Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band (£)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Band[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,044.151,252.981,461.801,670.631,879.462,297.122,714.783,132.443,758.934,385.41
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn1,014.061,216.871,419.681,622.491,825.302,230.922,636.543,042.173,650.604,259.03
Gwynedd1,104.001,324.801,545.601,766.401,987.202,428.802,870.403,312.003,974.404,636.80
Conwy1,091.011,309.211,527.421,745.621,963.822,400.222,836.633,273.033,927.644,582.25
Sir Ddinbych1,071.021,285.231,499.431,713.641,927.842,356.252,784.663,213.073,855.684,498.29
Sir y Fflint1,059.111,270.931,482.761,694.581,906.402,330.042,753.693,177.333,812.804,448.27
Wrecsam1,023.941,228.731,433.511,638.301,843.092,252.672,662.243,071.823,686.184,300.54
Powys1,062.991,275.591,488.191,700.791,913.392,338.592,763.793,188.983,826.784,464.58
Ceredigion1,060.131,272.151,484.181,696.201,908.232,332.282,756.333,180.383,816.464,452.54
Sir Benfro942.261,130.711,319.171,507.621,696.072,072.972,449.882,826.783,392.143,957.50
Sir Gaerfyrddin1,060.371,272.451,484.521,696.591,908.672,332.822,756.963,181.113,817.344,453.56
Abertawe1,051.971,262.371,472.761,683.151,893.552,314.342,735.133,155.923,787.104,418.28
Castell-nedd Port Talbot1,173.351,408.021,642.691,877.362,112.032,581.373,050.713,520.054,224.064,928.07
Pen-y-bont ar Ogwr1,140.221,368.271,596.311,824.362,052.402,508.492,964.583,420.674,104.804,788.93
Bro Morgannwg1,024.371,229.251,434.121,639.001,843.872,253.622,663.373,073.123,687.744,302.36
Rhondda Cynon Taf1,095.571,314.681,533.791,752.911,972.022,410.252,848.473,286.703,944.044,601.38
Merthyr Tudful1,197.171,436.601,676.031,915.472,154.902,633.773,112.633,591.504,309.805,028.10
Caerffili940.731,128.871,317.021,505.161,693.312,069.602,445.892,822.183,386.623,951.06
Blaenau Gwent1,212.131,454.561,696.991,939.412,181.842,666.693,151.553,636.404,363.685,090.96
Torfaen1,028.641,234.371,440.101,645.831,851.562,263.012,674.473,085.933,703.114,320.30
Sir Fynwy1,088.861,306.631,524.401,742.171,959.942,395.482,831.023,266.573,919.884,573.19
Casnewydd951.611,141.931,332.261,522.581,712.902,093.542,474.192,854.833,425.803,996.77
Caerdydd953.081,143.691,334.311,524.931,715.542,096.772,478.002,859.233,431.084,002.93

Metadata

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2023 Mawrth 2023

Diweddariad nesaf

Mawrth 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we