Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band (£)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Band[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol828.91994.691,160.471,326.251,492.031,823.592,155.162,486.722,984.063,481.41
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn800.43960.521,120.611,280.691,440.781,760.952,081.132,401.302,881.563,361.82
Gwynedd889.461,067.351,245.251,423.141,601.031,956.812,312.602,668.383,202.063,735.74
Conwy816.20979.441,142.681,305.921,469.161,795.642,122.122,448.602,938.323,428.04
Sir Ddinbych864.111,036.931,209.751,382.571,555.391,901.032,246.682,592.323,110.783,629.24
Sir y Fflint822.40986.881,151.361,315.841,480.321,809.282,138.242,467.202,960.643,454.08
Wrecsam776.87932.251,087.621,243.001,398.371,709.122,019.872,330.622,796.743,262.86
Powys816.98980.381,143.781,307.171,470.571,797.362,124.162,450.952,941.143,431.33
Ceredigion824.23989.071,153.921,318.771,483.611,813.302,142.992,472.682,967.223,461.76
Sir Benfro695.78834.94974.101,113.251,252.411,530.721,809.042,087.352,504.822,922.29
Sir Gaerfyrddin833.531,000.231,166.941,333.641,500.351,833.762,167.172,500.583,000.703,500.82
Abertawe843.191,011.831,180.471,349.111,517.751,855.032,192.312,529.583,035.503,541.42
Castell-nedd Port Talbot984.711,181.651,378.601,575.541,772.482,166.372,560.252,954.143,544.964,135.79
Pen-y-bont ar Ogwr931.011,117.211,303.421,489.621,675.822,048.232,420.632,793.043,351.643,910.25
Bro Morgannwg814.41977.291,140.171,303.051,465.931,791.692,117.462,443.222,931.863,420.51
Rhondda Cynon Taf925.301,110.351,295.411,480.471,665.532,035.652,405.772,775.893,331.063,886.24
Merthyr Tudful964.011,156.811,349.611,542.411,735.212,120.812,506.422,892.023,470.424,048.83
Caerffili727.06872.471,017.891,163.301,308.711,599.531,890.362,181.182,617.423,053.66
Blaenau Gwent1,015.521,218.631,421.731,624.841,827.942,234.152,640.363,046.573,655.884,265.19
Torfaen847.921,017.501,187.081,356.671,526.251,865.422,204.582,543.753,052.503,561.25
Sir Fynwy854.961,025.951,196.951,367.941,538.931,880.912,222.902,564.883,077.863,590.84
Casnewydd722.62867.141,011.661,156.191,300.711,589.761,878.802,167.852,601.423,034.99
Caerdydd772.55927.051,081.561,236.071,390.581,699.602,008.622,317.642,781.163,244.69

Metadata

Teitl
Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2018 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor