Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau sy'n destun treth gyngor, yn ôl awdurdod lleol a disgrifiad rhes CT1 (nifer yr anheddau)
None
[Lleihau]Band[Hidlwyd]
-
Band 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhes[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliA1 - Holl anheddau trethadwyCliciwch yma i ddidoliA2 - Anheddau sy'n derbyn gostyngiad anableddCliciwch yma i ddidoliA3 - Anheddau trethadwy wedi'u haddasuCliciwch yma i ddidoliB1 - Anheddau heb ddisgownt neu premiwm (gan gynnwys eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi heb ddisgownt neu premiwm)Cliciwch yma i ddidoliB2a - Anheddau gyda disgownt o 25% (ag eithrio eiddo gwag ac ail gartrefi heb ddisgownt)Cliciwch yma i ddidoliB2b - Anheddau gyda disgownt o 50% (ag eithrio eiddo gwag ac ail gartrefi heb ddisgownt)Cliciwch yma i ddidoliB2 - Anheddau â gostyngiad o 25%Cliciwch yma i ddidoliB3 - Anheddau â gostyngiad o 50%Cliciwch yma i ddidoliB3a - Anheddau â gostyngiad ar wahan i 25% neu 50%Cliciwch yma i ddidoliB3b - Anheddau gyda disgownt eiddo gwag hirdymor neu ail gartrefCliciwch yma i ddidoliB3c - Anheddau gyda phremiwm eiddo gwag hirdymor neu ail gartrefCliciwch yma i ddidoliB4 - Cyfanswm anheddau trethadwy wedi'u haddasuCliciwch yma i ddidoliB5 - Cyfanswm disgowntiau newidiolCliciwch yma i ddidoliB6 - Addasiad disgownt eiddo gwag neu ail gartrefCliciwch yma i ddidoliB7 - Addasiad premiwm eiddo gwag neu ail gartrefCliciwch yma i ddidoliC2 - Cyfanswm anheddau â disgowntCliciwch yma i ddidoliC4 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D â disgowntCliciwch yma i ddidoliC5 - Cyfanswm yr anheddau disgowntiedig ag eithrio addasiad premiwmCliciwch yma i ddidoliC6 - Cyfwerthoedd Band D ag eithrio addasiad premiwmCliciwch yma i ddidoliC7 - Cyfanswm anheddau gostyngedig ac eithrio addasiad tymor hir gwag ac ail gartrefCliciwch yma i ddidoliC8 - Cyfwerthoedd Band D ac eithrio addasiad tymor hir gwag ac ail gartrefCliciwch yma i ddidoliD1 - Anheddau eithriedig dosbarthau A i N a P i WCliciwch yma i ddidoliD2 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrioCliciwch yma i ddidoliE1 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band DCliciwch yma i ddidoliE2 - Cyfradd gasglu (canran)Cliciwch yma i ddidoliE3 - E1x E2Cliciwch yma i ddidoliE4 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrioCliciwch yma i ddidoliE5 - Sylfaen drethu ar gyfer pennu trethCliciwch yma i ddidoliE5a - Anheddau disgowntiedig sydd yn daladwy ag eithrio addasiad premiwmCliciwch yma i ddidoliE5b - Anheddau trethadwy gostyngedig ac eithrio addasiad tymor hir gwag ac ail gartrefCliciwch yma i ddidoliE6 - Sylfaen drethu'r cyngor at ddibenion y Grant Cynnal RefeniwCliciwch yma i ddidoliH1 - Eiddo gwag sydd yn daladwy heb ddisgownt na phremiwmCliciwch yma i ddidoliH2 - Ail gartrefi sydd yn daladwy heb ddisgownt na phremiwmCliciwch yma i ddidoliH3b - Disgownt eiddo gwag 25%Cliciwch yma i ddidoliH3c - Disgownt eiddo gwag 50%Cliciwch yma i ddidoliH3e - Disgownt eiddo gwag100%Cliciwch yma i ddidoliH3g - Cyfanswm disgownt eiddo gwagCliciwch yma i ddidoliH4b - Premiwm eiddo gwag 25%Cliciwch yma i ddidoliH4c - Premiwm eiddo gwag 50%Cliciwch yma i ddidoliEP75 - Premiwm eiddo gwag 75%Cliciwch yma i ddidoliH4e - Premiwm eiddo gwag 100%Cliciwch yma i ddidoliEP150 - Premiwm eiddo gwag 150%Cliciwch yma i ddidoliEP200 - Premiwm eiddo gwag 200%Cliciwch yma i ddidoliEP300 - Premiwm eiddo gwag 300%Cliciwch yma i ddidoliH4g - Cyfanswm premiwm eiddo gwagCliciwch yma i ddidoliH5b - Disgownt ail gartref 25%Cliciwch yma i ddidoliH5c - Disgownt ail gartref 50%Cliciwch yma i ddidoliH5e - Disgownt ail gartref 100%Cliciwch yma i ddidoliH5g - Cyfanswm disgownt ail gartrefCliciwch yma i ddidoliH6b - Premiwm ail gartref 25%Cliciwch yma i ddidoliH6f - Premiwm ail gartref 35%Cliciwch yma i ddidoliH6c - Premiwm ail gartref 50%Cliciwch yma i ddidoliSHP75 - Premiwm ail gartref 75%Cliciwch yma i ddidoliH6e - Premiwm ail gartref 100%Cliciwch yma i ddidoliSHP150 - Premiwm ail gartref 150%Cliciwch yma i ddidoliSHP200 - Premiwm ail gartref 200%Cliciwch yma i ddidoliH6g - Cyfanswm premiwm ail gartrefCliciwch yma i ddidoliH7 - Cyfanswm eiddo gwag sy'n daladwyCliciwch yma i ddidoliH8 - Cyfanswm ail gartrefi sy'n daladwy
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,827,92926,3232,827,9291,714,4391,055,6496,644.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol033050,8672,827,929016552,147.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,598,891.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,545,839122,9581,5752,598,891195.622,541,9901,4772,543,468.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,545,8392,547,31626,27513,719029602967194,6331,15311,24025216535818,5200340341,697.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,1714,55613,4257,1703,32932,34845,09146,101
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn68,85672668,85640,01623,864163.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol004,81368,856004,268.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol66,722.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62,2462,20233966,722197.0065,72226865,990.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62,24662,5141557000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol680.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol02,1791,954.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,1336954,190
Gwynedd115,052665115,05265,40939,983283.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0729,305115,05203612,890.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol113,425.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100,3745,9361113,425198.00112,2911112,292.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol100,374100,3757012,02307207200.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,135.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,13500000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol07,170.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7,1702,9089,193
Conwy111,8451,053111,84565,42642,715248.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0593,397111,8450302,605.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol105,939.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103,3684,2640105,939196.00103,8210103,821.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol103,368103,3686563890590590482.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol549.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,03100000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,102.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,264.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,3661,7462,755
Sir Ddinbych90,02665490,02652,79334,856282.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0142,08190,026071,649.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol83,879.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82,3362,894083,879197.4082,789082,789.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol82,33682,336679400000621.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol467167.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,2550140140.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol411.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol415.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8261,934844
Sir y Fflint138,1001,212138,10087,92748,493164.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0131,503138,100071,215.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol133,498.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol132,2954,2430133,498197.60131,8960131,896.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol132,295132,2956801820000001,1530.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,1530130130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol350.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3501,833545
Wrecsam118,922808118,92273,21145,075134.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol00502118,92200373.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110,246.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol109,8934,0350110,246196.10108,0960108,096.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol109,893109,89381000000259.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol243.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50200000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol05830
Powys128,4831,173128,48378,29546,078287.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol003,823128,483003,229.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130,375.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol126,9953,890357130,375197.00128,419374128,793.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol126,995127,369483420000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,446.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,44600000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol02,3770.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,3771,9292,797
Ceredigion67,72591467,72539,50524,123234.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol003,86367,725002,223.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67,466.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65,2324,141067,466197.2566,536066,536.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65,23265,23239218400005920.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2198534.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol93000001,697.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,236.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,9331,3223,117
Sir Benfro121,416871121,41670,82242,301461.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol007,832121,4160011,685.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol126,371.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol113,8173,464314126,371196.00123,843269124,113.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol113,817114,0871,893988000012779.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol421.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1092751,01100000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,492.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,3296,8212,9047,809
Sir Gaerfyrddin174,1632,501174,163107,92663,081654.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol002,502174,163001,251.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol155,418.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol154,2375,5290155,418195.00151,5320151,532.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol154,237154,2372,9281,335000001,845.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,84500000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol658.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6584,7731,993
Abertawe216,8602,121216,860123,99787,185805.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol004,873216,860004,873.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol194,488.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol189,46816,2800194,488190.50185,2570185,257.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol189,468189,4681,529462000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,151.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,15100000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,722.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,7223,6803,184
Castell-nedd Port Talbot129,3101,608129,31076,97152,026313.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol000129,310000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99,628.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99,6285,011099,628196.0097,636097,636.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99,62899,6282,2611,041000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol02,2611,041
Pen-y-bont ar Ogwr129,5041,227129,50483,69445,082105.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol05618129,50403618.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol113,306.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112,7742,7040113,306195.00110,4740110,474.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol112,774112,7741,509157000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol618.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61805050.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol02,127162
Bro Morgannwg120,145790120,14577,42741,834238.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol00646120,14500646.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol129,002.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol128,2402,787505129,002194.20125,261469125,730.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol128,240128,710926697000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol392.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39200000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol254.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2541,318951
Rhondda Cynon Taf214,0091,881214,009127,50584,042344.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol01411,977214,0090711,738.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol162,133.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol160,8808,4110162,133194.50157,6750157,675.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol160,880160,8802,675432013901390479.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol934.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,41302020.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol564.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5644,227998
Merthyr Tudful53,60543653,60532,64720,24392.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol02659753,605013597.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39,127.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38,6871,679039,127192.0037,562037,562.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38,68738,68765625702602600.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol334.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33400000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol263.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2631,016520
Caerffili157,0211,395157,02198,11958,616286.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol000157,021000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125,567.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125,5674,7060125,567195.00122,4280122,428.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125,567125,5672,121496000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol02,121496
Blaenau Gwent64,34537064,34538,39525,733217.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol00064,345000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43,825.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43,8251,823043,825190.5041,743041,743.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43,82543,8251,4280000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol01,4280
Torfaen84,49754384,49751,55732,788152.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol00084,497000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70,106.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70,1062,041070,106196.0068,704068,704.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol70,10670,10665016000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol065016
Sir Fynwy85,72141885,72155,88729,54096.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0019885,72100386.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol97,216.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol96,7642,122097,216198.0096,244096,244.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol96,76496,764617184000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol228314400000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54761238
Casnewydd137,6011,148137,60185,86151,556184.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol000137,601000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol124,801.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol124,8014,1560124,801196.00122,3050122,305.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol124,801124,8012,17527000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol02,17527
Caerdydd300,7233,809300,723181,049116,435902.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol002,337300,723001,903.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol306,353.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol304,30530,64059306,353197.00301,75896301,854.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol304,305304,4001,2204,36800000868.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol612.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,48000000.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol857.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol8572,7005,225

