Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gofyniad cyllideb awdurdod yr heddlu yn ôl ffynhonnell incwm (£ mil ac eithrio lle y'i nodir)
Siart cyfateb i'r tabl data
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Disgrifiad[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliArdrethi annomestig wedi'u hailddosbarthuCliciwch yma i ddidoliGrant cynnal refeniwCliciwch yma i ddidoliGrant yr heddluCliciwch yma i ddidoliSwm i'w gasglu o'r dreth gyngor
2003-0466,00074,795209,185118,880
2004-0567,20075,248225,763138,850
2005-0667,20076,643234,984151,874
2006-0773,00075,790216,956161,527
2007-0879,10074,913224,972172,225
2008-0986,80071,287230,489182,408
2009-1089,40072,979236,271191,978
2010-1193,50073,287242,239201,334
2011-1278,70082,300245,744211,185
2012-1391,10059,900228,481220,576
2013-1482,56065,240240,091230,861
2014-1572,87067,130236,153240,907
2015-1666,92068,090221,923249,089
2016-1748,85087,907218,140257,969
2017-1852,95085,750211,234273,630
2018-1952,50088,400209,034290,140
2019-2053,05090,350213,882318,810
2020-2156,80086,600240,622340,226

Metadata

Teitl
Gofynion cyllideb ar gyfer awdurdodau heddlu

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Mawrth 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data Gofynion Cyllideb (Heddlu) (BR2), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n cynnal yr arolwg gofynion cyllideb. Mae data ar gael ynglyn â gwariant refeniw, yn net o werth grantiau penodol ac unrhyw drosglwyddo i/o gronfeydd, a gyllidebwyd gan bob cyngor sir ac awdurdod yr heddlu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae'r data hefyd yn cynnwys dadansoddiad eang o'r modd o ariannu'r gwariant hwnnw, gan gynnwys lefelau'r dreth gyngor a osodir gan bob awdurdod.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-97. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynt ar gael ar gyfer dosbarthau a siroedd blaenorol Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996. Mae data ar gyfer awdurdodau heddlu unigol ar gael ar gyfer pob blwyddyn ers 1995-96, pan ddaeth y cyrff hyn yn rhai â'r pwerau i osod eu treth gyngor eu hunain.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Chwefror ers 1993-94. Mae'r canlyniadau ar gael yn hwyr ym mis Mawrth, tua un wythnos cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gofynion cyllideb, heddlu