Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllido gwariant refeniw crynswth, yn ôl ffynhonnell y cyllid (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20 Cyllideb
[Lleihau]Gwariant refeniw gros7,635,9517,740,6167,918,5388,026,1728,003,2577,844,2897,895,5158,000,5388,112,349(r) 8,311,642
Gwariant refeniw gros[Ehangu]Grantiau penodol2,019,5832,013,8082,112,3842,064,1872,108,7782,045,4332,017,0772,060,8531,963,509(r) 1,902,460
[Ehangu]Addasiadau (gan gynnwys adroddiadau diwygio)391166116-204-163-76-491413(r) -77
[Ehangu]Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn.-136,192-28,28331,9474,0727,479-1,98433,86813,63326,691141,779
[Ehangu]Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)...-244,703-246,885-247,883-247,040-247,413-252,096-269,888
[Ehangu]Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol-2,842-3,122-3,237-3,470-3,526-3,608-3,515-3,559-3,730-4,770
[Lleihau]Grantiau cyffredinol gan y llywodraeth3,524,6173,627,8763,485,4863,750,9253,599,6193,525,6423,479,4473,404,5543,514,0003,533,713
Grantiau cyffredinol gan y llywodraethGrant cynnal refeniw3,282,3783,382,1323,257,0053,488,8343,363,4663,303,7193,261,3073,193,3203,304,9673,319,831
Grant cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor...22,000......
Grant yr heddlu242,239245,744228,481240,091236,153221,923218,140211,234209,034213,882
Grant trosiannol / Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (cyn 2003)..........
[Ehangu]Cyfran o ardrethi annomestig wedi'u hailddosbarthu935,000787,000911,0001,032,0001,041,000956,000977,0001,059,0001,050,0001,061,000
[Lleihau]Swm i'w gasglu o'r dreth gyngor1,295,3931,343,3211,380,8961,423,1451,496,9961,570,8521,638,7531,713,9601,813,5621,947,426
Swm i'w gasglu o'r dreth gyngorCynllun budd-dal/gostyngiadau’r dreth gyngor230,883242,161246,720244,000246,885247,366246,721247,413252,096269,888
Swm i'w gasglu gan drethdalwyr y dreth gyngor1,064,5101,101,1601,134,1761,179,1451,250,1111,323,4861,392,0321,466,5471,561,4651,677,537

Metadata

Teitl
Ariannu gwariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2019 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal arolygon alldro refeniw a chyfrif refeniw. Mae'r data ar gael ar gyfer Cymru fesul categori gwasanaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1999-00 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, ariannu gwariant refeniw gros