Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllido gwariant refeniw crynswth, yn ôl awdurdod (£ mil)
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhes 1
-
Rhes 2
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]Gwariant refeniw grosCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw gros
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAddasiadau (gan gynnwys adroddiadau diwygio)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhyddhad ardrethi annomestig dewisol[Lleihau]Grantiau cyffredinol gan y llywodraethCliciwch yma i ddidoliGrantiau cyffredinol gan y llywodraeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfran o ardrethi annomestig wedi'u hailddosbarthu[Lleihau]Swm i'w gasglu o'r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSwm i'w gasglu o'r dreth gyngor
Cliciwch yma i ddidoliGrant cynnal refeniwCliciwch yma i ddidoliGrant cynllun gostyngiadau’r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliGrant yr heddluCliciwch yma i ddidoliGrant trosiannol / Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (cyn 2003)Cliciwch yma i ddidoliCynllun budd-dal/gostyngiadau’r dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSwm i'w gasglu gan drethdalwyr y dreth gyngor
[Lleihau]Cyfanswm Cymru3,750,339-1,134289,186-531,600-8,5006,624,798.422,916.7,047,7142,111,000531,6003,229,3883,760,98816,417,992
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol3,607,472-2,436217,611-531,600-8,5006,446,048.0.6,446,0482,005,450531,6002,620,4383,152,03814,886,083
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn69,054-1426-10,318-120146,275.0.146,27545,32810,31866,93777,255327,899
Gwynedd125,712013,922-19,733-863270,986.0.270,98680,69419,733124,016143,749614,466
Conwy133,517-403,680-17,966-324231,150.0.231,15076,65717,966109,170127,136553,810
Sir Ddinbych118,07704,126-19,809-120225,900.0.225,90060,85619,80986,533106,342495,371
Sir y Fflint131,533-14,691-21,570-72279,307.0.279,30798,83021,570141,748163,318656,035
Wrecsam140,41202,398-21,058-423263,874.0.263,87486,01521,058103,935124,993596,210
Powys118,870-2914,213-16,251-284261,396.0.261,39686,92116,251145,505161,756626,592
Ceredigion73,950-493,279-9,882-415154,044.0.154,04449,2989,88272,64782,529352,754
Sir Benfro115,427-40411,897-14,370-575243,612.0.243,61280,61014,370106,566120,936557,133
Sir Gaerfyrddin179,5621836,519-31,814-480399,923.0.399,923119,90531,814157,245189,059892,692
Abertawe326,872-1-3,990-43,290-800482,143.0.482,143159,15543,290194,821238,1111,158,201
Castell-nedd Port Talbot181,137386,414-32,681-547335,428.0.335,42891,70832,681115,793148,474729,971
Pen-y-bont ar Ogwr172,490012,852-29,208-442291,134.0.291,13492,25429,208129,312158,520697,600
Bro Morgannwg131,8544222,191-18,111-440222,047.0.222,04782,50418,111131,075149,187589,273
Rhondda Cynon Taf280,572-45470,418-48,116-800579,512.0.579,512152,00348,116174,289222,4061,255,541
Merthyr Tudful72,956-55,353-11,793-140143,635.0.143,63537,97511,79344,39556,189304,169
Caerffili210,983-3453,741-28,535-315421,312.0.421,312114,54328,535104,456132,991854,375
Blaenau Gwent89,351-1303,042-17,960-358176,095.0.176,09545,07117,96047,86565,825360,935
Torfaen115,743-33,409-18,238-220205,355.0.205,35558,83818,23870,71388,950453,835
Sir Fynwy74,454-1,0401,230-11,351-12125,639.0.125,63960,85911,351111,652123,003372,782
Casnewydd222,099-321,566-25,2080333,591.0.333,59193,54225,208103,512128,720754,278
Caerdydd522,8461-3,764-64,338-750653,690.0.653,690231,88664,338278,252342,5901,682,160
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu112,1721,30266,23200178,750.422,916.601,666105,5500608,950608,9501,495,872
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys13,8171,3023,361008,733.73,205.81,93817,7230105,034105,034223,174
Heddlu Gwent12,186049,5300043,161.81,690.124,85119,6240108,078108,078314,269
Heddlu Gogledd Cymru20,59201,0560021,019.100,343.121,36223,5990155,769155,769322,379
Heddlu De Cymru65,577012,28500105,837.167,677.273,51444,6050240,069240,069636,049
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân6,23002,668000.0.000008,898
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru4,1780320000.0.000004,498
Awdurdod Tân Gogledd Cymru2,0520-1,405000.0.00000647
Awdurdod Tân De Cymru003,753000.0.000003,753
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol24,46402,675000.0.0000027,140
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog6,1270892000.0.000007,019
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro6,11601,414000.0.000007,530
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri12,2220369000.0.0000012,591

Metadata

Teitl
Ariannu gwariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal arolygon alldro refeniw a chyfrif refeniw. Mae'r data ar gael ar gyfer Cymru fesul categori gwasanaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1999-00 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, ariannu gwariant refeniw gros