Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl awdurdod bilio
None
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1[Hidlo]
-
Disgrifiad 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23Cliciwch yma i ddidoli2023-24
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,187.841,225.871,275.851,327.621,374.211,420.001,492.031,590.851,666.941,730.981,777.181,879.46
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn1,139.681,194.141,242.271,296.081,340.571,377.151,440.781,572.321,642.271,697.141,738.011,825.30
Gwynedd1,277.541,323.291,370.861,430.171,483.861,529.891,601.031,699.461,769.151,837.811,893.201,987.20
Conwy1,130.281,176.251,228.651,286.201,342.371,401.391,469.161,603.131,681.831,736.661,803.141,963.82
Sir Ddinbych1,305.811,336.351,379.731,422.401,444.751,487.181,555.391,656.961,728.901,797.521,853.451,927.84
Sir y Fflint1,183.871,221.101,254.631,300.821,352.821,395.421,480.321,604.331,679.371,747.881,815.401,906.40
Wrecsam1,165.981,200.551,238.061,276.441,309.901,346.051,398.371,480.631,575.101,676.411,741.321,843.09
Powys1,168.281,202.701,254.761,286.931,334.501,396.581,470.571,613.441,691.781,746.561,813.571,913.39
Ceredigion1,169.271,205.471,258.611,299.591,353.681,412.741,483.611,595.821,661.111,725.221,777.271,908.23
Sir Benfro944.60974.361,004.831,029.011,071.411,127.901,252.411,377.251,445.221,504.001,578.611,696.07
Sir Gaerfyrddin1,215.881,253.711,306.871,347.571,392.221,434.871,500.351,587.691,666.841,729.741,779.921,908.67
Abertawe1,170.061,219.521,280.141,341.901,394.601,437.271,517.751,618.471,696.251,753.521,782.441,893.55
Castell-nedd Port Talbot1,416.231,475.591,542.241,608.671,657.041,703.161,772.481,857.291,935.441,996.152,011.842,112.03
Pen-y-bont ar Ogwr1,296.161,346.831,413.331,482.941,542.401,592.581,675.821,777.191,862.141,937.331,951.312,052.40
Bro Morgannwg1,148.531,206.331,260.671,311.721,362.261,404.001,465.931,551.691,629.121,696.421,751.221,843.87
Rhondda Cynon Taf1,340.071,397.911,461.251,518.861,562.931,603.821,665.531,741.111,798.831,853.131,886.211,972.02
Merthyr Tudful1,377.091,427.601,485.861,553.681,609.071,660.051,735.211,849.121,943.692,017.962,049.882,154.90
Caerffili1,100.471,127.861,169.181,214.691,233.321,252.401,308.711,399.671,471.311,533.311,572.951,693.31
Blaenau Gwent1,462.971,525.901,591.441,635.051,694.661,753.991,827.941,927.732,009.292,078.202,098.662,181.84
Torfaen1,208.041,246.411,293.641,352.411,404.751,456.021,526.251,620.051,689.831,758.651,802.711,851.56
Sir Fynwy1,228.941,236.471,284.611,348.561,405.951,466.491,538.931,629.721,717.441,785.681,847.251,959.94
Casnewydd1,023.051,057.241,101.001,153.951,199.131,242.161,300.711,381.801,477.771,537.381,583.481,712.90
Caerdydd1,107.711,119.671,165.961,224.401,270.231,319.921,390.581,471.321,541.321,600.681,640.181,715.54

Metadata

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2023 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor