Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ôl-ddyledion treth gyngor, yn ôl awdurdod bilio (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Math o incwm[Hidlo]
-
Math o incwm 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i'w gasglu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau a dderbynwyd yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm a dderbynwyd fel canran o'r debyd cyfan[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau a gasglwyd fel canran o'r swm yn y gyllideb[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau wedi'u dileu yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau heb eu talu erbyn 31 Mawrth
Cliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion a dygwyd ymlaen ar 1 EbrillCliciwch yma i ddidoliDebyd treth gyngor yn ystod y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol86,245-3,86282,383.29,340..5,90947,134
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn2,494-1402,354.530..401,784
Gwynedd3,704-9322,772.581..1352,056
Conwy3,5013773,878.1,739..1132,026
Sir Ddinbych2,330-362,294.744..1841,366
Sir y Fflint2,892-2182,674.1,141..2081,325
Wrecsam3,953-2233,730.947..6122,171
Powys3,570-1773,393.1,513..1221,758
Ceredigion2,735-552,680.1,011..1931,476
Sir Benfro2,071-6231,448.205..1921,051
Sir Gaerfyrddin6,199-2095,990.1,508..844,398
Abertawe7,548-357,513.2,405..6914,417
Castell-nedd Port Talbot3,974984,072.1,207..4882,377
Pen-y-bont ar Ogwr4,805-5904,215.1,994..3751,846
Bro Morgannwg1,809-1161,693.1,163..112418
Rhondda Cynon Taf5,509-1575,352.2,165..3452,842
Merthyr Tudful3,847-1463,701.883..1932,625
Caerffili3,180-1363,044.1,558..1701,316
Blaenau Gwent3,556-593,497.1,211..1222,164
Torfaen2,6301272,757.1,116..1051,536
Sir Fynwy3,061-1212,940.1,225..1661,549
Casnewydd4,188-1234,065.1,464..2372,364
Caerdydd8,689-3688,321.3,030..1,0224,269

Metadata

Teitl
Casglu'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2017 Mehefin 2017

Diweddariad nesaf
Mehefin 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r ôl-ddyledion, symiau a gasglwyd a symiau sy'n parhau i fod heb eu talu yn net o werth grant budd-dal y dreth gyngor gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'r holl ffigurau'n cynnwys y symiau a gasglwyd ar ran awdurdodau'r heddlu a chynghorau cymuned a'r symiau a dderbyniwyd gan y Swyddfa Gartref ar gyfer anheddau Dosbarth O sydd wedi eu heithrio.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, graddfa casglu'r dreth gyngor