Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer y profion antigenau PCR a brosesir gan labordai heblaw rhai GIG Cymru a’r ganran a brosesir o fewn 1, 2 a 3 diwrnod, yn ôl wythnos a lleoliad
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Wythnos yn cychwyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Llwybr profi[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Llwybr profi 1
-
-
Llwybr profi 2
Mesur[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli28/02/2022Cliciwch yma i ddidoli07/03/2022Cliciwch yma i ddidoli14/03/2022Cliciwch yma i ddidoli21/03/2022Cliciwch yma i ddidoli28/03/2022Cliciwch yma i ddidoli04/04/2022
[Lleihau]Pob llwybr profi[Lleihau]Labordy heblaw GIG Cymru[Lleihau]Profion drwy'r porth sefydliadauProfion wythnosol a gwblhawydCyfanswm y profion14,60314,20813,51911,205251142
% canlyniadau o fewn 1 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 1 diwrnod calendr81828164..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
% canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 2 ddiwrnod calendr96979892..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
% canlyniadau o fewn 3 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 3 diwrnod calendr999910099..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
[Lleihau]Profion yn y gymunedProfion wythnosol a gwblhawydCyfanswm y profion11,98715,14119,69620,9179,879203
% canlyniadau o fewn 1 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 1 diwrnod calendr97989895..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
% canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 2 ddiwrnod calendr991009999..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
% canlyniadau o fewn 3 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 3 diwrnod calendr100100100100..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
[Lleihau]Profion cartrefProfion wythnosol a gwblhawydCyfanswm y profion2,7073,7114,9475,1674,073518
% canlyniadau o fewn 1 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 1 diwrnod calendr94959072..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
% canlyniadau o fewn 2 ddiwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 2 ddiwrnod calendr98999996..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
% canlyniadau o fewn 3 diwrnod calendrProfion â dyddiad dilys sy’n cael eu prosesu mewn 3 diwrnod calendr9910010098..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael

Metadata

Teitl

Lleoliad profion antigen wedi'u prosesu yn labordai GIG Cymru ac mewn labordai nad ydynt yn rhan o GIG Cymru

Diweddariad diwethaf

13 Ebrill 2022 13 Ebrill 2022

Diweddariad nesaf

-

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, Profion

Disgrifiad cyffredinol

Cyfanswm wythnosol y profion COVID-19 a awdurdodwyd mewn labordy GIG Cymru / labordy nad yw'n rhan o GIG Cymru, yn ôl lleoliad.

Amlder cyhoeddi

Wythnosol

Ansawdd ystadegol

At ddibenion y dadansoddiad hwn, wythnos yw 00:00 dydd Llun i 23.59 ddydd Sul.
Mae'r data hwn yn cynnwys yr holl brofion a gwblhawyd nid dim ond nifer yr unigolion a brofwyd. Felly, bydd y cyfansymiau yma yn wahanol i nifer yr unigolion sy'n cael eu profi neu'r cyfnod profi.
Nid yw’r perfformiad canlyniadau a ddangosir yn ffigur cyflawn o’r dechrau i’r diwedd. Mae’n mesur o ddyddiad cofnodi casglu’r sampl i’r amser y bydd y canlyniad yn cael ei awdurdodi yn labordai. Nid yw’n rhoi awgrym o ba mor hir y mae’n ei gymryd i unigolyn gael y canlyniad ar ôl cymryd y prawf.

Mae samplau a gesglir fel rhan o raglenni sgrinio rheolaidd, fel profion asymptomatig mewn cartrefi gofal wedi’u cynnwys mewn profion sgrinio ar gyfer gweithwyr allweddol. Mae hyn hefyd yn cynnwys profi preswylwyr mewn lleoliadau lle bydd gweithwyr allweddol yn cael eu cyflogi.

Mae samplau a gesglir mewn canolfannau profi torfol, unedau profi cymunedol ac unedau profi symudol wedi’u cynnwys mewn profion cymunedol a thorfol: yn y fan a’r lle. Dyma’r profion y mae angen clinigol amdanynt a gallant gynnwys profion sgrinio cyn llawdriniaethau.

Nid yw profion sydd wedi'u cynnwys o dan ‘arall’ yn cynnwys digon o wybodaeth yn y Cofnod Electronig o’r Profion (ETR) i allu eu neilltuo i gategori. Gall y rhain gynnwys samplau a gymerwyd mewn lleoliadau eraill fel meddygfeydd hefyd.

Mae cyfran y canlyniadau a awdurdodwyd o fewn nifer o ddiwrnodau calendr yn seiliedig ar brofion â dyddiad dilys; gall hyn fod yn wahanol i gyfanswm nifer y profion a gyflwynir isod. Er enghraifft, pe bai dyddiad awdurdodi yn cael ei gofnodi, a hwnnw’n ddyddiad cyn i’r sampl gael ei gasglu, byddai hwn yn ddyddiad annilys ac ni fyddai’n cael ei gynnwys yn yr enwadur ar gyfer y cyfrifiad.

Mae'r data'n cynnwys profion a brosesir yn labordai’r GIG / y tu allan i GIG Cymru felly nid yw profion antigenau llif unffordd wedi'u cynnwys.

Mae samplau a gesglir mewn unedau profi symudol wedi'u cynnwys yn y data ar gyfer canolfan brofi rhanbarthol.

Profion o gartrefi gofal yw’r rhan fwyaf o’r profion a gynhaliwyd drwy’r porth sefydliadau hyd 28 Awst 2020. Ehangwyd ef ers hynny mae wedi cael i gynnwys sefydliadau eraill.

Rhwng yr wythnosau sy'n dechrau ar 14 Medi 2020 a 12 Hydref 2020, yn dilyn newidiadau yn y data ffynhonnell a ddarparwyd gan Labordai nad sy’n rhan o GIG Cymru, roedd problemau o ran dyrannu data profi i wahanol lwybrau. Mae hyn bellach wedi'i ddatrys ac mae ateb parhaol ar waith sy'n cael ei adlewyrchu yn y data o'r wythnos sy'n dechrau ar 19 Hydref 2020. Roedd yr ateb dros dro a ddefnyddiwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystod y cyfnod yma yn gadarn, felly mae'r data'n gymharol.

Mae rhai digwyddiadau prawf peilot i arbrofi gyda chaniatáu i gynulleidfaoedd ddychwelyd i ddigwyddiadau byw yn ei gwneud yn ofynnol i’r unigolion sy’n bresennol gael prawf PCR negatif o fewn y 5 diwrnod cyn y digwyddiad. O 10 Mai 2021, bydd profion a gymerwyd gan breswylwyr o Gymru sy’n mynychu naill ai digwyddiad peilot Cymreig neu ddigwyddiad peilot Seisnig yn cael eu cynnwys yn y data yma.
Ni fyddwn yn adolygu data y tu hwnt i 52 wythnos.