Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfansoddiad treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl blwyddyn
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
-
Disgrifiad 2
Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23Cliciwch yma i ddidoli2023-24Cliciwch yma i ddidoli2024-25
£ i bob band D[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.1,327.621,374.211,420.001,492.031,590.851,666.941,730.981,777.181,879.462,024.31
Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.[Lleihau]Treth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)Treth band D gyfartalog y cynghorau sir, gan gynnwys symiau a godwyd ar gyfer cynghorau cymuned.1,117.101,157.891,193.301,253.331,330.411,392.171,441.221,473.491,555.101,676.77
Treth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)Treth band D gyfartalog y cynghorau sir, gan gynnwys symiau a godwyd ar gyfer cynghorau cymuned.Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned)Band D cyfartalog y cynghorau sir ar draws yr awdurdod bilio (ac eithrio cynghorau cymuned).1,087.911,127.401,161.651,219.071,294.221,354.021,402.511,433.421,512.481,630.83
Treth gyngor cynghorau cymunedBand D cyfartalog cynghorau cymuned ar draws yr awdurdod bilio.29.1830.4931.6534.2636.2038.1538.7240.0842.6245.94
[Ehangu]Treth gyngor yr heddlu yn ardal y sirTreth band D gyfartalog yr awdurdod heddlu yn ardal yr awdurdod bilio.210.52216.33226.70238.70260.44274.77289.76303.69324.36347.55
[Ehangu]Cynllun Gostyngiadau'r dreth gyngorCafodd Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) ei ddefnyddio rhwng 1996-97 a 2000-01 i gyfyngu ar godiadau\'r dreth gyngor.  Cafodd ei ddisodli yn 2001-02 a 2002-03 gan y Grant Trosiannol.  Roedd y Grant Trosiannol yn cael ei dynnu o\'r swm i\'w godi trwy\'r dreth gyngor, ac nid oedd yn cael ei ddangos ar wahân ar filiau..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Newid canrannol[Lleihau]Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.4.053.513.335.076.624.783.842.675.767.71
Cyfanswm treth gyngor ardal yr awdurdod bilioCyfanswm treth gyngor gyfartalog band D, gan gynnwys elfennau cynghorau cymuned ac awdurdodau heddlu.  Mae\'r swm hwn yn net o werth Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) neu\'r Grant Trosiannol.[Lleihau]Treth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)Treth band D gyfartalog y cynghorau sir, gan gynnwys symiau a godwyd ar gyfer cynghorau cymuned.4.353.653.065.036.154.643.522.245.547.82
Treth gyngor y cyngor sir (gan gynnwys cynghorau cymuned)Treth band D gyfartalog y cynghorau sir, gan gynnwys symiau a godwyd ar gyfer cynghorau cymuned.Treth gyngor y cyngor sir (ac eithrio cynghorau cymuned)Band D cyfartalog y cynghorau sir ar draws yr awdurdod bilio (ac eithrio cynghorau cymuned).4.363.633.044.946.164.623.582.205.527.82
Treth gyngor cynghorau cymunedBand D cyfartalog cynghorau cymuned ar draws yr awdurdod bilio.4.414.493.788.255.675.391.493.526.347.80
[Ehangu]Treth gyngor yr heddlu yn ardal y sirTreth band D gyfartalog yr awdurdod heddlu yn ardal yr awdurdod bilio.2.462.764.795.299.115.505.464.816.817.15
[Ehangu]Cynllun Gostyngiadau'r dreth gyngorCafodd Cynllun Gostyngiadau\'r Dreth Gyngor (CTRS) ei ddefnyddio rhwng 1996-97 a 2000-01 i gyfyngu ar godiadau\'r dreth gyngor.  Cafodd ei ddisodli yn 2001-02 a 2002-03 gan y Grant Trosiannol.  Roedd y Grant Trosiannol yn cael ei dynnu o\'r swm i\'w godi trwy\'r dreth gyngor, ac nid oedd yn cael ei ddangos ar wahân ar filiau..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor