Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllido gwariant refeniw crynswth, yn ôl ffynhonnell y cyllid (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19 Cyllideb
[Lleihau]Gwariant refeniw gros7,522,9267,635,9517,740,6167,918,538(r) 8,026,1728,003,2577,844,2897,895,5158,000,5388,110,798
Gwariant refeniw gros[Ehangu]Grantiau penodol1,987,2132,019,5832,013,8082,112,384(r) 2,064,1872,108,7782,045,4332,017,0772,060,8531,851,363
[Ehangu]Addasiadau (gan gynnwys adroddiadau diwygio)-388391166116-204-163-76-491-93
[Ehangu]Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn.-23,493-136,192-28,28331,9474,0727,479-1,98433,86813,633147,407
[Ehangu]Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)....-244,703-246,885-247,883-247,040-247,413-261,712
[Ehangu]Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol-2,591-2,842-3,122-3,237-3,470-3,526-3,608-3,515-3,559-3,730
[Lleihau]Grantiau cyffredinol gan y llywodraeth3,427,9663,524,6173,627,8763,485,4863,750,9253,599,6193,525,6423,479,4473,404,5543,514,000
Grantiau cyffredinol gan y llywodraethGrant cynnal refeniw3,191,6943,282,3783,382,1323,257,0053,488,8343,363,4663,303,7193,261,3073,193,3203,304,967
Grant cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor....22,000.....
Grant yr heddlu236,271242,239245,744228,481240,091236,153221,923218,140211,234209,034
Grant trosiannol / Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (cyn 2003)..........
[Ehangu]Cyfran o ardrethi annomestig wedi'u hailddosbarthu894,000935,000787,000911,0001,032,0001,041,000956,000977,0001,059,0001,050,000
[Lleihau]Swm i'w gasglu o'r dreth gyngor1,240,2191,295,3931,343,3211,380,8961,423,1451,496,9961,570,8521,638,7531,713,9601,813,562
Swm i'w gasglu o'r dreth gyngorCynllun budd-dal/gostyngiadau’r dreth gyngor218,638230,883242,161246,720244,000246,885247,366246,721247,413261,712
Swm i'w gasglu gan drethdalwyr y dreth gyngor1,021,5811,064,5101,101,1601,134,1761,179,1451,250,1111,323,4861,392,0321,466,5471,551,850

Metadata

Teitl
Ariannu gwariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Mehefin 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal arolygon alldro refeniw a chyfrif refeniw. Mae'r data ar gael ar gyfer Cymru fesul categori gwasanaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1999-00 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, ariannu gwariant refeniw gros