Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefel y cronfeydd wrth gefn ysgolion a gariwyd ymlaen yn ôl ysgol (£ mil)
None
Colofn[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]AwdYsgol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]AwdYsgol 1
-
-
[Lleihau]AwdYsgol 2
-
-
AwdYsgol 3
Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23
[Lleihau]Cymru(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.46,421(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.31,739180,586301,436208,249
Cymru[Lleihau]Ynys Môn6331984,0157,8286,719
Ynys Môn[Ehangu]Ynys Môn - Ysgolion meithrin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Ynys Môn - Ysgolion cynradd9519753,0984,9403,697
Ynys Môn - Ysgolion cynradd5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch2037133188132
5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris-123464513
5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern-4078163179
5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd-10-132897118
5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan72(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran2014347134
5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn64214729
5122138 - Ysgol Gynradd Cemaes2632528797
5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran32(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122140 - Ysgol Gynradd Esceifiog585489139103
5122141 - Ysgol Garreglefn-1-1572122
5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd333867118103
5122144 - Ysgol Gynradd y Parc.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122145 - Ysgol Gymuned Moelfre-27-14426965
5122146 - Ysgol Gynradd Llanbedrgoch3146528355
5122147 - Ysgol Gynradd Llandrygarn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122148 - Ysgol Gynradd Llanddeusant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122149 - Ysgol Gynradd Llanddona.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122150 - Ysgol Gynradd Llanfachraeth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122151 - Ysgol Ffrwd Win.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122152 - Ysgol Llanfairpwllgwyngyll0-21101210165
5122153 - Ysgol Gymuned Llanfechell204254650
5122154 - Ysgol Y Graig-361186291231
5122155 - Ysgol Gynradd Llangoed1112429164
5122156 - Ysgol Henblas19407211498
5122157 - Ysgol Gymuned Llanerch-y-medd45327246
5122158 - Ysgol Gymuned Cylch Y Garn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122160 - Ysgol Gynradd Pencarnisiog-13444867
5122161 - Ysgol Gymuned Pentraeth-11-2072141107
5122162 - Ysgol Gynradd Penysarn382768100
5122163 - Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen47479511172
5122164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr56679812599
5122165 - Ysgol Rhosybol3951858768
5122166 - Ysgol Gynradd Talwrn3416205022
5122167 - Ysgol Ty Mawr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122168 - Ysgol Gymuned y Fali2743928345
5122169 - Ysgol Llanfawr31141351823
5122170 - Ysgol Goronwy Owen-81-83-431031
5122171 - Ysgol Llaingoch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122172 - Ysgol Gynradd Niwbwrch37(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5122173 - Ysgol y Tywyn65396010676
5122174 - Ysgol Gynradd Llandegfan6476147198189
5122175 - Ysgol Y Borth7043123182175
5122176 - Ysgol Gynradd Kingsland222787137171
5122177 - Ysgol Gymraeg Morswyn-11068895
5122226 - Ysgol Corn Hir2328123235256
5122227 - Ysgol Rhyd y Llan15136510689
5122228 - Ysgol Gynradd Parc Y Bont.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.44102105
5123033 - Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5123034 - Ysgol Parc Y Bont47(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5123035 - Ysgol Llangaffo-7(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5123036 - Ysgol Cybi113124154261144
5123037 - Ysgol Santes Dwynwen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.15114414838
5123304 - Ysgol Santes Fair-43-40288562
5125200 - Ysgol Gynradd Caergeiliog162133323398229
5125201 - Establish a new Welsh medium primary school 3-11.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Ynys Môn - Ysgolion uwchradd-258-6939772,7892,761
Ynys Môn - Ysgolion uwchradd5124025 - Ysgol Syr Thomas Jones-444-508-222106102
5124026 - Ysgol Uwchradd Caergybi-106-29148704964
5124027 - Ysgol Gyfun Llangefni-66-138352618536
5124028 - Ysgol David Hughes4052351707534
5124029 - Ysgol Uwchradd Bodedern318192448654625
[Ehangu]Ynys Môn - Ysgolion canolradd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Ynys Môn - Ysgolion arbennig5127011 - Ysgol Y Bont-60-84-6098261
[Lleihau]Gwynedd4,0374,33310,75316,69511,917
Gwynedd[Ehangu]Gwynedd - Ysgolion meithrin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion cynradd2,5182,4695,8479,1236,574
Gwynedd - Ysgolion cynradd5142000 - Ysgol Gwaun Gynfi3060146200157
5142004 - Ysgol Gynradd Nefyn182187139131
5142006 - Ysgol Gynradd Llanrug2430111164116
5142008 - Ysgol Gynradd Abererch395610811867
5142009 - Ysgol Gynradd Abersoch322(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142010 - Ysgol Gynradd Beddgelert1912435732
5142011 - Ysgol Gynradd Bethel1511568539
5142013 - Ysgol Bodfeurig1322397157
5142015 - Ysgol Borthygest3522434812
5142016 - Ysgol Bronyfoel.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142017 - Ysgol Brynaerau3034647665
5142024 - Ysgol Gynradd Carmel.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142026 - Ysgol Y Gelli3731100186170
5142028 - Ysgol Pen-y-bryn3586313390
5142033 - Ysgol Treferthyr28336411370
5142035 - Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo37(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142036 - Ysgol Gynradd Chwilog-50345723
5142039 - Ysgol Crud y Werin1818507976
5142042 - Ysgol Dolbadarn4653125215226
5142046 - Ysgol Gynradd Edern10318110982
5142047 - Ysgol Gynradd Felinwnda4110276038
5142048 - Ysgol Bro Plenydd2617476625
5142049 - Ysgol Garndolbenmaen70264624
5142051 - Ysgol Glanadda60630.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142057 - Ysgol Gynradd y Groeslon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142059 - Ysgol Gynradd Llanaelhaearn2170.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142060 - Ysgol Llanbedrog3105311791
5142066 - Ysgol Llangybi40265255
5142069 - Ysgol Gynradd Llanllechid7674149214178
5142070 - Ysgol Llanllyfni648111911959
5142071 - Ysgol Llidiardau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142075 - Ysgol Babanod Morfa Nefyn2531549592
5142078 - Ysgol Baladeulyn1811284325
5142081 - Ysgol Gynradd Nebo13182937-11
5142085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun-26598553
5142089 - Ysgol Bro Lleu447013173
5142093 - Ysgol Pentreuchaf1415829851
5142097 - Ysgol Gynradd Rhiwlas2215233345
5142098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan10329574
5142099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan20155010574
5142101 - Y.G. Rhydyclafdy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142103 - Ysgol Sarn Bach2622687550
5142104 - Ysgol Eifion Wyn17110612641
5142108 - Ysgol Gynradd Talysarn494959117104
5142110 - Ysgol Y Gorlan5367117184144
5142111 - Ysgol Yr Eifl3210295553
5142112 - Ysgol Gynradd Tudweiliog88405837
5142113 - Ysgol Waunfawr20-5418260
5142116 - Ysgol Glancegin5749135273298
5142118 - Ysgol Babanod Coedmawr31490.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142119 - Ysgol Yr Hendre-28-4735199136
5142122 - Ysgol Gynradd Bontnewydd46619613696
5142123 - Ysgol Y Garnedd2124159243114
5142125 - Ysgol Cymerau5884227248162
5142126 - Ysgol Abercaseg63102132176152
5142127 - Ysgol Gynradd Y Felinheli322166179133
5142179 - Y.G. Abergynolwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142180 - Ysgol Bro Tegid40(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142181 - Ysgol y Traeth4765131198205
5142182 - Ysgol Y Clogau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142183 - Ysgol Gynradd Brithdir.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142184 - Ysgol Gynradd Bryncrug.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142185 - Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas618466649
5142186 - Ysgol Gynradd Croesor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142187 - Ysgol Dinas Mawddwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142189 - Ysgol Dyffryn Ardudwy3041109150142
5142190 - Ysgol Bro Cynfal2427377990
5142191 - Ysgol Ganllwyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142192 - Ysgol Edmwnd Prys1211306372
5142194 - Ysgol Gynradd Llanbedr159366558
5142196 - Ysgol Gynradd Llanegryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142197 - Ysgol Gynradd Llanelltyd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142198 - Ysgol Y Garreg1910294324
5142199 - Ysgol O.M. Edwards266468977
5142200 - Y.G. Llawrybetws.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142201 - Ysgol Gynradd Llwyngwril.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142205 - Ysgol Manod655080152163
5142206 - Ysgol Gynradd Y Parc.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142207 - Ysgol Gynradd Pennal-12264419
5142208 - Ysgol Cefn Coch5173130177117
5142210 - Ysgol Gynradd Talsarnau2435758084
5142211 - Ysgol Gynradd Tanygrisiau1413344529
5142212 - Ysgol Penybryn6173170225171
5142213 - Ysgol Bro Hedd Wyn2120477147
5142214 - Ysgol Bro Tryweryn3952446029
5142215 - Ysgol Ieuan Gwynedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142216 - Ysgol Friog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142217 - Ysgol Gynradd Aberdyfi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5142219 - Ysgol Tanycastell513408367
5142220 - Ysgol Ffridd Y Llyn462946597
5142221 - Ysgol Maenofferen7689187253164
5142227 - Ysgol Gynradd Hirael5467135202123
5142228 - Ysgol Craig y Deryn3237349121
5142229 - Bro Llifon6645128184166
5143004 - Ysgol Pont Y Gof2536608381
5143005 - Ysgol Gynradd Maesincla11611715924269
5143009 - Ysgol Y Faenol7982142244184
5143010 - Ysgol Foel Gron141254747
5143013 - Ysgol Llandygai4728559966
5143018 - Ysgol Gynradd Llandwrog2418274433
5143023 - Ysgol Llanystumdwy51204136
5143029 - Ysgol Tregarth262610513093
5143030 - Ysgol Cae Top1162148-9
5143037 - Ysgol Machreth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5143041 - Ysgol Gynradd Dolgellau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5143300 - Ysgol Santes Helen3333798963
5143301 - Ysgol Ein Harglwyddes221877119120
5143305 - Ysgol Beuno Sant10(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion uwchradd9741,4293,8496,0663,981
Gwynedd - Ysgolion uwchradd5144002 - Ysgol Dyffryn Ogwen21-28239486278
5144003 - Ysgol Botwnnog-8-21321640454
5144004 - Ysgol Brynrefail205226425571-11
5144007 - Ysgol Dyffryn Nantlle3627246324165
5144009 - Ysgol Eifionydd51126381316263
5144030 - Ysgol Y Gader.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5144031 - Ysgol Y Moelwyn141130250482671
5144032 - Ysgol Uwchradd Tywyn41116264406295
5144033 - Ysgol Y Berwyn-151(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5144034 - Ysgol Ardudwy5073209396409
5144036 - Ysgol Friars237411974702
5144037 - Ysgol Tryfan3430163301225
5144039 - Ysgol Syr Hugh Owen343529649710165
5144040 - Ysgol Glan Y Mor189214290460365
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion canolradd485399656844821
Gwynedd - Ysgolion canolradd5145500 - Ysgol Bro Idris485434457334407
5145501 - Ysgol Godre'r Berwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-36199509414
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion arbennig6136401662542
Gwynedd - Ysgolion arbennig5147000 - Ysgol Coedmenai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5147002 - Ysgol Pendalar-127209318238
5147010 - Ysgol Hafod Lon7329192343304
[Lleihau]Conwy2,4951,8025,92410,70410,294
Conwy[Ehangu]Conwy - Ysgolion meithrin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Conwy - Ysgolion cynradd2,1642,2844,4947,1516,447
Conwy - Ysgolion cynradd5162002 - Ysgol Dolgarrog23(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162012 - Ysgol Betws-y-Coed34183535
5162023 - Ysgol Capelulo271669103105
5162038 - Ysgol Deganwy1073387159176
5162043 - Ysgol Gynradd Dolwyddelan33266245
5162044 - Ysgol Ffordd Dyffryn9367196262310
5162053 - Ysgol Glanwydden594396186145
5162055 - Ysgol Yr Wyddfid.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162061 - Ysgol Tudno724765172139
5162063 - Ysgol Morfa Rhianedd7684192194121
5162064 - Ysgol Maelgwn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162086 - Ysgol Penmachno1215274834
5162100 - Conwy Road Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162101 - Ysgol Babanod Glan y Mor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162102 - Ysgol Gynradd Ro Wen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos153179251322314
5162104 - Ysgol Talhaiarn2420377644
5162106 - Ysgol Babanod Mochdre256963127151
5162107 - Ysgol Tal-y-Bont0(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162108 - Ysgol T. Gwynn Jones6746131175131
5162109 - Ysgol Trefriw.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162110 - Ysgol Maes Owen5758117212168
5162111 - Ysgol Glan Gele7297226348373
5162112 - Ysgol Glan Morfa6077119167142
5162114 - Ysgol Bod Alaw33549161102
5162115 - Ysgol Pant-Y-Rhedyn62697512092
5162117 - Ysgol Nant Y Coed.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162118 - Ysgol Y Foryd131173188227154
5162119 - Ysgol Dinmael.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162121 - Ysgol Craig Y Don4430116237182
5162123 - Ysgol Gynradd Cerrigydrudion2340659442
5162129 - Ysgol Gynradd Rhydgaled.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162131 - Ysgol Llannefydd103067123
5162132 - Ysgol Bro Aled52347563
5162148 - Ysgol Bro Cernyw1219447548
5162221 - Ysgol Sant Elfod1095999107130
5162222 - Ysgol Capel Garmon32196065
5162225 - Ysgol Glan Conwy4628519772
5162244 - Ysgol Pendorlan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162253 - Ysgol Iau Tan y Marian.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162262 - Ysgol Llangwm.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162264 - Ysgol Cynfran323459449
5162267 - Ysgol Iau Hen Golwyn101289139104
5162268 - Ysgol Babanod Penmaenrhos.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5162269 - Ysgol Cystennin-9-243510257
5162270 - Ysgol Pentrefoelas821445540
5162271 - Ysgol Bro Gwydir119182201242163
5162272 - Ysgol Nant Y Groes10-4363312335
5162273 - Ysgol Swn  Y Don5167141149216
5162274 - Ysgol Awel y Mynydd1172195394341
5162275 - Ysgol Dyffryn yr Enfys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.3356125121
5163020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan71637394123
5163021 - Ysgol Llangelynnin1459113100
5163024 - Ysgol Pencae1918146041
5163032 - Ysgol Ysbyty Ifan1323385054
5163038 - Ysgol St George45135456
5163039 - Ysgol Llanddoged1318425658
5163040 - Ysgol Eglwysbach1326387050
5163043 - Ysgol Porth y Felin5685190284249
5163059 - Ysgol Llanddulas6652109121131
5163062 - Ysgol Betws yn Rhos1921325458
5163302 - Ysgol Bodafon2834296485
5163303 - Ysgol Bendigaid William Davies2959829068
5163307 - Ysgol San Sior1228879762
5163333 - Ysgol Sant Joseph27328311056
5163340 - Ysgol y Plas478712111772
5165201 - Ysgol Pen Y Bryn112118127138255
[Lleihau]Conwy - Ysgolion uwchradd203-5439082,7822,917
Conwy - Ysgolion uwchradd5164022 - Ysgol John Bright237-12249540646
5164023 - Ysgol Aberconwy5238178319387
5164035 - Ysgol Dyffryn Conwy2-56276392334
5164038 - Ysgol Y Creuddyn95-39132327276
5165400 - Ysgol Emrys Ap Iwan-412-571-321245320
5165402 - Eirias High School77-10218765611
5165403 - Ysgol Bryn Elian153106175193343
[Ehangu]Conwy - Ysgolion canolradd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Conwy - Ysgolion arbennig12861522770931
Conwy - Ysgolion arbennig5167001 - Canolfan Addysgol Y Gogarth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5167006 - Ysgol-Y-Graig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5167007 - Ysgol Y Gogarth12861522770931
[Lleihau]Sir Ddinbych-171-1,3885,67012,4488,939
Sir Ddinbych[Ehangu]Sir Ddinbych - Ysgolion meithrin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion cynradd1,2539354,4786,8734,576
Sir Ddinbych - Ysgolion cynradd5182011 - Ysgol Hiraddug16-304014163
5182034 - Bodnant Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182037 - Ysgol y Castell-15-25115222281
5182038 - Christchurch C.P. School73-94235442237
5182039 - Ysgol Llywelyn13-23343513351
5182057 - Ysgol Y Faenol3743109165116
5182059 - Ysgol Penmorfa5412335829947
5182060 - Ysgol Emmanuel172153405630442
5182066 - Ysgol Dewi Sant4969183306214
5182067 - Ysgol Melyd69224556-22
5182070 - Ysgol Bodfari-12-37-37-20-29
5182072 - Ysgol Bryn Hedydd296202301234
5182079 - Bodnant Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182098 - Ysgol Esgob Morgan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182124 - Ysgol Cefn Meiriadog1418356150
5182125 - Ysgol Frongoch-10226510362
5182127 - Ysgol Henllan1933548576
5182128 - Ysgol Nantglyn C.P..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182133 - Gwaenynog Infants C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182134 - Ysgol Twm o'r Nant3320115187160
5182135 - Ysgol Bryn Clwyd1510609085
5182136 - Ysgol Y Parc Infants22712813752
5182163 - Ysgol Clocaenog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182164 - Ysgol Gellifor1341349096
5182165 - Ysgol Bro Famau - Graianrhyd Unit.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182166 - Ysgol Cyffylliog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182167 - Ysgol Bro Famau - Llanarmon Unit.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182168 - Ysgol Gynradd Pentrecelyn-16-29-33427
5182169 - Ysgol Rhewl(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.56.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182214 - Ysgol Betws Gwerfil Goch373257101102
5182215 - Ysgol Carrog2550749685
5182216 - Ysgol Caer Drewyn5152114180110
5182218 - Glyndyfrdwy Community School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182219 - Ysgol Bro Elwern224182119146
5182220 - Llandrillo C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182227 - Ysgol Y Llys7248189248155
5182228 - Ysgol Bro Famau - Llanferres Unit.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182234 - Ysgol Bryn Collen925586020
5182236 - Heulfre Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182239 - Ysgol Maes Hyfryd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5182255 - Rhos Street C.P. School2864122154118
5182256 - Ysgol Pen Barras2810128253174
5182261 - Ysgol Bro Cinmeirch486089120112
5182262 - Ysgol Bro Famau2714738843
5182263 - Ysgol Gymraeg Y Gwernant4165112743
5182264 - Ysgol Clawdd Offa14415030021665
5182265 - Bodnant Community School-47213724191
5182266 - Ysgol Pendref-117-133-713030
5182267 - Ysgol Bro Dyfrdwy41368013271
5182268 - Ysgol Carreg Emlyn108779113199
5183020 - Ysgol Tremeirchion816576131
5183024 - St Asaph Infants6-46111655
5183034 - Llantysilio C.I.W. Controlled School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5183044 - Ysgol Llanbedr2630467148
5183045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd181397956
5183050 - Ysgol Borthyn-41-45135481
5183051 - Ysgol Trefnant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5183057 - Ysgol Pant Pastynog912477947
5183061 - Ysgol Dyffryn Ial154-7221
5183062 - Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School2837101144157
5183313 - St Winefrides R.C. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5183315 - Ysgol Mair R.C. School42(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5183316 - Ysgol Trefnant1346011195
5185999 - St Brigid's School (Primary).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion uwchradd-1,651-1,7701,3064,5893,676
Sir Ddinbych - Ysgolion uwchradd5184003 - Rhyl High School-140-1954741,084439
5184014 - Prestatyn High School-353-952-392376676
5184020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd1591455001,1291,249
5184026 - Denbigh High School-515-695-45718255
5184027 - Ysgol Dinas Bran103907161,201757
5184031 - Ysgol Brynhyfryd-393-164465781299
5184601 - Blessed Edward Jones R.C. High School-514(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5185900 - St Brigid's School (Secondary).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion canolradd-295-828-692105-20
Sir Ddinbych - Ysgolion canolradd5185901 - St Brigid's School (Middle)-295-417-266-2-159
5185902 - Christ The Word Catholic School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-410-426107139
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion arbennig523275577882707
Sir Ddinbych - Ysgolion arbennig5187000 - Ysgol Tir Morfa121198433597670
5187010 - Ysgol Plas Brondyffryn4027714428538
[Lleihau]Sir y Fflint(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.1,3351136,90312,5557,243
Sir y Fflint[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion meithrin5201003 - The Croft Nursery School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion cynradd(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.2,5651,9206,0268,4465,019
Sir y Fflint - Ysgolion cynradd5202002 - Ysgol Glan Aber71(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.459511947
5202003 - Ysgol Merllyn(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-32(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-6448812
5202004 - Westwood Community Primary School32(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.860174157
5205900 - Buckley Junior County Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202008 - Custom House Lane C.P..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202009 - Dee Road Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202012 - Ewloe Green C.P. School75(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.112193208103
5202013 - Ysgol Bryn Garth21(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.1830343
5202015 - Ysgol Gwynedd115(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.69243251155
5202017 - Ysgol Maes Edwin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202018 - Ysgol Maesglas42(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.59190251202
5202021 - Ysgol Gymraeg Mornant46(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.1829469
5202022 - Ysgol Y Fron C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202023 - Perth y Terfyn Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202024 - Ysgol Estyn C.P.14(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.221207315
5202026 - Lixwm C.P. School22(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.1436(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.32.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202027 - Llanfynydd C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202028 - Ysgol Glanrafon48(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.2515620284
5202031 - Mynydd Isa Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202032 - Northop Hall C.P. School57(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.70144231116
5202040 - Saltney Wood Memorial C.P. School29(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.17677630
5202041 - Sealand C.P. School22(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.43151196153
5202042 - Shotton Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202043 - Sychdyn C.P. School43(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.284727-55
5202044 - Ysgol Gynradd Trelogan15(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.428610736
5202046 - Ysgol Bryn Pennant C.P.24(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.318910769
5202049 - Ysgol Bro Carmel39(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.18479051
5202050 - Ysgol Rhos Helyg33(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.548712280
5202051 - Ysgol Terrig19(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-8137535
5202052 - Bryn Deva C.P. School77(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.5310010939
5202053 - Sandycroft C.P. School21(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.18116183109
5202056 - Gwernymynydd C.P. School54(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.32473431
5202061 - Queensferry C.P. School18(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.3612087-2
5202062 - Ysgol Bryn Coch(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-17(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-909420143
5202063 - Mountain Lane C.P. School82(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.41169336236
5202064 - Ysgol Y Foel4(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.423336
5202065 - Brynford C.P. School22(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.5467535
5202068 - Ysgol Bryn Gwalia C.P.89(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.8411215690
5202069 - Ysgol Y Ddol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202071 - Buckley (West LEA Infants C.P.).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202073 - Hawarden C.P. Infants.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202075 - Penyffordd Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202077 - Golftyn C.P. School74(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.4925126984
5202078 - Saltney Ferry C.P. School30(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.1867126112
5202080 - Wat's Dyke Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202081 - Ysgol Y Waun87(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.691007173
5202082 - Ysgol Gwenffrwd65(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.8315417995
5202083 - Taliesin Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202084 - Abermorddu C.P. School34(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-24390123
5202085 - Southdown C.P.22(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.37118247202
5202086 - Wepre C.P. School94(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.7311812613
5202089 - Drury C.P. School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-25(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-18326752
5202090 - Broughton Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202091 - Cornist Park C.P. School99(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.3410812820
5202092 - Ysgol Derwenfa4(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-102032-12
5202093 - Penarlag C.P. School35(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.83920-1
5202094 - Ysgol Owen Jones34(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.323480
5202097 - Broughton Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202231 - Abbots Lane C.P. Infants.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5202237 - Ysgol Gronant7(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.5354122121
5202257 - Ysgol Croes Atti(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-44(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.3162347268
5202266 - Ysgol Parc Y Llan28(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.29568030
5202267 - Ysgol Mynydd Isa10(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.24222403322
5202268 - Broughton Primary School27(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.21118328230
5202269 - Ysgol Cae'r Nant79(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.63209224209
5202270 - Penyffordd Primary School110(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.97170206169
5202271 - Ysgol Ty Ffynnon50(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.36130283269
5202272 - Ysgol Maes-Y-Felin57(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.25158224197
5203002 - Nannerch Voluntary Controlled Primary School13(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-18-2481
5203004 - RhesyCae Voluntary Controlled Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5203021 - Nercwys Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5203303 - Ysgol Yr Esgob22(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.22107163
5203306 - St Mary's R.C. Primary School160(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.14117511361
5203307 - St Winefrides R.C. School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-3(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-16319183
5203308 - St David's R.C. School15(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.14698741
5203311 - St Anthony's R.C. Primary School17(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.16679852
5203312 - Ven. Edward Morgan R.C. Primary School102(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.92127107-49
5203316 - Trelawnyd V.A. School68(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.61738766
5203317 - Rector Drew V.A. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5203320 - Ysgol Y Llan V.A. Primary School25(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.5485146
5203330 - St Ethelwold's Primary School8(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.1347430
5203331 - St John the Baptist V.A. Primary School5(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.044374
5203332 - Nercwys CIW Voluntary Aided Primary School22(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.1852495
5203333 - Hawarden village V.A. C.I.W. Primary School87(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.30129179131
5203334 - Lixwm Church in Wales Voluntary Aided School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.18
5205200 - Derwen Foundation School59(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.441088130
5209999 - Ty Ffynnon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion uwchradd(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-1,455-2,0944723,4891,852
Sir y Fflint - Ysgolion uwchradd5204000 - Hawarden High School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.48(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.4527534961
5204006 - Alun School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.122(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.1925543250
5204011 - Elfed High School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.199(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-43275427153
5204012 - Holywell High School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-646(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-761-674-394-319
5204013 - St David's High School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-453(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-776-814-351-47
5204017 - Castell Alun High School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-9(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.1445779264
5204018 - Ysgol Maes Garmon(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-173(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-180-120167291
5204019 - John Summers High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5204021 - Flint High School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.56(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.33407456326
5204022 - Connah's Quay High School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-34(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.124429881662
5204042 - Argoed School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-56(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-13298649392
5204600 - St Richard Gwyn Catholic High School(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-508(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-542-3049418
[Ehangu]Sir y Fflint - Ysgolion canolradd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion arbennig225286405620373
Sir y Fflint - Ysgolion arbennig5207013 - Ysgol Delyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5207014 - Ysgol Belmont.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5207015 - Ysgol Talfryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5207018 - Ysgol Y Bryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5207019 - Ysgol Bryn Glas.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5207020 - Ysgol Pen Coch146(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.148171248200
5207021 - Ysgol Maes Hyfryd79(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.138234372173
[Lleihau]Wrecsam1,8212,1139,65514,72310,517
Wrecsam[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion meithrin182989135178
Wrecsam - Ysgolion meithrin5221007 - Wrexham Early Years Centre182989135178
5221008 - Erddig Nursery School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion cynradd2,3132,4466,5469,2587,013
Wrecsam - Ysgolion cynradd5222076 - The Rofft C.P. School112108107112
5222137 - Froncysyllte C.P. School1610416354
5222138 - Garth C.P. School3134687485
5222139 - Ysgol Cynddelw-618579159
5222140 - Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog28155657
5222143 - Pontfadog C.P. School-5(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222144 - Chirk Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222145 - Ceiriog Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222149 - Ysgol Acrefair2-2260145136
5222151 - Cefn Mawr Primary School51529010364
5222153 - Johnstown Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222154 - Penycae Junior C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222155 - Penycae Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222156 - Ysgol Y Ponciau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222160 - Ysgol Maes y Llan243070114104
5222162 - Ysgol Min y Ddol3117458981
5222172 - Acton Park Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222173 - Alexandra C.P. School73165413684629
5222176 - Brynteg C.P. School71104119181169
5222178 - Bwlchgwyn C.P. School100487987
5222179 - Ysgol Tan-y-Fron162188134155
5222180 - Gwersyllt Junior C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222183 - Park Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222184 - Park C.P. Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222185 - Ysgol Penrhyn New Broughton.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222186 - Ysgol Penrhyn New Broughton Infants.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222187 - Black Lane C.P. School406010710190
5222189 - Penygelli Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222190 - Penygelli Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222191 - Rhosddu Primary School493289125115
5222194 - Victoria. Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222195 - Victoria Infants C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222196 - Hafod Y Wern Infants C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222197 - Hafod Y Wern Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222198 - Gwenfro Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222199 - Gwenfro Junior C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222200 - Rhostyllen C.P. School3956148242181
5222201 - Rhosymedre Junior C.P..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222202 - Acton Park Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222203 - Borras Park Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222204 - Ysgol Deiniol C.P.2239929237
5222205 - Borras Park Junior C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222206 - Rhosymedre Infants C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222207 - Bryn Golau Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222208 - Barker's Lane C.P. School293511214176
5222209 - Wat's Dyke C.P. School6754118188138
5222213 - Ysgol Y Drindod School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222222 - Johnstown Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222224 - Ysgol Bryn Tabor6845141208127
5222232 - Ysgol Sant Dunawd6977108141111
5222235 - Holt Community Primary School-20-39-112719
5222238 - Ysgol Bodhyfryd63100193287176
5222240 - Ysgol Y Gaer.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222258 - Ysgol Y Rhos.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5222259 - Ysgol I.D. Hooson015117174108
5222263 - Ysgol Plas Coch53577211837
5222266 - Penygelli Primary6994213349180
5222267 - Ysgol Penrhyn New Broughton Primary3-882128135
5222268 - Ysgol Heulfan10988334412282
5222269 - Hafod -Y- Wern Community Primary School126154218242113
5222270 - Gwenfro Community Primary School124135241262262
5222271 - Park Community Primary School5879179262201
5222272 - Rhosymedre Community Primary School5952108193139
5222273 - Ysgol Maes y Mynydd143167151276152
5222274 - Gwersyllt Community Primary School1044153197133
5222275 - Penycae Community Primary School60119211317
5222276 - Acton Primary3112168281158
5222277 - Victoria Primary School114156331444402
5222278 - Ysgol y Waun-9-3997105-23
5222279 - Ysgol Bro Alun19270149116
5222280 - Ysgol Yr Hafod Community Primary, Johnstown87107202281258
5222281 - Borras Community Primary School4547212256131
5222282 - Ysgol Llan y Pwll.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.62
5223028 - St Peter's CIW Voluntary Controlled Primary School13399212468
5223035 - Ysgol-Y-Wern.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5223036 - Pentre CIW Voluntary Controlled Primary School3232746999
5223042 - Eyton CIW Voluntary Controlled Primary School1118485125
5223043 - St Paul's Controlled (CIW) Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5223052 - St Giles Junior Controlled School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5223053 - St Giles Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5223054 - Borderbrook School918656559
5223055 - St Giles VC Church in Wales Primary School3360189228231
5223301 - Bronington Voluntary Aided Primary-91184623
5223305 - Madras Voluntary Aided Primary School1547387108
5223326 - St Chad's Church in Wales Voluntary Aided Primary School3812436648
5223334 - St Mary's R.C. Primary School6882182200166
5223337 - Minera Voluntary Aided Primary School12-8304515
5223338 - All Saints Voluntary Aided Primary School2-69-78759
5223341 - St Mary's CIW Primary School (Ruabon)6460126135136
5223342 - St Mary's Aided Primary School (Brymbo)4834769773
5223343 - St Anne's R.C. Primary School85628311097
5223346 - St Mary's C.I.W. Voluntary Aided School222348450
5223347 - St Paul's Voluntary Aided School1027635232
5223348 - Establish a new Welsh medium primary school 3-11 (old Hafod Y Wern Infants site).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion uwchradd-361-3122,7225,0153,270
Wrecsam - Ysgolion uwchradd5224029 - Ysgol y Grango-205-189198444202
5224032 - Ysgol Morgan Llwyd58143575860785
5224033 - Ysgol Bryn Alyn-3251416667387
5224034 - Darland High School5073398417128
5224035 - St David's High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5224036 - Ysgol Bryn Offa.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5224044 - Ysgol Rhiwabon-489-547-27614887
