Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band (£)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Band[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol926.081,111.291,296.511,481.731,666.942,037.372,407.802,778.243,333.883,889.53
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn912.371,094.851,277.321,459.801,642.272,007.222,372.172,737.123,284.543,831.96
Gwynedd982.861,179.431,376.011,572.581,769.152,162.292,555.442,948.583,538.304,128.02
Conwy934.351,121.221,308.091,494.961,681.832,055.572,429.312,803.053,363.663,924.27
Sir Ddinbych960.501,152.601,344.701,536.801,728.902,113.102,497.302,881.503,457.804,034.10
Sir y Fflint932.981,119.581,306.181,492.771,679.372,052.562,425.762,798.953,358.743,918.53
Wrecsam875.061,050.071,225.081,400.091,575.101,925.122,275.152,625.173,150.203,675.23
Powys939.881,127.851,315.831,503.801,691.782,067.732,443.682,819.633,383.563,947.49
Ceredigion922.841,107.411,291.971,476.541,661.112,030.252,399.382,768.523,322.223,875.92
Sir Benfro802.90963.481,124.061,284.641,445.221,766.382,087.542,408.702,890.443,372.18
Sir Gaerfyrddin926.021,111.231,296.431,481.641,666.842,037.252,407.662,778.073,333.683,889.29
Abertawe942.361,130.841,319.311,507.781,696.252,073.202,450.142,827.093,392.513,957.93
Castell-nedd Port Talbot1,075.241,290.291,505.341,720.391,935.442,365.532,795.633,225.733,870.874,516.02
Pen-y-bont ar Ogwr1,034.521,241.421,448.331,655.231,862.142,275.942,689.753,103.563,724.274,344.98
Bro Morgannwg905.071,086.081,267.101,448.111,629.121,991.152,353.182,715.213,258.253,801.29
Rhondda Cynon Taf999.351,199.221,399.091,598.961,798.832,198.562,598.302,998.043,597.654,197.26
Merthyr Tudful1,079.831,295.791,511.761,727.721,943.692,375.622,807.553,239.483,887.374,535.27
Caerffili817.39980.871,144.351,307.831,471.311,798.272,125.232,452.182,942.623,433.06
Blaenau Gwent1,116.271,339.531,562.781,786.042,009.292,455.802,902.313,348.824,018.584,688.34
Torfaen938.791,126.551,314.311,502.071,689.832,065.352,440.872,816.383,379.663,942.94
Sir Fynwy954.131,144.961,335.791,526.611,717.442,099.092,480.752,862.403,434.884,007.36
Casnewydd820.98985.181,149.381,313.571,477.771,806.162,134.562,462.952,955.543,448.13
Caerdydd856.291,027.541,198.801,370.061,541.321,883.832,226.352,568.863,082.633,596.40

Metadata

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2020 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf

Mawrth 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor