Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Crynodeb o wariant alldro refeniw, yn ôl awdurdod (£ mil)
None
Colofn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhes[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
Cliciwch yma i ddidoliGwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig)Cliciwch yma i ddidoliGwariant addysg nad sydd ar ysgolionCliciwch yma i ddidoliTrafnidiaeth cynllunio, polisi a strategaethCliciwch yma i ddidoliPrif-ffyrdd a rhewlyddCliciwch yma i ddidoliTrafnidiaethCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol - plant a teuluoeddCliciwch yma i ddidoliStrategaeth gwasanaeth - gwasanaethau oedolionCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol - pobl hynCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol - oedolion dan 65Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol personol - arallCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau diwylliant a threftadaethCliciwch yma i ddidoliGwasanaeth llyfrgelloeddCliciwch yma i ddidoliChwaraeon ac hamddenCliciwch yma i ddidoliLlecynnau agoredCliciwch yma i ddidoliTwristiaethCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau mynwentydd, amlosgfeydd a marwdaiCliciwch yma i ddidoliAmddiffyn yr arfordirCliciwch yma i ddidoliIechyd amgylcheddolCliciwch yma i ddidoliGlanhau strydoedd (ddim yn daladwy i brif-ffyrdd)Cliciwch yma i ddidoliDiogelwch cymunedolCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau amddiffyn llifogydd a draeniad tir ei hunCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau amaethyddol a physgodfeydd ei hunCliciwch yma i ddidoliSafonau Masnach/Diogelu defnyddwyrCliciwch yma i ddidoliCasglu gwastraffCliciwch yma i ddidoliGwastraffCliciwch yma i ddidoliGwaredu gwastraffCliciwch yma i ddidoliRheoliadau adeiladuCliciwch yma i ddidoliRheoliadau datblyguCliciwch yma i ddidoliPolisi cynllunioCliciwch yma i ddidoliMentrau amgylcheddolCliciwch yma i ddidoli Cymorth busnesCliciwch yma i ddidoli Ymchwil economegCliciwch yma i ddidoliDatblygiad economaiddCliciwch yma i ddidoliDatblygu cymundeol (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau llysoedd ynadonCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau crwner a llysoedd eraillCliciwch yma i ddidoliY strategaeth daiCliciwch yma i ddidoliLandlordiaid cymdeithasol cofrestredigCliciwch yma i ddidoliCyngor ar daiCliciwch yma i ddidoliBlaendaliadau taiCliciwch yma i ddidoliAdnewyddu tai'r sector preifatCliciwch yma i ddidoliDigartrefeddCliciwch yma i ddidoliTaliadau budd-dal taiCliciwch yma i ddidoliTai cronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidoliGweinyddu budd-dal taiCliciwch yma i ddidoliTai eraill cronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidoliTalu budd-dal y dreth gyngor a gwaith gweinyddol cysylltiedigCliciwch yma i ddidoliCasgliad treth lleolCliciwch yma i ddidoliEtholiadauCliciwch yma i ddidoliCynllunio ar gyfer argyfyngauCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau canolog eraill i'r cyhoeddCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau heddluCliciwch yma i ddidoliDiogelwch tân cymunedolCliciwch yma i ddidoliGweithrediadau diffodd tân ac achubCliciwch yma i ddidoliCynlluniau argyfwng y gwasanaeth tânCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau tânCliciwch yma i ddidoliCynlluniau argyfwng ac amddiffyn sifil y gwasanaeth tânCliciwch yma i ddidoliPob gwasanaeth tân arallCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - cadwraethCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau parciau cenedlaetholCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - cynllunioCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - adloniant a rheoli parciauCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - hybu dealltwriaeth a mwynhadCliciwch yma i ddidoliCraidd corfforaethol a democrataiddCliciwch yma i ddidoliCostau heb eu dosbarthu/Gorbenion canolog nad oes modd eu dyrannuCliciwch yma i ddidoliCostau canolog eraillCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ar wasanaethauCliciwch yma i ddidoliPraeseptau cynghorau cymunedCliciwch yma i ddidoliTaliadau i/gan awdurdodau tânCliciwch yma i ddidoliArdollau i/gan barciau cenedlaetholCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i Asiantaeth yr Amgylchedd mewn cysylltiad â Phwyllgorau Lleol Amddiffyn Rhag LlifogyddCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i'r Byrddau Draenio MewnolCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i Asiantaeth yr Amgylchedd am weithredu fel Bwrdd Draenio MewnolCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i Bwyllgorau Pysgodfeydd MôrCliciwch yma i ddidoliArdollau i wasanaethau heddlu cenedlaetholCliciwch yma i ddidoliArdollau eraillCliciwch yma i ddidoliGwargedau/diffygion (anarwyddocaol) ar gyfrifon masnachu mewnol na chawsant eu dadgyfuno i wasanaethauCliciwch yma i ddidoliAddasiadau eraill i wariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliDarpariaeth' dyledion drwgCliciwch yma i ddidoliDarpariaeth ar gyfer ad-dalu prifsymiau (cyn defnyddio'r addasiad gohirio)Cliciwch yma i ddidoliAddasiad gohirio (rhowch werth negatif am unrhyw addasiad sy'n lleihau MRP ac i'r gwrthwyneb)Cliciwch yma i ddidoliTaliadau llog allanol ac eithrio unrhyw bremiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledionCliciwch yma i ddidoliPremiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledionCliciwch yma i ddidoliTaliadau/derbyniadau llog 'eitem 8' Cyfrif Refeniw TaiCliciwch yma i ddidoliElfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau Menter Cyllid Preifat (PFI)Cliciwch yma i ddidoliTaliadau prydlesu (ac eithrio unrhyw elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau PFI)Cliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniwCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw wedi'i ariannu o gyfalaf drwy statud (RECS)Cliciwch yma i ddidoliCost llog pensiynau ac enillion disgwyliedig ar asedau pensiynauCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd pensiwnCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gyfrif addasiad offerynnau ariannolCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gyfrif ôl-daliadau tâl anghyfartalCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) Gyfrif Absenoldebau CronnusCliciwch yma i ddidoliLlog allanol ar ddarpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau credyd (gan gynnwys derbyniadau cyfalaf a 'roddwyd o'r neilltu'), blaendaliadau tai a ffynonellau eraillCliciwch yma i ddidoliDerbyniadau llog allanol ar falansau Cyfrif Refeniw TaiCliciwch yma i ddidoliArdoll Seilwaith CymunedolCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw grosCliciwch yma i ddidolinamyn grantiau penodol ac arbennig y tu allan i Gyllid Allanol Cyfun (AEF) (ac eithrio grantiau rhyddhad ardrethi a budd-dal y dreth gyngor)Cliciwch yma i ddidoliGwariant refeniwCliciwch yma i ddidolinamyn grantiau penodol ac arbennig y tu mewn i Gyllid Allanol CyfunCliciwch yma i ddidolinamyn grantiau penodol ac arbennigCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw netCliciwch yma i ddidoliAddasiad casglu'r dreth gyngor yn y flwyddynCliciwch yma i ddidoliCymhwysiadau eraillCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd ariannol wrth gefn a glustnodwyd (ac eithrio cronfeydd ariannol wrth gefn ysgolion)Cliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd ariannol wrth gefn heb eu dyrannuCliciwch yma i ddidoliCynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)Cliciwch yma i ddidoliGofynion y gyllidebCliciwch yma i ddidoliRhyddhad ardrethi annomestig dewisol net yn y gyllideb y telir amdano o gronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidoliGofynion y gyllideb a rhyddhad ardrethi annomestig dewisol net cronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidolinamyn grant trosiannolCliciwch yma i ddidolinamyn dyraniad grant heddlu o dan y brif fformiwlaCliciwch yma i ddidolinamyn grant cynnal refeniwCliciwch yma i ddidoliNamyn cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)Cliciwch yma i ddidolinamyn incwm ardrethi annomestig wedi'i ailddosbarthuCliciwch yma i ddidoliCrynswth praeseptau'r dreth gyngorCliciwch yma i ddidolinamyn grant budd-dal y dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSwm i'w godi gan drethdalwyr y dreth gyngor
