Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant Alldro Ysgol Dirprwyedig, yn ôl ysgol (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Colofn[Hidlo]
[Lleihau]AwdYsgol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]AwdYsgol 1
-
-
[Lleihau]AwdYsgol 2
-
-
AwdYsgol 3
Cliciwch yma i ddidoliCyfran o'r gyllideb a gynlluniwydCliciwch yma i ddidoliAddasiadau o fewn y flwyddyn i'r gyfran gyllideb a gynlluniwydCliciwch yma i ddidoliCynnydd / gostyngiadau eraill i'r gyllideb yn ystod y flwyddynCliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr adnoddau AALl sydd ar gael i'r ysgolCliciwch yma i ddidoliCronfeydd wrth gefn a ddygwyd ymlaenCliciwch yma i ddidoliCronfeydd wrth gefn a gariwyd ymlaenCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ysgolCliciwch yma i ddidoliIncwm (gan gynnwys grantiau)
[Lleihau]Cymru1,907,96320,266358,1802,286,41050,393(r) 46,421(r) 2,290,382440,082
Cymru[Lleihau]Ynys Môn41,358705,93847,3661,86963348,6028,294
Ynys Môn[Ehangu]Ynys Môn - Ysgolion meithrin........
[Lleihau]Ynys Môn - Ysgolion cynradd21,514-14,25325,7661,38095126,1954,253
Ynys Môn - Ysgolion cynradd5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw........
5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch914131931,12023201,123193
5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris25114129320-1232541
5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern39806346116-448163
5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd2893383302-1034238
5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan200-610204347216610
5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran264-1038292242029638
5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn2272545297-13627845
5122138 - Ysgol Gynradd Cemaes334-271403402641771
5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran173038211383221738
5122140 - Ysgol Gynradd Esceifiog567-493656775867593
5122141 - Ysgol Garreglefn1620462085-121446
5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd390-460446293344260
5122144 - Ysgol Gynradd y Parc........
5122145 - Ysgol Gymuned Moelfre324136440115-2744364
5122146 - Ysgol Gynradd Llanbedrgoch196426226213121626
5122147 - Ysgol Gynradd Llandrygarn........
5122148 - Ysgol Gynradd Llanddeusant........
5122149 - Ysgol Gynradd Llanddona........
5122150 - Ysgol Gynradd Llanfachraeth........
5122151 - Ysgol Ffrwd Win........
5122152 - Ysgol Llanfairpwllgwyngyll1,129-41791,3043901,343179
5122153 - Ysgol Gymuned Llanfechell324-117438752037274
5122154 - Ysgol Y Graig1,196-33111,50412-361,552311
5122155 - Ysgol Gynradd Llangoed345-27141461140971
5122156 - Ysgol Henblas363-15541751940355
5122157 - Ysgol Gymuned Llanerch-y-medd47329256710457392
5122158 - Ysgol Gymuned Cylch Y Garn........
5122160 - Ysgol Gynradd Pencarnisiog23626433054-1332243
5122161 - Ysgol Gymuned Pentraeth34246240815-1143462
5122162 - Ysgol Gynradd Penysarn389-6714541345271
5122163 - Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen399-175473434746975
5122164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr305-1046341605634546
5122165 - Ysgol Rhosybol292-547334553935047
5122166 - Ysgol Gynradd Talwrn192-840224523424240
5122167 - Ysgol Ty Mawr........
5122168 - Ysgol Gymuned y Fali408-286492362750186
5122169 - Ysgol Llanfawr1,06323091,37428311,371309
5122170 - Ysgol Goronwy Owen481-285564-24-8162185
5122171 - Ysgol Llaingoch........
5122172 - Ysgol Gynradd Niwbwrch255-253306383730753
5122173 - Ysgol y Tywyn47661165987365606116
5122174 - Ysgol Gynradd Llandegfan555662623526461162
5122175 - Ysgol Y Borth892-241951,06383701,076195
5122176 - Ysgol Gynradd Kingsland634201147685522801114
5122177 - Ysgol Gymraeg Morswyn511-29360225-1163893
5122226 - Ysgol Corn Hir768-41248886423929124
5122227 - Ysgol Rhyd y Llan591152468521715854246
5123033 - Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis........
5123034 - Ysgol Parc Y Bont485-1467538304752167
5123035 - Ysgol Llangaffo200-8392319-724739
5123036 - Ysgol Cybi1,809-101991,998931131,978199
5123304 - Ysgol Santes Fair583-216975024-43817169
5125200 - Ysgol Gynradd Caergeiliog1,12963041,4391391621,416304
[Lleihau]Ynys Môn - Ysgolion uwchradd18,313641,59519,972410-25820,6403,951
Ynys Môn - Ysgolion uwchradd5124025 - Ysgol Syr Thomas Jones2,736571702,963-205-4443,202497
5124026 - Ysgol Uwchradd Caergybi3,81803764,194161-1064,461815
5124027 - Ysgol Gyfun Llangefni3,253-23813,63266-663,764825
5124028 - Ysgol David Hughes5,02393595,39198405,4491,134
5124029 - Ysgol Uwchradd Bodedern3,48303093,7922903183,764680
[Ehangu]Ynys Môn - Ysgolion canolradd........
[Lleihau]Ynys Môn - Ysgolion arbennig5127011 - Ysgol Y Bont1,5317901,62879-601,76790
[Lleihau]Gwynedd73,68017115,10388,9544,0184,03788,93517,570
Gwynedd[Ehangu]Gwynedd - Ysgolion meithrin........
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion cynradd34,8192369,54544,6002,7432,51844,8269,087
Gwynedd - Ysgolion cynradd5142000 - Ysgol Gwaun Gynfi488101226215330644125
5142004 - Ysgol Gynradd Nefyn568-121236792218683128
5142006 - Ysgol Gynradd Llanrug779-71939653924981203
5142008 - Ysgol Gynradd Abererch296596397383939675
5142009 - Ysgol Gynradd Abersoch1272211498315423
5142010 - Ysgol Gynradd Beddgelert161-140200291921024
5142011 - Ysgol Gynradd Bethel520-589604251561496
5142013 - Ysgol Bodfeurig245260307191331353
5142015 - Ysgol Borthygest244-453294403529948
5142016 - Ysgol Bronyfoel........
5142017 - Ysgol Brynaerau241-257297393030649
5142024 - Ysgol Gynradd Carmel........
5142026 - Ysgol Y Gelli682-61798553837857191
5142028 - Ysgol Pen-y-bryn4791579573663560476
5142033 - Ysgol Treferthyr38441044923828502101
5142035 - Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo172-110182183716312
5142036 - Ysgol Gynradd Chwilog197140238-6-523635
5142039 - Ysgol Crud y Werin23767331641830268
5142042 - Ysgol Dolbadarn585-11116958646735124
5142046 - Ysgol Gynradd Edern280670355291037462
5142047 - Ysgol Gynradd Felinwnda165-144208274119435
5142048 - Ysgol Bro Plenydd30258839592637876
5142049 - Ysgol Garndolbenmaen19706125821727348
5142051 - Ysgol Glanadda2241143278376025538
5142057 - Ysgol Gynradd y Groeslon........
5142059 - Ysgol Gynradd Llanaelhaearn1701010191212119016
5142060 - Ysgol Llanbedrog320-37839511340270
5142066 - Ysgol Llangybi20012175387134396167
5142069 - Ysgol Gynradd Llanllechid798202161,0332476981218
5142070 - Ysgol Llanllyfni2891879386626438468
5142071 - Ysgol Llidiardau........
5142075 - Ysgol Babanod Morfa Nefyn209-848249212524549
5142078 - Ysgol Baladeulyn174-141214151821232
5142081 - Ysgol Gynradd Nebo17643721651320824
5142085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun21734626613-228138
5142089 - Ysgol Bro Lleu6806155840474883162
5142093 - Ysgol Pentreuchaf425-81105262314535102
5142097 - Ysgol Gynradd Rhiwlas231-148277112226740
5142098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan206-24625081024833
5142099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan297-269364152035967
5142101 - Y.G. Rhydyclafdy........
5142103 - Ysgol Sarn Bach211040251222624730
5142104 - Ysgol Eifion Wyn717241989393217955195
5142108 - Ysgol Gynradd Talysarn3921490496574950483
5142110 - Ysgol Y Gorlan411-2109518535351896
5142111 - Ysgol Yr Eifl248-671312413232168
5142112 - Ysgol Gynradd Tudweiliog19915525618826658
5142113 - Ysgol Waunfawr456-11385922920601134
5142116 - Ysgol Glancegin902-282331,108114571,165245
5142118 - Ysgol Babanod Coedmawr167-831190333119246
5142119 - Ysgol Yr Hendre1,368323731,77321-281,822358
5142122 - Ysgol Gynradd Bontnewydd614251748133846804143
5142123 - Ysgol Y Garnedd999-52561,24946211,274268
5142125 - Ysgol Cymerau1,09383991,50065581,506368
5142126 - Ysgol Abercaseg472-171616163263585164
5142127 - Ysgol Gynradd Y Felinheli552-51567031532686156
5142179 - Y.G. Abergynolwyn........
