Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Casglu'r dreth gyngor ar 31 Mawrth, yn ôl y math o incwm (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
Colofn 1
[Lleihau]Math o incwm[Hidlo]
-
-
Math o incwm 1
[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion y tâl cymunedolCliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion y dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliTreth cyngor mewn-flwyddynCliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion y tâl cymunedolCliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion y dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliTreth cyngor mewn-flwyddyn
[Lleihau]Cyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddyn.81,7981,492,3401,574,138.84,0711,589,3891,673,460
Cyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynÔl-ddyledion a dygwyd ymlaen ar 1 Ebrill.85,746.85,746.87,491.87,491
Debyd treth gyngor yn ystod y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn.-3,9481,492,3401,488,392.-3,4201,589,3891,585,969
[Ehangu]Swm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i'w gasglu..1,461,1011,461,101..1,551,0871,551,087
[Ehangu]Symiau a dderbynwyd yn ystod y flwyddyn.26,7051,453,8981,480,603.27,1531,546,3051,573,458
[Ehangu]Swm a dderbynwyd fel canran o'r debyd cyfan..97.497.4..97.397.3
[Ehangu]Symiau a gasglwyd fel canran o'r swm yn y gyllideb..99.599.5..99.799.7
[Ehangu]Symiau wedi'u dileu yn ystod y flwyddyn.5,8726886,560.5,5008706,370
[Ehangu]Symiau heb eu talu erbyn 31 Mawrth.49,22137,75486,975.51,41842,21593,633

Metadata

Teitl
Casglu'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r ôl-ddyledion, symiau a gasglwyd a symiau sy'n parhau i fod heb eu talu yn net o werth grant budd-dal y dreth gyngor gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'r holl ffigurau'n cynnwys y symiau a gasglwyd ar ran awdurdodau'r heddlu a chynghorau cymuned a'r symiau a dderbyniwyd gan y Swyddfa Gartref ar gyfer anheddau Dosbarth O sydd wedi eu heithrio.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, graddfa casglu'r dreth gyngor