Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllido gwariant refeniw crynswth, yn ôl awdurdod (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]Gwariant refeniw grosCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw gros
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddasiadau (gan gynnwys adroddiadau diwygio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhyddhad ardrethi annomestig dewisol[Lleihau]Grantiau cyffredinol gan y llywodraethCliciwch yma i ddidoliGrantiau cyffredinol gan y llywodraeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfran o ardrethi annomestig wedi'u hailddosbarthu[Lleihau]Swm i'w gasglu o'r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSwm i'w gasglu o'r dreth gyngor
Cliciwch yma i ddidoliGrant cynnal refeniwCliciwch yma i ddidoliGrant cynllun gostyngiadau’r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliGrant yr heddluCliciwch yma i ddidoliGrant trosiannol / Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (cyn 2003)Cliciwch yma i ddidoliCynllun budd-dal/gostyngiadau’r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSwm i'w gasglu gan drethdalwyr y dreth gyngor
[Lleihau]Cyfanswm Cymru(r) 1,902,460(r) -77141,779-269,888-4,7703,319,831.213,882.3,533,7131,061,000269,8881,677,5371,947,426(r) 8,311,642
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol(r) 1,823,358(r) -1,379105,772-269,888-4,7703,229,481.0.3,229,4811,007,950269,8881,358,7271,628,616(r) 7,519,139
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn35,696-10-5,131-6073,037.0.73,03722,7545,13135,72940,860167,155
Gwynedd67,264010,438-10,036-470136,049.0.136,04940,50210,03663,77073,806317,554
Conwy67,67601,181-9,030-223115,695.0.115,69538,4979,03057,52266,551280,348
Sir Ddinbych60,02801,960-9,959-60113,040.0.113,04030,5979,95945,06955,028250,633
Sir y Fflint64,65502,221-11,176-33139,276.0.139,27649,70411,17674,12485,299329,947
Wrecsam(r) 69,733(r) 9640-10,674-260132,328.0.132,32842,92410,67453,56664,240(r) 299,255
Powys59,6660648-8,208-128130,582.0.130,58243,7088,20876,58384,791311,059
Ceredigion37,963-391,308-5,001-23677,565.0.77,56524,5265,00137,63842,638178,725
Sir Benfro57,266-4046,973-7,385-290121,872.0.121,87240,5767,38555,88463,270281,877
Sir Gaerfyrddin91,4651122,751-16,077-354200,096.0.200,09660,29316,07780,93097,007455,192
Abertawe166,3240-2,375-22,145-400242,197.0.242,19780,01322,145100,434122,579586,194
Castell-nedd Port Talbot93,041173,393-16,381-330168,695.0.168,69546,10016,38159,36675,747370,283
Pen-y-bont ar Ogwr87,80805,363-14,854-304145,354.0.145,35446,45214,85466,76981,623351,443
Bro Morgannwg67,0224212,942-9,048-240110,311.0.110,31141,7609,04867,89976,947299,736
Rhondda Cynon Taf139,434-45433,593-24,336-400290,956.0.290,95676,38324,33689,712114,048629,224
Merthyr Tudful35,12303,291-6,075-9472,244.0.72,24419,0616,07522,93629,011152,561
Caerffili105,161-345-597-14,747-165211,105.0.211,10557,50914,74754,11268,859426,781
Blaenau Gwent44,894-1311,462-9,046-20888,187.0.88,18722,6289,04624,71133,757181,543
Torfaen58,29702,662-9,354-110103,110.0.103,11029,5409,35436,61045,964230,109
Sir Fynwy37,346-1,03790-5,702-662,548.0.62,54830,6825,70257,64363,345187,266
Casnewydd111,987-1752-12,6110167,106.0.167,10647,23712,61154,02666,637381,107
Caerdydd265,5100-2,286-32,912-400328,126.0.328,126116,50432,912143,694176,606851,148
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu61,0251,30235,5360090,350.213,882.304,23253,0500318,810318,810773,955
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys7,2551,3021,081004,455.36,993.41,4488,900055,24755,247115,234
Heddlu Gwent6,739025,2810021,828.41,287.63,1159,873056,04256,042161,051
Heddlu Gogledd Cymru10,7820-440010,655.50,738.61,39311,841081,03081,030165,002
Heddlu De Cymru36,25009,2170053,412.84,864.138,27722,4350126,491126,491332,669
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân4,0370-846000.0.000003,191
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru3,0210170000.0.000003,191
Awdurdod Tân Gogledd Cymru1,0160-1,016000.0.000000
Awdurdod Tân De Cymru000000.0.000000
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol14,03901,318000.0.0000015,358
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog3,0080411000.0.000003,419
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro3,1370804000.0.000003,941
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri7,8950103000.0.000007,998

Metadata

Teitl
Ariannu gwariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal arolygon alldro refeniw a chyfrif refeniw. Mae'r data ar gael ar gyfer Cymru fesul categori gwasanaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1999-00 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, ariannu gwariant refeniw gros