Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
[Lleihau]Disgrifiad 2
-
Disgrifiad 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]Gwariant refeniw grosCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw gros
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaeth cymdeithasol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTai cronfa'r cyngor[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau amgylcheddol lleol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliFfyrdd a Thrafnidiaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliLlyfrgelloedd, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ac hamdden[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPlanio, economaidd a datblygu cymunedol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCasgliad treth lleol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCostau ariannu dyledion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY gyfraith, trefn a gwasanaethau diogelu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGweinyddu canolog[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw arall
[Lleihau]Cyfanswm Cymru(r) 2,723,6331,918,1241,094,299393,616270,223191,22276,82429,761310,900854,984189,832258,225(r) 8,311,642
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol(r) 2,723,6331,918,1241,094,299378,483270,223191,22276,82429,761295,5330173,235209,744(r) 7,361,081
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn60,07340,53423,89610,8387,8723,6511,4898937,02204,8262,538163,632
Gwynedd108,45278,23839,06218,93214,5736,6372,65291512,78905,61822,496310,364
Conwy94,45474,14242,78214,2788,8817,7622,4121,0359,706011,1017,635274,186
Sir Ddinbych96,38556,25038,67010,8168,5699,0341,6871,14511,41108,3873,474245,827
Sir y Fflint128,23888,84534,99520,30515,6278,7212,24942711,49307,1504,106322,156
Wrecsam(r) 109,57978,03541,94321,4267,9767,7373,2009138,73605,4247,269(r) 292,239
Powys107,96490,16534,94715,2149,1534,8842,4391,68611,354018,2387,510303,554
Ceredigion64,12842,13419,6919,1329,8325,3812,8681,5448,62305,2776,074174,685
Sir Benfro99,92571,04536,84114,8058,8255,5802,2613,11111,58309,01811,347274,341
Sir Gaerfyrddin156,294110,25257,34123,92016,18911,7478,0981,12422,984010,02927,238445,215
Abertawe198,971142,500108,21121,85021,25018,5223,3932,11231,945018,9395,530573,223
Castell-nedd Port Talbot121,21598,55357,45620,53814,5189,1748,1163,04619,46407,7432,993362,816
Pen-y-bont ar Ogwr132,68580,87156,21113,69511,4398,9905,6967588,34007,89718,115344,696
Bro Morgannwg119,48870,33441,71714,2598,6036,7332,7792,0329,67102,84415,229293,688
Rhondda Cynon Taf228,276173,69471,09434,81221,42016,1797,2351,96118,89409,31935,040617,923
Merthyr Tudful56,41640,99319,7148,2055,0984,4232,5557057,37103,330923149,733
Caerffili169,948110,95555,16820,59517,33414,0804,30476310,83506,8047,457418,243
Blaenau Gwent57,03754,52528,15310,0336,1545,7652,4389254,50107,6551,062178,247
Torfaen90,42555,56534,99212,2468,2875,0581,97446411,16003,7391,833225,743
Sir Fynwy66,25249,71925,77210,3796,5926,3682,3491,1188,00103,3962,831182,778
Casnewydd139,437103,31457,87014,81013,9248,4733,83754214,57406,14211,157374,079
Caerdydd317,989207,460167,77537,39728,10616,3252,7892,54235,077010,3637,887833,710
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu000000004,362709,49012,19647,908773,955
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys00000000276111,3483,351258115,234
Heddlu Gwent000000000130,4865,00625,559161,051
Heddlu Gogledd Cymru00000000763158,3782,4003,460165,002
Heddlu De Cymru000000003,323309,2781,43918,630332,669
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân0000000011,005145,4931,279295158,073
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru000000003,69746,437875051,009
Awdurdod Tân Gogledd Cymru000000003,15931,844239-535,237
Awdurdod Tân De Cymru000000004,14967,21316630071,827
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol00015,1330000003,12227718,533
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog0003,565000000744524,361
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro0003,1220000001,819-154,926
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri0008,4460000005592409,246

Metadata

Teitl
Gwariant refeniw wedi ei gyllidebu

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2016-17 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw y gyllideb