Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol SIART: Casglu ardrethu annomestig, yn ôl blwyddyn (£ mil)
Siart cyfateb i'r tabl data
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
Disgrifiad 1
Blwyddyn[Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmcangyfrif o ddebyd net NDR sydd i'w gasglu yn ystod y flwyddyn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDerbyniadau pob ardreth annomestig (gan gynnwys derbyniadau o flynyddoedd cynharach)
1996-97.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol426,165
1997-98.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol452,920
1998-99.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol478,633
1999-00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol509,992
2000-01.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol577,336
2001-02.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol595,700
2002-03.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol579,081
2003-04.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol587,242
2004-05.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol619,999
2005-06.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol669,460
2006-07716,680706,204
2007-08754,607738,409
2008-09816,530793,100
2009-10833,716788,545
2010-11858,943824,984
2011-12875,174843,666
2012-13917,737880,204
2013-14937,494895,596
2014-15945,715905,635
2015-16968,435942,728
2016-17993,249962,117
2017-18963,114948,815
2018-191,007,261988,384
2019-201,011,214987,342
2020-21675,360607,438
2021-22718,963700,818
2022-23964,174943,854
2023-24900,335863,240

Metadata

Teitl

Casglu ardrethi annomestig

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2024 Mehefin 2024

Diweddariad nesaf

Mehefin 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, casglu ardrethi annomestig

Disgrifiad cyffredinol

Ardrethi a delir i awdurdodau bilio gan yr holl fusnesau yn ardal yr awdurdod hwnnw yw ardrethi annomestig.

Ers 1 Ebrill 1990, mae'r rhain wedi eu seilio ar ardreth fusnes unffurf ledled Cymru a elwir yn buntdal cenedlaethol sengl a osodir gan lywodraeth ganolog. Defnyddir y puntdal cenedlaethol hwn gyda gwerth ardrethol pob eiddo annomestig i benderfynu ar y bil ar gyfer yr eiddo hwnnw.

Mae awdurdodau bilio yn talu'r ardrethi annomestig a gesglir i gronfa ganolog a chânt eu rhannu i ddechrau rhwng cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol ac awdurdodau heddlu ac yna eu hailddosbarthu rhwng pob awdurdod yn unol â chyfrannau o'r boblogaeth sy'n oedolion. Disodlodd hon y system flaenorol pan yr oedd awdurdodau bilio yn gosod eu cyfraddau eu hunain ac yn cadw'r ardrethi a oedd yn berthnasol i'r holl fusnesau yn eu hardal.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report