5142180 - Ysgol Bro Tegid421-31415594240560123
5142181 - Ysgol y Traeth698101728805147884163
5142182 - Ysgol Y Clogau........
5142183 - Ysgol Gynradd Brithdir........
5142184 - Ysgol Gynradd Bryncrug........
5142185 - Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas257176634020635455
5142186 - Ysgol Gynradd Croesor........
5142187 - Ysgol Dinas Mawddwy........
5142189 - Ysgol Dyffryn Ardudwy287-260345413035652
5142190 - Ysgol Bro Cynfal272-272342192433868
5142191 - Ysgol Ganllwyd........
5142192 - Ysgol Edmwnd Prys209-137244171224935
5142194 - Ysgol Gynradd Llanbedr1961860274241528346
5142196 - Ysgol Gynradd Llanegryn........
5142197 - Ysgol Gynradd Llanelltyd........
5142198 - Ysgol Y Garreg166328197161919417
5142199 - Ysgol O.M. Edwards349-31825293526537182
5142200 - Y.G. Llawrybetws........
5142201 - Ysgol Gynradd Llwyngwril........
5142205 - Ysgol Manod345141324927165497127
5142206 - Ysgol Gynradd Y Parc........
5142207 - Ysgol Gynradd Pennal196-18312098-121817
5142208 - Ysgol Cefn Coch614-43109214551915299
5142210 - Ysgol Gynradd Talsarnau191452246132423535
5142211 - Ysgol Gynradd Tanygrisiau275-2113386141438589
5142212 - Ysgol Penybryn786112041,0014061980212
5142213 - Ysgol Bro Hedd Wyn2721180363152135759
5142214 - Ysgol Bro Tryweryn188-182268453927481
5142215 - Ysgol Ieuan Gwynedd........
5142216 - Ysgol Friog........
5142217 - Ysgol Gynradd Aberdyfi........
5142219 - Ysgol Tanycastell29857037313538161
5142220 - Ysgol Ffridd Y Llyn243-274314604632865
5142221 - Ysgol Maenofferen780102211,0114376978223
5142227 - Ysgol Gynradd Hirael626-41457662754739140
5142228 - Ysgol Craig y Deryn50314111628133260999
5142229 - Bro Llifon510-61116154066589144
5143004 - Ysgol Pont Y Gof406-7101500612553689
5143005 - Ysgol Gynradd Maesincla1,139314341,604931161,581436
5143009 - Ysgol Y Faenol676-111648297679826155
5143010 - Ysgol Foel Gron180246228171423144
5143013 - Ysgol Llandygai525151316725847682124
5143018 - Ysgol Gynradd Llandwrog196247245282424941
5143023 - Ysgol Llanystumdwy189-2282146521618
5143029 - Ysgol Tregarth402-41125093326516100
5143030 - Ysgol Cae Top78962561,050-211,048258
5143037 - Ysgol Machreth........
5143041 - Ysgol Gynradd Dolgellau........
5143300 - Ysgol Santes Helen31861144383333439104
5143301 - Ysgol Ein Harglwyddes38913104506132249797
5143305 - Ysgol Beuno Sant1641157231291025144
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion uwchradd32,264-584,73136,93889497436,8587,705
Gwynedd - Ysgolion uwchradd5144002 - Ysgol Dyffryn Ogwen2,232-33222,5527212,538552
5144003 - Ysgol Botwnnog1,878122922,181-6-82,184299
5144004 - Ysgol Brynrefail3,219-94853,6952712053,761982
5144007 - Ysgol Dyffryn Nantlle2,16022592,421109362,494616
5144009 - Ysgol Eifionydd1,85133812,23513512,197365
5144030 - Ysgol Y Gader........
5144031 - Ysgol Y Moelwyn1,866-134462,2992551412,414370
5144032 - Ysgol Uwchradd Tywyn1,557562041,817-49411,727191
5144033 - Ysgol Y Berwyn1,70252551,961-119-1511,993477
5144034 - Ysgol Ardudwy1,615-292331,81946501,815233
5144036 - Ysgol Friars5,503-696166,05060236,0871,384
5144037 - Ysgol Tryfan2,240162582,51457342,537642
5144039 - Ysgol Syr Hugh Owen4,079-186374,698433434,3991,278
5144040 - Ysgol Glan Y Mor2,363-93432,6972041892,712317
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion canolradd5145500 - Ysgol Bro Idris2,873-316543,4964254853,436604
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion arbennig3,725241723,920-44613,815174
Gwynedd - Ysgolion arbennig5147000 - Ysgol Coedmenai........
5147002 - Ysgol Pendalar1,9484872,040-125-121,92792
5147010 - Ysgol Hafod Lon1,77619841,88081731,88882
[Lleihau]Conwy70,4738114,26784,8223,3642,49585,69018,588
Conwy[Ehangu]Conwy - Ysgolion meithrin........
[Lleihau]Conwy - Ysgolion cynradd33,173508,90342,1262,3622,16442,3248,935
Conwy - Ysgolion cynradd5162002 - Ysgol Dolgarrog306062369282337362
5162012 - Ysgol Betws-y-Coed21004725711326547
5162023 - Ysgol Capelulo50211266284427644126
5162038 - Ysgol Deganwy1,01423271,3431081071,344327
5162043 - Ysgol Gynradd Dolwyddelan19903723617325037
5162044 - Ysgol Ffordd Dyffryn87511661,04257931,005166
5162053 - Ysgol Glanwydden95322601,21589591,244260
5162055 - Ysgol Yr Wyddfid........
5162061 - Ysgol Tudno87212521,12569721,122252
5162063 - Ysgol Morfa Rhianedd56611517196676709151
5162064 - Ysgol Maelgwn........
5162086 - Ysgol Penmachno214035250131225235
5162100 - Conwy Road Infants School........
5162101 - Ysgol Babanod Glan y Mor........
5162102 - Ysgol Gynradd Ro Wen........
5162103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos1,42124421,8651611531,873442
5162104 - Ysgol Talhaiarn237066304152429466
5162106 - Ysgol Babanod Mochdre310089400282540389
5162107 - Ysgol Tal-y-Bont1820262085021326
5162108 - Ysgol T. Gwynn Jones72512871,01379671,025305
5162109 - Ysgol Trefriw........
5162110 - Ysgol Maes Owen87911821,06295571,101182
5162111 - Ysgol Glan Gele89113271,220108721,256327
5162112 - Ysgol Glan Morfa80312031,0074460992203
5162114 - Ysgol Bod Alaw99222521,24642331,255252
5162115 - Ysgol Pant-Y-Rhedyn539198638746264998
5162117 - Ysgol Nant Y Coed........
5162118 - Ysgol Y Foryd76713531,121901311,080353
5162119 - Ysgol Dinmael........
5162121 - Ysgol Craig Y Don1,28723181,60856441,620318
5162123 - Ysgol Gynradd Cerrigydrudion327196423222342296
5162129 - Ysgol Gynradd Rhydgaled........
5162131 - Ysgol Llannefydd1980322301122932
5162132 - Ysgol Bro Aled27106033216534360
5162148 - Ysgol Bro Cernyw38918647521246686
5162221 - Ysgol Sant Elfod96823151,284911091,266315
5162222 - Ysgol Capel Garmon1860372224322337
5162225 - Ysgol Glan Conwy43611125492646529112
5162244 - Ysgol Pendorlan........
5162253 - Ysgol Iau Tan y Marian........
5162262 - Ysgol Llangwm........
5162264 - Ysgol Cynfran76711889564232966188
5162267 - Ysgol Iau Hen Golwyn78811479372710954147
5162268 - Ysgol Babanod Penmaenrhos........
5162269 - Ysgol Cystennin28405533910-935755
5162270 - Ysgol Pentrefoelas2240342589825939
5162271 - Ysgol Bro Gwydir1,24823121,562851191,529312
5162272 - Ysgol Nant Y Groes1,32723711,70079101,769371
5162273 - Ysgol Swn  Y Don7691228998121511,068228
5162274 - Ysgol Awel y Mynydd1,70524492,156-10112,136449
5163020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan47811696485771634169
5163021 - Ysgol Llangelynnin33518642219144086
5163024 - Ysgol Pencae71211468595119891146
5163032 - Ysgol Ysbyty Ifan15602718391317927
5163038 - Ysgol St George2810763584435876
5163039 - Ysgol Llanddoged238050289-61327050
5163040 - Ysgol Eglwysbach297062359161336262
5163043 - Ysgol Porth y Felin1,23622761,51456561,514280
5163059 - Ysgol Llanddulas56811907605166745190
5163062 - Ysgol Betws yn Rhos25205630881929756
5163302 - Ysgol Bodafon384198482272848198
5163303 - Ysgol Bendigaid William Davies42911065351629522106
5163307 - Ysgol San Sior7881157947-112934157
5163333 - Ysgol Sant Joseph74612169634627982216
5163340 - Ysgol y Plas293058351344733762
5165201 - Ysgol Pen Y Bryn1,34825011,8511511121,891501
[Lleihau]Conwy - Ysgolion uwchradd33,004304,28737,32192420338,0428,576
Conwy - Ysgolion uwchradd5164022 - Ysgol John Bright6,16866076,7803952376,9391,339
5164023 - Ysgol Aberconwy4,26545284,79719524,764966
5164035 - Ysgol Dyffryn Conwy3,69935284,2304124,2701,068
5164038 - Ysgol Y Creuddyn2,95434603,417184953,505866
5165400 - Ysgol Emrys Ap Iwan4,87848145,696-61-4126,0471,381
5165402 - Eirias High School6,32268407,168154777,2451,859
5165403 - Ysgol Bryn Elian4,71955105,2341911535,2721,097
[Ehangu]Conwy - Ysgolion canolradd........
