Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw a gyllidebwyd yn ôl manylion y gwasanaeth
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
-
[Lleihau]Disgrifiad 2
-
-
Disgrifiad 3
[Lleihau]2018-19[Lleihau]2019-20
Cliciwch yma i ddidoli£ milCliciwch yma i ddidoli£ y penCliciwch yma i ddidoli£ milCliciwch yma i ddidoli£ y pen
[Lleihau]Gwariant refeniw gros8,110,7982,605(r) 8,311,642(r) 2,660
Gwariant refeniw gros[Lleihau]Addysg2,625,794843(r) 2,723,633(r) 872
Addysg[Ehangu]Cyllideb ysgolion2,318,368745(r) 2,401,801(r) 769
[Ehangu]Cyllideb AALl307,42699(r) 321,831(r) 103
[Lleihau]Gwasanaeth cymdeithasol1,839,7545911,918,124614
Gwasanaeth cymdeithasol[Ehangu]Gwasanaethau i blant a theuluoedd607,009195655,937210
[Ehangu]Strategaeth gwasanaeth - gwasanaethau cymdeithasol i oedolion6,02725,1702
[Ehangu]Pobl hyn (65 oed a hyn) gan gynnwys pobl hyn â salwch meddwl594,793191622,739199
[Ehangu]Oedolion o dan 65 oed ag anabledd corfforol neu nam ar eu synhwyrau104,03633106,15034
[Ehangu]Oedolion o dan 65 oed ag anableddau dysgu370,313119392,461126
[Ehangu]Oedolion o dan 65 oed ag anghenion iechyd meddwl97,5613193,56630
[Ehangu]Gwasanaethau cymdeithasol eraill i oedolion60,0151942,10213
[Lleihau]Tai cronfa'r cyngor1,125,8403621,094,299350
Tai cronfa'r cyngor[Ehangu]Y strategaeth dai7,38227,4712
[Ehangu]Trwyddedu landlordiaid sector preifat71906430
[Ehangu]Cyfraniadau at y Cyfrif Refeniw Tai66404960
[Ehangu]Costau pensiwn cysylltiedig â'r Cyfrif Refeniw Tai0000
[Ehangu]Galluogi89809020
[Ehangu]Cyngor ar dai4,67825,5582
[Ehangu]Blaendaliadau tai290310
[Ehangu]Adnewyddu tai'r sector preifat3,79913,6031
[Ehangu]Digartrefedd20,410721,1367
[Ehangu]Taliadau budd-dal tai980,057315946,808303
[Ehangu]Gweinyddu budd-dal tai21,187720,0046
[Ehangu]Gwasanaethau lles78302480
[Ehangu]Cefnogi pobl84,5212786,56828
[Ehangu]Tai eraill cronfa'r cyngor71408310
[Lleihau]Gwasanaethau amgylcheddol lleol388,415125393,616126
Gwasanaethau amgylcheddol lleol[Ehangu]Gwasanaethau mynwentydd, amlosgfeydd a marwdai-2810-1,1900
[Ehangu]Gwasanaethau rheoleiddio - Iechyd yr Amgylchedd (gan gynnwys diogelwch bwyd a safonau tai)42,0611440,85913
[Ehangu]Glanhau strydoedd53,3551753,35217
[Ehangu]Diogelwch cymunedol (gwasanaethau diogelwch)1,41401,2200
[Ehangu]Diogelwch cymunedol (teledu cylch cyfyng)3,44213,3121
[Ehangu]Diogelwch cymunedol (lleihau troseddu heb gynnwys CCTV)4,00714,2481
[Ehangu]Casglu gwastraff54,3031755,67118
[Ehangu]Gwaredu gwastraff91,5072992,50030
[Ehangu]Gwastraff masnach-3,080-1-3,628-1
[Ehangu]Ailgylchu98,73932101,72833
[Ehangu]Lleihau gwastraff2,06711,7671
[Ehangu]Costau newid hinsawdd204000
[Ehangu]Safonau Masnach15,030514,8925
[Ehangu]Gwasanaethau canolog eraill i'r cyhoedd13,827413,7534
[Ehangu]Cadwraeth yr amgylchedd naturiol2,23915,8172
[Ehangu]Cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol70805490
[Ehangu]Rheolaeth hamdden a thrafnidiaeth58704050
[Ehangu]Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad2,22312,3581
[Ehangu]Ceidwaid, stadau a gwirfoddolwys2,70512,8121
[Ehangu]Rheoliadau datblygu1,42201,5290
[Ehangu]Cynllunio ymlaen a chymunedau1,68511,6631
[Ehangu]Cyfrifon Arbenigol wedi'u Clustnodi250000
[Lleihau]Ffyrdd a Thrafnidiaeth272,99288270,22386
Ffyrdd a Thrafnidiaeth[Ehangu]Trafnidiaeth cynllunio, polisi a strategaeth16,783517,4516
[Ehangu]Cynnal a chadw adeileddol55,1481853,56317
[Ehangu]Taliadau cyfalaf sy'n ymwneud â phrosiectau adeiladu1830740
[Ehangu]Cynnal a chadw amgylcheddol, diogelwch a rheolaidd52,8011754,03317
[Ehangu]Gwasanaeth y gaeaf14,533514,3135
[Ehangu]Goleuadau stryd31,0041031,21710
[Ehangu]Rheoli traffig a diogelwch ar y ffyrdd13,554412,5024
[Ehangu]Parcio-16,476-5-18,605-6
[Ehangu]Trafnidiaeth gyhoeddus100,78232101,18532
[Ehangu]Meysydd awyr, harbwrs a cyfleusterau toll4,67824,4891
[Lleihau]Llyfrgelloedd, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ac hamdden198,37864191,22261
Llyfrgelloedd, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ac hamdden[Ehangu]Gwasanaeth llyfrgelloedd40,0331340,83513
[Ehangu]Gwasanaethau diwylliant a threftadaeth32,6421030,68410
[Ehangu]Chwaraeon ac hamdden70,4952363,88420
[Ehangu]Llecynnau agored47,7851548,04415
[Ehangu]Twristiaeth7,42327,7762
[Lleihau]Planio, economaidd a datblygu cymunedol70,6652376,82425
Planio, economaidd a datblygu cymunedol[Ehangu]Cynllunio - rheoli adeiladu3,20013,2141
[Ehangu]Cynllunio - rheoli datblygu7,07026,6292
[Ehangu]Polisi cynllunio12,400412,5424
[Ehangu]Mentrau amgylcheddol7,45526,6872
[Ehangu]Datblygiad economaidd12,883419,6576
[Ehangu] Ymchwil economeg21201650
[Ehangu] Cymorth busnes3,57613,5511
[Ehangu]Datblygu cymundeol23,870824,3788
[Ehangu]Casgliad treth lleol27,322929,76110
[Lleihau]Costau ariannu dyledion313,391101310,90099
Costau ariannu dyledion[Ehangu]Darpariaeth i ad-dalu prifsymiau143,41546139,52545
[Ehangu]Addasiad gohirio-1400-1400
[Ehangu]Taliadau llog allanol224,04472228,24773
[Ehangu]Premiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledion57104430
[Ehangu]Taliadau/derbyniadau llog 'eitem 8' Cyfrif Refeniw Tai-54,499-18-57,174-18
[Lleihau]Y gyfraith, trefn a gwasanaethau diogelu811,785261854,984274
Y gyfraith, trefn a gwasanaethau diogelu[Ehangu]Gwasanaethau i ddioddefwyr a thystion troseddau..705,921226
[Ehangu]Plismona lleol296,08795..
[Ehangu]Gwasanaethau i ddioddefwyr a thystion troseddau7,8383..
[Ehangu]Delio â'r cyhoedd49,16116..
[Ehangu]Trefniadau cyfiawnder troseddol55,84918..
[Ehangu]Plismona'r ffyrdd29,58610..
[Ehangu]Gweithrediadau arbenigol40,40613..
[Ehangu]Cudd-wybodaeth39,06513..
[Ehangu]Ymchwilio arbenigol105,34934..
[Ehangu]Cymorth ymchwiliol20,8047..
[Ehangu]Plismona cenedlaethol24,2468..
[Ehangu]Ardollau i wasanaethau heddlu cenedlaethol2,46813,5691
[Ehangu]Cynlluniau argyfwng ac amddiffyn sifil y gwasanaeth tân..145,49347
[Ehangu]Diogelwch tân cymunedol12,4564..
[Ehangu]Gweithrediadau diffodd tân ac achub127,35341..
[Ehangu]Cynlluniau argyfwng ac amddiffyn sifil y gwasanaeth tân1,1190..
[Lleihau]Gweinyddu canolog185,90060189,83261
Gweinyddu canolog[Ehangu]Rheoli corfforaethol62,6802065,22021
[Ehangu]Cynrychiolaeth a rheolaeth ddemocrataidd62,1452063,02620
[Ehangu]Costau nad oes modd eu dosbarthu - Budd-daliadau ymddeol30,3181026,5769
[Ehangu]Costau nad oes modd eu dosbarthu - Costau cyfrannau nas defnyddiwyd o gyfleusterau TG ac asedau eraill2,61712,7301
[Ehangu]Gwasanaethau eraill gan gynnwys addasiad i daliadau cyfalaf mewn cysylltiad â gwaith gweinyddu a chymorth yr ailgodir tâl amdano28,140932,28010
[Ehangu]Costau nad oes modd eu dosbarthu - Trafodion yr Ymrwymiad Lleihau Carbon (CRC)....
[Lleihau]Gwariant refeniw arall250,56280258,22583
Gwariant refeniw arall[Ehangu]Amddiffyn yr arfordir1,17901,4870
[Ehangu]Amddiffynfeydd rhag llifogydd: eu gwariant eu hunain6,24625,6022
[Ehangu]Gwasanaethau amaethyddiaeth a physgodfeydd-2,475-1-2,695-1
[Ehangu]Gwasanaethau llysoedd crwneriaid5,31126,0482
[Ehangu]Gwasanaethau llys eraill10090
[Ehangu]Cronfeydd hapddigwyddiadau heb eu dyrannu22,224724,1518
[Ehangu]Praeseptau cynghorau cymuned41,6401344,31214
[Ehangu]Ardollau i Asiantaeth yr Amgylchedd mewn cysylltiad â Phwyllgorau Lleol Amddiffyn Rhag Llifogydd0000
[Ehangu]Ardollau i'r Byrddau Draenio Mewnol26302710
[Ehangu]Ardollau i Asiantaeth yr Amgylchedd am weithredu fel Bwrdd Draenio Mewnol90609080
[Ehangu]Ardollau eraill66505290
[Ehangu]Gwargedau/diffygion (anarwyddocaol) ar gyfrifon masnachu mewnol na chawsant eu dadgyfuno i wasanaethau3,68811,2470
[Ehangu]Addasiadau eraill gan gynnwys cost weinyddol addasiadau ardrethu hwyr ac ati0000
[Ehangu]Darpariaeth' dyledion drwg640640
[Ehangu]Elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau Menter Cyllid Preifat (PFI)27,260926,8619
[Ehangu]Taliadau prydlesu (ac eithrio unrhyw elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau PFI)1,08101,3990
[Ehangu]Gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw146,98047153,10549
[Ehangu]Derbyniadau llog allanol ar falansau heblaw rhai'r Cyfrif Refeniw Tai-4,477-1-5,004-2
[Ehangu]Derbyniadau llog allanol ar falansau Cyfrif Refeniw Tai-890-1580
[Ehangu]Dyraniadau i/ o gyfrif addasiad offerynnau ariannol860900
[Ehangu]Dyraniadau i/ o gyfrif ôl-daliadau tâl anghyfartal0000

Metadata

Teitl
Gwariant refeniw wedi ei gyllidebu

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2016-17 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw y gyllideb