Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band (£)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Band[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol883.811,060.571,237.331,414.091,590.851,944.372,297.902,651.423,181.703,711.98
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn873.511,048.211,222.921,397.621,572.321,921.722,271.132,620.533,144.643,668.75
Gwynedd944.141,132.971,321.801,510.631,699.462,077.122,454.782,832.433,398.923,965.41
Conwy890.631,068.751,246.881,425.001,603.131,959.382,315.632,671.883,206.263,740.63
Sir Ddinbych920.531,104.641,288.751,472.851,656.962,025.172,393.392,761.603,313.923,866.24
Sir y Fflint891.291,069.551,247.811,426.071,604.331,960.852,317.372,673.883,208.663,743.44
Wrecsam822.57987.091,151.601,316.121,480.631,809.662,138.692,467.722,961.263,454.80
Powys896.361,075.631,254.901,434.171,613.441,971.982,330.522,689.073,226.883,764.69
Ceredigion886.571,063.881,241.191,418.511,595.821,950.452,305.072,659.703,191.643,723.58
Sir Benfro765.14918.171,071.191,224.221,377.251,683.311,989.362,295.422,754.503,213.58
Sir Gaerfyrddin882.051,058.461,234.871,411.281,587.691,940.512,293.332,646.153,175.383,704.61
Abertawe899.151,078.981,258.811,438.641,618.471,978.132,337.792,697.453,236.953,776.44
Castell-nedd Port Talbot1,031.831,238.191,444.561,650.931,857.292,270.022,682.753,095.493,714.584,333.68
Pen-y-bont ar Ogwr987.331,184.791,382.261,579.731,777.192,172.122,567.052,961.993,554.384,146.78
Bro Morgannwg862.051,034.461,206.871,379.281,551.691,896.512,241.332,586.153,103.393,620.62
Rhondda Cynon Taf967.281,160.741,354.201,547.651,741.112,128.032,514.942,901.853,482.224,062.59
Merthyr Tudful1,027.291,232.751,438.211,643.661,849.122,260.042,670.953,081.873,698.244,314.62
Caerffili777.59933.111,088.631,244.151,399.671,710.712,021.752,332.782,799.343,265.90
Blaenau Gwent1,070.961,285.151,499.351,713.541,927.732,356.122,784.503,212.883,855.464,498.04
Torfaen900.031,080.031,260.041,440.041,620.051,980.062,340.072,700.083,240.103,780.12
Sir Fynwy905.401,086.481,267.561,448.641,629.721,991.882,354.042,716.203,259.443,802.68
Casnewydd767.67921.201,074.731,228.271,381.801,688.871,995.932,303.002,763.603,224.20
Caerdydd817.40980.881,144.361,307.841,471.321,798.282,125.242,452.202,942.643,433.08

Metadata

Teitl
Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2019 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor

Enw
LGFS0002