[Lleihau]Conwy - Ysgolion arbennig4,29711,0775,375781285,3241,077
Conwy - Ysgolion arbennig5167001 - Canolfan Addysgol Y Gogarth........
5167006 - Ysgol-Y-Graig........
5167007 - Ysgol Y Gogarth4,29711,0775,375781285,3241,077
[Lleihau]Sir Ddinbych72,37308,14880,520-343-17180,34813,405
Sir Ddinbych[Ehangu]Sir Ddinbych - Ysgolion meithrin........
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion cynradd32,40304,01836,4219261,25336,0946,140
Sir Ddinbych - Ysgolion cynradd5182011 - Ysgol Hiraddug75901198781916881167
5182034 - Bodnant Infants School........
5182037 - Ysgol y Castell777080857-17-15855136
5182038 - Christchurch C.P. School1,74703132,06046732,033415
5182039 - Ysgol Llywelyn2,15402822,436-59132,364453
5182057 - Ysgol Y Faenol5970646613537659103
5182059 - Ysgol Penmorfa1,50302821,785-28541,702393
5182060 - Ysgol Emmanuel1,76203302,0921331722,053445
5182066 - Ysgol Dewi Sant1,69001571,84761491,859284
5182067 - Ysgol Melyd63301027357769742139
5182070 - Ysgol Bodfari219025244-5-1225230
5182072 - Ysgol Bryn Hedydd1,42701731,60050291,621292
5182079 - Bodnant Junior School........
5182098 - Ysgol Esgob Morgan........
5182124 - Ysgol Cefn Meiriadog305026331-81430941
5182125 - Ysgol Frongoch663071734-23-1072267
5182127 - Ysgol Henllan330037367-141933452
5182128 - Ysgol Nantglyn C.P.........
5182133 - Gwaenynog Infants C.P. School........
5182134 - Ysgol Twm o'r Nant1,0580741,13217331,116158
5182135 - Ysgol Bryn Clwyd22302424791524129
5182136 - Ysgol Y Parc Infants7450124869-262841232
5182163 - Ysgol Clocaenog........
5182164 - Ysgol Gellifor302024327101332430
5182165 - Ysgol Bro Famau - Graianrhyd Unit........
5182166 - Ysgol Cyffylliog........
5182167 - Ysgol Bro Famau - Llanarmon Unit........
5182168 - Ysgol Gynradd Pentrecelyn229013242-21-1623725
5182169 - Ysgol Rhewl203011214-285613017
5182214 - Ysgol Betws Gwerfil Goch216012228263721822
5182215 - Ysgol Carrog235018252312525832
5182216 - Ysgol Caer Drewyn484054538485153485
5182218 - Glyndyfrdwy Community School........
5182219 - Ysgol Bro Elwern249016265292227228
5182220 - Llandrillo C.P. School........
5182227 - Ysgol Y Llys1,2830791,36221721,311183
5182228 - Ysgol Bro Famau - Llanferres Unit........
5182234 - Ysgol Bryn Collen602068670-99652104
5182236 - Heulfre Junior School........
5182239 - Ysgol Maes Hyfryd........
5182255 - Rhos Street C.P. School616059675632870993
5182256 - Ysgol Pen Barras92605698297281,051119
5182261 - Ysgol Bro Cinmeirch3880874762748454110
5182262 - Ysgol Bro Famau441023464152745344
5182263 - Ysgol Gymraeg Y Gwernant598054652294163991
5182264 - Ysgol Clawdd Offa1,27802111,4892111441,556304
5182265 - Bodnant Community School1,55102541,804-93-471,758370
5182266 - Ysgol Pendref8000108908-82-117944141
5182267 - Ysgol Bro Dyfrdwy488033521284150865
5182268 - Ysgol Carreg Emlyn4730244979210848145
5183020 - Ysgol Tremeirchion33902035917836841
5183024 - St Asaph Infants4370364737647490
5183034 - Llantysilio C.I.W. Controlled School........
5183044 - Ysgol Llanbedr242024266262626540
5183045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd434026460221846454
5183050 - Ysgol Borthyn514065579-44-4157692
5183051 - Ysgol Trefnant........
5183057 - Ysgol Pant Pastynog3280283563935044
5183061 - Ysgol Dyffryn Ial278022300171530133
5183062 - Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School432095527272852792
5183313 - St Winefrides R.C. School........
5183315 - Ysgol Mair R.C. School1,09601621,25940421,256240
5183316 - Ysgol Trefnant351051402481343767
5185999 - St Brigid's School (Primary)........
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion uwchradd32,44303,00535,448-1,511-1,65135,5895,874
Sir Ddinbych - Ysgolion uwchradd5184003 - Rhyl High School5,15405525,705-210-1405,636518
5184014 - Prestatyn High School6,71307297,442-102-3537,6921,592
5184020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd5,19204135,6051621595,608991
5184026 - Denbigh High School2,97402063,180-323-5153,372470
5184027 - Ysgol Dinas Bran5,44105055,946-831035,7601,070
5184031 - Ysgol Brynhyfryd5,30003905,690-755-3935,3281,035
5184601 - Blessed Edward Jones R.C. High School1,66902101,879-200-5142,193200
5185900 - St Brigid's School (Secondary)........
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion canolradd5185901 - St Brigid's School (Middle)2,26903512,620-283-2952,632607
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion arbennig5,25807746,0315245236,033785
Sir Ddinbych - Ysgolion arbennig5187000 - Ysgol Tir Morfa2,19103632,554361212,469372
5187010 - Ysgol Plas Brondyffryn3,06704103,4774884023,564412
[Lleihau]Sir y Fflint91,62268721,557113,8661,285(r) 1,335(r) 113,81521,642
Sir y Fflint[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion meithrin5201003 - The Croft Nursery School........
[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion cynradd46,70420813,38260,2942,402(r) 2,565(r) 60,13111,385
Sir y Fflint - Ysgolion cynradd5202002 - Ysgol Glan Aber48002166969671721113
5202003 - Ysgol Merllyn6112184797-31(r) -32(r) 798168
5202004 - Westwood Community Primary School80822321,0425321,015202
5205900 - Buckley Junior County Primary School........
5202008 - Custom House Lane C.P.........
5202009 - Dee Road Infants School........
5202012 - Ewloe Green C.P. School1,17184151,59426751,545322
5202013 - Ysgol Bryn Garth387327417232141889
5202015 - Ysgol Gwynedd1,540204942,054931152,032489
5202017 - Ysgol Maes Edwin........
5202018 - Ysgol Maesglas92642561,18645421,188193
5202021 - Ysgol Gymraeg Mornant223037261324624774
5202022 - Ysgol Y Fron C.P. School........
5202023 - Perth y Terfyn Infants School........
5202024 - Ysgol Estyn C.P.7550199954214942183
5202026 - Lixwm C.P. School278023301322231174
5202027 - Llanfynydd C.P. School........
5202028 - Ysgol Glanrafon1,08002781,35834481,345209
5202031 - Mynydd Isa Junior School........
5202032 - Northop Hall C.P. School66032038654157849129
5202040 - Saltney Wood Memorial C.P. School59632368352029825211
5202041 - Sealand C.P. School7174131852822839190
5202042 - Shotton Infants School........
5202043 - Sychdyn C.P. School62961738084443809125
5202044 - Ysgol Gynradd Trelogan31857740071539376
5202046 - Ysgol Bryn Pennant C.P.49801876865224714139
5202049 - Ysgol Bro Carmel61602328481739826214
5202050 - Ysgol Rhos Helyg533-41246532233641106
5202051 - Ysgol Terrig263086349221935192
5202052 - Bryn Deva C.P. School998113481,35815771,295315
5202053 - Sandycroft C.P. School1,14473931,5448211,531334
5202056 - Gwernymynydd C.P. School2831193388585439273
5202061 - Queensferry C.P. School635-32188514018872182
5202062 - Ysgol Bryn Coch2,088156102,71358(r) -17(r) 2,788480
5202063 - Mountain Lane C.P. School1,380-103411,71192821,722285
5202064 - Ysgol Y Foel2470573042430251
5202065 - Brynford C.P. School333087421352243465
5202068 - Ysgol Bryn Gwalia C.P.66513139788689976229
5202069 - Ysgol Y Ddol........
5202071 - Buckley (West LEA Infants C.P.)........
5202073 - Hawarden C.P. Infants........
5202075 - Penyffordd Junior School........
5202077 - Golftyn C.P. School1,32043221,64663741,635278
5202078 - Saltney Ferry C.P. School457251756571830645156
5202080 - Wat's Dyke Infants School........
5202081 - Ysgol Y Waun3856120511778750277
5202082 - Ysgol Gwenffrwd61612238405865833144
5202083 - Taliesin Junior School........
5202084 - Abermorddu C.P. School67102098805634902155
5202085 - Southdown C.P.1,24043301,57513221,565290
5202086 - Wepre C.P. School1,09962391,34456941,305205
5202089 - Drury C.P. School529094623-11(r) -25(r) 637137
5202090 - Broughton Infants School........
5202091 - Cornist Park C.P. School1,04852791,33161991,293262
5202092 - Ysgol Derwenfa47939757974581126
5202093 - Penarlag C.P. School66881528282135814155
5202094 - Ysgol Owen Jones4830445272434517106
5202097 - Broughton Junior School........
5202231 - Abbots Lane C.P. Infants........
5202237 - Ysgol Gronant308-253832028734190
5202257 - Ysgol Croes Atti642-63791,0156(r) -44(r) 1,065193
5202266 - Ysgol Parc Y Llan4554126585442860298
5202267 - Ysgol Mynydd Isa1,992-44362,42313102,426336
5202268 - Broughton Primary School1,617124522,08121272,076417
5202269 - Ysgol Cae'r Nant1,226-43671,58896791,606312
5202270 - Penyffordd Primary School90703041,211871101,188184
5202271 - Ysgol Ty Ffynnon1,068471631,27861501,288217
5202272 - Ysgol Maes-Y-Felin1,064224301,517148571,607247
5203002 - Nannerch Voluntary Controlled Primary School258-164322211333069
5203004 - RhesyCae Voluntary Controlled Primary School........
5203021 - Nercwys Primary School........
5203303 - Ysgol Yr Esgob246080326172232174
5203306 - St Mary's R.C. Primary School88384011,292781601,210254
5203307 - St Winefrides R.C. School6009191800-15(r) -3(r) 788191
5203308 - St David's R.C. School336-191427311544264
5203311 - St Anthony's R.C. Primary School51641426623417679122
5203312 - Ven. Edward Morgan R.C. Primary School889-43021,186691021,154215
5203316 - Trelawnyd V.A. School3480146493616848685
5203317 - Rector Drew V.A. School........
5203320 - Ysgol Y Llan V.A. Primary School403-271472392548689
5203330 - St Ethelwold's Primary School409-1654748847492
5203331 - St John the Baptist V.A. Primary School41529250916551999
5203332 - Nercwys CIW Voluntary Aided Primary School221040261262226565
5203333 - Hawarden village V.A. C.I.W. Primary School1,391-13451,73542871,690276
5205200 - Derwen Foundation School6480104751475973989
5209999 - Ty Ffynnon........
[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion uwchradd41,2154807,82049,515-1,286(r) -1,455(r) 49,6839,997
Sir y Fflint - Ysgolion uwchradd5204000 - Hawarden High School4,890-228335,70270(r) 48(r) 5,7241,292
5204006 - Alun School6,618191,3928,02943(r) 122(r) 7,9502,395
5204011 - Elfed High School3,4451316224,19853(r) 199(r) 4,053503
5204012 - Holywell High School2,2192444482,911-586(r) -646(r) 2,971316
5204013 - St David's High School1,927425662,534-157(r) -453(r) 2,829215
5204017 - Castell Alun High School5,553-269006,42760(r) -9(r) 6,4951,758
5204018 - Ysgol Maes Garmon2,617364523,105-245(r) -173(r) 3,033758
5204019 - John Summers High School........
5204021 - Flint High School3,60506474,25280(r) 56(r) 4,277982
5204022 - Connah's Quay High School4,576176705,263-164(r) -34(r) 5,133489
5204042 - Argoed School2,575366723,283-26(r) -56(r) 3,313343
5204600 - St Richard Gwyn Catholic High School3,19136163,809-413(r) -508(r) 3,904946
[Ehangu]Sir y Fflint - Ysgolion canolradd........
[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion arbennig3,70203554,0571682254,000260
Sir y Fflint - Ysgolion arbennig5207013 - Ysgol Delyn........
5207014 - Ysgol Belmont........
5207015 - Ysgol Talfryn........
5207018 - Ysgol Y Bryn........
5207019 - Ysgol Bryn Glas........
5207020 - Ysgol Pen Coch1,75702251,9821011461,936183
5207021 - Ysgol Maes Hyfryd1,94501302,07668792,06477
[Lleihau]Wrecsam80,310014,99395,3032,0121,82195,49415,566
Wrecsam[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion meithrin315026341181834019
Wrecsam - Ysgolion meithrin5221007 - Wrexham Early Years Centre315026341181834019
5221008 - Erddig Nursery School........
[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion cynradd45,272010,50555,7772,1802,31355,6439,898
Wrecsam - Ysgolion cynradd5222076 - The Rofft C.P. School98901961,1850111,174185
5222137 - Froncysyllte C.P. School22204026281625437
5222138 - Garth C.P. School288065353143133661
5222139 - Ysgol Cynddelw4390855231-653080
5222140 - Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog1740191939219918
5222143 - Pontfadog C.P. School1720151872-519414
5222144 - Chirk Infants School........
5222145 - Ceiriog Junior School........
5222149 - Ysgol Acrefair7150180895-22891169
5222151 - Cefn Mawr Primary School65901558154151805146
5222153 - Johnstown Junior School........
5222154 - Penycae Junior C.P. School........
5222155 - Penycae Infants School........
5222156 - Ysgol Y Ponciau........
5222160 - Ysgol Maes y Llan58401567404624761147
5222162 - Ysgol Min y Ddol320083403273139978
5222172 - Acton Park Junior School........
5222173 - Alexandra C.P. School1,70702821,98986732,002265
5222176 - Brynteg C.P. School66601488135371795139
5222178 - Bwlchgwyn C.P. School357086443151044881
5222179 - Ysgol Tan-y-Fron46601195851716586112
5222180 - Gwersyllt Junior C.P. School........
5222183 - Park Junior School........
5222184 - Park C.P. Infants School........
5222185 - Ysgol Penrhyn New Broughton........
5222186 - Ysgol Penrhyn New Broughton Infants........
5222187 - Black Lane C.P. School52801256532340637118
5222189 - Penygelli Junior School........
5222190 - Penygelli Infants School........
5222191 - Rhosddu Primary School94202391,18164491,196225
5222194 - Victoria. Junior School........
5222195 - Victoria Infants C.P. School........
5222196 - Hafod Y Wern Infants C.P. School........
5222197 - Hafod Y Wern Junior School........
5222198 - Gwenfro Infants School........
5222199 - Gwenfro Junior C.P. School........
5222200 - Rhostyllen C.P. School66901718403739837161
5222201 - Rhosymedre Junior C.P.........
5222202 - Acton Park Infants School........
5222203 - Borras Park Infants School........
5222204 - Ysgol Deiniol C.P.62901567863222795147
5222205 - Borras Park Junior C.P. School........
5222206 - Rhosymedre Infants C.P. School........
5222207 - Bryn Golau Infants School........
5222208 - Barker's Lane C.P. School70301828853229888172
5222209 - Wat's Dyke C.P. School1,01002681,27850671,261253
5222213 - Ysgol Y Drindod School........
5222222 - Johnstown Infants School........
5222224 - Ysgol Bryn Tabor86702251,09126681,049212
5222232 - Ysgol Sant Dunawd4310101532366949995
5222235 - Holt Community Primary School351079430-4-2044674
5222238 - Ysgol Bodhyfryd1,37903221,70157631,695303
5222240 - Ysgol Y Gaer........
5222258 - Ysgol Y Rhos........
5222259 - Ysgol I.D. Hooson96702531,220801,227239
5222263 - Ysgol Plas Coch1,02002751,29541531,282259
5222266 - Penygelli Primary1,00102541,25567691,252239
5222267 - Ysgol Penrhyn New Broughton Primary721017289473898162
5222268 - Ysgol Heulfan1,90402962,200951092,186279
5222269 - Hafod -Y- Wern Community Primary School1,19802631,462951261,431248
5222270 - Gwenfro Community Primary School1,33402811,6161171241,608265
5222271 - Park Community Primary School1,17502731,44858581,448257
5222272 - Rhosymedre Community Primary School1,00001941,19461591,195183
5222273 - Ysgol Maes y Mynydd1,18102891,4691351431,461272
5222274 - Gwersyllt Community Primary School89802261,12347101,160213
5222275 - Penycae Community Primary School78601809662460930169
5222276 - Acton Primary1,59403731,96755311,991351
5222277 - Victoria Primary School1,37803441,7211061141,712324
5222278 - Ysgol y Waun1,13902861,4258-91,442269
5222279 - Ysgol Bro Alun62401567803619797147
5222280 - Ysgol Yr Hafod Community Primary, Johnstown1,18702741,46159871,433258
5222281 - Borras Community Primary School1,62403832,00739452,002361
5223028 - St Peter's CIW Voluntary Controlled Primary School71901839023313922172
5223035 - Ysgol-Y-Wern........
5223036 - Pentre CIW Voluntary Controlled Primary School293064357413236760
5223042 - Eyton CIW Voluntary Controlled Primary School28205033291132947
5223043 - St Paul's Controlled (CIW) Primary School........
5223052 - St Giles Junior Controlled School........
5223053 - St Giles Infants School........
5223054 - Borderbrook School18502320813921222
5223055 - St Giles VC Church in Wales Primary School1,41903701,78946331,801349
5223301 - Bronington Voluntary Aided Primary370083453-2-946079
5223305 - Madras Voluntary Aided Primary School4330112545315532105
5223326 - St Chad's Church in Wales Voluntary Aided Primary School300061362273835158
5223334 - St Mary's R.C. Primary School1,19703231,51960681,511304
5223337 - Minera Voluntary Aided Primary School369085454201246280
5223338 - All Saints Voluntary Aided Primary School90102401,1401921,157226
5223341 - St Mary's CIW Primary School (Ruabon)70201758774764860165
5223342 - St Mary's Aided Primary School (Brymbo)59701207172648695113
5223343 - St Anne's R.C. Primary School72301588816585862149
5223346 - St Mary's C.I.W. Voluntary Aided School55401527053222715143
5223347 - St Paul's Voluntary Aided School229041271131027439
[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion uwchradd30,43504,05134,486-151-36134,6955,288
Wrecsam - Ysgolion uwchradd5224029 - Ysgol y Grango2,56903562,924-110-2053,020464
5224032 - Ysgol Morgan Llwyd3,86105034,363-43584,262656
5224033 - Ysgol Bryn Alyn3,40504583,863-16-323,879597
5224034 - Darland High School4,08705604,64761504,657732
5224035 - St David's High School........
5224036 - Ysgol Bryn Offa........
5224044 - Ysgol Rhiwabon2,30202992,601-382-4892,708390
5224047 - The Groves High School........
5224048 - Rhosnesni High School3,65404314,08592-494,225562
5224049 - Ysgol Clywedog3,49804603,958-38-803,999600
5224602 - St Joseph's Catholic High School........
5224603 - St Joseph's Catholic and Anglican High School3,31204663,7791441543,769609
5225401 - The Maelor School3,74705194,2661422314,176677
[Ehangu]Wrecsam - Ysgolion canolradd........
[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion arbennig4,28804114,699-34-1504,815360
Wrecsam - Ysgolion arbennig5227005 - St Christopher's School4,28804114,699-34-1504,815360
5227009 - Ysgol Powys........
5227017 - Wrexham Special Education Centre........
[Lleihau]Powys70,8574,43013,24288,529-832-36688,06319,764
Powys[Ehangu]Powys - Ysgolion meithrin........
[Lleihau]Powys - Ysgolion cynradd33,1152,2517,03842,4042,2212,53642,0899,622
Powys - Ysgolion cynradd5242000 - Aberhafesp C.P. School........
5242002 - Abermule C.P. School226854288101228665
5242003 - Arddleen C.P. School336869413314140393
5242004 - Banw C.P. School156276235293522867
5242005 - Berriew C.P. School28431100415-18-1398111
5242008 - Caersws C.P. School225178232581531769
5242009 - Ysgol Gynradd Carno19053723261122734
5242010 - Carreghofa C.P. School35271815044713538103
5242016 - Dolfor C.P. School........
5242018 - Leighton C.P. School2553344333-18-231762
5242019 - Ysgol Llanbrynmair2352858321385630379
5242020 - Llandinam C.P. School1901242244324323338
5242021 - Llanfair Caereinion C.P.62822997497286734156
5242023 - Llangurig C.P. School........
5242026 - Ysgol Efyrnwy........
5242031 - Machynlleth C.P. School........
5242033 - Ysgol Meifod2732343340-11-2835756
5242040 - Penygloddfa C.P. School892271831,102-13191,070285
5242041 - Ysgol Pontrobert16425121716922444
5242044 - Ysgol Dyffryn Trannon4840137621-1420586160
5242045 - Trefnanney C.P. School........
5242047 - Ardwyn Nursery & Infant School........
5242048 - Ladywell Green Nurs. & Inf. School46230835758464595167
5242049 - Guilsfield C.P. School48017755725263561120
5242050 - Llanidloes C.P. School917881071,111961231,084201
5242051 - Buttington / Trewern C.P. School52815986425575622143
5242053 - Brynhafren C.P. School1981365276-44-10433663
5242054 - Churchstoke C.P. School193840241151524039
5242055 - Ysgol Maesydre........
5242056 - Hafren C.P. Junior School47335103611534961494
5242057 - Llanfyllin C.P. School55622116694-1929647165
5242058 - Ysgol Glantwymyn280538323183131053
5242059 - Ysgol Pennant2632963608451393113
5242060 - Maesyrhandir C.P. School61079178868912865230
5242061 - Oldford Infant School........
5242062 - Treowen C.P. School46452815966065591126
5242066 - Franksbridge C.P. School1776282101320823
5242068 - Llanbister C.P. School18424823551722353
5242070 - Llandrindod Wells C.P. School763981681,03035241,041265
5242071 - Llanfihangel Rhydithon C.P.165351220-47-517848
5242074 - Rhosgoch C.P. School........
5242075 - Presteigne C.P. School56522796651335643129
5242076 - Radnor Valley C.P. School259388350253833798
5242077 - Crossgates C.P. School53032816436537671139
5242079 - Mount Street C.P. Junior4266314863762101598139
5242080 - Mount Street C.P. Infants547281086849059715229
5242083 - Libanus C.P. School........
5242084 - Ysgol Dolafon2541364331103031173
5242089 - Builth Wells C.P. School809539495592103944161
5242092 - Sennybridge C.P. School48235665831238557108
5242093 - Trecastle CP School........
5242096 - Ysgol Thomas Stephens........
5242097 - Ysgol Gymraeg Cwmtwrch........
5242099 - Ysgol Cynlais........
5242101 - Gurnos C.P. School........
5242102 - Penrhos C.P. School........
5242104 - Ysgol Gymraeg Ynyscedwyn........
5242105 - Glanrhyd C.P. School........
5242106 - Abercrave C.P. School........
5242107 - Caehopkin C.P. School........
5242108 - Coelbren CP School........
5242113 - Crickhowell C.P. School672321398433634844202
5242114 - Llanigon C.P. School........
5242115 - Cradoc C.P. School41119905203946513123
5242116 - Hay-on-Wye C.P. School57922786791441652133
5242117 - Llangynidr C.P. School433471085873249570143
5242119 - Talgarth C.P. School........
5242121 - Penycae C.P. School........
5242122 - Irfon Valley C.P. School19333382647926235
5242123 - Bronllys C.P. School........
5242125 - Llanfaes C.P. School687181108163756797184
5242127 - Ysgol y Bannau456157254244-7594126
5242129 - Ysgol Rhiw Bechan52241806423841639118
5242146 - Llanrhaeadr ym Mochnant C.P. School336156241352039875
5242147 - Ysgol Bro Cynllaith156539199-9-2421431
5242148 - Ysgol Dafydd Llwyd61029837226468717134
5242149 - Ysgol y Cribarth49326996196268613135
5242150 - Ysgol Golwg y Cwm6651042249937875997294
5242151 - Ysgol Bro Tawe660471138208497807182
5242152 - Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr990691601,22014-1141,347311
5242153 - Ysgol y Mynydd Du38434684859349197
5242154 - Ysgol Gymraeg y Trallwng32922120472656422142
5243000 - Llanfechain C.I.W. School1842762273-20-2427756
5243002 - Montgomery C.I.W. School3782366467618244599
5243005 - Gungrog C.I.W. Infant School........
5243016 - Forden C.I.W. School262962333482435775
5243021 - Llandysilio C.I.W. School3061171388383439285
5243022 - Castle Caereinion C.I.W.173441218183120637
5243023 - Beguildy C.I.W. School........
5243026 - Gladestry C.I.W. School177435216474821632
5243028 - Howey C.I.W. School........
5243030 - Llandrindod Wells C.I.W. School Trefonnen749631991,01146501,008282
5243031 - Newbridge-on-Wye CIW School3803260472434147491
5243032 - Nantmel C.I.W. School........
5243033 - Clyro C.I.W. School3531155420-14540172
5243034 - Ffynnon Gynydd Church in Wales School........
5243035 - Knighton C.I.W. School68645878188691812166
5243036 - Rhayader C.I.W. School6378117589430897239
5243037 - Llanelwedd C.I.W. School34815894523219465113
5243042 - Cwmdu C.I.W. School........
