Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ôl-ddyledion treth gyngor, yn ôl awdurdod bilio (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Math o incwm[Hidlo]
-
Math o incwm 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynAr gyfer ôl-ddyledion, dyma gyfanswm unrhyw ddebydau a godwydCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynAr gyfer ôl-ddyledion, dyma gyfanswm unrhyw ddebydau a godwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i'w gasgluSwm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i\'w gasglu pan bennwyd y dreth gyngor[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau a dderbynwyd yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm a dderbynwyd fel canran o'r debyd cyfan[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau a gasglwyd fel canran o'r swm yn y gyllideb[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau wedi'u dileu yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau heb eu talu erbyn 31 Mawrth
Cliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion a dygwyd ymlaen ar 1 EbrillCliciwch yma i ddidoliDebyd treth gyngor yn ystod y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol94,958-5,24989,709.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24,938.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,42759,344
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn2,734-5932,141.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol276.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol541,811
Gwynedd5,058-1,0643,994.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol534.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol783,382
Conwy3,491-823,409.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol703.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2012,505
Sir Ddinbych2,6912762,967.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,081.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1661,720
Sir y Fflint2,737-1872,550.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol854.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3081,388
Wrecsam3,461-2263,235.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol457.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4422,336
Powys4,091-4243,667.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,475.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1812,011
Ceredigion2,550602,610.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,031.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1581,421
Sir Benfro2,510-3112,199.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol391.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1821,626
Sir Gaerfyrddin7,568-2007,368.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,514.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol305,824
Abertawe7,7096238,332.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,697.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7484,887
Castell-nedd Port Talbot3,359-3043,055.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol849.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2271,979
Pen-y-bont ar Ogwr5,701-2875,414.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,692.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2083,514
Bro Morgannwg2,472-1242,348.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,177.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51,166
Rhondda Cynon Taf6,006656,071.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,256.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2673,548
Merthyr Tudful4,719-5754,144.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol489.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2463,409
Caerffili3,366-2853,081.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,455.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol951,531
Blaenau Gwent4,283-1064,177.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,133.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2192,825
Torfaen3,413-1113,302.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol911.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol312,360
Sir Fynwy2,729-992,630.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1511,369
Casnewydd4,98804,988.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,355.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5123,121
Caerdydd9,322-1,2958,027.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales. The revision may not be reflected in the rounded value.1,498.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9185,611

Metadata

Teitl

Casglu'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Medi 2020 Medi 2020

Diweddariad nesaf

Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r ôl-ddyledion, symiau a gasglwyd a symiau sy'n parhau i fod heb eu talu yn net o werth grant budd-dal y dreth gyngor gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'r holl ffigurau'n cynnwys y symiau a gasglwyd ar ran awdurdodau'r heddlu a chynghorau cymuned a'r symiau a dderbyniwyd gan y Swyddfa Gartref ar gyfer anheddau Dosbarth O sydd wedi eu heithrio.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, graddfa casglu'r dreth gyngor