Metadata

Teitl

Anheddau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Ionwar 2024 Ionwar 2024

Diweddariad nesaf

Ionwar 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am anheddau'r dreth gyngor (CT1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o anheddau'r dreth gyngor (ffurflen CT1). Mae data ar gael ynglyn â nifer yr anheddau sy'n gymwys ar gyfer y dreth gyngor ym mhob awdurdod lleol yn y flwyddyn ariannol nesaf, wedi'u dadansoddi fesul band y dreth gyngor, gan gynnwys nifer yr adeiladau sy'n gymwys ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-7. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynharach ar gael gan is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar gyfer hen ddosbarthau Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Hydref a mis Rhagfyr ers 1993-94. Mae canlyniadau ar gael yn gynnar ym mis Ionawr, tua thri mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.

Tâl a godir ar bob annedd ddomestig am ddarparu gwasanaethau awdurdod lleol yw'r dreth gyngor. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, ynghyd ag elfennau ar gyfer yr awdurdod heddlu ac, os oes un yn bodoli, ar gyfer y cyngor cymuned lleol. Ym 1991, aseswyd yr eiddo yn ardal pob sir neu fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) a rhoddwyd pob annedd mewn band prisio, yn amrywio o A i H. Rhoddir anheddau mewn adeiladau newydd yn un o'r bandiau yn ôl gwerth annedd o'r fath ym 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 a diwygiwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Dyma'r bandiau ar gyfer Cymru yn seiliedig ar brisiad 1991: A - Hyd at £30,000; B - £30,001 i £39,000; C - £39,001 i £51,000; D - £51,001 i £66,000; E - £66,001 i £90,000; F - £90,001 i £120,000; G - £120,001 i £240,000; H - £240,001 ac uwch. Dyma'r bandiau ar gyfer Cymru yn seiliedig ar brisiad 2003: A - o dan £44,000; B - £44,001 i £65,000; C - £65,001 i £91,000; D - £91,001 i £123,000; E - £123,001 i £162,000; F - £162,001 i £223,000; G - £223,001 i £324,000; H - £324,001 i £424,000; I - £424,001 ac uwch.

A1 - Holl anheddau trethadwy
Nid nifer yr anheddau ym mhob band a ddangosir ar y rhestr brisio yw hwn, oherwydd bod honno'n cynnwys anheddau sydd wedi'u heithrio o'r dreth gyngor.
A2 - Anheddau sy'n derbyn gostyngiad anabledd
Anheddau sy'n destun gostyngiad anabledd yw'r rheini a nodir yn Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gostyngiadau am Anableddau).
A3 - Anheddau trethadwy wedi'u haddasu
Mae annedd ym mandiau B i H sy'n destun gostyngiad anabledd yn cael gostyngiad o un band at ddibenion cyfrifo'r dreth gyngor sy'n daladwy. Ers 1 Ebrill 2000, defnyddiwyd cymhareb o 5/9 ag annedd band D ar gyfer anheddau sydd wedi'u rhestru ym mand A ac sy
B1 - Anheddau â gostyngiad
Nifer yr anheddau nad ydynt yn cael disgownt, o ran y dreth gyngor sy'n daladwy.
B2 - Anheddau â gostyngiad o 25%
Nifer yr anheddau sy'n cael un disgownt, o ran y dreth gyngor sy'n daladwy. Caiff anheddau sy'n cael disgownt sy'n hafal i'r ganran briodol (h.y. 25 y cant) eu trin fel pe baent yn cael un disgownt.
B3 - Anheddau â gostyngiad o 50%
Caiff anheddau sy'n cael disgownt sy'n hafal i ddwbl y ganran briodol (h.y. 50 y cant) eu trin fel pe baent yn cael dau ddisgownt.
B4 - Cyfanswm anheddau trethadwy wedi'u haddasu
Cyfanswm anheddau trethadwy wedi'u haddasu (B1+B2+B3=A3). Mae'r ffigurau yn yr adran hon yn ddadansoddiad o'r anheddau trethadwy wedi'u haddasu a ddangosir ar linell A3.
C2 - Cyfanswm anheddau â disgownt
Y cyfrifiad ar gyfer cyfanswm nifer yr anheddau sy'n cael disgownt yw A3-(C1x0.25).
C4 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D â disgownt
Caiff cyfanswm yr anheddau cyfwerth â band D sy'n cael disgownt ei gyfrifo drwy luosi cyfanswm yr anheddau sy'n cael disgownt â chymhareb â band D. Dyma'r cymarebau: A- - 5/9, A - 6/9, B - 7/9, C - 8/9, D - 9/9, E - 11/9, F - 13/9, G - 15/9, H - 18/9, I -
D2 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrio
Anheddau eithriedig dosbarth O (Anheddau sy'n eiddo i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn ac a gedwir fel llety i'r lluoedd arfog, ac eithrio llety i luoedd sy'n ymweld).
E1 - Cyfanswm anheddau cyfwerth â band D
Cyfanswm anheddau trethadwy â disgownt: cyfwerth â band D (=C4 cyfanswm).
E3 - E1x E2
Anheddau trethadwy â disgownt: cyfwerth â band D wedi'u haddasu ar gyfer y gyfradd gasglu (E1 x E2).
E4 - Anheddau dosbarth O wedi'u heithrio
Amcangyfrif yr awdurdod o'r swm (os oes un) sy'n debygol o gael ei dalu i'r awdurdod gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn mewn cysylltiad ag anheddau sydd yn Nosbarth O.
E5 - Sylfaen drethu ar gyfer pennu treth
Sylfaen y dreth gyngor at ddibenion pennu trethi (=E3+E4).
E6 - Sylfaen drethu'r cyngor at ddibenion y Grant Cynnal Refeniw
100% o sylfaen y dreth gyngor i gyfrifo grant cynnal refeniw (=E1+E4).


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, Treth Gyngor, anheddau

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report