5243046 - Llangedwyn C.I.W. School15362127343-12-5336119
5243048 - Llangattock C.I.W. School........
5243050 - Llangors CIW School4923153576042533100
5243051 - Welshpool C.I.W. Primary School1,090852811,455801651,371384
5243300 - Llanfihangel Yng Ngwynfa School........
5243301 - St. Michael's C.I.W. School4014188530611526120
5243303 - Llansantffraid C.I.W.A. School3841171465-30-13448110
5243306 - Sarn C.E. Aided School........
5243308 - Whitton (Aided) School........
5243314 - Glasbury C.I.W.(A) School........
5243316 - Llanbedr C.I.W. (Aided) School1771858253161525452
5243317 - Archdeacon Griffiths C.I.W. Primary School383124944410245279
5243318 - Priory C.I.W. School4952315367110568708191
5243319 - St Joseph's R.C. (A) School........
5243320 - St Mary's R.C. (A) School34914664306942682
5243321 - Cwmdu Voluntary Aided School........
5245200 - Llanerfyl C.I.W. Foundation School152549206191121445
5243322 - Llangattock C.I.W. School35330974793327485130
[Lleihau]Powys - Ysgolion uwchradd30,0122,0165,21137,239-2,740-2,67437,1738,895
Powys - Ysgolion uwchradd5244000 - Caereinion High School2,2711523982,821151152,720658
5244001 - Llanfyllin High School3,1382125383,88759-724,0191,094
5244002 - Llanidloes High School2,3341734262,933-170-1102,873659
5244003 - Ysgol Bro Ddyfi........
5244011 - Newtown High School4,6603595615,5791723285,423861
5244013 - Welshpool High School3,4432325144,189-442-5944,3421,067
5244014 - John Beddoes School........
5244019 - Llandrindod High School928771551,160-3730786391
5244020 - Builth Wells High School985621821,228-6270601491
5244021 - Ysgol Maes-y-Dderwen2,1531784782,810-163-2292,876742
5244022 - Brecon High School2,2841373682,789-848-1,2823,223597
5244023 - Gwernyfed High School2,004714062,4823483912,439642
5244024 - Crickhowell High School3,1041746203,897-687-9854,1951,203
5244025 - Ysgol Calon Cymru(!) 2,709(!) 189(!) 566(!) 3,464(!) -24(!) -236(!) 3,676(!) 492
[Lleihau]Powys - Ysgolion canolradd5245500 - Ysgol Newydd 4-19 Machynlleth2,4081514553,014-181-1052,938805
[Lleihau]Powys - Ysgolion arbennig5,322125385,872-132-1235,863442
Powys - Ysgolion arbennig5247001 - Brynllywarch Hall School1,34801341,483-29-111,46499
5247002 - Ysgol Cedewain2,07502242,299-272-2892,316194
5247004 - Ysgol Penmaes1,899121802,0911691772,083149
[Lleihau]Ceredigion41,0411,2038,08750,3311,9481,82050,46010,885
Ceredigion[Ehangu]Ceredigion - Ysgolion meithrin........
[Lleihau]Ceredigion - Ysgolion cynradd15,9572924,13120,3801,5541,34920,5843,998
Ceredigion - Ysgolion cynradd5262281 - Ysgol Gynradd Aberaeron71101758873840884169
5262283 - Ysgol Gynradd Caerwedros........
5262284 - Cilcennin C.P. School135016150-19-4517615
5262285 - Ciliau Parc C.P. School252171323463033968
5262286 - Ysgol Gynradd Cribyn........
5262287 - Cross Inn C.P. School........
5262288 - Ysgol Gynradd Dihewyd15002917810418428
5262289 - Ysgol Gynradd Felinfach194038232373223736
5262290 - Gwenlli C.P. School........
5262291 - Ysgol Gynradd Llanarth203063267393027661
5262292 - Ysgol Llanllwchaearn........
5262293 - Ysgol Gynradd Llannon184-1937202202020235
5262294 - Ysgol Gynradd Mydroilyn........
5262295 - Ysgol Gynradd Cei Newydd3272193440314242990
5262296 - Ysgol Penlôn........
5262297 - Pennant C.P. School........
5262298 - Y.G. Talgarreg201363267142225860
5262299 - Ysgol Gymraeg Aberystwyth1,20803151,52348261,546304
5262300 - Ysgol Gynradd Brynherbert........
5262301 - Capel Seion Primary School........
5262303 - Comins Coch C.P. School5311224578811199800239
5262304 - Cwmpadarn C.P. School........
5262306 - Ysgol Gynradd Llanafan........
5262307 - Y.G. Llangynfelyn........
5262308 - Ysgol Llanfarian1862265273456525362
5262309 - Ysgol Gynradd Llanfihangel-y-Creuddyn169338209355119336
5262310 - Ysgol Gynradd Llangwyryfon179038217575222237
5262311 - Ysgol Gynradd Llanilar376111054913946483101
5262312 - Mynach C.P. School152044197353419843
5262313 - Ysgol Gynradd Penllwyn186062249303424560
5262314 - Ysgol Llwyn-Yr-Eos1,390232131,62568411,651207
5262315 - Ysgol Syr John Rhys152045197172818744
5262316 - Y.G. Rhydypennau597-51217135261704116
5262317 - Ysgol Gynradd Talybont316317041761041367
5262318 - Ysgol Gynradd Trefeurig........
5262319 - Ysgol Gynradd Aberporth561471637723851759160
5262320 - Ysgol Gynradd Beulah137121159301317621
5262321 - Ysgol Iau Aberteifi........
5262322 - Ysgol Babanod Aberteifi........
5262323 - Ysgol Gynradd Llechryd222070292242728968
5262324 - Penparc C.P. School329664399383440361
5262325 - Ysgol Y Ferwig........
5262328 - Ysgol Gynradd Cwrtnewydd........
5262329 - Ffynnon Bedr C.P. School........
5262332 - Llanwnnen C.P. School........
5262335 - Y.G. Capel Cynon........
5262336 - Y.G. Capel Dewi........
5262337 - Coedybryn C.P.........
5262338 - Y.G. Glynarthen........
5262339 - Ysgol Gynradd Llandysul........
5262340 - Ysgol Gynradd Penmorfa........
5262341 - Y.G. Pontgarreg........
5262342 - Ysgol Gynradd Pontsian........
5262343 - Rhydlewis C.P. School........
5262344 - Ysgol Gynradd Tregroes........
5262345 - Ysgol Gynradd Trewen153-17522717424175
5262346 - Ysgol Gynradd Bronnant........
5262349 - Y.G. Llanddewi Brefi........
5262350 - Ysgol Gynradd Llangeitho........
5262351 - Ysgol Gynradd Lledrod........
5262352 - Ysgol Gynradd Penuwch........
5262353 - Y.G. Pontrhydfendigaid259-462318636731359
5262354 - Y.G. Swyddffynnon........
5262356 - Ysgol Gynradd Tregaron........
5262357 - Ysgol Ysbyty Ystwyth........
5262360 - Y.G. Blaenporth........
5262361 - Plascrug C.P. School1,380494191,848145991,895408
5262362 - Ysgol Craig Yr Wylfa216769292101528767
5262363 - Ysgol Penrhyn Coch2992865393471242862
5262364 - Aberbanc C.P. School........
5262366 - Ysgol Y Dderi435-71205483020559116
5262367 - Ysgol Gynradd Cenarth229-639263482129038
5262368 - Cardigan Community Primary School1,382253621,769107851,791351
5262369 - Ysgol Bro Sion Cwilt436891535576253087
5262370 - Rhos-y-Wlad........
5262371 - Ysgol Gynradd Gymunedol T Llew Jones61616129761911759123
5262372 - Rhos Helyg Community Primary School352-383432262543380
5262373 - Ysgol Dyffryn Cledlyn4292284535575054281
5263058 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Mefenydd27105933015234356
5263060 - Trefilan V.C.P. School........
5263317 - Ysgol Gynradd Gymorthedig Llanwenog........
5263318 - St Padarns R.C.P. School45032106633329667205
5269998 - Ysgol Bro Pedr........
[Lleihau]Ceredigion - Ysgolion uwchradd14,5773621,92716,86731521416,9674,005
Ceredigion - Ysgolion uwchradd5264041 - Ysgol Gyfun Llanbedr-Pont-Steffan........
5264042 - Ysgol Gyfun Aberaeron3,207184313,6562291953,690829
5264044 - Ysgol Uwchradd Aberteifi3,011395143,56481-303,675832
5264046 - Ysgol Uwchradd Tregaron........
5264047 - Penglais Comprehensive School5,49185716,0701831036,1501,478
5264048 - Ysgol Gyfun Penweddig2,8692984113,578-178-533,453866
5264059 - Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi........
5269999 - Ysgol Bro Pedr........
