Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol SIART: Cyllido gwariant refeniw crynswth, yn ôl ffynhonnell y cyllid (£ mil)
Siart cyfateb i'r tabl data
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21 CyllidebCliciwch yma i ddidoli2021-22 Cyllideb
[Lleihau]Gwariant refeniw grosMae ardollau Tân a Pharciau Cenedlaethol wedi\'u cynnwys yng ngwariant Awdurdodau Unedol.7,895,5158,000,5388,112,3498,304,2528,654,6969,009,776
Gwariant refeniw grosMae ardollau Tân a Pharciau Cenedlaethol wedi\'u cynnwys yng ngwariant Awdurdodau Unedol.[Ehangu]Grantiau penodol2,017,0772,060,8531,963,5092,044,6071,897,3141,942,624
[Ehangu]Addasiadau (gan gynnwys adroddiadau diwygio)-76-4914134,437-1,714-1,360
[Ehangu]Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn.33,86813,63326,691-22,383119,721145,677
[Ehangu]Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)-247,040-247,413-252,096-259,816-278,209-288,641
[Ehangu]Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol-3,515-3,559-3,730-4,737-4,920-4,986
[Ehangu]Grantiau cyffredinol gan y llywodraeth3,479,4473,404,5543,514,0003,533,7133,722,4653,958,723
[Ehangu]Cyfran o ardrethi annomestig wedi'u hailddosbarthu977,0001,059,0001,050,0001,061,0001,136,0001,101,000
[Ehangu]Swm i'w gasglu o'r dreth gyngor1,638,7531,713,9601,813,5621,947,4322,064,0392,156,740

Metadata

Teitl

Ariannu gwariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2021 Gorffennaf 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal arolygon alldro refeniw a chyfrif refeniw. Mae'r data ar gael ar gyfer Cymru fesul categori gwasanaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1999-00 ymlaen.

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, ariannu gwariant refeniw gros