Neidio i'r cynnwys

Refeniw

Mae’r data gwariant refeniw yn cynnig dadansoddiad manwl o wariant wedi’i gyllidebu a gwariant gwirioneddol awdurdodau lleol Cymru. Gwariant yw hwn sy’n gysylltiedig â rhedeg gwasanaethau awdurdodau lleol, megis cyflogau, prynu nwyddau megis llyfrau ar gyfer ysgolion a chostau rhedeg o ddydd i ddydd megis gwresogi, goleuo a glanhau adeiladau.