Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol SIART: Cyllido gwariant refeniw crynswth, yn ôl ffynhonnell y cyllid (£ mil)
Siart cyfateb i'r tabl data
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23Cliciwch yma i ddidoli2023-24 Cyllideb
[Lleihau]Gwariant refeniw grosMae ardollau Tân a Pharciau Cenedlaethol wedi\'u cynnwys yng ngwariant Awdurdodau Unedol.8,304,2529,103,8579,496,5499,997,48010,375,054
Gwariant refeniw grosMae ardollau Tân a Pharciau Cenedlaethol wedi\'u cynnwys yng ngwariant Awdurdodau Unedol.[Ehangu]Grantiau penodol2,044,6072,775,7992,869,8312,455,8452,143,248
[Ehangu]Addasiadau (gan gynnwys adroddiadau diwygio)4,437-2,007-5,333108-2,259
[Ehangu]Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn.-22,383-315,832-364,25350,911208,173
[Ehangu]Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)-259,816-271,686-275,172-272,619-295,244
[Ehangu]Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol-4,737-4,920-4,986-4,886-4,764
[Ehangu]Grantiau cyffredinol gan y llywodraeth3,533,7133,822,4654,018,7234,404,2374,931,033
[Ehangu]Cyfran o ardrethi annomestig wedi'u hailddosbarthu1,061,0001,036,0001,101,0001,135,0001,022,000
[Ehangu]Swm i'w gasglu o'r dreth gyngor1,947,4322,064,0392,156,7402,228,8862,372,867

Metadata

Teitl

Ariannu gwariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Mehefin 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal arolygon alldro refeniw a chyfrif refeniw. Mae'r data ar gael ar gyfer Cymru fesul categori gwasanaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1999-00 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, ariannu gwariant refeniw gros

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report