Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefel y cronfeydd wrth gefn ysgolion a gariwyd ymlaen yn ôl ysgol (£ mil)
None
Colofn[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]AwdYsgol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]AwdYsgol 1
-
-
[Lleihau]AwdYsgol 2
-
-
AwdYsgol 3
Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cymru63,58864,15046,00750,394(r) 46,421
Cymru[Lleihau]Ynys Môn2,4382,4632,0891,869633
Ynys Môn[Ehangu]Ynys Môn - Ysgolion meithrin.....
[Lleihau]Ynys Môn - Ysgolion cynradd1,7111,9931,7061,380951
Ynys Môn - Ysgolion cynradd5122129 - Ysgol Gynradd Aberffraw.....
5122130 - Ysgol Gynradd Amlwch232482320
5122131 - Ysgol Gynradd Beaumaris13191120-12
5122132 - Ysgol Gynradd Bodedern-3222516-4
5122133 - Ysgol Gymuned Bodffordd81202-10
5122134 - Ysgol Gymuned Bodorgan-1414283472
5122135 - Ysgol Gymuned Bryngwran3526222420
5122136 - Ysgol Gynradd Brynsiencyn32296-136
5122138 - Ysgol Gynradd Cemaes1922254026
5122139 - Ysgol Gymuned Dwyran2516163832
5122140 - Ysgol Gynradd Esceifiog5328517758
5122141 - Ysgol Garreglefn1624335-1
5122142 - Ysgol Gymuned Y Ffridd3352122933
5122144 - Ysgol Gynradd y Parc588475(!) 0.
5122145 - Ysgol Gymuned Moelfre35454215-27
5122146 - Ysgol Gynradd Llanbedrgoch2922132131
5122147 - Ysgol Gynradd Llandrygarn.....
5122148 - Ysgol Gynradd Llanddeusant.....
5122149 - Ysgol Gynradd Llanddona0....
5122150 - Ysgol Gynradd Llanfachraeth181814(!) 0.
5122151 - Ysgol Ffrwd Win142219(!) 0.
5122152 - Ysgol Llanfairpwllgwyngyll335522390
5122153 - Ysgol Gymuned Llanfechell397-1520
5122154 - Ysgol Y Graig751046312-36
5122155 - Ysgol Gynradd Llangoed263814611
5122156 - Ysgol Henblas261012519
5122157 - Ysgol Gymuned Llanerch-y-medd24-2-16104
5122158 - Ysgol Gymuned Cylch Y Garn243036(!) 0.
5122160 - Ysgol Gynradd Pencarnisiog1611-44-13
5122161 - Ysgol Gymuned Pentraeth-128815-11
5122162 - Ysgol Gynradd Penysarn10-1213
5122163 - Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen232584347
5122164 - Ysgol Gynradd Rhosneigr4364556056
5122165 - Ysgol Rhosybol3740275539
5122166 - Ysgol Gynradd Talwrn3918395234
5122167 - Ysgol Ty Mawr.....
5122168 - Ysgol Gymuned y Fali6467733627
5122169 - Ysgol Llanfawr7073312831
5122170 - Ysgol Goronwy Owen-4-22-32-24-81
5122171 - Ysgol Llaingoch647561(!) 0.
5122172 - Ysgol Gynradd Niwbwrch3842443837
5122173 - Ysgol y Tywyn7692787365
5122174 - Ysgol Gynradd Llandegfan2049345264
5122175 - Ysgol Y Borth4344818370
5122176 - Ysgol Gynradd Kingsland4455835522
5122177 - Ysgol Gymraeg Morswyn30313125-11
5122226 - Ysgol Corn Hir7376946423
5122227 - Ysgol Rhyd y Llan...(!) 1715
5123033 - Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis71132113(!) 0.
5123034 - Ysgol Parc Y Bont1917293047
5123035 - Ysgol Llangaffo3024139-7
5123036 - Ysgol Cybi...(!) 93113
5123304 - Ysgol Santes Fair65562524-43
5125200 - Ysgol Gynradd Caergeiliog200276283139162
[Lleihau]Ynys Môn - Ysgolion uwchradd629304227410-258
Ynys Môn - Ysgolion uwchradd5124025 - Ysgol Syr Thomas Jones-49-135-209-205-444
5124026 - Ysgol Uwchradd Caergybi-2770158161-106
5124027 - Ysgol Gyfun Llangefni181713166-66
5124028 - Ysgol David Hughes416158829840
5124029 - Ysgol Uwchradd Bodedern358210165290318
[Ehangu]Ynys Môn - Ysgolion canolradd.....
[Lleihau]Ynys Môn - Ysgolion arbennig5127011 - Ysgol Y Bont9816615679-60
[Lleihau]Gwynedd3,4963,3372,8794,0184,037
Gwynedd[Ehangu]Gwynedd - Ysgolion meithrin.....
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion cynradd2,6142,4792,0192,7432,518
Gwynedd - Ysgolion cynradd5142000 - Ysgol Gwaun Gynfi4052465330
5142004 - Ysgol Gynradd Nefyn5310252218
5142006 - Ysgol Gynradd Llanrug-53-38223924
5142008 - Ysgol Gynradd Abererch1312113839
5142009 - Ysgol Gynradd Abersoch1714483
5142010 - Ysgol Gynradd Beddgelert129112919
5142011 - Ysgol Gynradd Bethel364482515
5142013 - Ysgol Bodfeurig330211913
5142015 - Ysgol Borthygest1812114035
5142016 - Ysgol Bronyfoel16(!) 0...
5142017 - Ysgol Brynaerau3528193930
5142024 - Ysgol Gynradd Carmel19(!) 0...
5142026 - Ysgol Y Gelli5526313837
5142028 - Ysgol Pen-y-bryn2763726635
5142033 - Ysgol Treferthyr1822193828
5142035 - Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo3520111837
5142036 - Ysgol Gynradd Chwilog14181-6-5
5142039 - Ysgol Crud y Werin2070418
5142042 - Ysgol Dolbadarn7784888646
5142046 - Ysgol Gynradd Edern318362910
5142047 - Ysgol Gynradd Felinwnda11882741
5142048 - Ysgol Bro Plenydd-11-31926
5142049 - Ysgol Garndolbenmaen171310217
5142051 - Ysgol Glanadda5947193760
5142057 - Ysgol Gynradd y Groeslon30(!) 0...
5142059 - Ysgol Gynradd Llanaelhaearn1311-12121
5142060 - Ysgol Llanbedrog102610113
5142066 - Ysgol Llangybi36229134
5142069 - Ysgol Gynradd Llanllechid-20-572476
5142070 - Ysgol Llanllyfni6276606264
5142071 - Ysgol Llidiardau.....
5142075 - Ysgol Babanod Morfa Nefyn1827192125
5142078 - Ysgol Baladeulyn1-2-21518
5142081 - Ysgol Gynradd Nebo252813513
5142085 - Ysgol Gymuned Penisarwaun1718913-2
5142089 - Ysgol Bro Lleu303326474
5142093 - Ysgol Pentreuchaf-10152314
5142097 - Ysgol Gynradd Rhiwlas5-1-41122
5142098 - Ysgol Gynradd Rhosgadfan-1-6-2810
5142099 - Ysgol Gynradd Rhostryfan-1-9-51520
5142101 - Y.G. Rhydyclafdy.....
5142103 - Ysgol Sarn Bach2529282226
5142104 - Ysgol Eifion Wyn7454223217
5142108 - Ysgol Gynradd Talysarn3123515749
5142110 - Ysgol Y Gorlan2638485353
5142111 - Ysgol Yr Eifl16274132
5142112 - Ysgol Gynradd Tudweiliog1011-3188
5142113 - Ysgol Waunfawr293042920
5142116 - Ysgol Glancegin9613212211457
5142118 - Ysgol Babanod Coedmawr4147523331
5142119 - Ysgol Yr Hendre-8-24-121-28
5142122 - Ysgol Gynradd Bontnewydd3019313846
5142123 - Ysgol Y Garnedd6743194621
5142125 - Ysgol Cymerau7954576558
5142126 - Ysgol Abercaseg9646133263
5142127 - Ysgol Gynradd Y Felinheli-6351532
5142179 - Y.G. Abergynolwyn.....
5142180 - Ysgol Bro Tegid2715174240
5142181 - Ysgol y Traeth531375147
5142182 - Ysgol Y Clogau1(!) 0.(!) 0.
5142183 - Ysgol Gynradd Brithdir212611(!) 0.
5142184 - Ysgol Gynradd Bryncrug.....
5142185 - Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas353719206
5142186 - Ysgol Gynradd Croesor.....
5142187 - Ysgol Dinas Mawddwy43306(!) 0.
5142189 - Ysgol Dyffryn Ardudwy4150424130
5142190 - Ysgol Bro Cynfal151951924
5142191 - Ysgol Ganllwyd741(!) 0.
5142192 - Ysgol Edmwnd Prys10741712
5142194 - Ysgol Gynradd Llanbedr1613162415
5142196 - Ysgol Gynradd Llanegryn.....
5142197 - Ysgol Gynradd Llanelltyd1260(!) 0.
5142198 - Ysgol Y Garreg1212121619
5142199 - Ysgol O.M. Edwards1330253526
5142200 - Y.G. Llawrybetws.....
5142201 - Ysgol Gynradd Llwyngwril.....
5142205 - Ysgol Manod2430497165
5142206 - Ysgol Gynradd Y Parc.....
5142207 - Ysgol Gynradd Pennal291648-1
5142208 - Ysgol Cefn Coch2731254551
5142210 - Ysgol Gynradd Talsarnau1412-61324
5142211 - Ysgol Gynradd Tanygrisiau165-101414
5142212 - Ysgol Penybryn6388274061
5142213 - Ysgol Bro Hedd Wyn2543291521
5142214 - Ysgol Bro Tryweryn1935494539
5142215 - Ysgol Ieuan Gwynedd285-4(!) 0.
5142216 - Ysgol Friog-1-1-1(!) 0.
5142217 - Ysgol Gynradd Aberdyfi.....
5142219 - Ysgol Tanycastell371915135
5142220 - Ysgol Ffridd Y Llyn2521236046
5142221 - Ysgol Maenofferen7984324376
5142227 - Ysgol Gynradd Hirael6763382754
5142228 - Ysgol Craig y Deryn0-451332
5142229 - Bro Llifon.(!) 7204066
5143004 - Ysgol Pont Y Gof1333656125
5143005 - Ysgol Gynradd Maesincla80889893116
5143009 - Ysgol Y Faenol3644417679
5143010 - Ysgol Foel Gron16861714
5143013 - Ysgol Llandygai69101835847
5143018 - Ysgol Gynradd Llandwrog2221272824
5143023 - Ysgol Llanystumdwy114-265
5143029 - Ysgol Tregarth101103373326
5143030 - Ysgol Cae Top60415-21
5143037 - Ysgol Machreth33(!) 0...
5143041 - Ysgol Gynradd Dolgellau44144(!) 0.
5143300 - Ysgol Santes Helen5348273333
5143301 - Ysgol Ein Harglwyddes2421181322
5143305 - Ysgol Beuno Sant7-3252910
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion uwchradd820792817894974
Gwynedd - Ysgolion uwchradd5144002 - Ysgol Dyffryn Ogwen696495721
5144003 - Ysgol Botwnnog-29-38-41-6-8
5144004 - Ysgol Brynrefail-2623134271205
5144007 - Ysgol Dyffryn Nantlle1001377410936
5144009 - Ysgol Eifionydd5539191351
5144030 - Ysgol Y Gader84236202(!) 0.
5144031 - Ysgol Y Moelwyn121124248255141
5144032 - Ysgol Uwchradd Tywyn-18-59-116-4941
5144033 - Ysgol Y Berwyn-94-119-95-119-151
5144034 - Ysgol Ardudwy7876544650
5144036 - Ysgol Friars226110156023
5144037 - Ysgol Tryfan5130275734
5144039 - Ysgol Syr Hugh Owen-23-81-3943343
5144040 - Ysgol Glan Y Mor228250239204189
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion canolradd5145500 - Ysgol Bro Idris...(!) 425485
[Lleihau]Gwynedd - Ysgolion arbennig626543-4461
Gwynedd - Ysgolion arbennig5147000 - Ysgol Coedmenai.....
5147002 - Ysgol Pendalar-25-54-89-125-12
5147010 - Ysgol Hafod Lon871201328173
[Lleihau]Conwy3,7334,0123,2493,3642,495
Conwy[Ehangu]Conwy - Ysgolion meithrin.....
[Lleihau]Conwy - Ysgolion cynradd2,0972,3592,0482,3622,164
Conwy - Ysgolion cynradd5162002 - Ysgol Dolgarrog2117302823
5162012 - Ysgol Betws-y-Coed453524113
5162023 - Ysgol Capelulo5129284427
5162038 - Ysgol Deganwy587780108107
5162043 - Ysgol Gynradd Dolwyddelan222122173
5162044 - Ysgol Ffordd Dyffryn2228265793
5162053 - Ysgol Glanwydden7087548959
5162055 - Ysgol Yr Wyddfid.....
5162061 - Ysgol Tudno2954756972
5162063 - Ysgol Morfa Rhianedd4323316676
5162064 - Ysgol Maelgwn561270(!) 0.
5162086 - Ysgol Penmachno212261312
5162100 - Conwy Road Infants School.....
5162101 - Ysgol Babanod Glan y Mor81(!) 0...
5162102 - Ysgol Gynradd Ro Wen.....
5162103 - Ysgol Llandrillo yn Rhos363176161153
5162104 - Ysgol Talhaiarn70-11524
5162106 - Ysgol Babanod Mochdre59172825
5162107 - Ysgol Tal-y-Bont3817750
5162108 - Ysgol T. Gwynn Jones5358537967
5162109 - Ysgol Trefriw2612(!) 0.
5162110 - Ysgol Maes Owen7758649557
5162111 - Ysgol Glan Gele656810810872
5162112 - Ysgol Glan Morfa4848564460
5162114 - Ysgol Bod Alaw8267414233
5162115 - Ysgol Pant-Y-Rhedyn6081717462
5162117 - Ysgol Nant Y Coed10100(!) 0.
5162118 - Ysgol Y Foryd68414090131
5162119 - Ysgol Dinmael.....
5162121 - Ysgol Craig Y Don3248355644
5162123 - Ysgol Gynradd Cerrigydrudion3550202223
5162129 - Ysgol Gynradd Rhydgaled(!) 0....
5162131 - Ysgol Llannefydd3421411
5162132 - Ysgol Bro Aled299165
5162148 - Ysgol Bro Cernyw17164212
5162221 - Ysgol Sant Elfod-104491109
5162222 - Ysgol Capel Garmon1110443
5162225 - Ysgol Glan Conwy2316252646
5162244 - Ysgol Pendorlan47(!) 0...
5162253 - Ysgol Iau Tan y Marian43(!) 0...
5162262 - Ysgol Llangwm(!) 0....
5162264 - Ysgol Cynfran3844144232
5162267 - Ysgol Iau Hen Golwyn3840292710
5162268 - Ysgol Babanod Penmaenrhos41(!) 0...
5162269 - Ysgol Cystennin9222210-9
5162270 - Ysgol Pentrefoelas37341198
5162271 - Ysgol Bro Gwydir1091317785119
5162272 - Ysgol Nant Y Groes.(!) 1511257910
5162273 - Ysgol Swn  Y Don.(!) 14518112151
5162274 - Ysgol Awel y Mynydd..(!) 29-1011
5163020 - Ysgol Babanod Llanfairfechan65921005771
5163021 - Ysgol Llangelynnin3411-5191
5163024 - Ysgol Pencae3340685119
5163032 - Ysgol Ysbyty Ifan15219913
5163038 - Ysgol St George1610-444
5163039 - Ysgol Llanddoged52-6-613
5163040 - Ysgol Eglwysbach118111613
5163043 - Ysgol Porth y Felin3971745656
5163059 - Ysgol Llanddulas1842285166
5163062 - Ysgol Betws yn Rhos22174819
5163302 - Ysgol Bodafon1524152728
5163303 - Ysgol Bendigaid William Davies231921629
5163307 - Ysgol San Sior1103-112
5163333 - Ysgol Sant Joseph5376534627
5163340 - Ysgol y Plas1223273447
5165201 - Ysgol Pen Y Bryn146136118151112
[Lleihau]Conwy - Ysgolion uwchradd1,4681,4341,099924203
Conwy - Ysgolion uwchradd5164022 - Ysgol John Bright229420470395237
5164023 - Ysgol Aberconwy7881211952
5164035 - Ysgol Dyffryn Conwy944346412
5164038 - Ysgol Y Creuddyn1451208018495
5165400 - Ysgol Emrys Ap Iwan190232104-61-412
5165402 - Eirias High School48442019815477
5165403 - Ysgol Bryn Elian248118179191153
[Ehangu]Conwy - Ysgolion canolradd.....
[Lleihau]Conwy - Ysgolion arbennig16821810278128
Conwy - Ysgolion arbennig5167001 - Canolfan Addysgol Y Gogarth.....
5167006 - Ysgol-Y-Graig.....
5167007 - Ysgol Y Gogarth16821810278128
[Lleihau]Sir Ddinbych3,5381,562-1,056-343-171
Sir Ddinbych[Ehangu]Sir Ddinbych - Ysgolion meithrin.....
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion cynradd1,174207-929261,253
Sir Ddinbych - Ysgolion cynradd5182011 - Ysgol Hiraddug964961916
5182034 - Bodnant Infants School.....
5182037 - Ysgol y Castell5813-14-17-15
5182038 - Christchurch C.P. School51-47-534673
5182039 - Ysgol Llywelyn-43-115-129-5913
5182057 - Ysgol Y Faenol5238363537
5182059 - Ysgol Penmorfa52-40-108-2854
5182060 - Ysgol Emmanuel815573133172
5182066 - Ysgol Dewi Sant6942326149
5182067 - Ysgol Melyd2313247769
5182070 - Ysgol Bodfari116-4-5-12
5182072 - Ysgol Bryn Hedydd8148335029
5182079 - Bodnant Junior School.....
5182098 - Ysgol Esgob Morgan43(!) 47...
5182124 - Ysgol Cefn Meiriadog1153-814
5182125 - Ysgol Frongoch11-2-35-23-10
5182127 - Ysgol Henllan233420-1419
5182128 - Ysgol Nantglyn C.P......
5182133 - Gwaenynog Infants C.P. School.....
5182134 - Ysgol Twm o'r Nant622111733
5182135 - Ysgol Bryn Clwyd1811-5915
5182136 - Ysgol Y Parc Infants-18-77-46-262
5182163 - Ysgol Clocaenog(!) 2....
5182164 - Ysgol Gellifor3851431013
5182165 - Ysgol Bro Famau - Graianrhyd Unit.....
5182166 - Ysgol Cyffylliog(!) 2....
5182167 - Ysgol Bro Famau - Llanarmon Unit.....
5182168 - Ysgol Gynradd Pentrecelyn-5-22-25-21-16
5182169 - Ysgol Rhewl1499-2856
5182214 - Ysgol Betws Gwerfil Goch1212172637
5182215 - Ysgol Carrog3028233125
5182216 - Ysgol Caer Drewyn7275574851
5182218 - Glyndyfrdwy Community School.....
5182219 - Ysgol Bro Elwern15082922
5182220 - Llandrillo C.P. School.....
5182227 - Ysgol Y Llys11049-82172
5182228 - Ysgol Bro Famau - Llanferres Unit.....
5182234 - Ysgol Bryn Collen-17-42-30-99
5182236 - Heulfre Junior School.....
5182239 - Ysgol Maes Hyfryd.....
5182255 - Rhos Street C.P. School5926196328
5182256 - Ysgol Pen Barras6668479728
5182261 - Ysgol Bro Cinmeirch1624112748
5182262 - Ysgol Bro Famau-7-13-91527
5182263 - Ysgol Gymraeg Y Gwernant1-3-152941
5182264 - Ysgol Clawdd Offa12-3259211144
5182265 - Bodnant Community School21-115-146-93-47
5182266 - Ysgol Pendref-59-69-75-82-117
5182267 - Ysgol Bro Dyfrdwy2-13102841
5182268 - Ysgol Carreg Emlyn.(!) 154992108
5183020 - Ysgol Tremeirchion2551178
5183024 - St Asaph Infants251876
5183034 - Llantysilio C.I.W. Controlled School.....
5183044 - Ysgol Llanbedr14-42626
5183045 - Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd3928242218
5183050 - Ysgol Borthyn-8-53-87-44-41
5183051 - Ysgol Trefnant.....
5183057 - Ysgol Pant Pastynog2113-539
5183061 - Ysgol Dyffryn Ial3228-81715
5183062 - Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School..(!) 182728
5183313 - St Winefrides R.C. School.....
5183315 - Ysgol Mair R.C. School125234042
5183316 - Ysgol Trefnant4323384813
5185999 - St Brigid's School (Primary).....
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion uwchradd1,358592-1,274-1,511-1,651
Sir Ddinbych - Ysgolion uwchradd5184003 - Rhyl High School143103-279-210-140
5184014 - Prestatyn High School405350-66-102-353
5184020 - Ysgol Uwchradd Glan Clwyd308312162162159
5184026 - Denbigh High School18148-167-323-515
5184027 - Ysgol Dinas Bran172-67-87-83103
5184031 - Ysgol Brynhyfryd54-304-865-755-393
5184601 - Blessed Edward Jones R.C. High School9515127-200-514
5185900 - St Brigid's School (Secondary).....
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion canolradd5185901 - St Brigid's School (Middle)(!) 28-76-220-283-295
[Lleihau]Sir Ddinbych - Ysgolion arbennig977838530524523
Sir Ddinbych - Ysgolion arbennig5187000 - Ysgol Tir Morfa493201-5636121
5187010 - Ysgol Plas Brondyffryn483637586488402
[Lleihau]Sir y Fflint2,2932,3501,5681,285(r) 1,335
Sir y Fflint[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion meithrin5201003 - The Croft Nursery School(!) 0....
[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion cynradd2,1502,5772,2142,402(r) 2,565
Sir y Fflint - Ysgolion cynradd5202002 - Ysgol Glan Aber4953839671
5202003 - Ysgol Merllyn76-22-31(r) -32
5202004 - Westwood Community Primary School-5-36532
5205900 - Buckley Junior County Primary School.....
5202008 - Custom House Lane C.P......
5202009 - Dee Road Infants School.....
5202012 - Ewloe Green C.P. School7392392675
5202013 - Ysgol Bryn Garth1536292321
5202015 - Ysgol Gwynedd44414893115
5202017 - Ysgol Maes Edwin860(!) 56..
5202018 - Ysgol Maesglas6227254542
5202021 - Ysgol Gymraeg Mornant2331163246
5202022 - Ysgol Y Fron C.P. School6569(!) 0..
5202023 - Perth y Terfyn Infants School2328(!) 0..
5202024 - Ysgol Estyn C.P.518816214
5202026 - Lixwm C.P. School1637383222
5202027 - Llanfynydd C.P. School4838(!) 38..
5202028 - Ysgol Glanrafon6838253448
5202031 - Mynydd Isa Junior School.....
5202032 - Northop Hall C.P. School3253314157
5202040 - Saltney Wood Memorial C.P. School187-42029
5202041 - Sealand C.P. School53313822
5202042 - Shotton Infants School(!) 0....
5202043 - Sychdyn C.P. School-524324443
5202044 - Ysgol Gynradd Trelogan24126715
5202046 - Ysgol Bryn Pennant C.P.5560495224
5202049 - Ysgol Bro Carmel1825261739
5202050 - Ysgol Rhos Helyg1729312233
5202051 - Ysgol Terrig2719172219
5202052 - Bryn Deva C.P. School3519341577
5202053 - Sandycroft C.P. School354841821
5202056 - Gwernymynydd C.P. School631185854
5202061 - Queensferry C.P. School6679764018
5202062 - Ysgol Bryn Coch103425058(r) -17
5202063 - Mountain Lane C.P. School21-20439282
5202064 - Ysgol Y Foel2826424
5202065 - Brynford C.P. School935263522
5202068 - Ysgol Bryn Gwalia C.P.10590868689
5202069 - Ysgol Y Ddol.....
5202071 - Buckley (West LEA Infants C.P.).....
5202073 - Hawarden C.P. Infants.....
5202075 - Penyffordd Junior School.....
5202077 - Golftyn C.P. School8763576374
5202078 - Saltney Ferry C.P. School303821830
5202080 - Wat's Dyke Infants School.....
5202081 - Ysgol Y Waun5274777787
5202082 - Ysgol Gwenffrwd5343665865
5202083 - Taliesin Junior School(!) 0....
5202084 - Abermorddu C.P. School3255635634
5202085 - Southdown C.P.173621322
5202086 - Wepre C.P. School92111575694
5202089 - Drury C.P. School-24-223-11(r) -25
5202090 - Broughton Infants School.....
5202091 - Cornist Park C.P. School3985586199
5202092 - Ysgol Derwenfa16301974
5202093 - Penarlag C.P. School2227142135
5202094 - Ysgol Owen Jones271012434
5202097 - Broughton Junior School.....
5202231 - Abbots Lane C.P. Infants.....
5202237 - Ysgol Gronant-16117287
5202257 - Ysgol Croes Atti-18-23356(r) -44
5202266 - Ysgol Parc Y Llan3751364428
5202267 - Ysgol Mynydd Isa69113471310
5202268 - Broughton Primary School3681382127
5202269 - Ysgol Cae'r Nant6551429679
5202270 - Penyffordd Primary School23434387110
5202271 - Ysgol Ty Ffynnon.(!) 69366150
5202272 - Ysgol Maes-Y-Felin..(!) 14314857
5203002 - Nannerch Voluntary Controlled Primary School1-612113
5203004 - RhesyCae Voluntary Controlled Primary School.....
5203021 - Nercwys Primary School.....
5203303 - Ysgol Yr Esgob2720171722
5203306 - St Mary's R.C. Primary School41637278160
5203307 - St Winefrides R.C. School-7-38-26-15(r) -3
5203308 - St David's R.C. School2227283115
5203311 - St Anthony's R.C. Primary School5874463417
5203312 - Ven. Edward Morgan R.C. Primary School62427369102
5203316 - Trelawnyd V.A. School1857226168
5203317 - Rector Drew V.A. School.....
5203320 - Ysgol Y Llan V.A. Primary School213213925
5203330 - St Ethelwold's Primary School2131488
5203331 - St John the Baptist V.A. Primary School11-30165
5203332 - Nercwys CIW Voluntary Aided Primary School1826262622
5203333 - Hawarden village V.A. C.I.W. Primary School-620104287
5205200 - Derwen Foundation School5746274759
5209999 - Ty Ffynnon(!) 26....
[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion uwchradd-115-455-876-1,286(r) -1,455
Sir y Fflint - Ysgolion uwchradd5204000 - Hawarden High School59766570(r) 48
5204006 - Alun School65993743(r) 122
5204011 - Elfed High School7-44-14053(r) 199
5204012 - Holywell High School-137-320-270-586(r) -646
5204013 - St David's High School7325-16-157(r) -453
5204017 - Castell Alun High School-147210160(r) -9
5204018 - Ysgol Maes Garmon-318-293-250-245(r) -173
5204019 - John Summers High School87100-5(!) 0.
5204021 - Flint High School28485180(r) 56
5204022 - Connah's Quay High School-14-85-107-164(r) -34
5204042 - Argoed School424784-26(r) -56
5204600 - St Richard Gwyn Catholic High School5-180-427-413(r) -508
[Ehangu]Sir y Fflint - Ysgolion canolradd.....
[Lleihau]Sir y Fflint - Ysgolion arbennig258228230168225
Sir y Fflint - Ysgolion arbennig5207013 - Ysgol Delyn.....
5207014 - Ysgol Belmont.....
5207015 - Ysgol Talfryn.....
5207018 - Ysgol Y Bryn.....
5207019 - Ysgol Bryn Glas.....
5207020 - Ysgol Pen Coch1092958101146
5207021 - Ysgol Maes Hyfryd1491991726879
[Lleihau]Wrecsam2,5602,5801,6422,0121,821
Wrecsam[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion meithrin2820151818
Wrecsam - Ysgolion meithrin5221007 - Wrexham Early Years Centre2820151818
5221008 - Erddig Nursery School.....
[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion cynradd1,9571,9521,5492,1802,313
Wrecsam - Ysgolion cynradd5222076 - The Rofft C.P. School493913011
5222137 - Froncysyllte C.P. School31916816
5222138 - Garth C.P. School3018101431
5222139 - Ysgol Cynddelw351831-6
5222140 - Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog18892
5222143 - Pontfadog C.P. School13412-5
5222144 - Chirk Infants School.....
5222145 - Ceiriog Junior School.....
5222149 - Ysgol Acrefair495236-22
5222151 - Cefn Mawr Primary School3141334151
5222153 - Johnstown Junior School16(!) 0...
5222154 - Penycae Junior C.P. School.....
5222155 - Penycae Infants School.....
5222156 - Ysgol Y Ponciau.....
5222160 - Ysgol Maes y Llan3028294624
5222162 - Ysgol Min y Ddol1614102731
5222172 - Acton Park Junior School.....
5222173 - Alexandra C.P. School7880928673
5222176 - Brynteg C.P. School2733275371
5222178 - Bwlchgwyn C.P. School228191510
5222179 - Ysgol Tan-y-Fron-21321716
5222180 - Gwersyllt Junior C.P. School.....
5222183 - Park Junior School.....
5222184 - Park C.P. Infants School.....
5222185 - Ysgol Penrhyn New Broughton.....
5222186 - Ysgol Penrhyn New Broughton Infants.....
5222187 - Black Lane C.P. School2923242340
5222189 - Penygelli Junior School.....
5222190 - Penygelli Infants School.....
5222191 - Rhosddu Primary School471486449
5222194 - Victoria. Junior School.....
5222195 - Victoria Infants C.P. School.....
5222196 - Hafod Y Wern Infants C.P. School.....
5222197 - Hafod Y Wern Junior School.....
5222198 - Gwenfro Infants School.....
5222199 - Gwenfro Junior C.P. School.....
5222200 - Rhostyllen C.P. School3031273739
5222201 - Rhosymedre Junior C.P......
5222202 - Acton Park Infants School.....
5222203 - Borras Park Infants School3915(!) 0..
5222204 - Ysgol Deiniol C.P.723273222
5222205 - Borras Park Junior C.P. School159(!) 0..
5222206 - Rhosymedre Infants C.P. School.....
5222207 - Bryn Golau Infants School.....
5222208 - Barker's Lane C.P. School1725213229
5222209 - Wat's Dyke C.P. School5043405067
5222213 - Ysgol Y Drindod School.....
5222222 - Johnstown Infants School38(!) 0...
5222224 - Ysgol Bryn Tabor222792668
5222232 - Ysgol Sant Dunawd1524213669
5222235 - Holt Community Primary School60-8-4-20
5222238 - Ysgol Bodhyfryd6459365763
5222240 - Ysgol Y Gaer.....
5222258 - Ysgol Y Rhos.....
5222259 - Ysgol I.D. Hooson35461480
5222263 - Ysgol Plas Coch2137374153
5222266 - Penygelli Primary4070726769
5222267 - Ysgol Penrhyn New Broughton Primary21352273
5222268 - Ysgol Heulfan81664595109
5222269 - Hafod -Y- Wern Community Primary School55535695126
5222270 - Gwenfro Community Primary School734450117124
5222271 - Park Community Primary School5536125858
5222272 - Rhosymedre Community Primary School4858556159
5222273 - Ysgol Maes y Mynydd509155135143
5222274 - Gwersyllt Community Primary School6461364710
5222275 - Penycae Community Primary School8-15-92460
5222276 - Acton Primary921431095531
5222277 - Victoria Primary School877867106114
5222278 - Ysgol y Waun1934238-9
5222279 - Ysgol Bro Alun1316173619
5222280 - Ysgol Yr Hafod Community Primary, Johnstown.(!) 2855987
5222281 - Borras Community Primary School..(!) 273945
5223028 - St Peter's CIW Voluntary Controlled Primary School3119173313
5223035 - Ysgol-Y-Wern.....
5223036 - Pentre CIW Voluntary Controlled Primary School3231274132
5223042 - Eyton CIW Voluntary Controlled Primary School5412911
5223043 - St Paul's Controlled (CIW) Primary School.....
5223052 - St Giles Junior Controlled School.....
5223053 - St Giles Infants School.....
5223054 - Borderbrook School1399139
5223055 - St Giles VC Church in Wales Primary School6899664633
5223301 - Bronington Voluntary Aided Primary750-2-9
5223305 - Madras Voluntary Aided Primary School19-32315
5223326 - St Chad's Church in Wales Voluntary Aided Primary School3026142738
5223334 - St Mary's R.C. Primary School8157586068
5223337 - Minera Voluntary Aided Primary School816122012
5223338 - All Saints Voluntary Aided Primary School17823192
5223341 - St Mary's CIW Primary School (Ruabon)3133264764
5223342 - St Mary's Aided Primary School (Brymbo)61352648
5223343 - St Anne's R.C. Primary School4563466585
5223346 - St Mary's C.I.W. Voluntary Aided School192263222
5223347 - St Paul's Voluntary Aided School2230111310
[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion uwchradd621609111-151-361
Wrecsam - Ysgolion uwchradd5224029 - Ysgol y Grango6943-54-110-205
5224032 - Ysgol Morgan Llwyd20388-163-4358
5224033 - Ysgol Bryn Alyn72-186-16-32
5224034 - Darland High School8576356150
5224035 - St David's High School.....
5224036 - Ysgol Bryn Offa.....
5224044 - Ysgol Rhiwabon41-1-208-382-489
5224047 - The Groves High School.....
5224048 - Rhosnesni High School15918124192-49
5224049 - Ysgol Clywedog-131-60-77-38-80
5224602 - St Joseph's Catholic High School.....
5224603 - St Joseph's Catholic and Anglican High School413132144154
5225401 - The Maelor School119288197142231
[Ehangu]Wrecsam - Ysgolion canolradd.....
[Lleihau]Wrecsam - Ysgolion arbennig-45-1-33-34-150
Wrecsam - Ysgolion arbennig5227005 - St Christopher's School-45-1-33-34-150
5227009 - Ysgol Powys.....
5227017 - Wrexham Special Education Centre.....
[Lleihau]Powys3,1292,43938-832-366
Powys[Ehangu]Powys - Ysgolion meithrin.....
[Lleihau]Powys - Ysgolion cynradd2,8142,4851,5492,2212,536
Powys - Ysgolion cynradd5242000 - Aberhafesp C.P. School.....
5242002 - Abermule C.P. School234-41012
5242003 - Arddleen C.P. School512383141
5242004 - Banw C.P. School8468372935
5242005 - Berriew C.P. School-19-6-18-1
5242008 - Caersws C.P. School-10-4-1815
5242009 - Ysgol Gynradd Carno17139611
5242010 - Carreghofa C.P. School7446294713
5242016 - Dolfor C.P. School.....
5242018 - Leighton C.P. School-7-5-15-18-2
5242019 - Ysgol Llanbrynmair916183856
5242020 - Llandinam C.P. School3026263243
5242021 - Llanfair Caereinion C.P.10368517286
5242023 - Llangurig C.P. School.....
5242026 - Ysgol Efyrnwy.....
5242031 - Machynlleth C.P. School(!) 0....
5242033 - Ysgol Meifod2110-44-11-28
5242040 - Penygloddfa C.P. School19418023-1319
5242041 - Ysgol Pontrobert431922169
5242044 - Ysgol Dyffryn Trannon-35-33-60-1420
5242045 - Trefnanney C.P. School.....
5242047 - Ardwyn Nursery & Infant School403421(!) 0.
5242048 - Ladywell Green Nurs. & Inf. School8990758464
5242049 - Guilsfield C.P. School6552455263
5242050 - Llanidloes C.P. School23926796123
5242051 - Buttington / Trewern C.P. School6167515575
5242053 - Brynhafren C.P. School3610-16-44-104
5242054 - Churchstoke C.P. School-23-831515
5242055 - Ysgol Maesydre-97-38(!) 0.
5242056 - Hafren C.P. Junior School4337635349
5242057 - Llanfyllin C.P. School-1314-16-1929
5242058 - Ysgol Glantwymyn-1-1171831
5242059 - Ysgol Pennant5858698451
5242060 - Maesyrhandir C.P. School896929912
5242061 - Oldford Infant School312538(!) 0.
5242062 - Treowen C.P. School3556436065
5242066 - Franksbridge C.P. School1022713
5242068 - Llanbister C.P. School-279-6517
5242070 - Llandrindod Wells C.P. School4944-53524
5242071 - Llanfihangel Rhydithon C.P.2513-18-47-5
5242074 - Rhosgoch C.P. School.....
5242075 - Presteigne C.P. School463991335
5242076 - Radnor Valley C.P. School5935212538
5242077 - Crossgates C.P. School5599496537
5242079 - Mount Street C.P. Junior81183862101
5242080 - Mount Street C.P. Infants5879839059
5242083 - Libanus C.P. School.....
5242084 - Ysgol Dolafon2014-41030
5242089 - Builth Wells C.P. School121625992103
5242092 - Sennybridge C.P. School1815201238
5242093 - Trecastle CP School.....
5242096 - Ysgol Thomas Stephens.....
5242097 - Ysgol Gymraeg Cwmtwrch.....
5242099 - Ysgol Cynlais.....
5242101 - Gurnos C.P. School.....
5242102 - Penrhos C.P. School.....
5242104 - Ysgol Gymraeg Ynyscedwyn.....
5242105 - Glanrhyd C.P. School.....
5242106 - Abercrave C.P. School.....
5242107 - Caehopkin C.P. School.....
5242108 - Coelbren CP School.....
5242113 - Crickhowell C.P. School6147403634
5242114 - Llanigon C.P. School(!) 0....
5242115 - Cradoc C.P. School4641543946
5242116 - Hay-on-Wye C.P. School-48-1221441
5242117 - Llangynidr C.P. School-14-1103249
5242119 - Talgarth C.P. School-10-7-15(!) 0.
5242121 - Penycae C.P. School.....
5242122 - Irfon Valley C.P. School1610-279
5242123 - Bronllys C.P. School1915-5(!) 0.
5242125 - Llanfaes C.P. School6559373756
5242127 - Ysgol y Bannau47401744-7
5242129 - Ysgol Rhiw Bechan6862293841
5242146 - Llanrhaeadr ym Mochnant C.P. School1520-14520
5242147 - Ysgol Bro Cynllaith513618-9-24
5242148 - Ysgol Dafydd Llwyd141120926468
5242149 - Ysgol y Cribarth-96586268
5242150 - Ysgol Golwg y Cwm-319327875
5242151 - Ysgol Bro Tawe417408497
5242152 - Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr7519-1614-114
5242153 - Ysgol y Mynydd Du...(!) 93
5242154 - Ysgol Gymraeg y Trallwng...(!) 656
5243000 - Llanfechain C.I.W. School196-11-20-24
5243002 - Montgomery C.I.W. School5556526182
5243005 - Gungrog C.I.W. Infant School332632(!) 0.
5243016 - Forden C.I.W. School3534374824
5243021 - Llandysilio C.I.W. School5349463834
5243022 - Castle Caereinion C.I.W.4241231831
5243023 - Beguildy C.I.W. School.....
5243026 - Gladestry C.I.W. School4943394748
5243028 - Howey C.I.W. School.....
5243030 - Llandrindod Wells C.I.W. School Trefonnen10290434650
5243031 - Newbridge-on-Wye CIW School5530214341
5243032 - Nantmel C.I.W. School2824(!) 0..
5243033 - Clyro C.I.W. School-1-9-24-145
5243034 - Ffynnon Gynydd Church in Wales School.....
5243035 - Knighton C.I.W. School8677788691
5243036 - Rhayader C.I.W. School-36-28-930
5243037 - Llanelwedd C.I.W. School-7-18-113219
5243042 - Cwmdu C.I.W. School.....
5243046 - Llangedwyn C.I.W. School-21-30-44-12-5
5243048 - Llangattock C.I.W. School.....
5243050 - Llangors CIW School1004042
5243051 - Welshpool C.I.W. Primary School...(!) 80165
5243300 - Llanfihangel Yng Ngwynfa School.....
5243301 - St. Michael's C.I.W. School182919611
5243303 - Llansantffraid C.I.W.A. School-17-25-51-30-13
5243306 - Sarn C.E. Aided School.....
5243308 - Whitton (Aided) School-6(!) 0...
5243314 - Glasbury C.I.W.(A) School.....
5243316 - Llanbedr C.I.W. (Aided) School7181615
5243317 - Archdeacon Griffiths C.I.W. Primary School516-3102
5243318 - Priory C.I.W. School8810011010568
5243319 - St Joseph's R.C. (A) School.....
5243320 - St Mary's R.C. (A) School-6-5369
5243321 - Cwmdu Voluntary Aided School.....
5245200 - Llanerfyl C.I.W. Foundation School481881911
5243322 - Llangattock C.I.W. School(!) -17-5153327
[Lleihau]Powys - Ysgolion uwchradd287110-1,118-2,740-2,674
Powys - Ysgolion uwchradd5244000 - Caereinion High School781148215115
5244001 - Llanfyllin High School11721223159-72
5244002 - Llanidloes High School-278-148-191-170-110
5244003 - Ysgol Bro Ddyfi(!) 0....
5244011 - Newtown High School9550177172328
5244013 - Welshpool High School97-83-284-442-594
5244014 - John Beddoes School(!) 0....
5244019 - Llandrindod High School268152-128-3730
5244020 - Builth Wells High School-58-96-307-6510
5244021 - Ysgol Maes-y-Dderwen-6643-104-163-229
5244022 - Brecon High School-179-238-522-848-1,282
5244023 - Gwernyfed High School158207253348391
5244024 - Crickhowell High School56-104-326-687-985
5244025 - Ysgol Calon Cymru....(!) -236
[Lleihau]Powys - Ysgolion canolradd5245500 - Ysgol Newydd 4-19 Machynlleth(!) 158-134-181-105
[Lleihau]Powys - Ysgolion arbennig13-164-259-132-123
Powys - Ysgolion arbennig5247001 - Brynllywarch Hall School12525-27-29-11
5247002 - Ysgol Cedewain-248-366-446-272-289
5247004 - Ysgol Penmaes136177214169177
[Lleihau]Ceredigion1,0441,9401,7271,9481,820
Ceredigion[Ehangu]Ceredigion - Ysgolion meithrin.....
[Lleihau]Ceredigion - Ysgolion cynradd1,2341,6771,4731,5541,349
Ceredigion - Ysgolion cynradd5262281 - Ysgol Gynradd Aberaeron3357343840
5262283 - Ysgol Gynradd Caerwedros.....
5262284 - Cilcennin C.P. School25222-19-45
5262285 - Ciliau Parc C.P. School4757514630
5262286 - Ysgol Gynradd Cribyn.....
5262287 - Cross Inn C.P. School.....
5262288 - Ysgol Gynradd Dihewyd1271104
5262289 - Ysgol Gynradd Felinfach2742333732
5262290 - Gwenlli C.P. School.....
5262291 - Ysgol Gynradd Llanarth1033413930
5262292 - Ysgol Llanllwchaearn.....
5262293 - Ysgol Gynradd Llannon152592020
5262294 - Ysgol Gynradd Mydroilyn.....
5262295 - Ysgol Gynradd Cei Newydd2936253142
5262296 - Ysgol Penlôn.....
5262297 - Pennant C.P. School.....
5262298 - Y.G. Talgarreg2727271422
5262299 - Ysgol Gymraeg Aberystwyth6675434826
5262300 - Ysgol Gynradd Brynherbert.....
5262301 - Capel Seion Primary School.....
5262303 - Comins Coch C.P. School55857811199
5262304 - Cwmpadarn C.P. School3531(!) 0..
5262306 - Ysgol Gynradd Llanafan(!) 0....
5262307 - Y.G. Llangynfelyn3038(!) 0..
5262308 - Ysgol Llanfarian2744354565
5262309 - Ysgol Gynradd Llanfihangel-y-Creuddyn2530313551
5262310 - Ysgol Gynradd Llangwyryfon2543505752
5262311 - Ysgol Gynradd Llanilar2229353946
5262312 - Mynach C.P. School1221273534
5262313 - Ysgol Gynradd Penllwyn-329213034
5262314 - Ysgol Llwyn-Yr-Eos4977886841
5262315 - Ysgol Syr John Rhys1214151728
5262316 - Y.G. Rhydypennau7144335261
5262317 - Ysgol Gynradd Talybont163517610
5262318 - Ysgol Gynradd Trefeurig.....
5262319 - Ysgol Gynradd Aberporth641593851
5262320 - Ysgol Gynradd Beulah2036383013
5262321 - Ysgol Iau Aberteifi.....
5262322 - Ysgol Babanod Aberteifi.....
5262323 - Ysgol Gynradd Llechryd811122427
5262324 - Penparc C.P. School5856533834
5262325 - Ysgol Y Ferwig.....
5262328 - Ysgol Gynradd Cwrtnewydd162714(!) 0.
5262329 - Ffynnon Bedr C.P. School.....
5262332 - Llanwnnen C.P. School21015(!) 0.
5262335 - Y.G. Capel Cynon.....
5262336 - Y.G. Capel Dewi.....
5262337 - Coedybryn C.P.1427(!) 21..
5262338 - Y.G. Glynarthen.....
5262339 - Ysgol Gynradd Llandysul3821(!) 10..
5262340 - Ysgol Gynradd Penmorfa.....
5262341 - Y.G. Pontgarreg.....
5262342 - Ysgol Gynradd Pontsian2318(!) 9..
5262343 - Rhydlewis C.P. School.....
5262344 - Ysgol Gynradd Tregroes.....
5262345 - Ysgol Gynradd Trewen141725174
5262346 - Ysgol Gynradd Bronnant.....
5262349 - Y.G. Llanddewi Brefi(!) 0....
5262350 - Ysgol Gynradd Llangeitho.....
5262351 - Ysgol Gynradd Lledrod.....
5262352 - Ysgol Gynradd Penuwch.....
5262353 - Y.G. Pontrhydfendigaid2040506367
5262354 - Y.G. Swyddffynnon.....
5262356 - Ysgol Gynradd Tregaron(!) 0....
5262357 - Ysgol Ysbyty Ystwyth.....
5262360 - Y.G. Blaenporth.....
5262361 - Plascrug C.P. School639111914599
5262362 - Ysgol Craig Yr Wylfa3622151015
5262363 - Ysgol Penrhyn Coch188144712
5262364 - Aberbanc C.P. School2-10(!) -24..
5262366 - Ysgol Y Dderi1239443020
5262367 - Ysgol Gynradd Cenarth2118344821
5262368 - Cardigan Community Primary School5211612510785
5262369 - Ysgol Bro Sion Cwilt843465762
5262370 - Rhos-y-Wlad.....
5262371 - Ysgol Gynradd Gymunedol T Llew Jones284618911
5262372 - Rhos Helyg Community Primary School6058352625
5262373 - Ysgol Dyffryn Cledlyn...(!) 5750
5263058 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Mefenydd212225152
5263060 - Trefilan V.C.P. School(!) 0....
5263317 - Ysgol Gynradd Gymorthedig Llanwenog156-9(!) 0.
5263318 - St Padarns R.C.P. School813283329
5269998 - Ysgol Bro Pedr.....
[Lleihau]Ceredigion - Ysgolion uwchradd-14227866315214
Ceredigion - Ysgolion uwchradd5264041 - Ysgol Gyfun Llanbedr-Pont-Steffan.....
5264042 - Ysgol Gyfun Aberaeron153251178229195
5264044 - Ysgol Uwchradd Aberteifi191674281-30
5264046 - Ysgol Uwchradd Tregaron(!) 0....
5264047 - Penglais Comprehensive School-290-87135183103
5264048 - Ysgol Gyfun Penweddig-44-184-289-178-53
5264059 - Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi19130(!) 0..
5269999 - Ysgol Bro Pedr.....
[Lleihau]Ceredigion - Ysgolion canolradd-48-1518880256
Ceredigion - Ysgolion canolradd5265500 - Ysgol Bro Pedr-167-226-260-420-227
5265501 - Ysgol Henry Richard(!) 119211199186175
5265502 - Ysgol Bro Teifi..(!) 249314308
[Ehangu]Ceredigion - Ysgolion arbennig.....
[Lleihau]Sir Benfro2,1832,1561,2091,6932,420
Sir Benfro[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion meithrin5281001 - Pembroke Dock Nursery School.....
[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion cynradd2,1041,9531,2831,6171,776
Sir Benfro - Ysgolion cynradd5282200 - Ysgol Gynradd Penffordd.....
5282203 - Sageston C.P. School2445465045
5282205 - Bwlchygroes C.P. School.....
5282206 - Ysgol Tegryn.....
5282208 - Ysgol Dinas.....
5282209 - Ysgol Gynradd Eglwyswrw3961474128
5282210 - Ysgol Iau Abergwaum.....
5282212 - Ysgol Wdig1544271866
5282213 - Barn Street J.M.C.P.M......
5282214 - Fenton C.P. School5637-17-3972
5282214.1 - Fenton Infants C.P......
5282215 - Prendergast CP Junior School.....
5282216 - Prendergast Infants & Nursery CP School.....
5282217 - Y.G. Sirol Hayscastle.....
5282219 - Orielton C.P. School384218(!) 0.
5282220 - Johnston C.P. School49508509
5282222 - Lamphey C.P. School4337353056
5282223 - Brynconin C.P. School115102018
5282224 - Y.G. Sirol Blaenffos.....
5282225 - Y.G. Sirol Crymych.....
5282226 - Ysgol Gynradd Glandwr.....
5282227 - Ysgol Gynradd Hermon.....
5282228 - Hook C.P. School1121222230
5282231 - Ysgol Llanychllwydog011192110
5282232 - Loveston C.P. School.....
5282233 - Maenclochog C.P. School5642314647
5282235 - Hakin C.P. Junior Mixed School.....
5282236 - Hakin C.P. Infant and Nursery School.....
5282237 - Milford Haven Junior School425023-330
5282241 - Ysgol Gynradd Trewyddel.....
5282242 - Narberth C.P. School4969298-4
5282243 - Ysgol Bro Ingli-232473831
5282244 - Neyland Junior C.P. School.....
5282246 - Albion Square C.P. Infant School.....
5282248 - Pennar CP Junior School.....
5282250 - Puncheston CP School181063211
5282251 - St Davids C.P......
5282253 - Ysgol Llandudoch35198923
5282254 - Wolfcastle C.P. School3534464846
5282257 - Pentlepoir C.P. School.....
5282258 - Saundersfoot C.P. School277-14829
5282260 - Stepaside C.P. School4757274455
5282261 - Templeton C.P. School3325113031
5282262 - Tenby Junior Community School2927(!) 0..
5282263 - Solva C.P. School443953610
5282264 - Pennar C.P. Infant School.....
5282265 - The Meads C.P. Infant & Nursery School53530270
5282266 - Tavernspite C.P. School6952606254
5282267 - Mount Airey C.P.4051550
5282268 - Monkton C.P. Infant School.....
5282269 - Golden Manor C.P. Infant.....
5282270 - Ysgol Gymunedol Croesgoch99-17-951
5282271 - Broad Haven C.P. School474515116
5282272 - Grove Junior C.P. School.....
5282273 - Roch C.P. School383321244
5282276 - The Mount C.P. Infant & Nursery.....
5282277 - Neyland C.P. Infant & Nursery.....
5282279 - Ysgol Y Babanod A Meithinfa Abergwaun.....
5282372 - Priory Junior Community School.....
5282382 - Pembroke Dock C.P. School.....
5282383 - Ysgol Glan Cleddau472-5260
5282384 - Coastlands C.P. School3847454248
5282385 - Ysgol Clydau3310193220
5282386 - Pembroke Dock CP School181-807470
5282387 - Monkton Priory CP School6569566581
5282388 - Ysgol Gelli Aur/Golden Grove4433232142
5282389 - Ysgol Glannau Gwaun63993962
5282390 - Ysgol y Frenni4411218
5282391 - Prendergast Community School4143425162
5282392 - Pennar Community School4352192340
5282393 - Neyland Community School5132245
5282394 - Hakin Community Primary School443310(!) 0.
5282395 - Hafan-y-Mor..(!) 654850
5282396 - Milford Haven Community Primary School....(!) 45
5283033 - Angle V.C. School1-17-47(!) 0.
5283034 - Burton V.C.P. School.....
5283035 - Cilgerran V.C.P. School5354765767
5283036 - Cosheston V.C.P. School4728243735
5283038 - Jeffreyston V.C.P School.....
5283040 - Cleddau Reach V.C.P School4426435246
5283042 - Manorbier V.C.P. School6151-71
5283043 - Manordeifi Upper V.C.P. School.....
5283044 - Tredafydd V.C.P. School.....
5283046 - Mathry V.C.P. School.....
5283047 - Penally V.C.P. School.....
5283050 - Spittal V.C.P. School4948333115
5283051 - Stackpole V.C.P. School20163(!) 0.
5283052 - Tenby Infants V.C. School3925(!) 0..
5283053 - Haverfordwest CIW Voluntary Controlled School3915-37-310
5283054 - Letterston V.C. School.....
5283055 - St Florence V.C. School55423811
5283057 - Hubberston V.C. School21104(!) 0.
5283058 - Ysgol Ger y Llan4919404249
5283059 - Tenby Church in Wales..(!) 636449
5283060 - Penrhyn Church in Wales Voluntary Controlled School...(!) 349
5283061 - Gelliswick Church in Wales Voluntary Controlled Primary School...(!) 26-14
5283310 - Ysgol Bro Dewi V.A.22191710
5283310.1 - St David's V.A.P......
5283311 - Holy Name Catholic Primary School4994635251
5283312 - St Mary's Catholic Primary School158193030
5283313 - Mary Immaculate Catholic Primary School496635344
5283314 - St Francis Catholic Primary School2339393445
5283315 - St Aidans V.A.P. School4982483714
5283319 - St Teilos Catholic Primary School914371
5283320 - St Marks V.A.P. School2613172724
5283321 - St Oswalds CIW Voluntary Aided School4737163817
[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion uwchradd-14105-160-87455
Sir Benfro - Ysgolion uwchradd5284031 - Ysgol Bro Gwaun1279917815241
5284034 - Ysgol Dewi Sant2-34-16120
5284035 - The Greenhill School-53-56-196-19719
5284038 - Pembroke School-65-5709428
5284055 - Sir Thomas Picton School41113961640
5284063 - Milford Haven School69213-99-120
5284064 - Ysgol y Preseli367-140-47222
5284511 - Tasker-Milward V.C. School-108-111-165-1670
5284512 - Haverfordwest High VC School....(!) 265
[Ehangu]Sir Benfro - Ysgolion canolradd....9
[Lleihau]Sir Benfro - Ysgolion arbennig5287001 - Portfield Special School939886163180
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin3,9413,6771,7101,515-393
Sir Gaerfyrddin[Lleihau]Sir Gaerfyrddin - Ysgolion meithrin2919374640
Sir Gaerfyrddin - Ysgolion meithrin5301000 - Ammanford Nursery2919374640
5301002 - Bryn Nursery School.....
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin - Ysgolion cynradd2,4572,2038201,188133
Sir Gaerfyrddin - Ysgolion cynradd5302000 - Cefneithin C.P.-3-11-26-27-61
5302001 - Ysgol Gynradd Drefach1417-212-1
5302002 - Maesybont C.P. School-57-92-100-76-60
5302003 - Llechyfedach C.P. School364128-12-20
5302004 - Ysgol Gynradd Mynyddcerrig.....
5302005 - Cwmgwili C.P. School.....
5302006 - Ysgol Gynradd Y Tymbl564899-1
5302007 - Ysgol Gynradd Gorslas158-80-33
5302008 - Cross Hands C.P. School-5772833
5302009 - Llangain C.P. School14156-3-8
5302012 - Ysgol Gynradd Idole.....
5302014 - Ysgol Gynradd Peniel4927465831
5302017 - Ysgol Gynradd Llangyndeyrn.....
5302018 - Ysgol Gynradd Bancffosfelen3-1-131320
5302019 - Gwynfryn CP School3323182131
5302020 - Carway C.P. School3415322829
5302023 - Pontiets C.P. School2842381722
5302024 - Ysgol Gynradd Ponthenri2017132434
5302034 - Bancyfelin C.P. School148510-29
5302036 - Llangynin C.P. School.....
5302037 - Meidrim C.P. School1-1-2723
5302038 - Ammanford Junior School.....
5302039 - Ammanford Infants School.....
5302042 - Ysgol Gynradd Saron10571850
5302043 - Betws C.P. School4844383129
5302044 - Ysgol Gynradd Ty-croes118-22819
5302047 - Glanamman C.P. School.....
5302049 - Ysgol Cefnbrynbrain.....
5302050 - Ysgol Gynradd Parcyrhun4142485846
5302052 - Ysgol Gynradd Blaenau-29-43-58-92-99
5302053 - Garnant Primary School.....
5302055 - Ysgol Gynradd Ystradowen.....
5302056 - Nantygroes C.P. School.....
5302057 - Ysgol Gynradd Llanedi4554344048
5302058 - Ysgol Babanod Y Twyn.....
5302060 - Cwmifor C.P. School.....
5302061 - Ysgol Gynradd Ffairfach1418108
5302065 - Talley C.P School-152284835
5302067 - Cwrt Henri-9-8-199
5302068 - Ysgol Gynradd Trapp.....
5302069 - Ysgol Gynradd Brechfa.....
5302071 - Ysgol Gynradd Llansawel-81(!) 0...
5302076 - Ysgol Gynradd Ffarmers.....
5302077 - Caio C.P. School.....
5302078 - Ysgol Gynradd Llanycrwys.....
5302080 - Llangadog C.P. School4618-3329
5302082 - Llansadwrn C.P. School8-114(!) 0.
5302084 - Ysgol Rhys Pritchard6961819
5302087 - Ysgol Gynradd Llanwrda-5-34-27(!) 0.
5302088 - Ysgol Gynradd Coedmor.....
5302092 - Ysgol G. Rhydcymerau.....
5302093 - Henllan Amgoed C.P. School.....
5302096 - Ysgol Gynradd Llanboidy.....
5302098 - Ysgol Llys Hywel175232917
5302100 - Ysgol Gynradd Cwmbach.....
5302102 - Ysgol Capel Iwan.....
5302104 - Ysgol Gynradd Brynsaron33363-41-39
5302105 - Ysgol Gynradd Alltwalis.....
5302106 - Ysgol Gynradd New Inn.....
5302107 - Ysgol Cae'r Felin.....
5302109 - Llanpumsaint School2526111115
5302112 - Ysgol G. Mynyddygarreg1114-7-13-36
5302113 - Ysgol Gynradd Llansaint.....
5302114 - Johnstown C.P. School-255-19-115
5302116 - Ysgol Y Dderwen63-1-3-218
5302119 - Llanmiloe C.P. School51382530
5302120 - Bryn C.P. School47-34-147-151-306
5302121 - Ysgol Gynradd Bynea5218569068
5302123 - Dafen Primary School-16-33-59-43-78
5302124 - Ysgol Iau Felinfoel.....
5302125 - Ysgol Y Babanod Felinfoel.....
5302126 - Llwynhendy Junior School.....
5302128 - Ysgol Gynradd Pum Heol4036466725
5302129 - Llangennech Infants School495617(!) 0.
5302130 - Llangennech Junior School206021(!) 0.
5302131 - Hendy C.P. School4117-19-46-18
5302135 - Furnace C.P. School239221537236
5302136 - Ysgol Yr Ynys.....
5302152 - Copperworks Infant & Nursery School11-32(!) 0..
5302156 - Morfa C.P. Junior Mix School.....
5302158 - Morfa Infants & Nursery School.....
5302159 - Old Road C.P. Primary School4324-27111
5302165 - Lakefield C.P. School6684(!) 0..
5302166 - Ysgol Llansteffan772124
5302167 - Ysgol Gynradd Llannon9343332556
5302168 - Ysgol Gymraeg Brynsierfel5144-18-16-25
5302169 - Brynamman Primary School4651495758
5302170 - Abernant C.P. School12-9114
5302171 - Myrddin C.P. School4973305933
5302172 - Ysgol Gynradd Llanarthne.....
5302173 - Llangunnor C.P. School3542545449
5302175 - Trimsaran C.P. School6370571817
5302176 - Swiss Valley C.P. School-45-4-30-39-70
5302177 - Parc Y Tywyn School4446435563
5302178 - Pembrey C.P. School5914342818
5302179 - Ysgol Gymraeg Rhydaman595149-46-77
5302180 - Ysgol Beca3028302721
5302181 - Llandybie C.P. School5326464468
5302182 - Ysgol Gynradd Hafodwenog3038241418
5302183 - Ysgol Teilo Sant1131365556
5302184 - Llanybydder C.P. School-43-152617-9
5302185 - Llandeilo C.P. School4557315664
5302187 - Cynwyl Elfed School3616-5-13-15
5302188 - Halfway C.P. School6174467058
5302189 - Pwll C.P. School32122626-39
5302190 - Penygaer Primary School61522855-7
5302192 - Ysgol Y Castell5-314324
5302193 - Penygroes C.P. School3218113342
5302194 - Y.G. Nantgaredig9-12-78-85-99
5302370 - Ysgol Gymraeg Gwenllian91117732
5302371 - Ysgol Gymraeg Dewi Sant-22-75-97-400
5302373 - Pontyberem C.P. School6040-9-23-39
5302374 - Bigyn C.P. School-48-27-3422-27
5302375 - Stebonheath C.P. School4342373846
5302377 - Burryport Junior School.....
5302379 - Ysgol Y Ddwylan297178108119
5302380 - Richmond Park Primary School-16-33-41-34-73
5302381 - Burry Port Infants.....
5302384 - Ysgol Griffith Jones4463392339
5302385 - Ysgol y Fro41051227
5302386 - Ysgol Carreg Hirfaen343122211
5302387 - Cae'r Felin Community School92021-22-69
5302388 - Ysgol Y Bedol69796147-50
5302389 - Ysgol Bro Brynach2198720
5302390 - Ysgol Bryn Teg214-100-85-43
5302391 - Ysgol Y Felin28546111351
5302392 - Ysgol Bro Banw641564686
5302393 - Maes Yr Morfa Community Primary School100-60-6-13
5302394 - Burry Port Community Primary School12-1322-4
5302395 - Delta..(!) 6-41-117
5302396 - Ysgol Gymraeg Llangennech...(!) -58-17
5303000 - Abergwili Voluntary Controlled Primary School4032-6-17-33
5303002 - Tremoilet V.C.P.4436382815
5303003 - Laugharne V.C.P. School2734373419
5303004 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanddarog-2-4-311-2
5303008 - Ysgol Capel Cynfab.....
5303009 - Ysgol Llanfihangel Ar Arth.....
5303013 - Ferryside V.C.P. School-2242727-4
5303017 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Myddfai.....
5303022 - Llanddowror V.C.P. School.....
5303025 - Llangynog V.C.P. School.....
5303026 - Ysgol Gynradd Wirfoddol Llanllwni-12-2-22-18
5303032 - Cilycwm V.C.P. School(!) 0....
5303300 - St Mary's R.C. Primary School (Llanelli)3244465815
5303301 - St Mary's R.C. Primary School (Carmarthen)34181-5-13
5303302 - Llanfynydd V.A.P. School-84(!) 0...
5303307 - Ysgol Wirfoddol Penboyr4135316515
5303321 - Pentip V.A. C.I.W. Primary School5945-43416
5303322 - Model C.I.W. School-2294-3-36
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin - Ysgolion uwchradd1,2891,520856172-747
Sir Gaerfyrddin - Ysgolion uwchradd5304024 - Ysgol Gyfun Pantycelyn.....
5304028 - Ysgol Gyfun Tregib.....
5304029 - Amman Valley School36321417-30-150
5304050 - Coedcae School-178-182-115109140
5304052 - Ysgol Gyfun Y Strade17220615613219
5304053 - Glan-y-Mor School-10828231321336
5304054 - Bryngwyn School262417535276546
5304056 - Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin11014318320334
5304057 - Queen Elizabeth Cambria.....
5304058 - Queen Elizabeth Maridunum.....
5304060 - Ysgol Gyfun Emlyn94-33-140-312-512
5304061 - Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa.....
5304062 - Ysgol Y Gwendraeth.....
5304063 - Queen Elizabeth High School432458-60-88
5304064 - Ysgol Maes y Gwendraeth26-33-121-105-260
5304065 - Ysgol Bro Dinefwr1171-94-508-737
5304512 - Ysgol Gyfun Dyffryn Taf691098213266
5304600 - St John Lloyd Catholic Comprehensive School4334566414-139
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin - Ysgolion canolradd.....
[Lleihau]Sir Gaerfyrddin - Ysgolion arbennig166-66-3109180
Sir Gaerfyrddin - Ysgolion arbennig5307000 - Heol Goffa Special School128878062-43
5307010 - Rhydygors School & Support Services39-153-8347223
[Lleihau]Abertawe9,7529,5477,5757,1018,600
Abertawe[Lleihau]Abertawe - Ysgolion meithrin.....
Abertawe - Ysgolion meithrin5321002 - Bryn Nursery School.....
5321003 - Margaret Street Nursery.....
[Lleihau]Abertawe - Ysgolion cynradd6,7207,0265,4335,3115,694
Abertawe - Ysgolion cynradd5322003 - Brynhyfryd Junior School25(!) 16...
5322005 - Brynhyfryd Infants School39(!) 18...
5322006 - Brynmill Primary School626592025
5322008 - Cadle Primary School29403884115
5322010 - Cwm Primary School.....
5322012 - Cwmbwrla Primary School.....
5322014 - Cwmrhydyceirw Primary School125206191160144
5322017 - Danygraig Primary School453514161
5322018 - Dunvant Junior School.....
5322021 - Gendros Primary School12093893252
5322023 - Glais Primary School8190606443
5322024 - Gors Community Junior School.....
5322025 - Gors Community Infants School.....
5322026 - Graig Infants School.....
5322027 - Grange Primary School9176845141
5322029 - Gwyrosydd Junior School.....
5322030 - Gwyrosydd Infants School.....
5322032 - Hafod Primary School3254595542
5322036 - Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las7822-2016
5322037 - Manselton Primary School.....
5322038 - Mayhill Junior School.....
5322039 - Mayhill Infants School.....
5322040 - Morriston Primary School8989153748
5322042 - Oystermouth Primary School89845260108
5322048 - Pentrechwyth Primary School89105633433
5322049 - Pentrepoeth Junior School.....
5322050 - Pentrepoeth Infant School.....
5322051 - Plasmarl Primary School741221009963
5322054 - Sketty Primary School5833446069
5322055 - St Helen's Primary School7836556772
5322057 - St Thomas Primary School.....
5322059 - Terrace Road Primary School214185194164130
5322063 - Townhill Community Primary School16918212813393
5322065 - Waunarlwydd Primary School15015810473106
5322067 - Waun Wen Primary School65762120101
5322069 - Clwyd Community Primary School198258178177141
5322071 - Ynystawe Primary School6145404835
5322073 - Clase Primary School8710716013283
5322075 - Portmead Primary School48527985115
5322076 - Mayals Primary School104123116107145
5322077 - Cwmglas Primary School212186814143
5322080 - Arfryn Primary School.....
5322082 - Blaenymaes Primary School3051262926
5322084 - Trallwn Primary School16520420321464
5322086 - Parkland Primary School11373106177176
5322087 - Birchgrove Infants School.....
5322088 - Dunvant Infant School.....
5322092 - Newton Primary School6259445053
5322095 - Whitestone Primary School431002947
5322096 - Hendrefoilan Primary School282522516
5322097 - Birchgrove Junior School.....
5322098 - Y.G.G. Bryn-Y-Mor23401022546
5322105 - Bishopston Primary School92995878106
5322108 - Casllwchwr Primary School3988563232
5322109 - Cila Primary School84817811099
5322112 - Clydach Junior School.....
5322114 - Clydach Infant School.....
5322117 - Craigcefnparc Primary School312332111
5322120 - Crwys Primary School5965445248
5322133 - Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre128-81110
5322136 - YGG Garnswllt.....
5322143 - Gorseinon Junior School.....
5322146 - Gorseinon Infant and Nursery School.....
5322154 - Llanmorlais Primary School.....
5322157 - Llangyfelach Primary School631231148
5322159 - Llanrhidian Primary School70744682125
5322167 - Penclawdd Primary School112-17956
5322172 - Pengelli Primary School7844283223
5322174 - Penllergaer Primary School96497697122
5322176 - Penyrheol Primary School5456315625
5322186 - Pontarddulais Primary School177155977391
5322189 - Ysgol Gynradd Gymraeg Bryniago4256554862
5322192 - Pontlliw Primary School79100827166
5322209 - Tregwyr Junior School.....
5322210 - Tregwyr Infant School.....
5322211 - Tre Uchaf Primary School5072446149
5322212 - Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin125739-3378
5322215 - Craigfelen Primary School178181606060
5322216 - Pennard Primary School7997918578
5322217 - Knelston Primary School6662596365
5322219 - Pen-y-Fro Primary5643215881
5322223 - Pontybrenin Primary School9396363367
5322225 - Talycopa Primary School6351252563
5322226 - Glyncollen Primary School3450284676
5322229 - Ysgol Gynradd Gymraeg Y Login Fach8872618050
5322231 - Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw1367959269
5322232 - Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen6460523873
5322233 - Gors Community Primary School5950606091
5322234 - Sea View Community Primary School40627589137
5322235 - YGG Llwynderw5194106103156
5322236 - Birchgrove Primary195196161131148
5322237 - Dunvant Primary School7653575342
5322238 - Gwyrosydd Primary School8798265753
5322239 - St Thomas Community Primary School209265232198212
5322240 - Gowerton Primary School113115591260
5322241 - Pentre’r Graig Primary School7459485561
5322242 - YGG Tan-y-lan5572403747
5322243 - Burlais Primary School1121851458735
5322244 - Clydach Primary School644973238
5322245 - Ysgol Gymraeg y Cwm9271295511
5322246 - Gorseinon Primary School1621891707057
5322247 - Brynhyfryd Primary School.(!) -995334
5323300 - St Josephs Cathedral Junior School.....
5323302 - St Joseph's Cathedral Infant School.....
5323303 - St David's Catholic Primary School9485347863
5323305 - St Illtyd's R.C. Primary School157172898564
5323306 - Christchurch (C.I.W.) Voluntary Aided School6588716680
5323308 - St Josephs Catholic Primary School134130595058
5323309 - St Joseph's Cathedral Primary School150185177173164
5329997 - Y.G y Cwm.....
5329998 - Gorseinon Primary.....
5329999 - Clydach Primary.....
[Lleihau]Abertawe - Ysgolion uwchradd2,7992,1891,6871,6132,730
Abertawe - Ysgolion uwchradd5324023 - Mynyddbach Comprehensive School for Girls.....
5324024 - Penlan Comprehensive (Boys School).....
5324031 - Cefn Hengoed Community School182110104119153
5324032 - Olchfa School463548551553574
5324033 - Morriston Comprehensive School2747526-467-238
5324041 - Dynevor School.....
5324043 - Pentrehafod School288291271-4010
5324044 - Bishop Gore School316250302353392
5324062 - Penyrheol Comprehensive School184266210230222
5324063 - Gowerton School175150218259399
5324069 - Bishopston Comprehensive School2108786158327
5324071 - Dillwyn Llewelyn Community School.....
5324072 - Pontarddulais Comprehensive School3422305929
5324074 - Ysgol Gyfun Gwyr192663104105
5324075 - Birchgrove Comprehensive School-208-4476217303
5324076 - Dylan Thomas Community School18817056-8612
5324077 - Daniel James Community School.....
5324078 - Ysgol Gyfun Bryn Tawe205133136215181
5324600 - Bishop Vaughan R.C. School471101-442-62263
[Ehangu]Abertawe - Ysgolion canolradd.....
[Lleihau]Abertawe - Ysgolion arbennig233332454177176
Abertawe - Ysgolion arbennig5327000 - Ysgol Pen-y-Bryn187250341310
5327008 - Ysgol Crug Glas4681113146176
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot2,7653,2152,7552,8701,118
Castell-nedd Port Talbot[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot - Ysgolion meithrin5341013 - Pencoed Nursery.....
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot - Ysgolion cynradd2,1252,3212,0072,3251,653
Castell-nedd Port Talbot - Ysgolion cynradd5342100 - Alltwen Primary School-33-29-63726
5342101 - Blaendulais Primary School5665626352
5342106 - Blaengwrach Primary School5125324931
5342110 - Blaenhonddan Primary School63324-75
5342111 - Abergwynfi Junior School.....
5342113 - Brynhyfryd Primary School353148320
5342116 - Abergwynfi Infant School.....
5342118 - Clun Primary School4(!) 0...
5342119 - Baglan Primary School8810413714996
5342121 - Coedffranc Junior School.....
5342124 - Bryn Primary School13(!) 0...
5342125 - YGGD Cwmgors39(!) 0...
5342126 - Coedffranc Infant School.....
5342127 - Central Junior School24(!) 87...
5342128 - YGGD Cwmllynfell3727161015
5342129 - Creunant Primary School242614275
5342130 - Central Infant School47(!) 36...
5342132 - Cwmafan Junior School(!) 46....
5342134 - Crymlyn Primary School-25-51-62-56-110
5342135 - Cwmafan Infant School(!) 60....
5342137 - Cwmnedd Primary School2040827351
5342138 - Cymer Afan Primary School287-3-212
5342139 - Ysgol GGD Glyn.....
5342140 - Godre'rgraig Primary School1933334260
5342141 - Duffryn Afan Primary School.....
5342142 - Eastern Primary School3962554-44
5342144 - Gnoll Primary School1241631157630
5342145 - Glanymor Primary School.....
5342148 - Glyncorrwg Primary School-19260-410
5342149 - YGG Gwaun-Cae-Gurwen3269477273
5342150 - Catwg Primary School4283957795
5342152 - Llansawel Primary School3211-2-520
5342155 - Maesmarchog Community Primary School3833406052
5342156 - Pontrhydyfen Primary School7(!) 0...
5342158 - YGG Rhos-Afan3352535019
5342160 - Melin Junior School3938(!) 44..
5342161 - Sandfields Primary School6528299122
5342165 - Tonmawr Primary School5(!) 0...
5342166 - Mynachlog Nedd Junior School14(!) -34...
5342168 - YGG Castell-nedd768965764
5342170 - Neath Abbey Infant School29(!) 88...
5342171 - Tir Morfa Primary School.....
5342173 - Croeserw Primary School116540-123
5342175 - Tywyn Primary School153537171116
5342178 - Llangiwg Primary School-59-49-15-69-174
5342181 - Tonnau Primary Community School-1-21308464
5342182 - Traethmelyn Primary School4840(!) 0..
5342187 - Ynysfach Primary School2669616757
5342191 - Blaenbaglan Primary School659190148117
5342193 - Ynysmaerdy Primary School223973880
5342196 - Crynallt Junior School.....
5342198 - Ysgol G.G.D. Rhiwfawr.....
5342200 - Rhos Primary School4447173861
5342202 - YGG Blaendulais-111512912
5342203 - Rhydyfro Primary School16-12-103121
5342204 - Groes Primary School384-40-50
5342205 - YGG Cwm Nedd1517-91513
5342206 - Tairgwaith Primary School-817254370
5342207 - Crynallt Infant School.....
5342208 - YGGD Trebannws691315189
5342213 - YG Y Wern34498(!) 0.
5342218 - YGG Pontardawe-41-47-261527
5342221 - Waunceirch Primary School75-3416-17-73
5342228 - Melin Infant School3531(!) 48..
5342230 - Cilffriw Primary School4772725816
5342231 - YGG Tyle'r Ynn520303737
5342232 - Coed Hirwaun Primary School93021-220
5342233 - Coedffranc Primary School-3134-573-6
5342234 - Pen Afan Primary-1420-3-713
5342235 - Awel Y Môr Primary School83814984282
5342236 - Crynallt Primary3313-267761
5342237 - Cwmafan Primary School.(!) 28224616842
5342238 - Central Primary School..(!) 507361
5342239 - Abbey Primary School..(!) 537978
5342240 - Melin Primary School...(!) 7334
5342241 - Ysgol Carreg Hir....(!) 101
5343309 - St Joseph's Catholic Primary School36428194
5343310 - St Joseph's Catholic Infant School91737310763
5343311 - Bryncoch CIW Primary School11192714-28
5343313 - Alderman Davies CIW Primary School33435317-38
5343314 - St Therese's Catholic Primary School363564653
5343316 - St Joseph's Catholic Junior School676163573
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot - Ysgolion uwchradd52076248432797
Castell-nedd Port Talbot - Ysgolion uwchradd5344047 - Cymer Afan Comprehensive School102321-1216
5344052 - Glan Afan Comprehensive School17-84(!) 0..
5344056 - Sandfields Comprehensive School-13-11(!) 0..
5344059 - Dyffryn School-49464940
5344060 - Ysgol Gyfun Ystalyfera-53-626(!) 0.
5344064 - Cefn Saeson Comprehensive School-40-160-66-349-268
5344065 - Cwmtawe Community School278463224257171
5344066 - Llangatwg Community School29482512-21
5344067 - Dwr Y Felin Comprehensive School264361285277236
5344068 - Cwrt Sart Community Comprehensive School164110(!) 0..
5344601 - St Joseph's RC School and 6th Form Centre-8728-60138-37
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot - Ysgolion canolradd..13757-632
Castell-nedd Port Talbot - Ysgolion canolradd5345500 - Ysgol Bae Baglan..(!) 137-31-19
5345501 - Ysgol Newydd Gymunedol Gymraeg...(!) 88-219
5345502 - Ysgol Cwm Brombil....(!) -394
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot - Ysgolion arbennig1201321271610
Castell-nedd Port Talbot - Ysgolion arbennig5347005 - Ysgol Hendre Residential School(!) 147....
5347006 - Ysgol Maes Y Coed-1331308165
5347007 - Velindre Community School(!) -14....
