Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau sydd wedi'u heithrio rhag treth gyngor, yn ôl awdurdod lleol a dosbarth (nifer yr anheddau)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Dosbarth yr eithriad[Hidlo]
-
Dosbarth yr eithriad 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm pob eithriadCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob eithriad
Cliciwch yma i ddidoli A - Addasiadau newydd ac adeileddolCliciwch yma i ddidoli B - Annedd gwag sy’n eiddo i elusenCliciwch yma i ddidoli C - Gwag ac heb ei ddodrefnuCliciwch yma i ddidoli D - Person cymwys yn y ddalfaCliciwch yma i ddidoli E - Cleifion mewn ysbyty neu gartref gofalCliciwch yma i ddidoli F - Yr eiddo yn wag yn dilyn marwolaethCliciwch yma i ddidoli G - Eiddo na ellir ei feddiannuCliciwch yma i ddidoli H - Anheddau clerigwyrCliciwch yma i ddidoli I - Derbyn gofalCliciwch yma i ddidoli J - Darparu gofalCliciwch yma i ddidoli K - Yr annedd wedi ei adael yn wag gan fyfyrwyrCliciwch yma i ddidoli L - AilfeddiannauCliciwch yma i ddidoli M - Neuaddau preswylCliciwch yma i ddidoli N - Anheddau wedi’u meddiannu gan fyfyrwyr yn unigCliciwch yma i ddidoli O - Eiddo’r weinyddiaeth amddiffynCliciwch yma i ddidoli P - Llety i luoedd arfog ar ymweliadCliciwch yma i ddidoli Q - Anheddau gwag o ganlyniad i fethdaliadCliciwch yma i ddidoli R - Lleoliadau carafan ac angorauCliciwch yma i ddidoli S - O dan 18 oedCliciwch yma i ddidoli T - Anecs sydd heb ei feddiannuCliciwch yma i ddidoli U - Person sydd â nam meddyliol difrifolCliciwch yma i ddidoli V - Llysgenhadon (o 1/4/97 ymlaen yn unig)Cliciwch yma i ddidoli W - Anecs wedi ei feddiannu gan aelod dibynnol o’r teulu
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol3,7793917,6591773,0745,839462104375116213232,66616,5558999792923142864,119251157,700
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn197034531082012919406068169401315890231,275
Gwynedd1150427417331412452082192061,24540107112500292,964
Conwy133082432113204302771981090111481980141,922
Sir Ddinbych57065491111862828803157400221312990121,295
Sir y Fflint152179471262021019316312400018642410341,742
Wrecsam880729310424040723171273422032929131750291,946
Powys1620874617342221930509152201032013281590472,235
Ceredigion11103483138176114167144301,00700013220480362,375
Sir Benfro20206404147335871970908819921211571350321,878
Sir Gaerfyrddin28471,161720227120103812020412340024410372270352,662
Abertawe206131,86540228445141035102225093,224004472611281097,001
Castell-nedd Port Talbot2100985814024238341120013200571392330172,068
Pen-y-bont ar Ogwr650523411716626020431108800431021930171,256
Bro Morgannwg5104837114197177101138229400168222070321,543
Rhondda Cynon Taf51701,771122505511242361452461,1260031442492860144,972
Merthyr Tudful114044184283505106039000410310905875
Caerffili2900871411126293249121088003012163370272,088
Blaenau Gwent741046853914823730160300021907101889
Torfaen10903163691352677201103900115121277012853
Sir Fynwy1270488273206351020504501301581530291,175
Casnewydd126085251042561181740189419600106259148031,892
Caerdydd38981,80030294481171533105359838,12330130483040325412,794

Metadata

Teitl
Anheddau sydd wedi'u heithrio o'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Ionwar 2018 Ionwar 2018

Diweddariad nesaf
Ionwar 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am anheddau'r dreth gyngor (CT1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o anheddau'r dreth gyngor (ffurflen CT1). Mae data ar gael ynglyn â nifer yr anheddau sy'n gymwys ar gyfer y dreth gyngor ym mhob awdurdod lleol yn y flwyddyn ariannol nesaf, wedi'u dadansoddi fesul band y dreth gyngor, gan gynnwys nifer yr adeiladau sy'n gymwys ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-7. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynharach ar gael gan is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar gyfer hen ddosbarthau Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Hydref a mis Rhagfyr ers 1993-94. Mae canlyniadau ar gael yn gynnar ym mis Ionawr, tua thri mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Anheddau sydd wedi'u heithrio o'r dreth gyngor

Enw
LGFS0010