Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl awdurdod bilio
None
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1[Hidlo]
-
Disgrifiad 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,044.031,086.431,126.541,161.961,187.841,225.871,275.851,327.621,374.211,420.001,492.031,590.851,666.94
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn979.621,012.791,054.921,094.411,139.681,194.141,242.271,296.081,340.571,377.151,440.781,572.321,642.27
Gwynedd1,102.011,147.701,190.381,236.661,277.541,323.291,370.861,430.171,483.861,529.891,601.031,699.461,769.15
Conwy959.741,006.961,049.641,088.631,130.281,176.251,228.651,286.201,342.371,401.391,469.161,603.131,681.83
Sir Ddinbych1,162.431,200.751,232.311,270.031,305.811,336.351,379.731,422.401,444.751,487.181,555.391,656.961,728.90
Sir y Fflint1,042.551,080.081,115.201,150.681,183.871,221.101,254.631,300.821,352.821,395.421,480.321,604.331,679.37
Wrecsam1,034.521,068.981,100.541,135.421,165.981,200.551,238.061,276.441,309.901,346.051,398.371,480.631,575.10
Powys1,023.401,057.321,102.701,137.581,168.281,202.701,254.761,286.931,334.501,396.581,470.571,613.441,691.78
Ceredigion1,016.991,067.171,097.251,132.551,169.271,205.471,258.611,299.591,353.681,412.741,483.611,595.821,661.11
Sir Benfro829.47864.32895.47922.83944.60974.361,004.831,029.011,071.411,127.901,252.411,377.251,445.22
Sir Gaerfyrddin1,074.331,111.051,144.761,187.591,215.881,253.711,306.871,347.571,392.221,434.871,500.351,587.691,666.84
Abertawe1,027.381,072.991,121.261,161.651,170.061,219.521,280.141,341.901,394.601,437.271,517.751,618.471,696.25
Castell-nedd Port Talbot1,242.841,292.061,343.021,383.731,416.231,475.591,542.241,608.671,657.041,703.161,772.481,857.291,935.44
Pen-y-bont ar Ogwr1,128.331,184.121,240.561,288.041,296.161,346.831,413.331,482.941,542.401,592.581,675.821,777.191,862.14
Bro Morgannwg1,002.661,043.431,085.671,123.351,148.531,206.331,260.671,311.721,362.261,404.001,465.931,551.691,629.12
Rhondda Cynon Taf1,157.021,213.961,262.941,303.181,340.071,397.911,461.251,518.861,562.931,603.821,665.531,741.111,798.83
Merthyr Tudful1,203.231,251.611,298.711,343.021,377.091,427.601,485.861,553.681,609.071,660.051,735.211,849.121,943.69
Caerffili1,028.881,056.521,088.561,095.421,100.471,127.861,169.181,214.691,233.321,252.401,308.711,399.671,471.31
Blaenau Gwent1,263.701,325.121,381.691,426.291,462.971,525.901,591.441,635.051,694.661,753.991,827.941,927.732,009.29
Torfaen1,070.411,108.101,145.381,180.031,208.041,246.411,293.641,352.411,404.751,456.021,526.251,620.051,689.83
Sir Fynwy1,090.951,144.681,188.711,224.521,228.941,236.471,284.611,348.561,405.951,466.491,538.931,629.721,717.44
Casnewydd885.56921.39957.49994.641,023.051,057.241,101.001,153.951,199.131,242.161,300.711,381.801,477.77
Caerdydd984.081,027.631,060.881,086.231,107.711,119.671,165.961,224.401,270.231,319.921,390.581,471.321,541.32

Metadata

Teitl
Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Mawrth 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor