Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau treth gyngor yn ôl blwyddyn a band (£)
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Band[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23Cliciwch yma i ddidoli2023-24Cliciwch yma i ddidoli2024-25
A-625.86645.53659.91681.04708.81737.56763.45788.89828.91883.81926.08961.66987.321,044.151,124.62
A751.03774.64791.90817.25850.57885.08916.14946.66994.691,060.571,111.291,153.991,184.791,252.981,349.54
B876.20903.75923.88953.45992.331,032.591,068.831,104.441,160.471,237.331,296.511,346.321,382.251,461.801,574.47
C1,001.371,032.851,055.861,089.661,134.091,180.101,221.521,262.221,326.251,414.091,481.731,538.651,579.721,670.631,799.39
D1,126.541,161.961,187.841,225.871,275.851,327.621,374.211,420.001,492.031,590.851,666.941,730.981,777.181,879.462,024.31
E1,376.881,420.171,451.811,498.291,559.371,622.641,679.591,735.551,823.591,944.372,037.372,115.652,172.112,297.122,474.16
F1,627.221,678.391,715.771,770.701,842.891,917.671,984.972,051.112,155.162,297.902,407.802,500.312,567.042,714.782,924.01
G1,877.571,936.601,979.742,043.122,126.422,212.692,290.352,366.662,486.722,651.422,778.242,884.972,961.973,132.443,373.86
H2,253.082,323.922,375.692,451.742,551.702,655.232,748.422,839.992,984.063,181.703,333.883,461.963,554.363,758.934,048.63
I2,628.592,711.242,771.642,860.362,976.983,097.773,206.493,313.323,481.413,711.983,889.534,038.964,146.764,385.414,723.40

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r dreth gyngor yn dâl a godir ar bob anedd domestig ar gyfer darparu gwasanaethau awdurdod lleol. Mae'n cynnwys elfennau ar gyfer y cyngor sir neu'r cyngor bwrdeistref sirol, yn ogystal ag elfennau ar gyfer awdurdod yr heddlu ac, os oes un yn bodoli, y cyngor cymuned lleol.

Yn 1991, aseswyd yr eiddo ym mhob sir neu ardal fwrdeistref sirol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio a gosodwyd pob anedd mewn bandiau prisio yn amrywio o A i H. Mae anheddau mewn adeiladau newydd yn cael eu gosod yn un o'r bandiau yn unol â'r hyn y byddai wedi bod werth yn 1991. Ailbrisiwyd yr anheddau yn 2003 ac adolygwyd y bandiau ar gyfer y flwyddyn 2005-06 ymlaen.

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail y gwaith prisio yn 1991 oedd:

A - Hyd at £30,000
B - £30,001 i £39,000
C - £39,001 i £51,000
D - £51,001 i £66,000
E - £66,001 i £90,000
F - £90,001 i £120,000
G - £120,001 i £240,000
H - £240,001 - Dim terfyn uchaf

Y bandiau ar gyfer Cymru ar sail gwaith prisio 2003 yw:

A - dan £44,000
B - £44,001 i £65,000
C - £65,001 i £91,000
D - £91,001 i £123,000
E - £123,001 i £162,000
F - £162,001 i £223,000
G - £223,001 i £324,000
H - £324,001 i £424,000
I - £424,001 ac uwch


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Teitl

Lefelau'r dreth gyngor

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data Gofynion Cyllideb (BR1), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor

Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://llyw.cymru/ystadegau-cyllid-llywodraeth-leol-adroddiad-ansawdd

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, band y dreth gyngor