Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Treth gyngor yn ystod y flwyddyn, yn ôl awdurdod bilio (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
Colofn 1[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Math o incwm[Hidlo]
-
Math o incwm 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynAr gyfer ôl-ddyledion, dyma gyfanswm unrhyw ddebydau a godwydCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y debyd ar gyfer y flwyddynAr gyfer ôl-ddyledion, dyma gyfanswm unrhyw ddebydau a godwyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i'w gasgluSwm a nodwyd yn y gyllideb fel y swm i\'w gasglu pan bennwyd y dreth gyngor[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau a dderbynwyd yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm a dderbynwyd fel canran o'r debyd cyfan[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau a gasglwyd fel canran o'r swm yn y gyllideb[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau wedi'u dileu yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSymiau heb eu talu erbyn 31 Mawrth
Cliciwch yma i ddidoliÔl-ddyledion a dygwyd ymlaen ar 1 EbrillCliciwch yma i ddidoliDebyd treth gyngor yn ystod y flwyddyn ar gyfer y flwyddyn
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,981,6081,981,6081,926,6551,903,71796.198.873677,155
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49,90249,90249,38548,18396.697.6121,707
Gwynedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol95,94295,94284,67890,70994.5107.175,226
Conwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82,88382,88381,01380,62197.399.572,255
Sir Ddinbych.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65,44865,44862,45263,93197.7102.4141,503
Sir y Fflint.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol108,073108,073106,486105,30197.498.9932,679
Wrecsam.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol83,20483,20481,70279,66295.797.5423,500
Powys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105,397105,397103,763102,42097.298.7202,957
Ceredigion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52,55852,55850,88650,80196.799.841,753
Sir Benfro.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol86,11986,11985,02783,59597.198.312,523
Sir Gaerfyrddin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118,553118,553118,952115,38897.397.013,164
Abertawe.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol146,685146,685143,393138,41094.496.51158,160
Castell-nedd Port Talbot.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81,18181,18177,73979,40197.8102.1121,768
Pen-y-bont ar Ogwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol93,18893,18889,99589,38395.999.3423,763
Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100,393100,39397,49194,94094.697.4-25,455
Rhondda Cynon Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol126,258126,258121,982121,53496.399.6754,649
Merthyr Tudful.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol32,60132,60131,24830,85994.798.8101,732
Caerffili.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82,34882,34880,00778,15194.997.7374,160
Blaenau Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol36,16736,16734,34333,54092.797.7152,612
Torfaen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol52,27552,27551,18849,17294.196.193,094
Sir Fynwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81,37181,37180,14678,23796.197.653,129
Casnewydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85,32285,32283,91581,97596.197.7233,324
Caerdydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215,740215,740210,864207,50496.298.41948,042

Metadata

Teitl

Casglu'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2023 Mehefin 2023

Diweddariad nesaf

Mehefin 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r ôl-ddyledion, symiau a gasglwyd a symiau sy'n parhau i fod heb eu talu yn net o werth grant budd-dal y dreth gyngor gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'r holl ffigurau'n cynnwys y symiau a gasglwyd ar ran awdurdodau'r heddlu a chynghorau cymuned a'r symiau a dderbyniwyd gan y Swyddfa Gartref ar gyfer anheddau Dosbarth O sydd wedi eu heithrio.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, graddfa casglu'r dreth gyngor