[Lleihau]Ceredigion - Ysgolion canolradd10,5075492,02913,0848025612,9082,882
Ceredigion - Ysgolion canolradd5265500 - Ysgol Bro Pedr5,0563728846,311-420-2276,1181,341
5265501 - Ysgol Henry Richard1,7921012422,1361861752,147225
5265502 - Ysgol Bro Teifi3,659769034,6373143084,6431,316
[Ehangu]Ceredigion - Ysgolion arbennig........
[Lleihau]Sir Benfro74,83640113,95989,1961,6932,42088,47018,324
Sir Benfro[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion meithrin5281001 - Pembroke Dock Nursery School........
[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion cynradd39,3622297,47847,0691,6171,77646,91010,026
Sir Benfro - Ysgolion cynradd5282200 - Ysgol Gynradd Penffordd........
5282203 - Sageston C.P. School46201386005045605145
5282205 - Bwlchygroes C.P. School........
5282206 - Ysgol Tegryn........
5282208 - Ysgol Dinas........
5282209 - Ysgol Gynradd Eglwyswrw397038435412844866
5282210 - Ysgol Iau Abergwaum........
5282212 - Ysgol Wdig54501126571866609164
5282213 - Barn Street J.M.C.P.M.........
5282214 - Fenton C.P. School1,643184352,096-39721,985566
5282214.1 - Fenton Infants C.P.........
5282215 - Prendergast CP Junior School........
5282216 - Prendergast Infants & Nursery CP School........
5282217 - Y.G. Sirol Hayscastle........
5282219 - Orielton C.P. School........
5282220 - Johnston C.P. School1,05601171,1735091,214167
5282222 - Lamphey C.P. School772211369283056902226
5282223 - Brynconin C.P. School310258370201837284
5282224 - Y.G. Sirol Blaenffos........
5282225 - Y.G. Sirol Crymych........
5282226 - Ysgol Gynradd Glandwr........
5282227 - Ysgol Gynradd Hermon........
5282228 - Hook C.P. School3718614402230431103
5282231 - Ysgol Llanychllwydog144024168211017932
5282232 - Loveston C.P. School........
5282233 - Maenclochog C.P. School3651078453464745389
5282235 - Hakin C.P. Junior Mixed School........
5282236 - Hakin C.P. Infant and Nursery School........
5282237 - Milford Haven Junior School5232161685-330652119
5282241 - Ysgol Gynradd Trewyddel........
5282242 - Narberth C.P. School1,08901591,2488-41,259248
5282243 - Ysgol Bro Ingli416071487383149381
5282244 - Neyland Junior C.P. School........
5282246 - Albion Square C.P. Infant School........
5282248 - Pennar CP Junior School........
5282250 - Puncheston CP School261646313321133364
5282251 - St Davids C.P.........
5282253 - Ysgol Llandudoch44266951792350272
5282254 - Wolfcastle C.P. School194048242484624561
5282257 - Pentlepoir C.P. School........
5282258 - Saundersfoot C.P. School992-31621,1508291,129253
5282260 - Stepaside C.P. School5623906554455644132
5282261 - Templeton C.P. School404455463303146380
5282262 - Tenby Junior Community School........
5282263 - Solva C.P. School976610961016917
5282264 - Pennar C.P. Infant School........
5282265 - The Meads C.P. Infant & Nursery School6070193800270827261
5282266 - Tavernspite C.P. School76221519156254923211
5282267 - Mount Airey C.P.73846580750813165
5282268 - Monkton C.P. Infant School........
5282269 - Golden Manor C.P. Infant........
5282270 - Ysgol Gymunedol Croesgoch4252107533-951472112
5282271 - Broad Haven C.P. School453488544116549120
5282272 - Grove Junior C.P. School........
5282273 - Roch C.P. School563151116891244657151
5282276 - The Mount C.P. Infant & Nursery........
5282277 - Neyland C.P. Infant & Nursery........
5282279 - Ysgol Y Babanod A Meithinfa Abergwaun........
5282372 - Priory Junior Community School........
5282382 - Pembroke Dock C.P. School........
5282383 - Ysgol Glan Cleddau397077474260500104
5282384 - Coastlands C.P. School399053452424844674
5282385 - Ysgol Clydau243237281322029354
5282386 - Pembroke Dock CP School2,505155373,05774703,061713
5282387 - Monkton Priory CP School1,09782251,33065811,313301
5282388 - Ysgol Gelli Aur/Golden Grove1,26902621,53121421,511365
5282389 - Ysgol Glannau Gwaun1,19272251,42439621,402303
5282390 - Ysgol y Frenni678111078818782148
5282391 - Prendergast Community School1,632-72071,83251621,821366
5282392 - Pennar Community School97982831,26923401,251280
5282393 - Neyland Community School1,17111611,33222451,309257
5282394 - Hakin Community Primary School........
5282395 - Hafan-y-Mor56101016624850660154
5282396 - Milford Haven Community Primary School(!) 1,583(!) 0(!) 377(!) 1,960(!) 0(!) 45(!) 1,915(!) 528
5283033 - Angle V.C. School........
5283034 - Burton V.C.P. School........
5283035 - Cilgerran V.C.P. School4561635205767509102
5283036 - Cosheston V.C.P. School2431032285373528648
5283038 - Jeffreyston V.C.P School........
5283040 - Cleddau Reach V.C.P School8200869065246912154
5283042 - Manorbier V.C.P. School273756336-7132869
5283043 - Manordeifi Upper V.C.P. School........
5283044 - Tredafydd V.C.P. School........
5283046 - Mathry V.C.P. School........
5283047 - Penally V.C.P. School........
5283050 - Spittal V.C.P. School5409726213115637112
5283051 - Stackpole V.C.P. School........
5283052 - Tenby Infants V.C. School........
5283053 - Haverfordwest CIW Voluntary Controlled School441040481-31045040
5283054 - Letterston V.C. School........
5283055 - St Florence V.C. School2470603071130772
5283057 - Hubberston V.C. School........
5283058 - Ysgol Ger y Llan58991607584249752104
5283059 - Tenby Church in Wales1,217-41971,41164491,426287
5283060 - Penrhyn Church in Wales Voluntary Controlled School4533087570269586120
5283061 - Gelliswick Church in Wales Voluntary Controlled Primary School1,955162342,20534-142,252402
5283310 - Ysgol Bro Dewi V.A.185-3752571025850
5283310.1 - St David's V.A.P.........
5283311 - Holy Name Catholic Primary School442042484525148679
5283312 - St Mary's Catholic Primary School30802545623030561129
5283313 - Mary Immaculate Catholic Primary School8040160964344993235
5283314 - St Francis Catholic Primary School426052478344546780
5283315 - St Aidans V.A.P. School287047334371435765
5283319 - St Teilos Catholic Primary School33928943071436117
5283320 - St Marks V.A.P. School5471916392724642133
5283321 - St Oswalds CIW Voluntary Aided School491101496503817671193
[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion uwchradd30,1501025,95336,205-8745535,6637,672
Sir Benfro - Ysgolion uwchradd5284031 - Ysgol Bro Gwaun2,72214533,176152413,287463
5284034 - Ysgol Dewi Sant6850203888120900231
5284035 - The Greenhill School4,19306484,841-197194,6251,104
5284038 - Pembroke School6,09928566,95794287,0231,148
5284055 - Sir Thomas Picton School2,21906052,82416402,988606
5284063 - Milford Haven School4,2371001,0235,360-99-1205,3811,125
5284064 - Ysgol y Preseli3,93307424,675-472224,4061,462
5284511 - Tasker-Milward V.C. School1,23207071,939-16701,772446
5284512 - Haverfordwest High VC School(!) 4,830(!) 0(!) 716(!) 5,546(!) 0(!) 265(!) 5,281(!) 1,088
[Ehangu]Sir Benfro - Ysgolion canolradd2,219303132,562092,553411
[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion arbennig5287001 - Portfield Special School3,105402153,3601631803,343215
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin113,8692016,962130,8511,515-393132,75922,729
Sir Gaerfyrddin[Lleihau]Sir Gaerfyrddin - Ysgolion meithrin343-61124494640455112
Sir Gaerfyrddin - Ysgolion meithrin5301000 - Ammanford Nursery343-61124494640455112
5301002 - Bryn Nursery School........
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin - Ysgolion cynradd56,670-77312,09767,9951,18813369,05012,122
Sir Gaerfyrddin - Ysgolion cynradd5302000 - Cefneithin C.P.2611256330-27-6136356
5302001 - Ysgol Gynradd Drefach20962323912-125123
5302002 - Maesybont C.P. School118210130-76-6011310
5302003 - Llechyfedach C.P. School384-1071445-12-2045371
5302004 - Ysgol Gynradd Mynyddcerrig........
5302005 - Cwmgwili C.P. School........
5302006 - Ysgol Gynradd Y Tymbl464-19825279-153783
5302007 - Ysgol Gynradd Gorslas405-6844830-3351684
5302008 - Cross Hands C.P. School483-997570283356597
5302009 - Llangain C.P. School143728179-3-818428
5302012 - Ysgol Gynradd Idole........
