Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gofyniad cyllideb yn ôl awdurdod (£ mil ac eithrio lle y'i nodir)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Disgrifiad[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliGofynion y gyllidebCliciwch yma i ddidoliRhyddhad ardrethi annomestig dewisolCliciwch yma i ddidoliArdrethi annomestig wedi'u hailddosbarthuCliciwch yma i ddidoliGrant cynnal refeniwCliciwch yma i ddidoliGrant cynllun gostyngiadau’r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSwm i'w gasglu o'r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliPraeseptau cynghorau cymunedCliciwch yma i ddidoliSylfaen y dreth gyngor cyn addasiad y gyfradd gasglu (nifer cyfwerth â band D)Cliciwch yma i ddidoliCyfradd gasglu a dybir (canran)Cliciwch yma i ddidoliAnheddau wedi'u heithrio Dosbarth O (nifer cyfwerth â band D)Cliciwch yma i ddidoliSylfaen y dreth gyngor at ddibenion pennu trethi (nifer cyfwerth â band D)Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned) (£)Cliciwch yma i ddidoliCynllun Gostyngiadau'r dreth gyngor 2000-01 (£)Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sir (£)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilio (treth gyngor band D gyfartalog) (£)Cliciwch yma i ddidoliGrant trosiannol i leihau'r dreth gyngor 2000-03Cliciwch yma i ddidoliPraesept yr awdurdod heddlu
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol6,193,3374,9201,079,2003,395,244.1,723,81347,2361,261,64298.088081,238,2191,392.17.274.771,666.94.340,226
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn143,5567024,31376,692.42,6211,48031,88598.5012631,5331,351.66.290.611,642.27.9,164
Gwynedd263,86447843,341144,238.76,7632,50452,44299.00051,9181,478.54.290.611,769.15.15,088
Conwy231,71122341,200120,199.70,5362,40151,47398.50050,7011,391.22.290.611,681.83.14,734
Sir Ddinbych209,7976032,656119,275.57,9252,18040,76398.80040,2741,438.29.290.611,728.90.11,704
Sir y Fflint289,0043253,080146,307.89,6503,05065,27298.90064,5541,388.76.290.611,679.37.18,760
Wrecsam252,72426045,995138,301.68,6882,73954,45298.20353,4751,284.49.290.611,575.10.15,540
Powys273,45813446,636137,652.89,3034,15263,14698.5019862,3971,431.22.260.561,691.78.16,258
Ceredigion152,13923626,09881,549.44,7281,14132,42398.50031,9361,400.55.260.561,661.11.8,321
Sir Benfro239,79629143,444128,761.67,8832,17658,45797.7516057,3021,184.66.260.561,445.22.14,931
Sir Gaerfyrddin377,87336164,595209,564.104,0746,64175,90497.50074,0071,406.28.260.561,666.84.19,283
Abertawe469,83740085,721253,660.130,8561,58294,28197.50091,9231,423.54.272.711,696.25.25,069
Castell-nedd Port Talbot306,34838749,409177,353.79,9742,26749,58697.00048,0981,662.72.272.721,935.44.13,117
Pen-y-bont ar Ogwr289,43530449,685153,442.86,6112,85355,60498.00054,4921,589.42.272.721,862.14.14,861
Bro Morgannwg243,20929045,061115,960.82,4783,06162,08697.5027260,8061,356.41.272.711,629.12.16,583
Rhondda Cynon Taf506,26242581,792306,875.118,0212,14079,31797.50077,3341,526.11.272.721,798.83.21,090
Merthyr Tudful127,4639420,37676,434.30,7472319,16796.00018,4011,670.97.272.721,943.69.5,018
Caerffili355,75417261,476221,892.72,55984662,10297.50060,5491,198.35.272.961,471.31.16,528
Blaenau Gwent151,73220824,13491,929.35,87750621,75095.00020,6621,736.33.272.962,009.29.5,640
Torfaen188,5258931,753108,714.48,1471,67934,32499.00033,9811,416.87.272.961,689.83.9,275
Sir Fynwy164,680632,93764,823.66,9252,95246,80099.00046,3321,444.48.272.961,717.44.12,647
Casnewydd300,688050,919177,158.72,61141860,93898.90060,2681,204.81.272.961,477.77.16,451
Caerdydd655,482400124,579344,468.186,835446149,47098.5049147,2771,268.60.272.721,541.32.40,165

Metadata

Teitl
Gofynion cyllideb ar gyfer awdurdodau lleol

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Mawrth 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n cynnal yr arolwg gofynion cyllideb. Mae data ar gael ynglyn â gwariant refeniw, yn net o werth grantiau penodol ac unrhyw drosglwyddo i/o gronfeydd, a gyllidebwyd gan bob cyngor sir ac awdurdod yr heddlu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae'r data hefyd yn cynnwys dadansoddiad eang o'r modd o ariannu'r gwariant hwnnw, gan gynnwys lefelau'r dreth gyngor a osodir gan bob awdurdod.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-97. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynt ar gael ar gyfer dosbarthau a siroedd blaenorol Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996. Mae data ar gyfer awdurdodau heddlu unigol ar gael ar gyfer pob blwyddyn ers 1995-96, pan ddaeth y cyrff hyn yn rhai â'r pwerau i osod eu treth gyngor eu hunain.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Chwefror ers 1993-94. Mae'r canlyniadau ar gael yn hwyr ym mis Mawrth, tua un wythnos cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gofynion cyllideb