Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllido alldro cyfalaf, yn ôl awdurdod a ffynhonnell y cyllid (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
[Lleihau]Rhes 2
-
Rhes 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau cyfalaf a chyfraniadau eraill[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDerbyniadau cyfalaf defnyddiadwy a ddefnyddiwyd ar gyfer gwariant[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf wedi'i ariannu o refeniw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliArrall
[Lleihau]Cyfanswm Cymru372,48783,472226,798491,4001,174,158
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol364,19979,216197,762479,8681,121,046
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn10,2992,4576,6009,99929,355
Gwynedd11,1091,3843,1207,78523,398
Conwy9,0091,34221310,73821,302
Sir Ddinbych21,7451,4451,88622,52847,604
Sir y Fflint11,685012,87132,82557,381
Wrecsam9,3621,70913,64043,18567,895
Powys26,23410,3778,64616,37061,627
Ceredigion4,9231,1151,2802,82410,142
Sir Benfro22,9371511,71340,06074,725
Sir Gaerfyrddin20,6048,2975,55731,96866,426
Abertawe13,9445,40329,74237,12586,214
Castell-nedd Port Talbot30,345060528,01358,963
Pen-y-bont ar Ogwr16,6291809,9229,85336,584
Bro Morgannwg15,7913,22513,45411,89144,361
Rhondda Cynon Taf35,3281,06829,79735,567101,760
Merthyr Tudful2,7821,3532927,59412,021
Caerffili8,8175,24536,95919,31070,331
Blaenau Gwent4,04267703,9748,693
Torfaen10,5861,05322210,23622,097
Sir Fynwy15,09917,32422614,12746,776
Casnewydd16,4624,86562513,17535,127
Caerdydd46,46810,68210,39370,721138,264
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu6,0453,57627,1542,74239,517
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys4,3613051604,682
Heddlu Gwent44901,28501,734
Heddlu Gogledd Cymru4623,03112,1872,74218,422
Heddlu De Cymru77324013,666014,679
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân1,3915861,3178,79012,084
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru6261703,4784,121
Awdurdod Tân Gogledd Cymru596569962,4683,729
Awdurdod Tân De Cymru16901,2212,8444,234
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol8529456501,511
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog28376330392
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro0181560174
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri56903760945

Metadata

Teitl
Ariannu gwariant alldro cyfalaf

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro cyfalaf (COR), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro cyfalaf. Mae data ar gael ar wariant yng Nghymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, derbynebion gwariant alldro cyfalaf