Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant refeniw a gyllidebwyd yn ôl manylion y gwasanaeth
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
-
[Lleihau]Disgrifiad 2
-
-
Disgrifiad 3
[Lleihau]2019-20[Lleihau]2020-21
Cliciwch yma i ddidoli£ milCliciwch yma i ddidoli£ y penCliciwch yma i ddidoli£ milCliciwch yma i ddidoli£ y pen
[Lleihau]Gwariant refeniw gros(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.8,311,642(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2,6608,654,6962,745
Gwariant refeniw gros[Lleihau]Addysg(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2,723,633(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.8722,893,208918
Addysg[Ehangu]Cyllideb ysgolion(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.2,401,801(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.7692,546,273808
[Ehangu]Cyllideb AALl(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.321,831(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.103346,934110
[Lleihau]Gwasanaeth cymdeithasol1,918,1246142,053,828651
Gwasanaeth cymdeithasol[Ehangu]Gwasanaethau i blant a theuluoedd655,937210724,831230
[Ehangu]Strategaeth gwasanaeth - gwasanaethau cymdeithasol i oedolion5,17025,2642
[Ehangu]Pobl hyn (65 oed a hyn) gan gynnwys pobl hyn â salwch meddwl622,739199658,677209
[Ehangu]Oedolion o dan 65 oed ag anabledd corfforol neu nam ar eu synhwyrau106,15034104,30633
[Ehangu]Oedolion o dan 65 oed ag anableddau dysgu392,461126413,302131
[Ehangu]Oedolion o dan 65 oed ag anghenion iechyd meddwl93,5663095,31630
[Ehangu]Gwasanaethau cymdeithasol eraill i oedolion42,1021352,13217
[Lleihau]Tai cronfa'r cyngor1,094,2993501,022,041324
Tai cronfa'r cyngor[Ehangu]Y strategaeth dai7,47126,7152
[Ehangu]Trwyddedu landlordiaid sector preifat64307080
[Ehangu]Cyfraniadau at y Cyfrif Refeniw Tai49605110
[Ehangu]Costau pensiwn cysylltiedig â'r Cyfrif Refeniw Tai0000
[Ehangu]Galluogi90205440
[Ehangu]Cyngor ar dai5,55825,3942
[Ehangu]Blaendaliadau tai310400
[Ehangu]Adnewyddu tai'r sector preifat3,60313,9061
[Ehangu]Digartrefedd21,136722,7087
[Ehangu]Taliadau budd-dal tai946,808303873,064277
[Ehangu]Gweinyddu budd-dal tai20,004620,6127
[Ehangu]Gwasanaethau lles24804900
[Ehangu]Cefnogi pobl86,5682886,73628
[Ehangu]Tai eraill cronfa'r cyngor83106130
[Lleihau]Gwasanaethau amgylcheddol lleol393,616126409,412130
Gwasanaethau amgylcheddol lleol[Ehangu]Gwasanaethau mynwentydd, amlosgfeydd a marwdai-1,1900-1,4920
[Ehangu]Gwasanaethau rheoleiddio - Iechyd yr Amgylchedd (gan gynnwys diogelwch bwyd a safonau tai)40,8591343,28214
[Ehangu]Glanhau strydoedd53,3521751,22416
[Ehangu]Diogelwch cymunedol (gwasanaethau diogelwch)1,22001,6661
[Ehangu]Diogelwch cymunedol (teledu cylch cyfyng)3,31213,4011
[Ehangu]Diogelwch cymunedol (lleihau troseddu heb gynnwys CCTV)4,24813,7181
[Ehangu]Casglu gwastraff55,6711859,85219
[Ehangu]Gwaredu gwastraff92,5003089,14428
[Ehangu]Gwastraff masnach-3,628-1-2,675-1
[Ehangu]Ailgylchu101,72833113,34336
[Ehangu]Lleihau gwastraff1,76713,7891
[Ehangu]Costau newid hinsawdd002390
[Ehangu]Safonau Masnach14,892515,3985
[Ehangu]Gwasanaethau canolog eraill i'r cyhoedd13,753413,7554
[Ehangu]Cadwraeth yr amgylchedd naturiol5,81724,2291
[Ehangu]Cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol54901,2040
[Ehangu]Rheolaeth hamdden a thrafnidiaeth40501570
[Ehangu]Hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad2,35812,6681
[Ehangu]Ceidwaid, stadau a gwirfoddolwys2,81212,9241
[Ehangu]Rheoliadau datblygu1,52901,4450
[Ehangu]Cynllunio ymlaen a chymunedau1,66311,5130
[Ehangu]Cyfrifon Arbenigol wedi'u Clustnodi006280
[Lleihau]Ffyrdd a Thrafnidiaeth270,22386282,34390
Ffyrdd a Thrafnidiaeth[Ehangu]Trafnidiaeth cynllunio, polisi a strategaeth17,451618,7566
[Ehangu]Cynnal a chadw adeileddol53,5631758,03318
[Ehangu]Taliadau cyfalaf sy'n ymwneud â phrosiectau adeiladu740-1530
[Ehangu]Cynnal a chadw amgylcheddol, diogelwch a rheolaidd54,0331753,77717
[Ehangu]Gwasanaeth y gaeaf14,313513,9474
[Ehangu]Goleuadau stryd31,2171031,54310
[Ehangu]Rheoli traffig a diogelwch ar y ffyrdd12,502413,6314
[Ehangu]Parcio-18,605-6-18,328-6
[Ehangu]Trafnidiaeth gyhoeddus101,18532103,97233
[Ehangu]Meysydd awyr, harbwrs a cyfleusterau toll4,48917,1642
[Lleihau]Llyfrgelloedd, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ac hamdden191,22261193,52261
Llyfrgelloedd, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ac hamdden[Ehangu]Gwasanaeth llyfrgelloedd40,8351341,24913
[Ehangu]Gwasanaethau diwylliant a threftadaeth30,6841030,05310
[Ehangu]Chwaraeon ac hamdden63,8842063,12620
[Ehangu]Llecynnau agored48,0441551,22216
[Ehangu]Twristiaeth7,77627,8722
[Lleihau]Planio, economaidd a datblygu cymunedol76,8242580,42226
Planio, economaidd a datblygu cymunedol[Ehangu]Cynllunio - rheoli adeiladu3,21413,2221
[Ehangu]Cynllunio - rheoli datblygu6,62927,1072
[Ehangu]Polisi cynllunio12,542413,0274
[Ehangu]Mentrau amgylcheddol6,68726,8142
[Ehangu]Datblygiad economaidd19,657620,2706
[Ehangu] Ymchwil economeg16501780
[Ehangu] Cymorth busnes3,55113,9001
[Ehangu]Datblygu cymundeol24,378825,9048
[Ehangu]Casgliad treth lleol29,7611032,13210
[Lleihau]Costau ariannu dyledion310,90099318,907101
Costau ariannu dyledion[Ehangu]Darpariaeth i ad-dalu prifsymiau139,52545141,02345
[Ehangu]Addasiad gohirio-1400-1400
[Ehangu]Taliadau llog allanol228,24773234,36374
[Ehangu]Premiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledion44303960
[Ehangu]Taliadau/derbyniadau llog 'eitem 8' Cyfrif Refeniw Tai-57,174-18-56,735-18
[Lleihau]Y gyfraith, trefn a gwasanaethau diogelu854,984274901,962286
Y gyfraith, trefn a gwasanaethau diogelu[Ehangu]Gwasanaethau i ddioddefwyr a thystion troseddau705,921226747,752237
[Ehangu]Plismona lleol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gwasanaethau i ddioddefwyr a thystion troseddau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Delio â'r cyhoedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Trefniadau cyfiawnder troseddol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Plismona'r ffyrdd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gweithrediadau arbenigol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cudd-wybodaeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ymchwilio arbenigol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cymorth ymchwiliol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Plismona cenedlaethol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ardollau i wasanaethau heddlu cenedlaethol3,56917950
[Ehangu]Cynlluniau argyfwng ac amddiffyn sifil y gwasanaeth tân145,49347153,41549
[Ehangu]Diogelwch tân cymunedol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Gweithrediadau diffodd tân ac achub.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cynlluniau argyfwng ac amddiffyn sifil y gwasanaeth tân.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Gweinyddu canolog189,83261177,55456
Gweinyddu canolog[Ehangu]Rheoli corfforaethol65,2202164,37820
[Ehangu]Cynrychiolaeth a rheolaeth ddemocrataidd63,0262066,64021
[Ehangu]Costau nad oes modd eu dosbarthu - Budd-daliadau ymddeol26,576927,1379
[Ehangu]Costau nad oes modd eu dosbarthu - Costau cyfrannau nas defnyddiwyd o gyfleusterau TG ac asedau eraill2,73012,3961
[Ehangu]Gwasanaethau eraill gan gynnwys addasiad i daliadau cyfalaf mewn cysylltiad â gwaith gweinyddu a chymorth yr ailgodir tâl amdano32,2801017,0035
[Ehangu]Costau nad oes modd eu dosbarthu - Trafodion yr Ymrwymiad Lleihau Carbon (CRC).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Gwariant refeniw arall258,22583289,36692
Gwariant refeniw arall[Ehangu]Amddiffyn yr arfordir1,48701,7401
[Ehangu]Amddiffynfeydd rhag llifogydd: eu gwariant eu hunain5,60226,2172
[Ehangu]Gwasanaethau amaethyddiaeth a physgodfeydd-2,695-1-2,601-1
[Ehangu]Gwasanaethau llysoedd crwneriaid6,04826,4772
[Ehangu]Gwasanaethau llys eraill9090
[Ehangu]Cronfeydd hapddigwyddiadau heb eu dyrannu24,151842,47013
[Ehangu]Praeseptau cynghorau cymuned44,3121447,23615
[Ehangu]Ardollau i Asiantaeth yr Amgylchedd mewn cysylltiad â Phwyllgorau Lleol Amddiffyn Rhag Llifogydd0000
[Ehangu]Ardollau i'r Byrddau Draenio Mewnol27102900
[Ehangu]Ardollau i Asiantaeth yr Amgylchedd am weithredu fel Bwrdd Draenio Mewnol90809260
[Ehangu]Ardollau eraill52905230
[Ehangu]Gwargedau/diffygion (anarwyddocaol) ar gyfrifon masnachu mewnol na chawsant eu dadgyfuno i wasanaethau1,24701,5610
[Ehangu]Addasiadau eraill gan gynnwys cost weinyddol addasiadau ardrethu hwyr ac ati0000
[Ehangu]Darpariaeth' dyledion drwg640810
[Ehangu]Elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau Menter Cyllid Preifat (PFI)26,861926,9659
[Ehangu]Taliadau prydlesu (ac eithrio unrhyw elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau PFI)1,39901,4030
[Ehangu]Gwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniw153,10549162,44052
[Ehangu]Derbyniadau llog allanol ar falansau heblaw rhai'r Cyfrif Refeniw Tai-5,004-2-6,303-2
[Ehangu]Derbyniadau llog allanol ar falansau Cyfrif Refeniw Tai-1580-1560
[Ehangu]Dyraniadau i/ o gyfrif addasiad offerynnau ariannol900890
[Ehangu]Dyraniadau i/ o gyfrif ôl-daliadau tâl anghyfartal0000

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal â gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2016-17 ymlaen.

Teitl

Gwariant refeniw wedi ei gyllidebu

Diweddariad diwethaf

Rhagfyr 2020 Rhagfyr 2020

Diweddariad nesaf

Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw y gyllideb