Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cynnydd blynyddol mewn treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl awdurdod bilio
None
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1[Hidlo]
-
Disgrifiad 2[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol4.464.443.914.063.693.142.253.204.084.053.513.335.076.624.78
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn3.875.332.143.394.163.744.144.784.034.333.432.734.629.134.45
Gwynedd4.855.154.014.153.723.893.313.583.594.333.753.104.656.154.10
Conwy4.955.444.904.924.243.713.834.074.454.684.374.404.849.124.91
Sir Ddinbych2.574.103.553.302.633.062.822.343.253.091.572.944.596.534.34
Sir y Fflint4.744.293.623.603.253.182.883.142.753.684.003.156.088.384.68
Wrecsam3.334.193.223.332.953.172.692.963.123.102.622.763.895.886.38
Powys5.034.073.903.314.293.162.702.954.332.563.704.655.309.724.86
Ceredigion3.384.044.904.932.823.223.243.104.413.264.164.365.027.564.09
Sir Benfro4.094.194.154.203.603.062.363.153.132.414.125.2711.049.974.94
Sir Gaerfyrddin4.944.554.033.423.033.742.383.114.243.113.313.064.565.824.99
Abertawe5.073.563.744.444.503.600.724.234.974.823.933.065.606.644.81
Castell-nedd Port Talbot3.293.333.203.963.943.032.354.194.524.313.012.784.074.784.21
Pen-y-bont ar Ogwr4.004.873.984.944.773.830.633.914.944.934.013.255.236.054.78
Bro Morgannwg5.485.034.524.074.053.472.245.034.504.053.853.064.415.854.99
Rhondda Cynon Taf5.024.824.864.924.033.192.834.324.533.942.902.623.854.543.31
Merthyr Tudful3.703.502.904.023.763.412.543.674.084.563.573.174.536.565.11
Caerffili4.904.923.622.693.030.630.462.493.663.891.531.554.506.955.12
Blaenau Gwent5.045.063.984.864.273.232.574.304.302.743.653.504.225.464.23
Torfaen4.954.473.903.523.363.032.373.183.794.543.873.654.826.154.31
Sir Fynwy3.825.044.814.933.853.010.360.613.894.984.264.314.945.905.38
Casnewydd5.394.953.684.053.923.882.863.344.144.813.923.594.716.236.95
Caerdydd4.344.253.744.433.242.391.981.084.135.013.743.915.355.814.76

Metadata

Teitl
Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Mawrth 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor