Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ardrethu annomestig, yn ôl awdurdod bilio a disgrifiad rhes NDR (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rhes[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
[Lleihau]Rhes 2
-
Rhes 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfraniadau i’r gronfaCliciwch yma i ddidoliCyfraniadau i’r gronfa
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliArenillion net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliLwfans am gostau casglu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliColledion casglu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliLog ar yr ad-daliadau
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol995,888-7,099-2,300-54986,436
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn15,710-184-169015,358
Gwynedd42,248-470-4041,774
Conwy34,151-311-184033,656
Sir Ddinbych29,915-238-152029,526
Sir y Fflint61,816-350-215061,251
Wrecsam45,729-264-305045,160
Powys31,968-372-52031,544
Ceredigion20,808-224-33020,552
Sir Benfro41,857-43489-5441,460
Sir Gaerfyrddin50,185-415-664049,106
Abertawe75,765-488-759074,517
Castell-nedd Port Talbot44,868-267-151044,450
Pen-y-bont ar Ogwr41,602-299-460040,843
Bro Morgannwg34,824-225-349034,250
Rhondda Cynon Taf53,191-419-723052,050
Merthyr Tudful16,549-112692017,128
Caerffili36,405-28820036,138
Blaenau Gwent11,339-120-557010,662
Torfaen25,507-173-70025,265
Sir Fynwy24,587-191-183024,212
Casnewydd59,664-317-24059,323
Caerdydd197,199-9381,9520198,212

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Ardrethi a delir i awdurdodau bilio gan yr holl fusnesau yn ardal yr awdurdod hwnnw yw ardrethi annomestig (NDR). Ers 1 Ebrill 1990, mae'r rhain wedi eu seilio ar ardreth fusnes unffurf ledled Cymru a elwir yn buntdal cenedlaethol sengl a osodir gan lywodraeth ganolog. Defnyddir y puntdal cenedlaethol hwn gyda gwerth ardrethol pob eiddo annomestig i bendrefynu ar y bil ar gyfer yr eiddo hwnnw. Mae awdurdodau bilio yn talu'r ardrethi annomestig a gesglir i gronfa ganolog a chânt eu rhannu i ddechrau rhwng cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol ac awdurdodau heddlu ac yna eu hailddosbarthu rhwng pob awdurdod yn unol â chyfrannau o'r boblogaeth sy'n oedolion. Disodlodd hon y system flaenorol pan yr oedd awdurdodau bilio yn gosod eu cyfraddau eu hunain ac yn cadw'r ardrethi a oedd yn berthnasol i'r holl fusnesau yn eu hardal.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1996-97 ymlaen.

Teitl

Gwir ardrethi annomestig

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2024 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Mawrth 2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro ardrethi annomestig (NDR3), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, ardrethi busnes annomestig

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we