5224047 - The Groves High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5224048 - Rhosnesni High School-49-525001,113892
5224049 - Ysgol Clywedog-80-140241604549
5224602 - St Joseph's Catholic High School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5224603 - St Joseph's Catholic and Anglican High School154116250523147
5225401 - The Maelor School23123342023993
[Ehangu]Wrecsam - Ysgolion canolradd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion arbennig-150-5029831656
Wrecsam - Ysgolion arbennig5227005 - St Christopher's School-150-5029831656
5227009 - Ysgol Powys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5227017 - Wrexham Special Education Centre.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Powys-366(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-9393,2078,9766,616
Powys[Ehangu]Powys - Ysgolion meithrin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Powys - Ysgolion cynradd2,536(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.2,6184,9747,9536,647
Powys - Ysgolion cynradd5242000 - Aberhafesp C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242002 - Abermule C.P. School12(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.35719779
5242003 - Arddleen C.P. School41(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.366510773
5242004 - Banw C.P. School35(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.4842(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.42.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242005 - Berriew C.P. School-1(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-13162324
5242008 - Caersws C.P. School15(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.17357076
5242009 - Ysgol Gynradd Carno11(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.5356665
5242010 - Carreghofa C.P. School13(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.18309295
5242016 - Dolfor C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242018 - Leighton C.P. School-2(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.40628176
5242019 - Ysgol Llanbrynmair56(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.38121159160
5242020 - Llandinam C.P. School43(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.60608440
5242021 - Llanfair Caereinion C.P.86(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.1031572170
5242023 - Llangurig C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242026 - Ysgol Efyrnwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242031 - Machynlleth C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242033 - Ysgol Meifod-28(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-32-111-6
5242040 - Penygloddfa C.P. School19(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.229117675
5242041 - Ysgol Pontrobert9(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.24436649
5242044 - Ysgol Dyffryn Trannon20(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.1750139134
5242045 - Trefnanney C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242047 - Ardwyn Nursery & Infant School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242048 - Ladywell Green Nurs. & Inf. School64(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.8243(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242049 - Guilsfield C.P. School63(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.81100146150
5242050 - Llanidloes C.P. School123(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.129156209180
5242051 - Buttington / Trewern C.P. School75(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.34708037
5242053 - Brynhafren C.P. School-104(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-144-134-110-123
5242054 - Churchstoke C.P. School15(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.470-43
5242055 - Ysgol Maesydre.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242056 - Hafren C.P. Junior School49(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.96112(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242057 - Llanfyllin C.P. School29(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.4130(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242058 - Ysgol Glantwymyn31(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.46878437
5242059 - Ysgol Pennant51(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.5097131147
5242060 - Maesyrhandir C.P. School12(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-37411599
5242061 - Oldford Infant School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242062 - Treowen C.P. School65(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.683110559
5242066 - Franksbridge C.P. School3(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.14387075
5242068 - Llanbister C.P. School17(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-1338837
5242070 - Llandrindod Wells C.P. School24(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.2558201196
5242071 - Llanfihangel Rhydithon C.P.-5(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-12716-34
5242074 - Rhosgoch C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242075 - Presteigne C.P. School35(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.2518109121
5242076 - Radnor Valley C.P. School38(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.40667994
5242077 - Crossgates C.P. School37(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.55636431
5242079 - Mount Street C.P. Junior101(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.503092109
5242080 - Mount Street C.P. Infants59(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.66113140106
5242083 - Libanus C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242084 - Ysgol Dolafon30(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.36475941
5242089 - Builth Wells C.P. School103(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.8982137174
5242092 - Sennybridge C.P. School38(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.6379153157
5242093 - Trecastle CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242096 - Ysgol Thomas Stephens.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242097 - Ysgol Gymraeg Cwmtwrch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242099 - Ysgol Cynlais.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242101 - Gurnos C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242102 - Penrhos C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242104 - Ysgol Gymraeg Ynyscedwyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242105 - Glanrhyd C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242106 - Abercrave C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242107 - Caehopkin C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242108 - Coelbren CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242113 - Crickhowell C.P. School34(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.34141259194
5242114 - Llanigon C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242115 - Cradoc C.P. School46(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.35638641
5242116 - Hay-on-Wye C.P. School41(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.3389125142
5242117 - Llangynidr C.P. School49(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.64117175197
5242119 - Talgarth C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242121 - Penycae C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242122 - Irfon Valley C.P. School9(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.5296556
5242123 - Bronllys C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5242125 - Llanfaes C.P. School56(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.4516128119
5242127 - Ysgol y Bannau-7(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.18505232
5242129 - Ysgol Rhiw Bechan41(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.487016790
5242146 - Llanrhaeadr ym Mochnant C.P. School20(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.427982105
5242147 - Ysgol Bro Cynllaith-24(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-10123231
5242148 - Ysgol Dafydd Llwyd68(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.32228562
5242149 - Ysgol y Cribarth68(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.493894128
5242150 - Ysgol Golwg y Cwm75(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.67126155142
5242151 - Ysgol Bro Tawe97(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.78129140118
5242152 - Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr-114(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-8584233266
5242153 - Ysgol y Mynydd Du3(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.3678103105
5242154 - Ysgol Gymraeg y Trallwng56(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.82113151143
5242155 - Ysgol Calon y Dderwen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol210243
5243000 - Llanfechain C.I.W. School-24(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-60-133562
5243002 - Montgomery C.I.W. School82(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.791078442
5243005 - Gungrog C.I.W. Infant School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243016 - Forden C.I.W. School24(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.20357864
5243021 - Llandysilio C.I.W. School34(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.263248-9
5243022 - Castle Caereinion C.I.W.31(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.6552260
5243023 - Beguildy C.I.W. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243026 - Gladestry C.I.W. School48(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.53648986
