Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfansoddiad treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl awdurdod bilio
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
Disgrifiad 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]2022-23[Lleihau]2023-24[Lleihau]2024-25
[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)Treth band D gyfartalog y cynghorau sir, gan gynnwys symiau a godwyd ar gyfer cynghorau cymuned.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sirTreth band D gyfartalog yr awdurdod heddlu yn ardal yr awdurdod bilio.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)Treth band D gyfartalog y cynghorau sir, gan gynnwys symiau a godwyd ar gyfer cynghorau cymuned.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sirTreth band D gyfartalog yr awdurdod heddlu yn ardal yr awdurdod bilio.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)Treth band D gyfartalog y cynghorau sir, gan gynnwys symiau a godwyd ar gyfer cynghorau cymuned.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sirTreth band D gyfartalog yr awdurdod heddlu yn ardal yr awdurdod bilio.
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,473.49303.691,777.181,555.10324.361,879.461,676.77347.552,024.31
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn1,421.21316.801,738.011,492.21333.091,825.301,632.44349.651,982.09
Gwynedd1,576.40316.801,893.201,654.11333.091,987.201,811.00349.652,160.65
Conwy1,486.34316.801,803.141,630.73333.091,963.821,786.21349.652,135.86
Sir Ddinbych1,536.65316.801,853.451,594.75333.091,927.841,740.46349.652,090.11
Sir y Fflint1,498.60316.801,815.401,573.31333.091,906.401,712.81349.652,062.46
Wrecsam1,424.52316.801,741.321,510.00333.091,843.091,664.30349.652,013.95
Powys1,523.41290.161,813.571,600.74312.651,913.391,721.80332.032,053.83
Ceredigion1,487.11290.161,777.271,595.58312.651,908.231,771.86332.032,103.89
Sir Benfro1,288.45290.161,578.611,383.42312.651,696.071,553.40332.031,885.43
Sir Gaerfyrddin1,489.76290.161,779.921,596.02312.651,908.671,716.00332.032,048.03
Abertawe1,480.33302.111,782.441,569.08324.471,893.551,665.47352.672,018.14
Castell-nedd Port Talbot1,709.73302.112,011.841,787.56324.472,112.031,928.68352.672,281.35
Pen-y-bont ar Ogwr1,649.20302.111,951.311,727.93324.472,052.401,891.88352.672,244.55
Bro Morgannwg1,449.11302.111,751.221,519.40324.471,843.871,620.46352.671,973.13
Rhondda Cynon Taf1,584.10302.111,886.211,647.55324.471,972.021,729.41352.672,082.08
Merthyr Tudful1,747.77302.112,049.881,830.43324.472,154.901,976.74352.672,329.41
Caerffili1,269.15303.801,572.951,368.79324.521,693.311,463.48349.521,813.00
Blaenau Gwent1,794.86303.802,098.661,857.32324.522,181.841,953.47349.522,302.99
Torfaen1,498.91303.801,802.711,527.04324.521,851.561,602.35349.521,951.87
Sir Fynwy1,543.45303.801,847.251,635.42324.521,959.941,761.15349.522,110.67
Casnewydd1,279.68303.801,583.481,388.38324.521,712.901,506.11349.521,855.63
Caerdydd1,338.07302.111,640.181,391.07324.471,715.541,474.48352.671,827.15

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor