Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol SIART: Gwariant alldro cyfalaf, yn ôl gwasanaeth (£ mil)
Siart cyfateb i'r tabl data
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes(Disgynnol)[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1(Disgynnol)
-
-
[Lleihau]Rhes 2(Disgynnol)
-
-
[Lleihau]Rhes 3(Disgynnol)
-
-
Rhes 4(Disgynnol)
Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cynyddu bennaf oherwydd pryniant y Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai yn 2015-16.Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cyfanswm gwariant/derbyniadau cyfalaf1,015,2132,009,5671,113,2141,174,1581,230,717
Cyfanswm gwariant/derbyniadau cyfalaf[Lleihau]Cyfanswm pob gwasanaeth1,005,0621,086,0941,111,9971,173,0781,227,953
Cyfanswm pob gwasanaeth[Ehangu]Cyfanswm addysg245,592335,023374,541429,880331,300
[Ehangu]Holl trafnidiaeth168,071119,743129,292142,408196,022
[Ehangu]Cyfanswm tai260,290316,476330,462318,273336,702
[Ehangu]Cyfanswm gwasanaethau lleol eraill114,916115,947109,198134,293169,627
[Ehangu]Cynllunio a datblyguGwariant ar daliadau adrannau cynllunio ar reoli datblygiadau, rheoliadau adeiladu a gweithredu gweithdrefnau cynllunio; gwariant uniongyrchol ar gadwraeth, gwelliannau amgylcheddol, addasu a datblygu masnachol; safleoedd sipsiwn; blaensymiau a grantiau ar gyfer mentrau diwydiannol a masnachol a datblygu diwydiannol; a thwristiaeth.  Nid yw\'n cynnwys gwariant ar gyfer ystadau masnachu diwydiannol.103,32892,67073,08443,83975,591
[Ehangu]Gweinyddu cyffredinolGwariant ar eiddo, trafnidiaeth, cyfarpar a deunyddiau sy\'n perthyn i\'r awdurdod ei hun yn gyffredinol, nad oes modd ei osod yn briodol o\'i gymharu â rhyw wasanaeth penodol arall.41,90636,31138,00435,77044,376
[Ehangu]Cyfanswm gwasanaethau cyfraith, trefn ac amddiffyn48,03857,34042,66751,60148,063
[Ehangu]Gwasanaethau cymdeithasolGwariant a derbyniadau ar gyflogaeth warchodol a gweithdai.  Heb gynnwys iechyd porthladdoedd.   Os darperir safle ar gyfer gwasanaethau addysgol a chymdeithasol personol i blant o dan bump oed, dim ond y gwariant/derbyniadau y gellir eu priodoli i wasanaethau cymdeithasol personol a gynhwysir.22,92012,58314,74917,01426,271
[Ehangu]Trafodion eraillCynyddu bennaf oherwydd pryniant y Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai yn 2015-16.10,151923,4731,2171,0802,764

Metadata

Teitl

Gwariant alldro cyfalaf

Diweddariad diwethaf

Hydref 2019 Hydref 2019

Diweddariad nesaf

Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro cyfalaf (COR), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro cyfalaf. Mae data ar gael ar wariant yng Nghymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, derbynebion gwariant alldro cyfalaf