5243028 - Howey C.I.W. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243030 - Llandrindod Wells C.I.W. School Trefonnen50(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.2376116151
5243031 - Newbridge-on-Wye CIW School41(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.464610393
5243032 - Nantmel C.I.W. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243033 - Clyro C.I.W. School5(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.20344324
5243034 - Ffynnon Gynydd Church in Wales School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243035 - Knighton C.I.W. School91(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.82154194274
5243036 - Rhayader C.I.W. School0(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-46177-58
5243037 - Llanelwedd C.I.W. School19(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-401286106
5243042 - Cwmdu C.I.W. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243046 - Llangedwyn C.I.W. School-5(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.423454
5243048 - Llangattock C.I.W. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243050 - Llangors CIW School42(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.10619496
5243051 - Welshpool C.I.W. Primary School165(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.192333339307
5243300 - Llanfihangel Yng Ngwynfa School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243301 - St. Michael's C.I.W. School11(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.15558748
5243303 - Llansantffraid C.I.W.A. School-13(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-6-134951
5243306 - Sarn C.E. Aided School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243308 - Whitton (Aided) School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243314 - Glasbury C.I.W.(A) School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243316 - Llanbedr C.I.W. (Aided) School15(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.6224426
5243317 - Archdeacon Griffiths C.I.W. Primary School2(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.17109138109
5243318 - Priory C.I.W. School68(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.79110156134
5243319 - St Joseph's R.C. (A) School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243320 - St Mary's R.C. (A) School9(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.4789163126
5243321 - Cwmdu Voluntary Aided School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5245200 - Llanerfyl C.I.W. Foundation School11(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-14-9(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5245201 - Banw/Llanerfyl New School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.42.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5243322 - Llangattock C.I.W. School27(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.777312784
5243323 - Ysgol Cwm Banwy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6653
5243324 - Unallocated.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0
[Lleihau]Powys - Ysgolion uwchradd-2,674(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-3,270-2,422-847-1,908
Powys - Ysgolion uwchradd5244000 - Caereinion High School115(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-6-23-470
5244001 - Llanfyllin High School-72(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-88-22(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5244002 - Llanidloes High School-110(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-6364427270
5244003 - Ysgol Bro Ddyfi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5244011 - Newtown High School328(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.397502834913
5244013 - Welshpool High School-594(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-728-551-269-203
5244014 - John Beddoes School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5244019 - Llandrindod High School(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5244020 - Builth Wells High School(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5244021 - Ysgol Maes-y-Dderwen-229(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-310-210136-87
5244022 - Brecon High School-1,282(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-1,619-1,651-1,471-1,647
5244023 - Gwernyfed High School391(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.281362394309
5244024 - Crickhowell High School-985(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-1,003-722-497-511
5244025 - Ysgol Calon Cymru(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-236(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-131-173-354-952
[Lleihau]Powys - Ysgolion canolradd-105(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-162344865830
Powys - Ysgolion canolradd5245500 - Ysgol Newydd 4-19 Machynlleth-105(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-1620236236
5245501 - Ysgol Llanfyllin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.344629540
5245502 - Ysgol Bro Caereinion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.54
[Lleihau]Powys - Ysgolion arbennig-123(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-1243111,0061,047
Powys - Ysgolion arbennig5247001 - Brynllywarch Hall School-11(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.64155294283
5247002 - Ysgol Cedewain-289(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.-297-1648280
5247004 - Ysgol Penmaes177(r) Mae\’r eitem data hon wedi\'i diwygio.109320629684
[Lleihau]Ceredigion1,8202,6806,3498,5425,072
Ceredigion[Ehangu]Ceredigion - Ysgolion meithrin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Ceredigion - Ysgolion cynradd1,3491,5223,0354,2302,581
Ceredigion - Ysgolion cynradd5262281 - Ysgol Gynradd Aberaeron4073153225142
5262283 - Ysgol Gynradd Caerwedros.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262284 - Cilcennin C.P. School-45(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262285 - Ciliau Parc C.P. School30306910268
5262286 - Ysgol Gynradd Cribyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262287 - Cross Inn C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262288 - Ysgol Gynradd Dihewyd47193222
5262289 - Ysgol Gynradd Felinfach3222437553
5262290 - Gwenlli C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262291 - Ysgol Gynradd Llanarth3025555041
5262292 - Ysgol Llanllwchaearn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262293 - Ysgol Gynradd Llannon2010254444
5262294 - Ysgol Gynradd Mydroilyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262295 - Ysgol Gynradd Cei Newydd422044327
5262296 - Ysgol Penlôn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262297 - Pennant C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262298 - Y.G. Talgarreg2224346017
5262299 - Ysgol Gymraeg Aberystwyth266215120347
5262300 - Ysgol Gynradd Brynherbert.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262301 - Capel Seion Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262303 - Comins Coch C.P. School9957104166129
5262304 - Cwmpadarn C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262306 - Ysgol Gynradd Llanafan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262307 - Y.G. Llangynfelyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262308 - Ysgol Llanfarian6567789678
5262309 - Ysgol Gynradd Llanfihangel-y-Creuddyn5145687246
5262310 - Ysgol Gynradd Llangwyryfon5240545425
5262311 - Ysgol Gynradd Llanilar46347710687
5262312 - Mynach C.P. School3434415946
5262313 - Ysgol Gynradd Penllwyn3442527049
5262314 - Ysgol Llwyn-Yr-Eos414519722975
5262315 - Ysgol Syr John Rhys2826487858
5262316 - Y.G. Rhydypennau6155129180125
5262317 - Ysgol Gynradd Talybont1012267030
5262318 - Ysgol Gynradd Trefeurig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262319 - Ysgol Gynradd Aberporth51518711424
5262320 - Ysgol Gynradd Beulah13(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262321 - Ysgol Iau Aberteifi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262322 - Ysgol Babanod Aberteifi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262323 - Ysgol Gynradd Llechryd2730709852
5262324 - Penparc C.P. School3446587849
5262325 - Ysgol Y Ferwig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262328 - Ysgol Gynradd Cwrtnewydd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262329 - Ffynnon Bedr C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262332 - Llanwnnen C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262335 - Y.G. Capel Cynon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262336 - Y.G. Capel Dewi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262337 - Coedybryn C.P..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262338 - Y.G. Glynarthen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262339 - Ysgol Gynradd Llandysul.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262340 - Ysgol Gynradd Penmorfa.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262341 - Y.G. Pontgarreg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262342 - Ysgol Gynradd Pontsian.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262343 - Rhydlewis C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262344 - Ysgol Gynradd Tregroes.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262345 - Ysgol Gynradd Trewen4(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262346 - Ysgol Gynradd Bronnant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262349 - Y.G. Llanddewi Brefi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262350 - Ysgol Gynradd Llangeitho.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262351 - Ysgol Gynradd Lledrod.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262352 - Ysgol Gynradd Penuwch.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262353 - Y.G. Pontrhydfendigaid6759759562
