Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfran yr anheddau sy'n destun treth gyngor, yn ôl awdurdod lleol (y cant)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Band[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol14.420.721.816.313.58.33.80.90.4
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn13.519.319.620.615.77.73.00.50.2
Gwynedd14.325.320.317.313.66.62.10.30.1
Conwy9.114.226.920.616.08.83.40.70.3
Sir Ddinbych8.715.932.017.312.28.54.50.70.4
Sir y Fflint6.113.429.318.815.711.04.60.80.3
Wrecsam7.020.727.816.613.48.54.21.20.5
Powys8.913.919.816.218.914.76.30.90.3
Ceredigion4.913.621.421.125.410.62.70.30.1
Sir Benfro10.415.022.918.119.89.73.30.50.1
Sir Gaerfyrddin10.027.121.016.415.07.52.50.30.1
Abertawe15.125.021.714.711.37.23.41.10.5
Castell-nedd Port Talbot20.141.117.711.26.82.10.80.20.0
Pen-y-bont ar Ogwr15.823.222.416.912.16.82.30.40.2
Bro Morgannwg2.410.523.219.117.312.59.63.71.7
Rhondda Cynon Taf42.022.915.48.76.43.21.10.20.1
Merthyr Tudful51.024.28.38.15.72.10.60.00.0
Caerffili18.933.223.311.88.63.01.00.10.1
Blaenau Gwent57.724.78.25.42.71.00.20.00.1
Torfaen14.230.328.010.110.05.61.60.20.1
Sir Fynwy1.27.616.221.417.218.212.54.11.5
Casnewydd9.521.325.918.111.98.53.80.80.3
Caerdydd3.112.120.723.018.213.46.61.80.9

Metadata

Teitl

Cyfran anheddau'r dreth gyngor fesul band

Diweddariad diwethaf

Ionawr 2024 Ionawr 2024

Diweddariad nesaf

Ionawr 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am anheddau'r dreth gyngor (CT1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal arolwg o anheddau'r dreth gyngor (ffurflen CT1). Mae data ar gael ynglyn â nifer yr anheddau sy'n gymwys ar gyfer y dreth gyngor ym mhob awdurdod lleol yn y flwyddyn ariannol nesaf, wedi'u dadansoddi fesul band y dreth gyngor, gan gynnwys nifer yr adeiladau sy'n gymwys ar gyfer gostyngiadau ac eithriadau'r dreth gyngor.

Mae'r data yn cwmpasu Cymru ar gyfer pob blwyddyn ers 1996-7. Mae data ar gyfer blynyddoedd cynharach ar gael gan is-adran Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru ar gyfer hen ddosbarthau Cymru, a ad-drefnwyd ar 1 Ebrill 1996.

Mae'r arolwg wedi ei gynnal bob mis Hydref a mis Rhagfyr ers 1993-94. Mae canlyniadau ar gael yn gynnar ym mis Ionawr, tua thri mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol gyfeirio.

Tâl a godir ar bob annedd ddomestig am ddarparu gwasanaethau awdurdod lleol yw'r dreth gyngor. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, ynghyd ag elfennau ar gyfer yr awdurdod heddlu ac, os oes un yn bodoli, ar gyfer y cyngor cymuned lleol. Ym 1991, aseswyd yr eiddo yn ardal pob sir neu fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) a rhoddwyd pob annedd mewn band prisio, yn amrywio o A i H. Rhoddir anheddau mewn adeiladau newydd yn un o'r bandiau yn ôl gwerth annedd o'r fath ym 1991.

Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 a diwygiwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen. Dyma'r bandiau ar gyfer Cymru yn seiliedig ar brisiad 1991: A - Hyd at £30,000; B - £30,001 i £39,000; C - £39,001 i £51,000; D - £51,001 i £66,000; E - £66,001 i £90,000; F - £90,001 i £120,000; G - £120,001 i £240,000; H - £240,001 ac uwch. Dyma'r bandiau ar gyfer Cymru yn seiliedig ar brisiad 2003: A - o dan £44,000; B - £44,001 i £65,000; C - £65,001 i £91,000; D - £91,001 i £123,000; E - £123,001 i £162,000; F - £162,001 i £223,000; G - £223,001 i £324,000; H - £324,001 i £424,000; I - £424,001 ac uwch.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, anheddau'r dreth gyngor

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report