Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band (£)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Band[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoliA-Cliciwch yma i ddidoliACliciwch yma i ddidoliBCliciwch yma i ddidoliCCliciwch yma i ddidoliDCliciwch yma i ddidoliECliciwch yma i ddidoliFCliciwch yma i ddidoliGCliciwch yma i ddidoliHCliciwch yma i ddidoliI
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol987.321,184.791,382.251,579.721,777.182,172.112,567.042,961.973,554.364,146.76
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn965.561,158.671,351.791,544.901,738.012,124.232,510.462,896.683,476.024,055.36
Gwynedd1,051.781,262.131,472.491,682.841,893.202,313.912,734.623,155.333,786.404,417.47
Conwy1,001.741,202.091,402.441,602.791,803.142,203.842,604.543,005.233,606.284,207.33
Sir Ddinbych1,029.691,235.631,441.571,647.511,853.452,265.332,677.213,089.083,706.904,324.72
Sir y Fflint1,008.561,210.271,411.981,613.691,815.402,218.822,622.243,025.673,630.804,235.93
Wrecsam967.401,160.881,354.361,547.841,741.322,128.282,515.242,902.203,482.644,063.08
Powys1,007.541,209.051,410.551,612.061,813.572,216.592,619.603,022.623,627.144,231.66
Ceredigion987.371,184.851,382.321,579.801,777.272,172.222,567.172,962.123,554.544,146.96
Sir Benfro877.011,052.411,227.811,403.211,578.611,929.412,280.212,631.023,157.223,683.42
Sir Gaerfyrddin988.841,186.611,384.381,582.151,779.922,175.462,571.002,966.533,559.844,153.15
Abertawe990.241,188.291,386.341,584.391,782.442,178.542,574.642,970.733,564.884,159.03
Castell-nedd Port Talbot1,117.691,341.231,564.761,788.302,011.842,458.922,905.993,353.074,023.684,694.29
Pen-y-bont ar Ogwr1,084.061,300.871,517.691,734.501,951.312,384.932,818.563,252.183,902.624,553.06
Bro Morgannwg972.901,167.481,362.061,556.641,751.222,140.382,529.542,918.703,502.444,086.18
Rhondda Cynon Taf1,047.891,257.471,467.051,676.631,886.212,305.372,724.533,143.683,772.424,401.16
Merthyr Tudful1,138.821,366.591,594.351,822.122,049.882,505.412,960.943,416.474,099.764,783.05
Caerffili873.861,048.631,223.411,398.181,572.951,922.492,272.042,621.583,145.903,670.22
Blaenau Gwent1,165.921,399.111,632.291,865.482,098.662,565.033,031.403,497.774,197.324,896.87
Torfaen1,001.511,201.811,402.111,602.411,802.712,203.312,603.913,004.523,605.424,206.32
Sir Fynwy1,026.251,231.501,436.751,642.001,847.252,257.752,668.253,078.753,694.504,310.25
Casnewydd879.711,055.651,231.601,407.541,583.481,935.362,287.252,639.133,166.963,694.79
Caerdydd911.211,093.451,275.701,457.941,640.182,004.662,369.152,733.633,280.363,827.09

Metadata

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2022 Mawrth 2022

Diweddariad nesaf

Mawrth 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor

Enw

LGFS0002