5262354 - Y.G. Swyddffynnon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262356 - Ysgol Gynradd Tregaron.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262357 - Ysgol Ysbyty Ystwyth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262360 - Y.G. Blaenporth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262361 - Plascrug C.P. School99111210274232
5262362 - Ysgol Craig Yr Wylfa157334020
5262363 - Ysgol Penrhyn Coch12115510153
5262364 - Aberbanc C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262366 - Ysgol Y Dderi201498813
5262367 - Ysgol Gynradd Cenarth2118617922
5262368 - Cardigan Community Primary School85154272365282
5262369 - Ysgol Bro Sion Cwilt62678415392
5262370 - Rhos-y-Wlad.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5262371 - Ysgol Gynradd Gymunedol T Llew Jones1142123189144
5262372 - Rhos Helyg Community Primary School2555114144110
5262373 - Ysgol Dyffryn Cledlyn50(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.77.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5263058 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Mefenydd2155110751
5263060 - Trefilan V.C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5263061 - Ysgol Dyffryn Cledlyn VC (Church in Wales).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.12214361
5263317 - Ysgol Gynradd Gymorthedig Llanwenog.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5263318 - St Padarns R.C.P. School2945103159125
5269998 - Ysgol Bro Pedr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Ceredigion - Ysgolion uwchradd2146401,8732,6311,450
Ceredigion - Ysgolion uwchradd5264041 - Ysgol Gyfun Llanbedr-Pont-Steffan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5264042 - Ysgol Gyfun Aberaeron195255527514153
5264044 - Ysgol Uwchradd Aberteifi-30-3285361192
5264046 - Ysgol Uwchradd Tregaron.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5264047 - Penglais Comprehensive School1032376151,059863
5264048 - Ysgol Gyfun Penweddig-53151447697243
5264059 - Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5269999 - Ysgol Bro Pedr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Ceredigion - Ysgolion canolradd2565191,4411,6811,041
Ceredigion - Ysgolion canolradd5265500 - Ysgol Bro Pedr-227-56437456106
5265501 - Ysgol Henry Richard175202346423307
5265502 - Ysgol Bro Teifi308372657802628
[Ehangu]Ceredigion - Ysgolion arbennig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir Benfro2,4202,0776,47310,7345,875
Sir Benfro[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion meithrin5281001 - Pembroke Dock Nursery School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion cynradd1,7761,5114,1676,2694,438
Sir Benfro - Ysgolion cynradd5282200 - Ysgol Gynradd Penffordd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282203 - Sageston C.P. School4535879258
5282205 - Bwlchygroes C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282206 - Ysgol Tegryn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282208 - Ysgol Dinas.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282209 - Ysgol Gynradd Eglwyswrw281230426
5282210 - Ysgol Iau Abergwaum.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282212 - Ysgol Wdig664127710
5282213 - Barn Street J.M.C.P.M..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282214 - Fenton C.P. School721774276112
5282214.1 - Fenton Infants C.P..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282215 - Prendergast CP Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282216 - Prendergast Infants & Nursery CP School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282217 - Y.G. Sirol Hayscastle.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282219 - Orielton C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282220 - Johnston C.P. School91898206235
5282222 - Lamphey C.P. School56357412628
5282223 - Brynconin C.P. School188125436
5282224 - Y.G. Sirol Blaenffos.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282225 - Y.G. Sirol Crymych.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282226 - Ysgol Gynradd Glandwr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282227 - Ysgol Gynradd Hermon.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282228 - Hook C.P. School3020508958
5282231 - Ysgol Llanychllwydog10682522
5282232 - Loveston C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282233 - Maenclochog C.P. School4754637952
5282235 - Hakin C.P. Junior Mixed School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282236 - Hakin C.P. Infant and Nursery School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282237 - Milford Haven Junior School(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282241 - Ysgol Gynradd Trewyddel.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282242 - Narberth C.P. School-4-10110211233
5282243 - Ysgol Bro Ingli3114468981
5282244 - Neyland Junior C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282246 - Albion Square C.P. Infant School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282248 - Pennar CP Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282250 - Puncheston CP School110369677
5282251 - St Davids C.P..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282253 - Ysgol Llandudoch239608365
5282254 - Wolfcastle C.P. School4635398675
5282257 - Pentlepoir C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282258 - Saundersfoot C.P. School2949568543
5282260 - Stepaside C.P. School5536839180
5282261 - Templeton C.P. School3137818987
5282262 - Tenby Junior Community School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282263 - Solva C.P. School(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282264 - Pennar C.P. Infant School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282265 - The Meads C.P. Infant & Nursery School(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282266 - Tavernspite C.P. School543764133105
5282267 - Mount Airey C.P.(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282268 - Monkton C.P. Infant School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282269 - Golden Manor C.P. Infant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282270 - Ysgol Gymunedol Croesgoch5139677372
5282271 - Broad Haven C.P. School6167466-7
5282272 - Grove Junior C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282273 - Roch C.P. School44204010416
5282276 - The Mount C.P. Infant & Nursery.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282277 - Neyland C.P. Infant & Nursery.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282279 - Ysgol Y Babanod A Meithinfa Abergwaun.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282372 - Priory Junior Community School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282382 - Pembroke Dock C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282383 - Ysgol Glan Cleddau(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282384 - Coastlands C.P. School48-63410453
5282385 - Ysgol Clydau2017406322
5282386 - Pembroke Dock CP School7056152251165
5282387 - Monkton Priory CP School8156135156104
5282388 - Ysgol Gelli Aur/Golden Grove4274159294321
5282389 - Ysgol Glannau Gwaun624886138104
5282390 - Ysgol y Frenni82864240
5282391 - Prendergast Community School627814715610
5282392 - Pennar Community School403319813252
5282393 - Neyland Community School4527124120-47
5282394 - Hakin Community Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5282395 - Hafan-y-Mor5048173172148
5282396 - Milford Haven Community Primary School(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.4510628532125
5282397 - Waldo Williams Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.48143239241
5283033 - Angle V.C. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283034 - Burton V.C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283035 - Cilgerran V.C.P. School6742106146148
5283036 - Cosheston V.C.P. School3519617054
5283038 - Jeffreyston V.C.P School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283040 - Cleddau Reach V.C.P School4641103127125
5283042 - Manorbier V.C.P. School125172617
5283043 - Manordeifi Upper V.C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283044 - Tredafydd V.C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283046 - Mathry V.C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283047 - Penally V.C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283050 - Spittal V.C.P. School15-24-154731
5283051 - Stackpole V.C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283052 - Tenby Infants V.C. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283053 - Haverfordwest CIW Voluntary Controlled School(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283054 - Letterston V.C. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283055 - St Florence V.C. School15294940
5283057 - Hubberston V.C. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283058 - Ysgol Ger y Llan4943779886
5283059 - Tenby Church in Wales4930143258239
5283060 - Penrhyn Church in Wales Voluntary Controlled School9-28-53420
5283061 - Gelliswick Church in Wales Voluntary Controlled Primary School-1444188394437
5283310 - Ysgol Bro Dewi V.A.(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283310.1 - St David's V.A.P..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283311 - Holy Name Catholic Primary School513262105107
5283312 - St Mary's Catholic Primary School30(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5283313 - Mary Immaculate Catholic Primary School4-20509956
5283314 - St Francis Catholic Primary School454291112118
5283315 - St Aidans V.A.P. School1450886853
5283319 - St Teilos Catholic Primary School12265746
