Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Casglu'r dreth gyngor ar 31 Mawrth, yn ôl y math o incwm (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
Colofn 1
[Lleihau]Math o incwm[Hidlo]
-
-
Math o incwm 1
[Lleihau]2021-22[Lleihau]2022-23
[Lleihau]CyfanswmCyfanswm ôl-ddyledion, gan gynnwys taliad cymunedol hyd at 2005-06, a threth gyngor yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCyfanswm ôl-ddyledion, gan gynnwys taliad cymunedol hyd at 2005-06, a threth gyngor yn ystod y flwyddyn[Lleihau]CyfanswmCyfanswm ôl-ddyledion, gan gynnwys taliad cymunedol hyd at 2005-06, a threth gyngor yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCyfanswm ôl-ddyledion, gan gynnwys taliad cymunedol hyd at 2005-06, a threth gyngor yn ystod y flwyddyn
Cliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion y tâl cymunedolCliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion y dreth gyngorYn cynnwys ôl-ddyledion o symiau yn ystod y flwyddyn ar gyfer blynyddoedd cynharachCliciwch yma i ddidoliTreth cyngor mewn-flwyddynCliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion y tâl cymunedolCliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion y dreth gyngorYn cynnwys ôl-ddyledion o symiau yn ystod y flwyddyn ar gyfer blynyddoedd cynharachCliciwch yma i ddidoliTreth cyngor mewn-flwyddyn
[Lleihau]Cyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynAr gyfer ôl-ddyledion, dyma gyfanswm unrhyw ddebydau a godwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol150,6041,907,7892,058,393.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol168,7561,981,6082,150,364
Cyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynAr gyfer ôl-ddyledion, dyma gyfanswm unrhyw ddebydau a godwydÔl-ddyledion a dygwyd ymlaen ar 1 Ebrill.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol156,501.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol156,501.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol173,608.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol173,608
Debyd treth gyngor yn ystod y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-5,8971,907,7891,901,892.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol-4,8521,981,6081,976,756
[Ehangu]Swm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i'w gasgluSwm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i\'w gasglu pan bennwyd y dreth gyngor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,854,2761,854,276.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,926,6551,926,655
[Ehangu]Symiau a dderbynwyd yn ystod y flwyddyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43,1171,837,0701,880,187.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40,2301,903,7171,943,947
[Ehangu]Swm a dderbynwyd fel canran o'r debyd cyfan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol96.396.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol96.196.1
[Ehangu]Symiau a gasglwyd fel canran o'r swm yn y gyllideb.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99.199.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol98.898.8
[Ehangu]Symiau wedi'u dileu yn ystod y flwyddyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,6986255,323.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,3977368,133
[Ehangu]Symiau heb eu talu erbyn 31 Mawrth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol102,78970,094172,883.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol121,12977,155198,284

Metadata

Teitl

Casglu'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2023 Mehefin 2023

Diweddariad nesaf

Mehefin 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r ôl-ddyledion, symiau a gasglwyd a symiau sy'n parhau i fod heb eu talu yn net o werth grant budd-dal y dreth gyngor gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'r holl ffigurau'n cynnwys y symiau a gasglwyd ar ran awdurdodau'r heddlu a chynghorau cymuned a'r symiau a dderbyniwyd gan y Swyddfa Gartref ar gyfer anheddau Dosbarth O sydd wedi eu heithrio.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, graddfa casglu'r dreth gyngor

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we