Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfraddau casglu ardrethu annomestig, yn ôl awdurdod (£ mil)
None
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
Disgrifiad 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol97.096.697.397.196.797.197.697.597.898.197.697.5
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn97.495.997.798.397.497.997.697.497.197.798.598.0
Gwynedd97.397.197.697.697.697.898.298.197.998.598.197.1
Conwy97.397.198.798.696.097.298.698.398.598.999.198.9
Sir Ddinbych96.897.098.597.897.397.398.195.898.598.998.898.9
Sir y Fflint98.297.998.998.398.598.598.497.999.199.299.299.1
Wrecsam96.997.096.396.897.197.297.898.298.398.498.297.9
Powys98.297.698.198.898.597.997.997.697.498.298.498.2
Ceredigion95.696.196.296.296.197.597.497.197.198.398.097.9
Sir Benfro98.398.298.198.798.598.198.698.898.798.897.798.6
Sir Gaerfyrddin97.898.798.497.697.896.498.398.498.299.598.197.2
Abertawe96.096.196.697.397.697.798.498.498.198.497.396.8
Castell-nedd Port Talbot97.397.698.298.497.398.1100.198.098.198.798.198.7
Pen-y-bont ar Ogwr97.196.196.796.495.397.497.997.498.197.497.397.3
Bro Morgannwg97.998.398.698.698.598.698.499.198.698.397.697.7
Rhondda Cynon Taf97.597.297.196.796.797.497.497.097.497.896.996.2
Merthyr Tudful97.496.598.297.998.298.399.897.299.499.493.597.7
Caerffili94.094.096.196.496.496.897.097.797.997.797.897.8
Blaenau Gwent92.290.698.497.596.797.797.596.895.092.798.295.3
Torfaen96.897.597.095.596.296.196.696.596.697.496.698.8
Sir Fynwy98.096.397.596.096.597.497.497.297.097.797.097.7
Casnewydd98.896.997.896.695.496.997.197.698.497.597.197.6
Caerdydd96.595.796.095.994.995.495.696.196.597.496.896.1

Metadata

Teitl
Casglu ardrethi annomestig

Diweddariad diwethaf
Medi 2020 Medi 2020

Diweddariad nesaf
Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ardrethi a delir i awdurdodau bilio gan yr holl fusnesau yn ardal yr awdurdod hwnnw yw ardrethi annomestig.

Ers 1 Ebrill 1990, mae'r rhain wedi eu seilio ar ardreth fusnes unffurf ledled Cymru a elwir yn buntdal cenedlaethol sengl a osodir gan lywodraeth ganolog. Defnyddir y puntdal cenedlaethol hwn gyda gwerth ardrethol pob eiddo annomestig i benderfynu ar y bil ar gyfer yr eiddo hwnnw.

Mae awdurdodau bilio yn talu'r ardrethi annomestig a gesglir i gronfa ganolog a chânt eu rhannu i ddechrau rhwng cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol ac awdurdodau heddlu ac yna eu hailddosbarthu rhwng pob awdurdod yn unol â chyfrannau o'r boblogaeth sy'n oedolion. Disodlodd hon y system flaenorol pan yr oedd awdurdodau bilio yn gosod eu cyfraddau eu hunain ac yn cadw'r ardrethi a oedd yn berthnasol i'r holl fusnesau yn eu hardal.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, casglu ardrethi annomestig