Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol SIART: Gwariant alldro cyfalaf, yn ôl gwasanaeth (£ mil)
Siart cyfateb i'r tabl data
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes(Disgynnol)[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1(Disgynnol)
-
-
[Lleihau]Rhes 2(Disgynnol)
-
-
[Lleihau]Rhes 3(Disgynnol)
-
-
Rhes 4(Disgynnol)
Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cyfanswm gwariant/derbyniadau cyfalaf1,015,2132,009,5671,113,2141,174,1581,230,717
Cyfanswm gwariant/derbyniadau cyfalaf[Lleihau]Cyfanswm pob gwasanaeth1,005,0621,086,0941,111,9971,173,0781,227,953
Cyfanswm pob gwasanaeth[Ehangu]Cyfanswm addysg245,592335,023374,541429,880331,300
[Ehangu]Holl trafnidiaeth168,071119,743129,292142,408196,022
[Ehangu]Cyfanswm tai260,290316,476330,462318,273336,702
[Ehangu]Cyfanswm gwasanaethau lleol eraill114,916115,947109,198134,293169,627
[Ehangu]Cynllunio a datblygu103,32892,67073,08443,83975,591
[Ehangu]Gweinyddu cyffredinol41,90636,31138,00435,77044,376
[Ehangu]Cyfanswm gwasanaethau cyfraith, trefn ac amddiffyn48,03857,34042,66751,60148,063
[Ehangu]Gwasanaethau cymdeithasol22,92012,58314,74917,01426,271
[Ehangu]Trafodion eraill10,151923,4731,2171,0802,764

Metadata

Teitl
Gwariant alldro cyfalaf

Diweddariad diwethaf
Hydref 2019 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro cyfalaf (COR), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro cyfalaf. Mae data ar gael ar wariant yng Nghymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, derbynebion gwariant alldro cyfalaf