Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau sydd wedi'u heithrio rhag treth gyngor, yn ôl awdurdod lleol a dosbarth (nifer yr anheddau)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Dosbarth yr eithriad[Hidlo]
-
Dosbarth yr eithriad 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm pob eithriadCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob eithriad
Cliciwch yma i ddidoli A - Addasiadau newydd ac adeileddolCliciwch yma i ddidoli B - Annedd gwag sy’n eiddo i elusenCliciwch yma i ddidoli C - Gwag ac heb ei ddodrefnuCliciwch yma i ddidoli D - Person cymwys yn y ddalfaCliciwch yma i ddidoli E - Cleifion mewn ysbyty neu gartref gofalCliciwch yma i ddidoli F - Yr eiddo yn wag yn dilyn marwolaethCliciwch yma i ddidoli G - Eiddo na ellir ei feddiannuCliciwch yma i ddidoli H - Anheddau clerigwyrCliciwch yma i ddidoli I - Derbyn gofalCliciwch yma i ddidoli J - Darparu gofalCliciwch yma i ddidoli K - Yr annedd wedi ei adael yn wag gan fyfyrwyrCliciwch yma i ddidoli L - AilfeddiannauCliciwch yma i ddidoli M - Neuaddau preswylCliciwch yma i ddidoli N - Anheddau wedi’u meddiannu gan fyfyrwyr yn unigCliciwch yma i ddidoli O - Eiddo’r weinyddiaeth amddiffynCliciwch yma i ddidoli P - Llety i luoedd arfog ar ymweliadCliciwch yma i ddidoli Q - Anheddau gwag o ganlyniad i fethdaliadCliciwch yma i ddidoli R - Lleoliadau carafan ac angorauCliciwch yma i ddidoli S - O dan 18 oedCliciwch yma i ddidoli T - Anecs sydd heb ei feddiannuCliciwch yma i ddidoli U - Person sydd â nam meddyliol difrifolCliciwch yma i ddidoli V - Llysgenhadon (o 1/4/97 ymlaen yn unig)Cliciwch yma i ddidoli W - Anecs wedi ei feddiannu gan aelod dibynnol o’r teulu
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol3,9194418,1781833,1826,23855610635211782753,07916,8508706642383073134,616050360,004
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn1530329210027028214608063169201116950231,282
Gwynedd13604226186303133111871122061,25400009132490262,992
Conwy14107572243322342201021181070011292320161,920
Sir Ddinbych510643311122027476061579002215151120121,330
Sir y Fflint1760848811525415273114314500020762610351,920
Wrecsam8707673832258131271253592022731161980291,976
Powys108197931754982110307114151196101520271650432,366
Ceredigion16703802124204721750747194700013121690342,471
Sir Benfro16926961015632281224501108819510181481420311,912
Sir Gaerfyrddin31011,27142003001553315074129200104216392660382,905
Abertawe242191,9084726745816932111226063,26500442299332097,328
Castell-nedd Port Talbot21601,075514925936213023272168008611112710172,533
Pen-y-bont ar Ogwr770525412816425322501009100431022070161,296
Bro Morgannwg711473910923123710739027801138292150281,579
Rhondda Cynon Taf55401,600152665441222840252511,09200141219113280124,789
Merthyr Tudful970357340100531220705700046412504862
Caerffili316097371183131042050130102005012143570292,298
Blaenau Gwent941148744412424620303600115010201927
Torfaen1000304669146223440150440011361099011857
Sir Fynwy8415041732073211101045011017111800321,175
Casnewydd17308707123278477134017941830075208185032,044
Caerdydd39782,01032303496321533100359838,29230130483442605413,242

Metadata

Teitl
Anheddau sydd wedi'u heithrio o'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Ionwar 2019 Ionwar 2019

Diweddariad nesaf
Ionwar 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am anheddau'r dreth gyngor (CT1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o anheddau'r dreth gyngor (ffurflen CT1). Mae data ar gael ynglyn â nifer yr anheddau sy'n gymwys ar gyfer y dreth gyngor ym mhob awdurdod lleol yn y flwyddyn ariannol nesaf, wedi'u dadansoddi fesul band y dreth gyngor, gan gynnwys nifer yr adeiladau sy'n gymwys ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-7. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynharach ar gael gan is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar gyfer hen ddosbarthau Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Hydref a mis Rhagfyr ers 1993-94. Mae canlyniadau ar gael yn gynnar ym mis Ionawr, tua thri mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Anheddau sydd wedi'u heithrio o'r dreth gyngor