[Lleihau]Cyfanswm Cymru2,625,59868,96615,734161,24790,093659,0745,346625,743630,590.34,78337,42474,59555,8658,505-1,7962,17242,94553,63510,0786,133-2,08712,083.252,384.3,3788,12210,9144,7452,49310115,08327,234.5,976.......995,410.85,542.35,972..14,204630,209...144,701...11,609...99,16127,93038,9077,630,80141,640000213963.3,673679-2,1301917,676,029-813145,259-140231,613737-67,75521,6891,128111,210...32105,466-12,262-13008,112,349...-1,963,5096,148,840-13,970-413-21,6808,959252,0966,373,8333,7306,377,562.-209,034-3,304,967.-1,050,0001,813,562-252,0961,561,465
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,625,59868,96615,734161,24790,093659,0745,346625,743630,590.34,78337,42474,59555,8658,505-1,7962,17242,94553,63510,0786,133-2,08712,083.252,384.3,3788,12210,9144,7452,49310115,08327,234.5,976.......995,410.85,542.35,972..14,2040...0...0...82,81427,32812,0056,800,43041,640151,3143,0120213963.0679-2,1301916,996,311-891134,629-140227,952737-67,75518,9141,12885,881...32104,401-11,030-13007,390,326...-1,885,0775,505,249-13,970-585-19,52710,496252,0965,733,7603,7305,737,489.0-3,216,567.-997,5001,523,422-252,0961,271,326
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn56,6703,8542905,4162,57914,337013,49514,770.5679341,7656633020201,4931,5521200-132507.6,317.-827527818029191,28025.203.......22,388.2,197.994..1150...0...0...1,963-629186155,0141,3063,3560003.0300159,68202,46305,865-86-1,760000...0023-6400166,123...-40,261125,862-26901,999-6335,187132,14660132,206.0-73,238.-22,57436,394-5,18731,207
Gwynedd101,4403,21723011,6422,85325,74219127,89824,010.1,2511,7013,280501508-475852,1282,552300486-133439.12,938.21013810245822701,093733.319.......33,174.5,012.964..3550...0...0...4,815-1,729-3,224266,3602,2075,91491200102.000-10275,485367,30205,7220001424,191...610-484-33400292,120...-66,573225,546-1,10309,7601,1759,299244,677393245,070.0-134,936.-40,19169,943-9,29960,644
Conwy93,6423,006574,9383,05917,90797027,18032,623.2,5351,9292,7732,266929-3816622,0752,116644599-49197.9,575.1514054878100555570.226.......37,291.3,136.1,477..1850...0...0...5,9406412,199262,5962,1375,5902710290.0000270,623153,30107,457-1410054423...280-313-8600281,360...-70,393210,967-1,0400-4,76508,936214,098101214,199.0-115,455.-38,16060,584-8,93651,648
Sir Ddinbych93,9841,100476,8502,66915,384020,60320,242.2,9491,4493,0841,836272-148141,7481,42319564-84274.6,640.112432315110002490.186.......33,688.540.1,511..2930...0...0...4,9135581,431224,9311,9554,5690000.0000231,45504,52009,39216-3,04200143...1050-317-487-130241,771...-59,853181,918-1862882,91309,441194,37360194,433.0-112,860.-30,25951,314-9,44141,873
Sir y Fflint126,2332,7401,55212,4774,63326,45732326,79833,888.2,187654,6871,69066187192,34745624487-164653.11,324.227-18669200310-629744.299.......36,293.3,266.-29..6950...0...0...5,1141,4470307,6292,8477,4090000.0000317,88603,953012,984359-4,97409392,149...000-44100332,854...-74,077258,77700-1,312-72310,395267,13639267,175.0-140,031.-49,12678,019-10,39567,625
Wrecsam102,6363,7502174,5633,06926,305021,90030,483.1,8651,9001,9672,159442-66601,7891,112736105-270331.17,753.1372405471793010785953.269.......39,326.2,614.759..4390...0...0...4,5311,473-706273,9912,5176,6550000.0000283,16304,965014,60736-9,9814,3950952...00-502-6800297,567...-72,286225,280-130014309,932235,225164235,389.0-131,546.-43,09160,753-9,93250,820
Powys106,8544,1018017,1294,31828,1518034,60331,515.8941,4411,8121,10130510901,59283844140-7521,174.12,654.4328855738001,365348.243.......29,197.5,298.1,027..3200...0...0...3,1250990281,7443,5096,8055250440.002,3440294,97101,835010,6700-5,418002,959...000-62100304,397...-62,880241,517018-2,9104,1678,043250,835156250,991.0-130,813.-43,21376,965-8,04368,922
Ceredigion58,8032,2691788,0002,22411,2605817,64215,797.9581,1241,34687041881412,56072345169226311.5,776.195232540300001,017180.139.......20,003.0.1,235..3910...0...0...2,3221,0941,085159,6111,0323,93700010.00470164,63703,19205,211008860131...-2600-19400173,838...-40,172133,666-40412,804134,881140,962179141,141.0-76,478.-24,77239,891-4,88135,009
Sir Benfro98,7803,3395489,390-46917,3567925,77230,400.9951,3582,6781,031406-3332002,4331,5365684-358608.9,100.9442348314629101,1040.334.......34,343.1,603.2,651..6560...0...0...-482439645247,7191,9256,399935000.0000256,97903,507-14010,28691-3,52287805,354...00404-51300273,324...-62,877210,447-425-32,15206,984219,155285219,440.0-121,740.-40,03457,666-6,98450,682
Sir Gaerfyrddin153,9702,34141111,7484,61728,69816444,70339,792.2,4282,7563,6133,01748518202,5293,27659500-195756.16,409.2241,09459443037002,483833.351.......52,356.6,928.2,626..8590...0...0...5,2361,582-704397,3765,7149,600131000.00-2,7880410,03309,537017,4430-9,582008,330...15401,496-1,724-1170435,570...-100,447335,123-1,32802,70861314,249351,366126351,492.0-199,828.-59,61292,052-14,24977,803
Abertawe197,9584,5175,7889,3997,17952,252056,64435,377.4,7243,0254,6415,673345-466282,4324,5394644780425.14,307.1441,446598891,00213-3,2223,952.589.......81,949.11,315.1,359..3750...0...0...3,36015,9662,183530,8471,40312,6310000.086-1,3750543,591-92010,654024,247-12-9,868002,939...000000570,631...-161,526409,1053284684,010020,308434,219400434,619.0-239,946.-79,141115,532-20,30895,224
Castell-nedd Port Talbot119,0691,4149868,9183,87733,6185329,20833,795.1,1551,8943,0363,580532216122,5282,1036502930702.12,303.173638414391008383,725.228.......50,158.5,004.2,163..9010...0...0...6,7561,510-3,255329,5861,9977,2880000.0008338,879929,160010,657176000582...00379-97000358,954...-92,142266,812-1,657003,39616,300284,852216285,068.0-166,733.-45,60872,727-16,30056,427
Pen-y-bont ar Ogwr129,8261,7076407,5934,03929,24829126,15427,872.7181,8743,9322,33638640321,2562,5886371140405.11,306.12177845327002,386304.271.......49,434.4,447.1,897..1,0200...0...0...3,1935315,093322,9402,4956,6890000.011000332,23404,31805,9110064103,922...90422-1,01200346,443...-90,546255,897-6700-22242912,907268,341138268,479.0-145,780.-45,80276,897-12,90763,990
Bro Morgannwg113,4993,360-1265,3953,39321,27828426,35521,716.2211,8811,0732,980464145382,0942,5254133251328.9,450.1315223114310332950436.246.......39,249.2,766.1,994..1,0070...0...0...582196-35265,9942,6676,0060000.016-410274,64105,58806,7050-2,918004,950...000000288,967...-72,042216,925-1,156-1-31209,063224,520200224,720.0-111,736.-40,74472,239-9,06363,176
Rhondda Cynon Taf218,8184,7231219,7668,73362,24483456,62843,428.2,2142,7306,7756,98541021102,3145,0911,02381901,131.24,421.4147342588065401,6764,062.473.......75,787.4,802.2,224..5590...0...0...4,367-658-218554,7571,95611,16646000.000-53567,872011,500010,32483002242,541...001,267-19800633,410...-154,554478,85600-29,438-22222,938472,133400472,533.0-288,556.-75,620108,357-22,93885,420
Merthyr Tudful52,7451,8565202,3642,34318,2568011,30011,810.2765702,1851,5244715508231,3413421490266.5,317.72195455113002,367631.114.......21,249.126.492..4270...0...0...2,6861,5101,292146,001222,77336000.0000148,831-612,65504,4551020000...000-3600155,946...-39,169116,777-9150-4,14305,718117,43746117,483.0-71,391.-18,91427,178-5,71821,459
Caerffili156,8744,1156079,8575,90239,06937432,03239,193.1,4933,0877,1002,60068122702,9314,1251,1436470951.11,421.13133422356004681,915.248.......59,788.775.1,216..1,5790...0...0...3,3711,4782,339398,4487298,4760000.02093410408,20402,437013,1210-4,9743,55004,230...-1000-144-72200425,603...-111,775313,828-1,41203,1931,89013,725331,223150331,373.0-210,207.-57,03364,132-13,72550,407
Blaenau Gwent56,8712,0931803,8361,55820,91717216,02916,793.9092351,8872,83399-4170-311,5282373030404.6,510.3062152973700371,05126.82.......27,819.71.1,301..6380...0...0...4,3851,206889171,6383733,25128000.0000175,289062004,576000-3920...710276-23300180,579...-46,559134,020-1,48206954128,623142,269150142,419.0-87,908.-22,44332,068-8,62323,445
Torfaen82,7374,66704,3013,69124,66945116,70912,496.5671,5822,5242,465561-19908991,78535595-10287.7,658.871504242398607871,752.108.......30,563.3,932.552..4090...0...0...3,20301,295211,8771,5294,30728000.0000217,74104,57703,65900011133...7077-1,94800224,256...-58,270165,98600-338-228,793174,419110174,529.0-102,245.-29,29842,987-8,79334,193
Sir Fynwy66,5023,1344114,41479416,914015,11718,393.8894422,7242,30029128001,4041,666155281-111674.6,178.164696322-509006970.109.......21,795.2,969.865..3420...0...0...1,625701-476172,1532,6764,3511000094.00-207118179,286-534,42103,5111120200281...00662-24300187,997...-40,405147,592-690-76106,158152,9206152,926.0-63,091.-30,17759,658-6,15853,500
Casnewydd133,4893,1872096,2185,38045,26994121,46433,692.1,9141,3994,8072,01534-38601,4662,0311,0190-561,296.7,833.2732043237900-1,5303,910.308.......53,196.0.1,074..1,0950...0...0...2,9561,22992336,7082776,964000755.013600344,83907,48908,973008,54300...120581-16100370,278...-107,095263,183-1,250-1,3991,742012,597274,8730274,873.0-166,485.-46,30562,083-12,59749,486
Caerdydd304,1984,4742,0687,03313,65183,743057,51062,504.3,0754,0496,9065,441522-29204,1349,140818-40-36.27,191.224-7141,9652000-6882,137.631.......146,365.18,741.7,619..1,5420...0...0...8,853-1,217903782,50936717,181001390.0119-451128799,992026,635032,1770-11,716001,651...00572-97200848,339...-261,174587,165-80142-7,445027,619606,580350606,930.0-325,564.-115,383165,983-27,619138,364
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0630,209...0...0...13,8257425,900670,008000000.3,673000673,681-143,74701,099002,384024,464...001,029-1,08500705,305...-59,923645,3820-3-4,509-7970640,0730640,073.-209,034-88,400.-52,500290,1400290,140
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..085,783...0...0...5,747014,547106,077000000.494000106,57100017300003,104...00-305-23500109,308...-6,227103,0810-3-3,9790099,099099,099.-36,212-4,278.-8,82349,787049,787
Heddlu Gwent000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0119,833...0...0...4,82200124,655000000.1,412000126,067-140000066203,994...000-44300130,266...-6,169124,09600-57400123,5220123,522.-40,404-21,333.-9,75052,035052,035
Heddlu Gogledd Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0151,109...0...0...1,23000152,339000000.0000152,33901,453051001,72203,320...000-11500158,770...-11,550147,2200044-7970146,4670146,467.-49,606-10,364.-11,75874,739074,739
Heddlu De Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0273,483...0...0...2,0267411,353286,936000000.1,767000288,70402,2940875000014,046...001,334-29100306,961...-35,977270,98400000270,9840270,984.-82,812-52,425.-22,169113,5780113,578
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...144,701...0...80700145,5080-151,3140000.0000-5,806926,88302,562003910711...0016-85004,764...-5,453-68901731,355-8380000.00.0000
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...45,244...0...8070046,0510-46,6590000.0000-608921,94107450000322...0000002,492...-3,072-580017340700000.00.0000
Awdurdod Tân Gogledd Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...32,635...0...00032,6350-33,4930000.0000-85802,140050900000...000-12001,779...-1,26051900130-6490000.00.0000
Awdurdod Tân De Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...66,823...0...00066,8230-71,1630000.0000-4,34002,80201,308003910389...0016-7300493...-1,122-62800818-1890000.00.0000
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...11,609...1,7165281,00214,85400-3,012000.000011,84300000000154...0020-630011,954...-13,056-1,102021,001980000.00.0000
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...3,399...713004,11200-893000.00003,219000000003...000-25003,197...-3,764-56700469980000.00.0000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...3,020...5045281,0025,05400-935000.00004,119000000000...0000004,119...-3,48663302-63500000.00.0000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...5,190...499005,68800-1,183000.00004,50500000000151...0020-38004,639...-5,806-1,167001,16700000.00.0000

Metadata

Teitl
Crynodeb o wariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf
Hydref 2019 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2002-03 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, crynodeb alldro refeniw RS