Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllido gwariant refeniw crynswth, yn ôl awdurdod (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]Gwariant refeniw grosCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw gros
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddasiadau (gan gynnwys adroddiadau diwygio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhyddhad ardrethi annomestig dewisol[Lleihau]Grantiau cyffredinol gan y llywodraethCliciwch yma i ddidoliGrantiau cyffredinol gan y llywodraeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfran o ardrethi annomestig wedi'u hailddosbarthu[Lleihau]Swm i'w gasglu o'r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSwm i'w gasglu o'r dreth gyngor
Cliciwch yma i ddidoliGrant cynnal refeniwCliciwch yma i ddidoliGrant cynllun gostyngiadau’r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliGrant yr heddluCliciwch yma i ddidoliGrant trosiannol / Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (cyn 2003)Cliciwch yma i ddidoliCynllun budd-dal/gostyngiadau’r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSwm i'w gasglu gan drethdalwyr y dreth gyngor
[Lleihau]Cyfanswm Cymru1,851,363-93147,407-261,712-3,7303,304,967.209,034.3,514,0001,050,000261,7121,551,8501,813,5628,110,798
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol1,787,598-93111,839-261,712-3,7303,216,567.0.3,216,567997,500261,7121,261,7111,523,4227,371,393
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn33,3580426-5,187-6073,238.0.73,23822,5745,18731,20736,394160,743
Gwynedd58,44903,483-9,697-393134,936.0.134,93640,1919,69760,24669,943296,913
Conwy65,841-402,499-8,936-101115,455.0.115,45538,1608,93651,64860,584273,461
Sir Ddinbych58,04902,166-9,850-60112,860.0.112,86030,2599,85041,46451,314244,738
Sir y Fflint66,87802,470-10,395-39140,031.0.140,03149,12610,39567,62578,019326,089
Wrecsam74,16402,398-10,384-164131,546.0.131,54643,09110,38450,36960,753301,403
Powys59,204-2913,566-8,043-156130,813.0.130,81343,2138,04368,92276,965315,533
Ceredigion35,987-101,971-4,881-17976,478.0.76,47824,7724,88135,00939,891174,029
Sir Benfro58,16104,924-6,984-285121,740.0.121,74040,0346,98450,68257,666275,256
Sir Gaerfyrddin88,098713,767-15,737-126199,828.0.199,82859,61215,73776,31592,052437,500
Abertawe160,5480-1,615-21,145-400239,946.0.239,94679,14121,14594,387115,532572,007
Castell-nedd Port Talbot88,096213,021-16,300-216166,733.0.166,73345,60816,30056,42772,727359,689
Pen-y-bont ar Ogwr84,68107,489-14,354-138145,780.0.145,78045,80214,35462,54376,897346,157
Bro Morgannwg64,83209,249-9,063-200111,736.0.111,73640,7449,06363,17672,239289,537
Rhondda Cynon Taf141,139036,825-23,780-400288,556.0.288,55675,62023,78084,577108,357626,317
Merthyr Tudful37,833-52,062-5,718-4671,391.0.71,39118,9145,71821,45927,178151,608
Caerffili105,82304,338-13,788-150210,207.0.210,20757,03313,78850,34464,132427,595
Blaenau Gwent44,45711,579-8,914-15087,908.0.87,90822,4438,91423,15432,068179,392
Torfaen57,446-3747-8,883-110102,245.0.102,24529,2988,88334,10342,987223,726
Sir Fynwy37,108-31,140-5,649-663,091.0.63,09130,1775,64954,00959,658185,516
Casnewydd110,112-32815-12,5970166,485.0.166,48546,30512,59749,48662,083373,171
Caerdydd257,3361-1,478-31,426-350325,564.0.325,564115,38331,426134,557165,983831,013
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu51,146030,6970088,400.209,034.297,43452,5000290,140290,140721,916
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys6,56202,279004,278.36,212.40,4908,823049,78749,787107,941
Heddlu Gwent5,447024,2490021,333.40,404.61,7369,750052,03552,035153,218
Heddlu Gogledd Cymru9,81101,1000010,364.49,606.59,97011,758074,73974,739157,378
Heddlu De Cymru29,32703,0680052,425.82,812.135,23722,1690113,578113,578303,380
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân2,19303,514000.0.000005,707
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru1,1570150000.0.000001,307
Awdurdod Tân Gogledd Cymru1,0360-389000.0.00000647
Awdurdod Tân De Cymru003,753000.0.000003,753
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol10,42501,357000.0.0000011,782
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog3,1190481000.0.000003,600
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro2,9790610000.0.000003,589
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri4,3270266000.0.000004,593

Metadata

Teitl
Ariannu gwariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Mehefin 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal arolygon alldro refeniw a chyfrif refeniw. Mae'r data ar gael ar gyfer Cymru fesul categori gwasanaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1999-00 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, ariannu gwariant refeniw gros