Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ôl-ddyledion treth gyngor, yn ôl awdurdod bilio (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Math o incwm[Hidlo]
-
Math o incwm 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i'w gasglu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau a dderbynwyd yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm a dderbynwyd fel canran o'r debyd cyfan[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau a gasglwyd fel canran o'r swm yn y gyllideb[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau wedi'u dileu yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau heb eu talu erbyn 31 Mawrth
Cliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion a dygwyd ymlaen ar 1 EbrillCliciwch yma i ddidoliDebyd treth gyngor yn ystod y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol87,491-3,42084,071.27,153..5,50051,418
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn2,685-1802,505.544..1441,817
Gwynedd4,099-1,0763,023.236..1872,600
Conwy3,604-3093,295.1,083..1922,020
Sir Ddinbych2,699-1382,561.1,067..1531,341
Sir y Fflint2,722-1882,534.846..3841,304
Wrecsam3,392-2223,170.765..6421,763
Powys3,651-2473,404.1,368..1611,875
Ceredigion2,510132,523.990..1491,384
Sir Benfro1,967-5471,420.-23..2061,237
Sir Gaerfyrddin6,968947,062.1,680..565,326
Abertawe7,0288317,859.3,045..5424,272
Castell-nedd Port Talbot3,411-2453,166.852..3112,003
Pen-y-bont ar Ogwr4,416-1784,238.1,582..2432,413
Bro Morgannwg2,156-1062,050.1,186..165699
Rhondda Cynon Taf5,777-2765,501.2,003..4223,076
Merthyr Tudful4,383-2764,107.716..1853,206
Caerffili3,300-1573,143.1,598..1091,436
Blaenau Gwent4,009-533,956.1,325..2522,379
Torfaen3,184-133,171.969..1212,081
Sir Fynwy2,8053583,163.1,625..1941,344
Casnewydd4,58264,588.1,668..982,822
Caerdydd8,143-5117,632.2,028..5845,020

Metadata

Teitl
Casglu'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r ôl-ddyledion, symiau a gasglwyd a symiau sy'n parhau i fod heb eu talu yn net o werth grant budd-dal y dreth gyngor gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'r holl ffigurau'n cynnwys y symiau a gasglwyd ar ran awdurdodau'r heddlu a chynghorau cymuned a'r symiau a dderbyniwyd gan y Swyddfa Gartref ar gyfer anheddau Dosbarth O sydd wedi eu heithrio.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, graddfa casglu'r dreth gyngor