Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyllido gwariant refeniw crynswth, yn ôl ffynhonnell y cyllid (£ mil)
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Awdurdod 1[Hidlo]
-
Awdurdod 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
Rhes 2
Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Cliciwch yma i ddidoli2022-23Cliciwch yma i ddidoli2023-24 Cyllideb
[Lleihau]Gwariant refeniw grosMae ardollau Tân a Pharciau Cenedlaethol wedi\'u cynnwys yng ngwariant Awdurdodau Unedol.7,895,5158,000,5388,112,3498,304,2529,103,8579,496,5499,997,48010,375,054
Gwariant refeniw grosMae ardollau Tân a Pharciau Cenedlaethol wedi\'u cynnwys yng ngwariant Awdurdodau Unedol.[Ehangu]Grantiau penodol2,017,0772,060,8531,963,5092,044,6072,775,7992,869,8312,455,8452,143,248
[Ehangu]Addasiadau (gan gynnwys adroddiadau diwygio)-76-4914134,437-2,007-5,333108-2,259
[Ehangu]Dyraniadau o(+) / i(-) gronfeydd wrth gefn.33,86813,63326,691-22,383-315,832-364,25350,911208,173
[Ehangu]Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)-247,040-247,413-252,096-259,816-271,686-275,172-272,619-295,244
[Ehangu]Rhyddhad ardrethi annomestig dewisol-3,515-3,559-3,730-4,737-4,920-4,986-4,886-4,764
[Lleihau]Grantiau cyffredinol gan y llywodraeth3,479,4473,404,5543,514,0003,533,7133,822,4654,018,7234,404,2374,931,033
Grantiau cyffredinol gan y llywodraethGrant cynnal refeniw3,261,3073,193,3203,304,9673,319,8313,581,8443,753,8944,086,0644,611,359
Grant cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Grant yr heddlu218,140211,234209,034213,882240,622264,828318,173319,674
Grant trosiannol / Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (cyn 2003).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cyfran o ardrethi annomestig wedi'u hailddosbarthu977,0001,059,0001,050,0001,061,0001,036,0001,101,0001,135,0001,022,000
[Lleihau]Swm i'w gasglu o'r dreth gyngor1,638,7531,713,9601,813,5621,947,4322,064,0392,156,7402,228,8862,372,867
Swm i'w gasglu o'r dreth gyngorCynllun budd-dal/gostyngiadau’r dreth gyngor246,721247,413252,096259,816271,686275,172272,619295,244
Swm i'w gasglu gan drethdalwyr y dreth gyngor1,392,0321,466,5471,561,4651,687,6161,792,3521,881,5681,956,2672,077,623

Metadata

Teitl

Ariannu gwariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Mehefin 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal arolygon alldro refeniw a chyfrif refeniw. Mae'r data ar gael ar gyfer Cymru fesul categori gwasanaeth.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1999-00 ymlaen.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, ariannu gwariant refeniw gros