Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol SIART: Gwariant refeniw a gyllidebwyd yn ôl gwasanaeth
Siart cyfateb i'r tabl data
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
Awdurdod 2
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
-
[Lleihau]Disgrifiad 2
-
-
Disgrifiad 3
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm Cymru
[Lleihau]Gwariant refeniw gros9,009,766
Gwariant refeniw gros[Ehangu]Addysg2,985,585
[Ehangu]Gwasanaeth cymdeithasol2,167,007
[Ehangu]Tai cronfa'r cyngor1,029,167
[Ehangu]Gwasanaethau amgylcheddol lleol423,454
[Ehangu]Ffyrdd a Thrafnidiaeth286,896
[Ehangu]Llyfrgelloedd, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ac hamdden196,404
[Ehangu]Planio, economaidd a datblygu cymunedol87,180
[Ehangu]Casgliad treth lleol38,626
[Ehangu]Costau ariannu dyledion328,149
[Ehangu]Y gyfraith, trefn a gwasanaethau diogelu957,577
[Ehangu]Gweinyddu canolog177,458
[Ehangu]Gwariant refeniw arall332,264

Metadata

Teitl

Gwariant refeniw wedi ei gyllidebu

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2021 Gorffennaf 2021

Diweddariad nesaf

Mehefin 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data cyllideb refeniw (RA), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw y gyllideb

Disgrifiad cyffredinol

Gwariant refeniw yw'r gost o weithredu gwasanaethau awdurdod lleol megis staffio, gwresogi, goleuo a glanhau, yn ogystal ΓΆ gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 2016-17 ymlaen.

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn ΓΆ holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we