Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfansoddiad treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl awdurdod bilio
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
Disgrifiad 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19[Lleihau]2019-20
[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilio[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilio[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilio
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sir[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sir[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sir
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,193.30226.701,420.001,253.33238.701,492.031,330.41260.441,590.85
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn1,127.94249.211,377.151,182.66258.121,440.781,294.22278.101,572.32
Gwynedd1,280.68249.211,529.891,342.91258.121,601.031,421.36278.101,699.46
Conwy1,152.18249.211,401.391,211.04258.121,469.161,325.03278.101,603.13
Sir Ddinbych1,237.97249.211,487.181,297.27258.121,555.391,378.86278.101,656.96
Sir y Fflint1,146.21249.211,395.421,222.20258.121,480.321,326.23278.101,604.33
Wrecsam1,096.84249.211,346.051,140.25258.121,398.371,202.53278.101,480.63
Powys1,182.71213.871,396.581,246.01224.561,470.571,364.88248.561,613.44
Ceredigion1,198.87213.871,412.741,259.05224.561,483.611,347.26248.561,595.82
Sir Benfro914.03213.871,127.901,027.85224.561,252.411,128.69248.561,377.25
Sir Gaerfyrddin1,221.00213.871,434.871,275.79224.561,500.351,339.13248.561,587.69
Abertawe1,219.03218.241,437.271,284.23233.521,517.751,360.95257.521,618.47
Castell-nedd Port Talbot1,484.92218.241,703.161,538.96233.521,772.481,599.77257.521,857.29
Pen-y-bont ar Ogwr1,374.34218.241,592.581,442.30233.521,675.821,519.67257.521,777.19
Bro Morgannwg1,185.76218.241,404.001,232.41233.521,465.931,294.17257.521,551.69
Rhondda Cynon Taf1,385.57218.241,603.821,432.01233.521,665.531,483.59257.521,741.11
Merthyr Tudful1,441.81218.241,660.051,501.69233.521,735.211,591.60257.521,849.12
Caerffili1,023.56228.841,252.401,069.87238.841,308.711,144.14255.531,399.67
Blaenau Gwent1,525.15228.841,753.991,589.10238.841,827.941,672.20255.531,927.73
Torfaen1,227.18228.841,456.021,287.41238.841,526.251,364.52255.531,620.05
Sir Fynwy1,237.65228.841,466.491,300.09238.841,538.931,374.19255.531,629.72
Casnewydd1,013.32228.841,242.161,061.87238.841,300.711,126.27255.531,381.80
Caerdydd1,101.68218.241,319.921,157.06233.521,390.581,213.80257.521,471.32

Metadata

Teitl
Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2019 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor

Enw
LGFS0017