Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cynnydd blynyddol mewn treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl awdurdod bilio
None
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1[Hidlo]
-
Disgrifiad 2[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23Cliciwch yma i ddidoli2023-24Cliciwch yma i ddidoli2024-25
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol3.142.253.204.084.053.513.335.076.624.783.842.675.767.71
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn3.744.144.784.034.333.432.734.629.134.453.342.415.028.59
Gwynedd3.893.313.583.594.333.753.104.656.154.103.883.014.978.73
Conwy3.713.834.074.454.684.374.404.849.124.913.263.838.918.76
Sir Ddinbych3.062.822.343.253.091.572.944.596.534.343.973.114.018.42
Sir y Fflint3.182.883.142.753.684.003.156.088.384.684.083.865.018.19
Wrecsam3.172.692.963.123.102.622.763.895.886.386.433.875.849.27
Powys3.162.702.954.332.563.704.655.309.724.863.243.845.507.34
Ceredigion3.223.243.104.413.264.164.365.027.564.093.863.027.3710.25
Sir Benfro3.062.363.153.132.414.125.2711.049.974.944.074.967.4411.16
Sir Gaerfyrddin3.742.383.114.243.113.313.064.565.824.993.772.907.237.30
Abertawe3.600.724.234.974.823.933.065.606.644.813.381.656.236.58
Castell-nedd Port Talbot3.032.354.194.524.313.012.784.074.784.213.140.794.988.02
Pen-y-bont ar Ogwr3.830.633.914.944.934.013.255.236.054.784.040.725.189.36
Bro Morgannwg3.472.245.034.504.053.853.064.415.854.994.133.235.297.01
Rhondda Cynon Taf3.192.834.324.533.942.902.623.854.543.313.021.794.555.58
Merthyr Tudful3.412.543.674.084.563.573.174.536.565.113.821.585.128.10
Caerffili0.630.462.493.663.891.531.554.506.955.124.212.597.657.07
Blaenau Gwent3.232.574.304.302.743.653.504.225.464.233.430.983.965.55
Torfaen3.032.373.183.794.543.873.654.826.154.314.072.512.715.42
Sir Fynwy3.010.360.613.894.984.264.314.945.905.383.973.456.107.69
Casnewydd3.882.863.344.144.813.923.594.716.236.954.033.008.178.33
Caerdydd2.391.981.084.135.013.743.915.355.814.763.852.474.596.51

Metadata

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.