Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band (£)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Band[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,124.621,349.541,574.471,799.392,024.312,474.162,924.013,373.864,048.634,723.40
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn1,101.161,321.391,541.631,761.861,982.092,422.552,863.023,303.483,964.184,624.88
Gwynedd1,200.361,440.431,680.511,920.582,160.652,640.793,120.943,601.084,321.305,041.52
Conwy1,186.591,423.911,661.221,898.542,135.862,610.503,085.133,559.774,271.724,983.67
Sir Ddinbych1,161.171,393.411,625.641,857.882,090.112,554.583,019.053,483.524,180.224,876.92
Sir y Fflint1,145.811,374.971,604.141,833.302,062.462,520.782,979.113,437.434,124.924,812.41
Wrecsam1,118.861,342.631,566.411,790.182,013.952,461.492,909.043,356.584,027.904,699.22
Powys1,141.021,369.221,597.421,825.632,053.832,510.242,966.643,423.054,107.664,792.27
Ceredigion1,168.831,402.591,636.361,870.122,103.892,571.423,038.953,506.484,207.784,909.08
Sir Benfro1,047.461,256.951,466.451,675.941,885.432,304.412,723.403,142.383,770.864,399.34
Sir Gaerfyrddin1,137.791,365.351,592.911,820.472,048.032,503.152,958.273,413.384,096.064,778.74
Abertawe1,121.191,345.431,569.671,793.902,018.142,466.622,915.093,363.574,036.284,709.00
Castell-nedd Port Talbot1,267.421,520.901,774.382,027.872,281.352,788.323,295.283,802.254,562.705,323.15
Pen-y-bont ar Ogwr1,246.971,496.371,745.761,995.162,244.552,743.343,242.133,740.924,489.105,237.28
Bro Morgannwg1,096.191,315.421,534.661,753.901,973.132,411.612,850.083,288.553,946.274,603.98
Rhondda Cynon Taf1,156.711,388.051,619.401,850.742,082.082,544.763,007.453,470.134,164.164,858.19
Merthyr Tudful1,294.121,552.941,811.762,070.592,329.412,847.063,364.703,882.354,658.825,435.29
Caerffili1,007.221,208.671,410.111,611.561,813.002,215.892,618.783,021.673,626.004,230.33
Blaenau Gwent1,279.441,535.331,791.212,047.102,302.992,814.773,326.543,838.324,605.985,373.64
Torfaen1,084.371,301.251,518.121,735.001,951.872,385.622,819.373,253.123,903.754,554.37
Sir Fynwy1,172.591,407.111,641.631,876.152,110.672,579.713,048.753,517.784,221.344,924.90
Casnewydd1,030.911,237.091,443.271,649.451,855.632,267.992,680.353,092.723,711.264,329.80
Caerdydd1,015.081,218.101,421.121,624.131,827.152,233.182,639.223,045.253,654.304,263.35

Metadata

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor