Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwariant alldro refeniw, yn ôl awdurdod a gwasanaeth
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Gwasanaeth[Hidlo]
-
Gwasanaeth 1
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]Gwariant refeniw grosCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw gros
Cliciwch yma i ddidoliAddysgCliciwch yma i ddidoliGwasanaeth cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliTai cronfa'r cyngor a budd-dal taiCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau amgylcheddol lleolCliciwch yma i ddidoliFfyrdd a ThrafnidiaethCliciwch yma i ddidoliLlyfrgelloedd, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ac hamddenCliciwch yma i ddidoliPlanio, economaidd a datblygu cymunedolCliciwch yma i ddidoliY gyfraith, trefn a gwasanaethau diogeluCliciwch yma i ddidoliBudd-dal y dreth gyngor a'i weinydduCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw arall
[Lleihau]Cyfanswm Cymru2,694,5641,920,7521,080,952395,143267,074211,17272,070778,58435,972656,0678,112,349
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,694,5641,920,7521,080,952383,534267,074211,17272,070035,972569,9107,236,000
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn60,52442,60224,58510,1048,2854,2312,07809949,364162,767
Gwynedd104,65777,84138,18618,66614,7257,2402,961096420,053285,293
Conwy96,64878,68040,42814,4128,05310,4322,24801,47723,121275,499
Sir Ddinbych95,08456,22934,22710,4259,5659,5891,21901,51119,354237,202
Sir y Fflint128,97387,46739,55915,87518,6628,6951,2240-2925,017325,445
Wrecsam106,38678,68841,93921,4957,8498,3333,141075922,322290,912
Powys110,95694,34934,49516,73212,2495,5522,63901,02719,069297,067
Ceredigion61,07244,75620,0039,88710,4024,7172,46401,23515,366169,901
Sir Benfro102,11973,60735,94614,0569,4696,4682,54102,65119,132265,989
Sir Gaerfyrddin156,311113,35759,28423,90716,77612,2986,02802,62635,252425,839
Abertawe202,475144,27393,26422,07722,36618,4084,02201,35949,757558,000
Castell-nedd Port Talbot120,48296,67455,16219,40413,78110,1986,17902,16327,624351,666
Pen-y-bont ar Ogwr131,53383,56553,88117,25212,2729,2464,06001,89726,047339,754
Bro Morgannwg116,86069,63342,01515,8318,6626,6192,52701,99418,820282,960
Rhondda Cynon Taf223,541163,13480,58934,74918,62019,1138,00302,22472,225622,199
Merthyr Tudful54,60041,44621,3758,6725,2274,6033,832049212,889153,137
Caerffili160,990110,66860,56322,37616,36714,9613,22601,21626,761417,127
Blaenau Gwent58,96453,91027,8908,8705,5735,9632,30201,30112,527177,300
Torfaen87,40454,32534,49511,1947,9927,6993,525055212,736219,922
Sir Fynwy69,63650,42424,76410,6995,6196,6461,371086513,522183,546
Casnewydd136,676101,36753,19614,35411,80710,1683,53701,07431,136363,315
Caerdydd308,673203,757165,10642,49922,75319,9942,94307,61957,815831,158
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu.......633,882.71,423705,305
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys.......86,277.23,031109,308
Heddlu Gwent.......121,246.9,020130,266
Heddlu Gogledd Cymru.......151,109.7,661158,770
Heddlu De Cymru.......275,251.31,711306,961
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân.......144,701.11,377156,078
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru.......45,244.3,90749,151
Awdurdod Tân Gogledd Cymru.......32,635.2,63735,272
Awdurdod Tân De Cymru.......66,823.4,83371,656
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol...11,609.....3,35714,966
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog...3,399.....6914,090
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro...3,020.....2,0345,054
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri...5,190.....6325,822

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf
Hydref 2019 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant alldro refeniw