Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfansoddiad treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl haen
Siart cyfateb i'r tabl data
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
Disgrifiad 2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCliciwch yma i ddidoliCyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilio
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTreth gyngor yr heddlu yn ardal y sir[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynllun Gostyngiadau'r dreth gyngor
1997-98463.0048.89-16.32495.57
1998-99528.4157.03-30.70554.74
1999-00558.2165.91-22.42601.69
2000-01606.5879.84-16.98669.43
2001-02624.1685.54.709.70
2002-03668.3393.87.762.20
2003-04721.63115.60.837.23
2004-05754.09133.34.887.42
2005-06782.78138.22.921.00
2006-07816.98145.07.962.05
2007-08851.76153.03.1,004.79
2008-09883.71160.32.1,044.03
2009-10918.26168.17.1,086.43
2010-11951.45175.09.1,126.54
2011-12979.29182.67.1,161.96
2012-13998.10189.74.1,187.84
2013-141,027.01198.86.1,225.87
2014-151,070.53205.32.1,275.85
2015-161,117.10210.52.1,327.62
2016-171,157.89216.33.1,374.21
2017-181,193.30226.70.1,420.00
2018-191,253.33238.70.1,492.03
2019-201,330.41260.44.1,590.85
2020-211,392.17274.77.1,666.94

Metadata

Teitl
Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Mawrth 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor