Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ôl-ddyledion treth gyngor, yn ôl awdurdod bilio (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Math o incwm[Hidlo]
-
Math o incwm 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynAr gyfer ôl-ddyledion, dyma gyfanswm unrhyw ddebydau a godwydCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynAr gyfer ôl-ddyledion, dyma gyfanswm unrhyw ddebydau a godwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i'w gasgluSwm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i\'w gasglu pan bennwyd y dreth gyngor[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau a dderbynwyd yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm a dderbynwyd fel canran o'r debyd cyfan[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau a gasglwyd fel canran o'r swm yn y gyllideb[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau wedi'u dileu yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau heb eu talu erbyn 31 Mawrth
Cliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion a dygwyd ymlaen ar 1 EbrillCliciwch yma i ddidoliDebyd treth gyngor yn ystod y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol173,608-4,852168,756.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40,230.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,397121,129
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn4,078-4743,604.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol371.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1503,083
Gwynedd9,214-2139,001.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,162.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol277,812
Conwy5,924836,007.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,243.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1874,577
Sir Ddinbych3,225-1633,062.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,032.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1551,875
Sir y Fflint4,640-2764,364.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,242.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6612,461
Wrecsam7,851-3787,473.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol886.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6445,943
Powys5,605-1695,436.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,772.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1853,479
Ceredigion3,2461983,444.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,205.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol722,167
Sir Benfro7,837-9486,889.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,637.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4534,799
Sir Gaerfyrddin11,480-37411,106.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,683.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49,419
Abertawe19,4171,66321,080.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,390.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,15913,531
Castell-nedd Port Talbot3,721-1063,615.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,086.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3502,179
Pen-y-bont ar Ogwr11,275-52910,746.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,554.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2477,945
Bro Morgannwg6,677-2916,386.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,937.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol404,409
Rhondda Cynon Taf9,177-5058,672.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,312.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3615,999
Merthyr Tudful7,099-1636,936.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,027.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1345,775
Caerffili7,922-4067,516.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,112.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2705,134
Blaenau Gwent7,397-1407,257.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,526.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4425,289
Torfaen6,395-2186,177.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,353.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol674,757
Sir Fynwy4,274-2114,063.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,213.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol502,800
Casnewydd9,819-2599,560.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,757.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3797,424
Caerdydd17,335-97316,362.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,730.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,36010,272

Metadata

Teitl

Casglu'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2023 Mehefin 2023

Diweddariad nesaf

Mehefin 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r ôl-ddyledion, symiau a gasglwyd a symiau sy'n parhau i fod heb eu talu yn net o werth grant budd-dal y dreth gyngor gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'r holl ffigurau'n cynnwys y symiau a gasglwyd ar ran awdurdodau'r heddlu a chynghorau cymuned a'r symiau a dderbyniwyd gan y Swyddfa Gartref ar gyfer anheddau Dosbarth O sydd wedi eu heithrio.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, graddfa casglu'r dreth gyngor

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Enw

LGFS0006