Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfansoddiad treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl awdurdod bilio
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
Disgrifiad 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]2021-22[Lleihau]2022-23[Lleihau]2023-24
[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)Treth band D gyfartalog y cynghorau sir, gan gynnwys symiau a godwyd ar gyfer cynghorau cymuned.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sirTreth band D gyfartalog yr awdurdod heddlu yn ardal yr awdurdod bilio.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)Treth band D gyfartalog y cynghorau sir, gan gynnwys symiau a godwyd ar gyfer cynghorau cymuned.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sirTreth band D gyfartalog yr awdurdod heddlu yn ardal yr awdurdod bilio.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)Treth band D gyfartalog y cynghorau sir, gan gynnwys symiau a godwyd ar gyfer cynghorau cymuned.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sirTreth band D gyfartalog yr awdurdod heddlu yn ardal yr awdurdod bilio.
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,441.22289.761,730.981,473.49303.691,777.181,555.10324.361,879.46
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn1,391.59305.551,697.141,421.21316.801,738.011,492.21333.091,825.30
Gwynedd1,532.26305.551,837.811,576.40316.801,893.201,654.11333.091,987.20
Conwy1,431.11305.551,736.661,486.34316.801,803.141,630.73333.091,963.82
Sir Ddinbych1,491.97305.551,797.521,536.65316.801,853.451,594.75333.091,927.84
Sir y Fflint1,442.33305.551,747.881,498.60316.801,815.401,573.31333.091,906.40
Wrecsam1,370.86305.551,676.411,424.52316.801,741.321,510.00333.091,843.09
Powys1,471.00275.561,746.561,523.41290.161,813.571,600.74312.651,913.39
Ceredigion1,449.66275.561,725.221,487.11290.161,777.271,595.58312.651,908.23
Sir Benfro1,228.44275.561,504.001,288.45290.161,578.611,383.42312.651,696.07
Sir Gaerfyrddin1,454.18275.561,729.741,489.76290.161,779.921,596.02312.651,908.67
Abertawe1,465.80287.721,753.521,480.33302.111,782.441,569.08324.471,893.55
Castell-nedd Port Talbot1,708.43287.721,996.151,709.73302.112,011.841,787.56324.472,112.03
Pen-y-bont ar Ogwr1,649.61287.721,937.331,649.20302.111,951.311,727.93324.472,052.40
Bro Morgannwg1,408.70287.721,696.421,449.11302.111,751.221,519.40324.471,843.87
Rhondda Cynon Taf1,565.41287.721,853.131,584.10302.111,886.211,647.55324.471,972.02
Merthyr Tudful1,730.24287.722,017.961,747.77302.112,049.881,830.43324.472,154.90
Caerffili1,245.35287.961,533.311,269.15303.801,572.951,368.79324.521,693.31
Blaenau Gwent1,790.24287.962,078.201,794.86303.802,098.661,857.32324.522,181.84
Torfaen1,470.69287.961,758.651,498.91303.801,802.711,527.04324.521,851.56
Sir Fynwy1,497.72287.961,785.681,543.45303.801,847.251,635.42324.521,959.94
Casnewydd1,249.42287.961,537.381,279.68303.801,583.481,388.38324.521,712.90
Caerdydd1,312.96287.721,600.681,338.07302.111,640.181,391.07324.471,715.54

Metadata

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2023 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Enw

LGFS0017