Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Cyfalaf

Gwariant cyfalaf yw’r gwariant ar fuddsoddi yng ngwasanaethau awdurdodau lleol, sef yn bennaf darparu, caffael a gwella asedau sefydlog megis tir, adeiladau a cherbydau.