Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band (£)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Band[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol961.661,153.991,346.321,538.651,730.982,115.652,500.312,884.973,461.964,038.96
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn942.861,131.431,320.001,508.571,697.142,074.282,451.432,828.573,394.283,959.99
Gwynedd1,021.001,225.201,429.411,633.611,837.812,246.212,654.613,063.013,675.614,288.22
Conwy964.811,157.771,350.741,543.701,736.662,122.582,508.512,894.433,473.324,052.21
Sir Ddinbych998.621,198.351,398.071,597.801,797.522,196.972,596.422,995.873,595.044,194.21
Sir y Fflint971.041,165.251,359.461,553.671,747.882,136.302,524.722,913.133,495.764,078.39
Wrecsam931.341,117.611,303.881,490.141,676.412,048.952,421.482,794.023,352.823,911.62
Powys970.311,164.371,358.441,552.501,746.562,134.682,522.812,910.933,493.124,075.31
Ceredigion958.461,150.151,341.841,533.531,725.222,108.602,491.982,875.373,450.444,025.51
Sir Benfro835.561,002.671,169.781,336.891,504.001,838.222,172.452,506.673,008.003,509.33
Sir Gaerfyrddin960.971,153.161,345.351,537.551,729.742,114.132,498.512,882.903,459.484,036.06
Abertawe974.181,169.011,363.851,558.691,753.522,143.192,532.862,922.543,507.044,091.55
Castell-nedd Port Talbot1,108.971,330.771,552.561,774.361,996.152,439.742,883.333,326.923,992.304,657.68
Pen-y-bont ar Ogwr1,076.291,291.551,506.811,722.071,937.332,367.852,798.373,228.883,874.664,520.44
Bro Morgannwg942.451,130.951,319.441,507.931,696.422,073.402,450.382,827.363,392.843,958.31
Rhondda Cynon Taf1,029.521,235.421,441.321,647.231,853.132,264.942,676.743,088.553,706.264,323.97
Merthyr Tudful1,121.091,345.311,569.521,793.742,017.962,466.402,914.833,363.274,035.924,708.57
Caerffili851.841,022.211,192.571,362.941,533.311,874.052,214.782,555.523,066.623,577.72
Blaenau Gwent1,154.561,385.471,616.381,847.292,078.202,540.023,001.843,463.674,156.404,849.13
Torfaen977.031,172.431,367.841,563.241,758.652,149.462,540.272,931.083,517.304,103.52
Sir Fynwy992.041,190.451,388.861,587.271,785.682,182.502,579.322,976.133,571.364,166.59
Casnewydd854.101,024.921,195.741,366.561,537.381,879.022,220.662,562.303,074.763,587.22
Caerdydd889.271,067.121,244.971,422.831,600.681,956.392,312.092,667.803,201.363,734.92

Metadata

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2021 Mawrth 2021

Diweddariad nesaf

Mawrth 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor