Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol SIART: Lefel y cronfeydd wrth gefn ysgolion a gariwyd ymlaen (£ mil)
Siart cyfateb i'r tabl data
None
Colofn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]AwdYsgol[Hidlo]
-
[Lleihau]AwdYsgol 1
-
[Lleihau]AwdYsgol 2
-
AwdYsgol 3
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCymru
2009-10(r) 71,861
2010-1173,907
2011-1267,269
2012-1369,244
2013-1459,650
2014-1563,588
2015-1664,150
2016-1746,007
2017-1850,394
2018-19(r) 46,421

Metadata

Teitl
Gwariant Alldro Ysgol Dirprwyedig

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro adran 52 (S52O), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
O dan adran 52 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol ddarparu datganiad alldro ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol. Diben y datganiad yw darparu gwybodaeth ar wir wariant yr awdurdodau lleol ar addysg.

Mae'r data sydd wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn yn deillio o ran 1 o Ddatganiadau Alldro Addysg Adran 52 a lenwir gan awdurdodau lleol.

Mae'r data a ddangosir yn yr adroddiadau yn cynnwys gwariant wedi'i ddirprwyo neu ei ddatganoli i ysgolion yn y flwyddyn ariannol yn unig, ac nid yw'n cynnwys unrhyw arian a gedwir yn ganolog gan yr awdurdod lleol a'i wario ar ran ysgolion.

Mae'r data hefyd yn dangos lefelau'r cronfeydd wrth gefn y mae ysgolion unigol yn eu cario ymlaen o un flwyddyn i'r llall.

Dim ond o 2006/7 ymlaen y daeth ysgolion meithrin yn rhan o wariant alldro wedi'i ddirprwyo felly nid ydynt wedi'u dangos fel rhan o'r data hyn ar gyfer y blynyddoedd cynharach.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol ers 1999-00 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, Gwariant Alldro Ysgol Dirprwyedig