Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau sydd wedi'u heithrio rhag treth gyngor, yn ôl awdurdod lleol a dosbarth (nifer yr anheddau)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Dosbarth yr eithriad[Hidlo]
-
Dosbarth yr eithriad 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm pob eithriadCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob eithriad
Cliciwch yma i ddidoli A - Addasiadau newydd ac adeileddolCliciwch yma i ddidoli B - Annedd gwag sy’n eiddo i elusenCliciwch yma i ddidoli C - Gwag ac heb ei ddodrefnuCliciwch yma i ddidoli D - Person cymwys yn y ddalfaCliciwch yma i ddidoli E - Cleifion mewn ysbyty neu gartref gofalCliciwch yma i ddidoli F - Yr eiddo yn wag yn dilyn marwolaethCliciwch yma i ddidoli G - Eiddo na ellir ei feddiannuCliciwch yma i ddidoli H - Anheddau clerigwyrCliciwch yma i ddidoli I - Derbyn gofalCliciwch yma i ddidoli J - Darparu gofalCliciwch yma i ddidoli K - Yr annedd wedi ei adael yn wag gan fyfyrwyrCliciwch yma i ddidoli L - AilfeddiannauCliciwch yma i ddidoli M - Neuaddau preswylCliciwch yma i ddidoli N - Anheddau wedi’u meddiannu gan fyfyrwyr yn unigCliciwch yma i ddidoli O - Eiddo’r weinyddiaeth amddiffynCliciwch yma i ddidoli P - Llety i luoedd arfog ar ymweliadCliciwch yma i ddidoli Q - Anheddau gwag o ganlyniad i fethdaliadCliciwch yma i ddidoli R - Lleoliadau carafan ac angorauCliciwch yma i ddidoli S - O dan 18 oedCliciwch yma i ddidoli T - Anecs sydd heb ei feddiannuCliciwch yma i ddidoli U - Person sydd â nam meddyliol difrifolCliciwch yma i ddidoli V - Llysgenhadon (o 1/4/97 ymlaen yn unig)Cliciwch yma i ddidoli W - Anecs wedi ei feddiannu gan aelod dibynnol o’r teulu
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol3,6283617,6211503,0645,855496113381110233512,69815,1899147782713052603,986252656,064
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn168035948920469194011063169401315850261,284
Gwynedd1280463320034912352971312071,30240405102450343,150
Conwy112081122272913242581168950111281930141,852
Sir Ddinbych630621299196362198073550001316111610101,340
Sir y Fflint145073451061997173215313000017432270341,642
Wrecsam1030818311925231401131273412033030151630322,060
Powys120082931643613014266212145212091518261560522,101
Ceredigion116029701261791031582343095100013320480352,259
Sir Benfro175067631292997615721106120302171261280321,791
Sir Gaerfyrddin22971,224820231221113010017412650134319302060382,717
Abertawe187121,79324221456141140144275192,904007462512287086,611
Castell-nedd Port Talbot26801,058313126126771111011800321592190182,158
Pen-y-bont ar Ogwr570478512619625020211507300831121860171,225
Bro Morgannwg560458710419117510837029201168161900341,468
Rhondda Cynon Taf52801,805172725391032730432481,1260016442692940145,024
Merthyr Tudful1000376448928231010043000312310205812
Caerffili3320946612926010526911807700404153190262,187
Blaenau Gwent9084993471152091070362000415901884
Torfaen7003171072141344410150360011191067014816
Sir Fynwy501508283244331920702600101331380291,132
Casnewydd1380787688260991430229418400126246123041,789
Caerdydd39381,76430282458161428115329827,19330120423039024911,762

Metadata

Teitl
Anheddau sydd wedi'u heithrio o'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Ionwar 2017 Ionwar 2017

Diweddariad nesaf
Ionwar 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am anheddau'r dreth gyngor (CT1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o anheddau'r dreth gyngor (ffurflen CT1). Mae data ar gael ynglyn â nifer yr anheddau sy'n gymwys ar gyfer y dreth gyngor ym mhob awdurdod lleol yn y flwyddyn ariannol nesaf, wedi'u dadansoddi fesul band y dreth gyngor, gan gynnwys nifer yr adeiladau sy'n gymwys ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-7. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynharach ar gael gan is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar gyfer hen ddosbarthau Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Hydref a mis Rhagfyr ers 1993-94. Mae canlyniadau ar gael yn gynnar ym mis Ionawr, tua thri mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Anheddau sydd wedi'u heithrio o'r dreth gyngor