5347008 - Ysgol Hendrefelin.(!) 1019780-65
[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr2,4102,155865360614
Pen-y-bont ar Ogwr[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr - Ysgolion meithrin0....
Pen-y-bont ar Ogwr - Ysgolion meithrin5361017 - Pontycymer Nursery School(!) 0....
5361019 - Caerau Nursery School.....
5361020 - Ogmore Vale Nursery School.....
5361021 - Nantymoel Nursery School.....
5361022 - Sarn Nursery School.....
[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr - Ysgolion cynradd1,5711,533466261352
Pen-y-bont ar Ogwr - Ysgolion cynradd5362046 - Abercerdin Primary School1-14-38266
5362048 - Aber Infants School.....
5362051 - Betws Primary School4468407175
5362051.1 - Betws Junior.....
5362055 - Blaengarw Primary School4142253413
5362075 - Bryncethin Junior School.....
5362086 - Brynmenyn Primary School3425-44-78-99
5362090 - Bryntirion Infants School6043288-20
5362094 - Blaencaerau Junior School.....
5362103 - Cefn Cribwr Primary School4227211528
5362109 - Coety Primary School-38-89-151-219-203
5362117 - Cwmfelin Primary School3130203139
5362122 - Ffaldau Primary School212137326
5362126 - Fronwen Primary School.....
5362129 - Garth Primary School-23524-8-16
5362136 - Heolycyw Primary School.....
5362141 - Litchard Junior School.....
5362146 - Coychurch (Llangrallo) Primary School512122418
5362149 - Llangynwyd Primary School14146261
5362162 - Mynydd Cynffig Junior School33(!) 0...
5362166 - Mynydd Cynffig Infants School6(!) 0...
5362172 - Nantyffyllon Primary School1030296843
5362178 - Nantymoel Primary School2014-182925
5362185 - Newton Primary School3423161730
5362194 - Nottage Primary School5145-69-75-16
5362198 - Oldcastle Junior School.....
5362202 - Oldcastle Infants School.....
5362205 - Pandy Infants School.....
5362210 - Pencoed Junior School.....
5362214 - Pencoed Infant School.....
5362220 - Penybont Primary School29276-16-28
5362227 - Pil Primary School5747404655
5362232 - Plasnewydd Primary School6490747556
5362256 - Trelales Primary School48232-8-16
5362259 - Ysgol Cynwyd Sant97402439
5362268 - Tynewydd Junior School.....
5362275 - Tynyrheol Primary School394218-23-41
5362279 - Croesty Primary School18260-29-79
5362283 - Pandy'r Betws Infants.....
5362288 - Corneli Primary School-1619-110-6213
5362292 - Llangewydd Junior School8922261325
5362294 - Bryntirion Junior School.....
5362296 - Porthcawl Primary School-73321030
5362298 - Ysgol Gymraeg Bro Ogwr3236583295
5362299 - Litchard Infant School.....
5362300 - Cefn Glas Infant School266624-2-66
5362301 - West Park Primary School3964222715
5362302 - Bryncethin Infants School.....
5362303 - Brackla Junior School.....
5362304 - Afon-y-Felin Primary School207353867
5362332 - Blaenllynfi Infants School.....
5362342 - Tondu Primary School2036-6-23-34
5362357 - Brackla Infant School.....
5362358 - Ysgol Y Ferch O'r Sger39-818-40-139
5362360 - Tremains Junior School.....
5362363 - Ysgol G.G. Cwm Garw2031-7-16-12
5362366 - Tremains Infant School.....
5362367 - Maes yr Haul Primary School4230-153555
5362368 - Bryncethin Primary School4666443678
5362369 - Ogmore Vale Primary School5320-59-145-57
5362370 - Pencoed Primary School862429-7-20
5362371 - Oldcastle Primary School8215706237
5362372 - Brackla Primary School6858386279
5362373 - Caerau Primary School55767688148
5362374 - Litchard Primary School557673844
5362375 - Tremains Primary School518524617
5362376 - Mynydd Cynffig Primary School.(!) 38-44-12-27
5362999 - Ogmore Vale Primary School.....
5363013 - Penyfai C.I.W. Primary7533483234
5363311 - St Mary's & St Patrick's Catholic Primary School3912713
5363315 - St. Robert's R.C. Primary School-211163032
5363322 - St Mary's Catholic Primary School2634-10-17-10
5363323 - Archdeacon John Lewis Primary School2111224-1
[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr - Ysgolion uwchradd401162-151-436-199
Pen-y-bont ar Ogwr - Ysgolion uwchradd5364059 - Cynffig Comprehensive School13898739324
5364068 - Bryntirion Comprehensive School10013781106133
5364071 - Maesteg School44121190-9-4
5364074 - Ynysawdre Comprehensive School.....
5364076 - Pencoed Comprehensive School-53-18-107-214-175
5364078 - Brynteg School-596-485-450-473-387
5364080 - Porthcawl Comprehensive School93891789584
5364084 - Ogmore Comprehensive School.....
5364085 - Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd122496448130
5364086 - Coleg Cymunedol Y Dderwen5587-58-1109
5364601 - Archbishop Mcgrath Catholic School100-6-2228-13
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr - Ysgolion canolradd.....
[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr - Ysgolion arbennig438460550535461
Pen-y-bont ar Ogwr - Ysgolion arbennig5367003 - Heronsbridge Special School264404567600402
5367012 - Ysgol Bryn Castell17456-17-6559
[Lleihau]Bro Morgannwg2,7082,9462,3222,6232,680
Bro Morgannwg[Lleihau]Bro Morgannwg - Ysgolion meithrin5539373744
Bro Morgannwg - Ysgolion meithrin5381010 - Cadoxton Nursery School127(!) 0..
5381011 - Cogan Nursery School3321233027
5381013 - Bute Cottage Nursery School101113717
[Lleihau]Bro Morgannwg - Ysgolion cynradd1,9012,0391,6401,8072,055
Bro Morgannwg - Ysgolion cynradd5382109 - Albert Primary School6368989397
5382111 - Barry Island Primary3377463342
5382112 - Cadoxton Junior School.....
5382113 - Cadoxton Infant School.....
5382114 - Cogan Primary School691191546558
5382115 - Colcot Primary School1358522734
5382116 - Dinas Powys Infants(!) 31....
5382117 - Fairfield Primary School311-35040
5382118 - Gladstone Primary School3575783644
5382120 - High Street Primary School2634202428
5382122 - Holton Primary School427363594
5382124 - Jenner Park Primary6070176567
5382126 - Llancarfan Primary School118273580
5382127 - Llanfair Primary School118151623
5382128 - Llangan Primary School2536325751
5382131 - Palmerston Primary School4021557462
5382133 - Rhws Primary School3848121733
5382134 - Romilly Junior School.....
5382135 - Romilly Infant School.....
5382136 - Sully Primary School4788737077
5382138 - Victoria Primary School9083464179
5382142 - Llanilltud Fawr Primary46(!) 0...
5382143 - Murch Junior School(!) 8....
5382144 - St Athan Primary School4650315560
5382146 - St Illtyd's Primary School8368605770
5382148 - Evenlode Primary School3139101415
5382149 - Llandough Primary3034575872
5382150 - Eagleswell Junior School.....
5382151 - Y Bont Faen Primary4445506555
5382152 - Ysgol Pen-y-Garth321602424
5382156 - Ysgol Sant Baruc10-1-81946
5382162 - Eagleswell Infant and Nursery School.....
5382163 - Oakfield Primary School71656144
5382165 - Ysgol Iolo Morganwg8749271836
5382178 - Ysgol Sant Curig596139323
5382179 - Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant7048403128
5382180 - Eagleswell Primary-9(!) 0...
5382181 - Cadoxton Primary School64111172
5382182 - Romilly Primary School126292416
5382183 - Ysgol Gymraeg Nant Talwg37(!) 0...
5382184 - Ysgol Gymraeg Dewi Sant14892415639
5382185 - Dinas Powys Primary School.(!) 501738
5382186 - Ysgol Y Ddraig.(!) 33226558
5383027 - Penarth C.I.W. Primary.....
5383037 - St Nicholas C.I.W. Primary16656910573
5383047 - Peterston Super Ely C.I.W. Primary2030313029
5383057 - Gwenfo C.I.W. Primary4488916987
5383320 - St Brides C.I.W. Primary School159133129-956
5383321 - Wick & Marcross C.I.W. Primary School91143725187
5383361 - St Helen's R.C. Infant & Nursery404017(!) 0.
5383363 - Pendoylan C.I.W. Primary School-9-39-41-50-23
5383364 - St Andrews Major C.I.W. Primary School126214140
5383365 - Llansannor C.I.W. Primary School1616307859
5383367 - St David's C.I.W. Primary School14110150
5383368 - St Joseph's R.C. Primary School2515135640
5383369 - St Helen's R.C. Junior School252214(!) 0.
5383372 - All Saints C.I.W. Primary School4721296286
5383373 - St Helen's Primary School...(!) 5226
[Lleihau]Bro Morgannwg - Ysgolion uwchradd686507529732616
Bro Morgannwg - Ysgolion uwchradd5384060 - Llantwit Major School85529992100
5384061 - Barry Comprehensive School2653176220
5384062 - Bryn Hafren Comprehensive School2313212512470
5384065 - Cowbridge Comprehensive School142227173
5384066 - Ysgol Gyfun Bro Morgannwg113(!) 0...
5384067 - St Cyres School-47-175-1418532
5384068 - Whitmore High School....(!) 16
5384069 - Pencoedtre High School....(!) 2
5384612 - St Richard Gwyn R.C. High School32754139132
5385400 - Stanwell School2741886975261
5385401 - St Cyres Comprehensive School.....
[Lleihau]Bro Morgannwg - Ysgolion canolradd5385500 - Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.(!) 25156-52-23
[Lleihau]Bro Morgannwg - Ysgolion arbennig6611061100-12
Bro Morgannwg - Ysgolion arbennig5387012 - Ysgol Erw'r Delyn(!) 0....
5387015 - Ysgol Maes Dyfan(!) 0....
5387018 - Ashgrove School(!) 0....
5387024 - Ysgol Y Deri.(!) 11061100-12
5389999 - Ysgol Y Deri(!) 66....
[Lleihau]Rhondda Cynon Taf3,7113,6192,1513,4063,007
Rhondda Cynon Taf[Lleihau]Rhondda Cynon Taf - Ysgolion meithrin-11-140..
Rhondda Cynon Taf - Ysgolion meithrin5401003 - Robertstown Nursery School.....
5401006 - Rhydyfelin Nursery School.....
5401009 - Tonyrefail Nursery School.....
5401010 - Ynyscynon Nursery School-11-14(!) 0..
5401011 - Cwmbach Nursery School.....
5401015 - Tir Gwaidd Nursery School.....
5401024 - Glynhafod Nursery School.....
5401029 - Hirwaun Nursery School.....
[Lleihau]Rhondda Cynon Taf - Ysgolion cynradd4,3264,1812,8354,1743,705
Rhondda Cynon Taf - Ysgolion cynradd5402044 - Penderyn Primary School435473911
5402045 - Oaklands Primary School907163323
5402047 - Aberllechau Primary School(!) 0....
5402049 - Abercynon Infants School.....
5402052 - Alaw Primary School4065403731
5402053 - Abernant Primary School16111616-1