5283320 - St Marks V.A.P. School2435899092
5283321 - St Oswalds CIW Voluntary Aided School1733385439
[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion uwchradd4556442,1083,9501,151
Sir Benfro - Ysgolion uwchradd5284031 - Ysgol Bro Gwaun41104276489394
5284034 - Ysgol Dewi Sant(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5284035 - The Greenhill School19100282766561
5284038 - Pembroke School2877333491-415
5284055 - Sir Thomas Picton School(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5284063 - Milford Haven School-12010546364389
5284064 - Ysgol y Preseli2222373966180
5284511 - Tasker-Milward V.C. School(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5284512 - Haverfordwest High VC School(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.26521358945521
[Ehangu]Sir Benfro - Ysgolion canolradd9-113138197163
[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion arbennig5287001 - Portfield Special School1803560317123
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin-393-2,0017,26615,17011,307
Sir Gaerfyrddin[Lleihau]Sir Gaerfyrddin - Ysgolion meithrin4064958530
Sir Gaerfyrddin - Ysgolion meithrin5301000 - Ammanford Nursery4064958530
5301002 - Bryn Nursery School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin - Ysgolion cynradd133-8054,2277,4554,786
Sir Gaerfyrddin - Ysgolion cynradd5302000 - Cefneithin C.P.-61-54-3219
5302001 - Ysgol Gynradd Drefach-12638208
5302002 - Maesybont C.P. School-60(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302003 - Llechyfedach C.P. School-20-1136101113
5302004 - Ysgol Gynradd Mynyddcerrig.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302005 - Cwmgwili C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302006 - Ysgol Gynradd Y Tymbl-1975127146
5302007 - Ysgol Gynradd Gorslas-33-86111798
5302008 - Cross Hands C.P. School3323437743
5302009 - Llangain C.P. School-8-19113429
5302012 - Ysgol Gynradd Idole.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302014 - Ysgol Gynradd Peniel3119488546
5302017 - Ysgol Gynradd Llangyndeyrn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302018 - Ysgol Gynradd Bancffosfelen2028384324
5302019 - Gwynfryn CP School3128595045
5302020 - Carway C.P. School2952674125
5302023 - Pontiets C.P. School225295101121
5302024 - Ysgol Gynradd Ponthenri3441627890
5302034 - Bancyfelin C.P. School-29-45-50-68-85
5302036 - Llangynin C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302037 - Meidrim C.P. School2396-11-3
5302038 - Ammanford Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302039 - Ammanford Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302042 - Ysgol Gynradd Saron501813516678
5302043 - Betws C.P. School2924343727
5302044 - Ysgol Gynradd Ty-croes19-3220657
5302047 - Glanamman C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302049 - Ysgol Cefnbrynbrain.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302050 - Ysgol Gynradd Parcyrhun4657149238296
5302052 - Ysgol Gynradd Blaenau-99-84-94-127-153
5302053 - Garnant Primary School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302055 - Ysgol Gynradd Ystradowen.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302056 - Nantygroes C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302057 - Ysgol Gynradd Llanedi4840372325
5302058 - Ysgol Babanod Y Twyn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302060 - Cwmifor C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302061 - Ysgol Gynradd Ffairfach8427010774
5302065 - Talley C.P School35832232
5302067 - Cwrt Henri9-2217056
5302068 - Ysgol Gynradd Trapp.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302069 - Ysgol Gynradd Brechfa.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302071 - Ysgol Gynradd Llansawel.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302076 - Ysgol Gynradd Ffarmers.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302077 - Caio C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302078 - Ysgol Gynradd Llanycrwys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302080 - Llangadog C.P. School29281922-7
5302082 - Llansadwrn C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302084 - Ysgol Rhys Pritchard19-15416627
5302087 - Ysgol Gynradd Llanwrda.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302088 - Ysgol Gynradd Coedmor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302092 - Ysgol G. Rhydcymerau.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302093 - Henllan Amgoed C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302096 - Ysgol Gynradd Llanboidy.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302098 - Ysgol Llys Hywel1728140177223
5302100 - Ysgol Gynradd Cwmbach.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302102 - Ysgol Capel Iwan.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302104 - Ysgol Gynradd Brynsaron-39-94-109-109-137
5302105 - Ysgol Gynradd Alltwalis.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302106 - Ysgol Gynradd New Inn.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302107 - Ysgol Cae'r Felin.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302109 - Llanpumsaint School150113-10
5302112 - Ysgol G. Mynyddygarreg-36-48-59-91-114
5302113 - Ysgol Gynradd Llansaint.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302114 - Johnstown C.P. School5412712940
5302116 - Ysgol Y Dderwen8-24329685
5302119 - Llanmiloe C.P. School3025283436
5302120 - Bryn C.P. School-306-389-338-190-140
5302121 - Ysgol Gynradd Bynea688413014178
5302123 - Dafen Primary School-78-75-233242
5302124 - Ysgol Iau Felinfoel.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302125 - Ysgol Y Babanod Felinfoel.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302126 - Llwynhendy Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302128 - Ysgol Gynradd Pum Heol25-8-161836
5302129 - Llangennech Infants School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302130 - Llangennech Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302131 - Hendy C.P. School-18-16405352
5302135 - Furnace C.P. School3695237415324
5302136 - Ysgol Yr Ynys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302152 - Copperworks Infant & Nursery School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302156 - Morfa C.P. Junior Mix School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302158 - Morfa Infants & Nursery School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302159 - Old Road C.P. Primary School11510612488
5302165 - Lakefield C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302166 - Ysgol Llansteffan40-4-14-43
5302167 - Ysgol Gynradd Llannon5634103993
5302168 - Ysgol Gymraeg Brynsierfel-25-35599195
5302169 - Brynamman Primary School5847146206142
5302170 - Abernant C.P. School14-10-27(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.-35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302171 - Myrddin C.P. School33-43-134-109-137
5302172 - Ysgol Gynradd Llanarthne.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302173 - Llangunnor C.P. School4936159257266
5302175 - Trimsaran C.P. School1756169201226
5302176 - Swiss Valley C.P. School-70-57186282
5302177 - Parc Y Tywyn School634010012972
5302178 - Pembrey C.P. School1830109167114
5302179 - Ysgol Gymraeg Rhydaman-77-52-162131
5302180 - Ysgol Beca2142679689
5302181 - Llandybie C.P. School6871168232207
5302182 - Ysgol Gynradd Hafodwenog1820192716
5302183 - Ysgol Teilo Sant569114617981
5302184 - Llanybydder C.P. School-9-34193912
5302185 - Llandeilo C.P. School64316713665
5302187 - Cynwyl Elfed School-15-101717-2
5302188 - Halfway C.P. School58106151224167
5302189 - Pwll C.P. School-3978512815
5302190 - Penygaer Primary School-7-73-67389
5302192 - Ysgol Y Castell24-17811691
5302193 - Penygroes C.P. School422992918
5302194 - Y.G. Nantgaredig-99-115-56-37-70
5302370 - Ysgol Gymraeg Gwenllian322355238
5302371 - Ysgol Gymraeg Dewi Sant057262297158
5302373 - Pontyberem C.P. School-39-67-395545
5302374 - Bigyn C.P. School-27-344549-16
5302375 - Stebonheath C.P. School4619316367
5302377 - Burryport Junior School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302379 - Ysgol Y Ddwylan11968145205174
5302380 - Richmond Park Primary School-73-1071783-14
5302381 - Burry Port Infants.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5302384 - Ysgol Griffith Jones3923158249248
5302385 - Ysgol y Fro27-9-15-62-73
5302386 - Ysgol Carreg Hirfaen119638565
5302387 - Cae'r Felin Community School-69-114-99-72-75
5302388 - Ysgol Y Bedol-50-1441114193
5302389 - Ysgol Bro Brynach2030586310
5302390 - Ysgol Bryn Teg-4391561369
5302391 - Ysgol Y Felin5152127242221
5302392 - Ysgol Bro Banw6-104921930
5302393 - Maes Yr Morfa Community Primary School-13-55649430
5302394 - Burry Port Community Primary School-4-537612711
5302395 - Ysgol Pen Rhos-117-16623202149
5302396 - Ysgol Gymraeg Llangennech-1711173187118
5303000 - Abergwili Voluntary Controlled Primary School-33-47-40-20-32
5303002 - Tremoilet V.C.P.15(!) Mae\'r ysgol hon wedi agor/cau yn ystod y flwyddyn ysgol, felly mae\'r data a ddangosir wedi cael ei raddio i lawr yn briodol.0.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5303003 - Laugharne V.C.P. School19498811743
5303004 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanddarog-2-33-15-13-9
5303008 - Ysgol Capel Cynfab.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5303009 - Ysgol Llanfihangel Ar Arth.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5303013 - Ferryside V.C.P. School-4-24-32-93-122
5303017 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Myddfai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
5303022 - Llanddowror V.C.P. School.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.