5302014 - Ysgol Gynradd Peniel386085471583149885
5302017 - Ysgol Gynradd Llangyndeyrn........
5302018 - Ysgol Gynradd Bancffosfelen189434228132022134
5302019 - Gwynfryn CP School245-365307213129765
5302020 - Carway C.P. School226664296282929664
5302023 - Pontiets C.P. School194451249172224451
5302024 - Ysgol Gynradd Ponthenri248-459304243429459
5302034 - Bancyfelin C.P. School15023118310-2922231
5302036 - Llangynin C.P. School........
5302037 - Meidrim C.P. School13701515272313515
5302038 - Ammanford Junior School........
5302039 - Ammanford Infants School........
5302042 - Ysgol Gynradd Saron811-81769801850948177
5302043 - Betws C.P. School279-161340312934261
5302044 - Ysgol Gynradd Ty-croes709-24130815819804130
5302047 - Glanamman C.P. School........
5302049 - Ysgol Cefnbrynbrain........
5302050 - Ysgol Gynradd Parcyrhun900-21741,07258461,084174
5302052 - Ysgol Gynradd Blaenau1633922225-92-9923122
5302053 - Garnant Primary School........
5302055 - Ysgol Gynradd Ystradowen........
5302056 - Nantygroes C.P. School........
5302057 - Ysgol Gynradd Llanedi168-221188404818021
5302058 - Ysgol Babanod Y Twyn........
5302060 - Cwmifor C.P. School........
5302061 - Ysgol Gynradd Ffairfach3608964640845696
5302065 - Talley C.P School156-1432174483518632
5302067 - Cwrt Henri168-2402069920540
5302068 - Ysgol Gynradd Trapp........
5302069 - Ysgol Gynradd Brechfa........
5302071 - Ysgol Gynradd Llansawel........
5302076 - Ysgol Gynradd Ffarmers........
5302077 - Caio C.P. School........
5302078 - Ysgol Gynradd Llanycrwys........
5302080 - Llangadog C.P. School326-2143467329441143
5302082 - Llansadwrn C.P. School........
5302084 - Ysgol Rhys Pritchard717-101328401819839133
5302087 - Ysgol Gynradd Llanwrda........
5302088 - Ysgol Gynradd Coedmor........
5302092 - Ysgol G. Rhydcymerau........
5302093 - Henllan Amgoed C.P. School........
5302096 - Ysgol Gynradd Llanboidy........
5302098 - Ysgol Llys Hywel492-1090573291758690
5302100 - Ysgol Gynradd Cwmbach........
5302102 - Ysgol Capel Iwan........
5302104 - Ysgol Gynradd Brynsaron2458108361-41-39359108
5302105 - Ysgol Gynradd Alltwalis........
5302106 - Ysgol Gynradd New Inn........
5302107 - Ysgol Cae'r Felin........
5302109 - Llanpumsaint School144-329170111516629
5302112 - Ysgol G. Mynyddygarreg152831191-13-3621431
5302113 - Ysgol Gynradd Llansaint........
5302114 - Johnstown C.P. School1,396-133081,691-1151,675309
5302116 - Ysgol Y Dderwen1,107-63131,414-2181,385313
5302119 - Llanmiloe C.P. School150454208253020354
5302120 - Bryn C.P. School667-17102751-151-306906102
5302121 - Ysgol Gynradd Bynea558-31627189068740163
5302123 - Dafen Primary School544-26159677-43-78712159
5302124 - Ysgol Iau Felinfoel........
5302125 - Ysgol Y Babanod Felinfoel........
5302126 - Llwynhendy Junior School........
5302128 - Ysgol Gynradd Pum Heol300-474371672541474
5302129 - Llangennech Infants School........
5302130 - Llangennech Junior School........
5302131 - Hendy C.P. School615-10153757-46-18729153
5302135 - Furnace C.P. School1,389-172651,63672361,672266
5302136 - Ysgol Yr Ynys........
5302152 - Copperworks Infant & Nursery School........
5302156 - Morfa C.P. Junior Mix School........
5302158 - Morfa Infants & Nursery School........
5302159 - Old Road C.P. Primary School658-25156789111779157
5302165 - Lakefield C.P. School........
5302166 - Ysgol Llansteffan15453419212420034
5302167 - Ysgol Gynradd Llannon38001104892556459110
5302168 - Ysgol Gymraeg Brynsierfel687-18147815-16-25825147
5302169 - Brynamman Primary School975-221831,13757581,135184
5302170 - Abernant C.P. School14082417111415924
5302171 - Myrddin C.P. School1,004-81111,10859331,134111
5302172 - Ysgol Gynradd Llanarthne........
5302173 - Llangunnor C.P. School992-102281,21054491,215229
5302175 - Trimsaran C.P. School596-261537241817726154
5302176 - Swiss Valley C.P. School795-2117910-39-70941118
5302177 - Parc Y Tywyn School831191731,02255631,013173
5302178 - Pembrey C.P. School761-261578922818901157
5302179 - Ysgol Gymraeg Rhydaman875-71541,022-46-771,053154
5302180 - Ysgol Beca235233270272127633
5302181 - Llandybie C.P. School814-212121,0054468981212
5302182 - Ysgol Gynradd Hafodwenog1591440212141820939
5302183 - Ysgol Teilo Sant61901727915556790172
5302184 - Llanybydder C.P. School304-95034417-937050
5302185 - Llandeilo C.P. School725161689095664902169
5302187 - Cynwyl Elfed School246-348291-13-1529448
5302188 - Halfway C.P. School764-281318677058878131
5302189 - Pwll C.P. School607157669926-3976375
5302190 - Penygaer Primary School697-3114180755-7869142
5302192 - Ysgol Y Castell954-352221,14143241,160222
5302193 - Penygroes C.P. School577-81146833342674114
5302194 - Y.G. Nantgaredig839-3158994-85-991,009158
5302370 - Ysgol Gymraeg Gwenllian375-78445273242783
5302371 - Ysgol Gymraeg Dewi Sant1,358-182731,613-4001,573274
5302373 - Pontyberem C.P. School740-9143875-23-39891144
5302374 - Bigyn C.P. School772-3219293222-27982193
5302375 - Stebonheath C.P. School1,028-382301,22138461,213230
5302377 - Burryport Junior School........
5302379 - Ysgol Y Ddwylan1,250-82061,4481081191,437207
5302380 - Richmond Park Primary School847-212001,025-34-731,064200
5302381 - Burry Port Infants........
5302384 - Ysgol Griffith Jones958-131901,13523391,120190
5302385 - Ysgol y Fro1501424188122717224
5302386 - Ysgol Carreg Hirfaen512-289599221161089
5302387 - Cae'r Felin Community School332-479407-22-6945579
5302388 - Ysgol Y Bedol1,273-502991,52247-501,619300
5302389 - Ysgol Bro Brynach31909441272039994
5302390 - Ysgol Bryn Teg1,002-482631,217-85-431,175263
5302391 - Ysgol Y Felin1,293-131971,477113511,539197
5302392 - Ysgol Bro Banw2,493-44212,9106862,972422
5302393 - Maes Yr Morfa Community Primary School860-391971,018-6-131,025197
5302394 - Burry Port Community Primary School733-2118089222-4918180
5302395 - Delta1,394-184391,815-41-1171,891440
5302396 - Ysgol Gymraeg Llangennech1,465-343481,779-58-171,739349
5303000 - Abergwili Voluntary Controlled Primary School187130218-17-3323430
5303002 - Tremoilet V.C.P.150-127177281518927
5303003 - Laugharne V.C.P. School238641286341930141
5303004 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanddarog310106338411-239663
5303008 - Ysgol Capel Cynfab........
5303009 - Ysgol Llanfihangel Ar Arth........
5303013 - Ferryside V.C.P. School18073222027-425132
5303017 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Myddfai........
5303022 - Llanddowror V.C.P. School........
5303025 - Llangynog V.C.P. School........
5303026 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanllwni1435411882-1820941
5303032 - Cilycwm V.C.P. School........
5303300 - St Mary's R.C. Primary School (Llanelli)637-391167135815756116
5303301 - St Mary's R.C. Primary School (Carmarthen)243-153295-5-1330353
5303302 - Llanfynydd V.A.P. School........
5303307 - Ysgol Wirfoddol Penboyr297-1498380651543098
5303321 - Pentip V.A. C.I.W. Primary School647-421127173416735112
5303322 - Model C.I.W. School1,338-272981,609-3-361,642299
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin - Ysgolion uwchradd53,0795034,59458,177172-74759,09610,336
Sir Gaerfyrddin - Ysgolion uwchradd5304024 - Ysgol Gyfun Pantycelyn........
5304028 - Ysgol Gyfun Tregib........
5304029 - Amman Valley School6,916375497,501-30-1507,6211,519
5304050 - Coedcae School3,82084734,3011091404,271472
5304052 - Ysgol Gyfun Y Strade4,611703585,039132195,1521,091
5304053 - Glan-y-Mor School2,446192972,7623213362,747295
5304054 - Bryngwyn School4,654165075,177276546