Neidio i'r cynnwys

Cyllid

Mae’r data ystadegol cyllid llywodraeth leol yn cynnwys set gyflawn a chynhwysfawr o wybodaeth ar gyllid awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae'r data’n cynnwys gwariant refeniw a chyfalaf, grantiau cyffredinol a phenodol, y dreth gyngor a gwybodaeth am ardrethi annomestig. Mae'n cynnwys data hanesyddol, data cyfredol a data ar wariant wedi’i gyllidebu.