Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band (£)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Band[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol788.89946.661,104.441,262.221,420.001,735.552,051.112,366.662,839.993,313.32
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn765.08918.101,071.121,224.131,377.151,683.181,989.222,295.252,754.303,213.35
Gwynedd849.941,019.931,189.911,359.901,529.891,869.872,209.842,549.823,059.783,569.74
Conwy778.55934.261,089.971,245.681,401.391,712.812,024.232,335.652,802.783,269.91
Sir Ddinbych826.21991.451,156.701,321.941,487.181,817.662,148.152,478.632,974.363,470.09
Sir y Fflint775.23930.281,085.331,240.371,395.421,705.512,015.612,325.702,790.843,255.98
Wrecsam747.81897.371,046.931,196.491,346.051,645.171,944.292,243.422,692.103,140.78
Powys775.88931.051,086.231,241.401,396.581,706.932,017.282,327.632,793.163,258.68
Ceredigion784.86941.831,098.801,255.771,412.741,726.692,040.632,354.572,825.493,296.40
Sir Benfro626.61751.93877.261,002.581,127.901,378.551,629.191,879.842,255.802,631.77
Sir Gaerfyrddin797.15956.581,116.011,275.441,434.871,753.732,072.592,391.452,869.743,348.03
Abertawe798.49958.181,117.881,277.581,437.271,756.672,076.062,395.462,874.553,353.64
Castell-nedd Port Talbot946.201,135.441,324.681,513.921,703.162,081.652,460.132,838.613,406.333,974.05
Pen-y-bont ar Ogwr884.771,061.721,238.681,415.631,592.581,946.492,300.402,654.313,185.173,716.03
Bro Morgannwg780.00936.001,092.001,248.001,404.001,716.012,028.012,340.012,808.013,276.01
Rhondda Cynon Taf891.011,069.211,247.411,425.621,603.821,960.222,316.622,673.033,207.633,742.24
Merthyr Tudful922.251,106.701,291.151,475.601,660.052,028.962,397.862,766.763,320.113,873.46
Caerffili695.78834.93974.091,113.241,252.401,530.711,809.022,087.332,504.802,922.27
Blaenau Gwent974.441,169.331,364.211,559.101,753.992,143.772,533.542,923.323,507.984,092.64
Torfaen808.90970.681,132.461,294.241,456.021,779.582,103.142,426.702,912.043,397.38
Sir Fynwy814.72977.661,140.601,303.551,466.491,792.382,118.262,444.152,932.983,421.81
Casnewydd690.09828.11966.121,104.141,242.161,518.201,794.232,070.272,484.322,898.37
Caerdydd733.29879.951,026.611,173.271,319.921,613.241,906.562,199.872,639.853,079.82

Metadata

Teitl
Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2017 Mawrth 2017

Diweddariad nesaf
Mawrth 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor