Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Casglu ardrethu annomestig, yn ôl blwyddyn (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
-
Disgrifiad 1(Esgynnol)
Cliciwch yma i ddidoli2005-06Cliciwch yma i ddidoli2006-07Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Ehangu]Amcangyfrif o ddebyd net NDR sydd i'w gasglu yn ystod y flwyddyn.716,680754,607816,530833,716858,943875,174917,737937,494945,715968,435993,249963,1141,007,261
[Lleihau]Derbyniadau pob ardreth annomestig (gan gynnwys derbyniadau o flynyddoedd cynharach)669,460706,204738,409793,100788,545824,984843,666880,204895,596905,635942,728962,117948,815988,384
Derbyniadau pob ardreth annomestig (gan gynnwys derbyniadau o flynyddoedd cynharach)Derbyniadau ardrethi annomestig blynyddoedd cynharach-11,3584,186-113722-17,183-10,660-6,280-7,316-14,948-17,110-1,277-8,9214,0795,548
Derbyniadau ardrethi annomestig yn ystod y flwyddyn680,818702,018738,522792,378805,728835,643849,946887,520910,544922,745944,005971,037944,736982,836
[Ehangu]Cyfradd casglu NDR (%).98.097.997.096.697.397.196.797.197.697.597.898.197.6

Metadata

Teitl
Casglu ardrethi annomestig

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ardrethi a delir i awdurdodau bilio gan yr holl fusnesau yn ardal yr awdurdod hwnnw yw ardrethi annomestig.

Ers 1 Ebrill 1990, mae'r rhain wedi eu seilio ar ardreth fusnes unffurf ledled Cymru a elwir yn buntdal cenedlaethol sengl a osodir gan lywodraeth ganolog. Defnyddir y puntdal cenedlaethol hwn gyda gwerth ardrethol pob eiddo annomestig i benderfynu ar y bil ar gyfer yr eiddo hwnnw.

Mae awdurdodau bilio yn talu'r ardrethi annomestig a gesglir i gronfa ganolog a chânt eu rhannu i ddechrau rhwng cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol ac awdurdodau heddlu ac yna eu hailddosbarthu rhwng pob awdurdod yn unol â chyfrannau o'r boblogaeth sy'n oedolion. Disodlodd hon y system flaenorol pan yr oedd awdurdodau bilio yn gosod eu cyfraddau eu hunain ac yn cadw'r ardrethi a oedd yn berthnasol i'r holl fusnesau yn eu hardal.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, casglu ardrethi annomestig