 Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, Profion

Ansawdd ystadegol

Gall cyfanswm nifer y profion a gwblhawyd fod yn wahanol i’r hyn sydd mewn tablau eraill a gyhoeddwyd oherwydd gwahanol amseroedd adrodd. Y data a gyflwynwyd yw’r cyfanswm cronnus ers wythnos 3 Chwefror 2020. At ddibenion y dadansoddiad hwn, wythnos yw 00:00 dydd Llun i 23.59 ddydd Sul.

Mae nifer y profion a gofnodir ar gyfer gweithwyr hanfodol yn dibynnu ar y categori gweithiwr hanfodol sy'n cael ei gofnodi yn y system pan gymerwyd y sampl.

Ar hyn o bryd nid yw'n bosibl gwahaniaethu rhwng gweithwyr allweddol a thrigolion ar gyfer samplau a broseswyd mewn labordai heblaw rhai GIG Cymru ac maent wedi'u cynnwys gyda'i gilydd yn y tabl.

Mae'r data'n cynnwys profion a broseswyd yn labordai GIG Cymru a labordai heblaw rhai GIG Cymru (labordai goleudy) ac felly nid yw’n cynnwys profion llif unffordd antigenau.

Mae lleoliad pob gweithiwr allweddol wedi’i seilio ar ei gartref os rhoddwyd yr wybodaeth honno, neu ei fan gwaith fel arall.

Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r ffigurau hyn. Nid yw'r profion wedi bod yn gyson dros amser, rhwng gwahanol weithwyr allweddol a gwahanol grwpiau o drigolion, na thrwy Gymru. Mae’r modd yr aethpwyd ati i brofi wedi newid mewn ymateb i ledaeniad y pandemig ac yn sgil newidiadau yn y ddealltwriaeth o’r risgiau i wahanol grwpiau, ac o ganlyniad i amrywiaeth yn y ffordd y gweithredir polisïau.

Eithriad i hyn yw’r sgrinio rheolaidd a gynhelir ar gyfer gweithwyr allweddol asymptomatig mewn cartrefi gofal. sy’n weddol gyson drwy Gymru erbyn hyn, ond a allai barhau i amrywio wrth ymateb i achosion lleol.

Ni fydd yr holl ganlyniadau sy'n ymwneud â gweithwyr allweddol a thrigolion wedi deillio o brofion cymunedol; er enghraifft mae rhai profion mewn ysbytai wedi’u cofnodi fel rhai sy’n ymwneud â phreswylwyr cartrefi gofal. Gall hyn arwain at fwy o ganlyniadau positif yn y grwpiau hyn nag a fyddai'n cael ei weld fel arall.

Oherwydd y rhesymau a nodir uchod, ni chyngorir gwneud cymariaethau rhwng awdurdodau lleol.

Cafodd y porth cartrefi gofal ei ailstrwythuro fel y porth sefydliadol ddydd Gwener 28 Awst 2020 i gynnwys amrywiaeth eang o sefydliadau – nid cartrefi gofal yn unig. Cyn hynny, roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn defnyddio’r categori lleoliad hwn i nodi profion ar gyfer gweithwyr cartrefi gofal a phreswylwyr, fodd bynnag nid yw hyn yn bosibl ers iddo gael ei ailstrwythuro fel y porth sefydliadol. O 28 Awst 2020 ymlaen, defnyddiwyd y maes meddyg sy'n gofyn i nodi profion cartrefi gofal drwy Borth Trefniannol y DU, mae hyn yn ddibynnol ar ddefnyddio’r codau cywir, fel arall bydd y profion hyn yn cael eu cynnwys yn y categori gweithiwr allweddol neu breswylydd: arall neu heb ei nodi.