Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Copi o'r Crynodeb o wariant alldro refeniw, yn ôl gwasanaeth (£ mil)
None
Colofn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhes[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
Cliciwch yma i ddidoliGwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig)Cliciwch yma i ddidoliGwariant addysg nad sydd ar ysgolionCliciwch yma i ddidoliTrafnidiaeth cynllunio, polisi a strategaethCliciwch yma i ddidoliPrif-ffyrdd a rhewlyddCliciwch yma i ddidoliTrafnidiaethCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol - plant a teuluoeddCliciwch yma i ddidoliStrategaeth gwasanaeth - gwasanaethau oedolionCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol - pobl hynCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol - oedolion dan 65Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol personol - arallCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau diwylliant a threftadaethCliciwch yma i ddidoliGwasanaeth llyfrgelloeddCliciwch yma i ddidoliChwaraeon ac hamddenCliciwch yma i ddidoliLlecynnau agoredCliciwch yma i ddidoliTwristiaethCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau mynwentydd, amlosgfeydd a marwdaiCliciwch yma i ddidoliAmddiffyn yr arfordirCliciwch yma i ddidoliIechyd amgylcheddolCliciwch yma i ddidoliGlanhau strydoedd (ddim yn daladwy i brif-ffyrdd)Cliciwch yma i ddidoliDiogelwch cymunedolCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau amddiffyn llifogydd a draeniad tir ei hunCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau amaethyddol a physgodfeydd ei hunCliciwch yma i ddidoliSafonau Masnach/Diogelu defnyddwyrCliciwch yma i ddidoliCasglu gwastraffCliciwch yma i ddidoliGwastraffCliciwch yma i ddidoliGwaredu gwastraffCliciwch yma i ddidoliRheoliadau adeiladuCliciwch yma i ddidoliRheoliadau datblyguCliciwch yma i ddidoliPolisi cynllunioCliciwch yma i ddidoliMentrau amgylcheddolCliciwch yma i ddidoli Cymorth busnesCliciwch yma i ddidoli Ymchwil economegCliciwch yma i ddidoliDatblygiad economaiddCliciwch yma i ddidoliDatblygu cymundeol (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau llysoedd ynadonCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau crwner a llysoedd eraillCliciwch yma i ddidoliY strategaeth daiCliciwch yma i ddidoliLandlordiaid cymdeithasol cofrestredigCliciwch yma i ddidoliCyngor ar daiCliciwch yma i ddidoliBlaendaliadau taiCliciwch yma i ddidoliAdnewyddu tai'r sector preifatCliciwch yma i ddidoliDigartrefeddCliciwch yma i ddidoliTaliadau budd-dal taiCliciwch yma i ddidoliTai cronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidoliGweinyddu budd-dal taiCliciwch yma i ddidoliTai eraill cronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidoliTalu budd-dal y dreth gyngor a gwaith gweinyddol cysylltiedigCliciwch yma i ddidoliCasgliad treth lleolCliciwch yma i ddidoliEtholiadauCliciwch yma i ddidoliCynllunio ar gyfer argyfyngauCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau canolog eraill i'r cyhoeddCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau heddluCliciwch yma i ddidoliDiogelwch tân cymunedolCliciwch yma i ddidoliGweithrediadau diffodd tân ac achubCliciwch yma i ddidoliCynlluniau argyfwng y gwasanaeth tânCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau tânCliciwch yma i ddidoliCynlluniau argyfwng ac amddiffyn sifil y gwasanaeth tânCliciwch yma i ddidoliPob gwasanaeth tân arallCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - cadwraethCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau parciau cenedlaetholCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - cynllunioCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - adloniant a rheoli parciauCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - hybu dealltwriaeth a mwynhadCliciwch yma i ddidoliCraidd corfforaethol a democrataiddCliciwch yma i ddidoliCostau heb eu dosbarthu/Gorbenion canolog nad oes modd eu dyrannuCliciwch yma i ddidoliCostau canolog eraillCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ar wasanaethauCliciwch yma i ddidoliPraeseptau cynghorau cymunedCliciwch yma i ddidoliTaliadau i/gan awdurdodau tânCliciwch yma i ddidoliArdollau i/gan barciau cenedlaetholCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i Asiantaeth yr Amgylchedd mewn cysylltiad â Phwyllgorau Lleol Amddiffyn Rhag LlifogyddCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i'r Byrddau Draenio MewnolCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i Asiantaeth yr Amgylchedd am weithredu fel Bwrdd Draenio MewnolCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i Bwyllgorau Pysgodfeydd MôrCliciwch yma i ddidoliArdollau i wasanaethau heddlu cenedlaetholCliciwch yma i ddidoliArdollau eraillCliciwch yma i ddidoliGwargedau/diffygion (anarwyddocaol) ar gyfrifon masnachu mewnol na chawsant eu dadgyfuno i wasanaethauCliciwch yma i ddidoliAddasiadau eraill i wariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliDarpariaeth' dyledion drwgCliciwch yma i ddidoliDarpariaeth ar gyfer ad-dalu prifsymiau (cyn defnyddio'r addasiad gohirio)Cliciwch yma i ddidoliAddasiad gohirio (rhowch werth negatif am unrhyw addasiad sy'n lleihau MRP ac i'r gwrthwyneb)Cliciwch yma i ddidoliTaliadau llog allanol ac eithrio unrhyw bremiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledionCliciwch yma i ddidoliPremiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledionCliciwch yma i ddidoliTaliadau/derbyniadau llog 'eitem 8' Cyfrif Refeniw TaiCliciwch yma i ddidoliElfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau Menter Cyllid Preifat (PFI)Cliciwch yma i ddidoliTaliadau prydlesu (ac eithrio unrhyw elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau PFI)Cliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniwCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw wedi'i ariannu o gyfalaf drwy statud (RECS)Cliciwch yma i ddidoliCost llog pensiynau ac enillion disgwyliedig ar asedau pensiynauCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd pensiwnCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gyfrif addasiad offerynnau ariannolCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gyfrif ôl-daliadau tâl anghyfartalCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) Gyfrif Absenoldebau CronnusCliciwch yma i ddidoliLlog allanol ar ddarpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau credyd (gan gynnwys derbyniadau cyfalaf a 'roddwyd o'r neilltu'), blaendaliadau tai a ffynonellau eraillCliciwch yma i ddidoliDerbyniadau llog allanol ar falansau Cyfrif Refeniw TaiCliciwch yma i ddidoliArdoll Seilwaith CymunedolCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw grosCliciwch yma i ddidolinamyn grantiau penodol ac arbennig y tu allan i Gyllid Allanol Cyfun (AEF) (ac eithrio grantiau rhyddhad ardrethi a budd-dal y dreth gyngor)Cliciwch yma i ddidoliGwariant refeniwCliciwch yma i ddidolinamyn grantiau penodol ac arbennig y tu mewn i Gyllid Allanol CyfunCliciwch yma i ddidolinamyn grantiau penodol ac arbennigCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw netCliciwch yma i ddidoliAddasiad casglu'r dreth gyngor yn y flwyddynCliciwch yma i ddidoliCymhwysiadau eraillCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd ariannol wrth gefn a glustnodwyd (ac eithrio cronfeydd ariannol wrth gefn ysgolion)Cliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd ariannol wrth gefn heb eu dyrannuCliciwch yma i ddidoliCynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)Cliciwch yma i ddidoliGofynion y gyllidebCliciwch yma i ddidoliRhyddhad ardrethi annomestig dewisol net yn y gyllideb y telir amdano o gronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidoliGofynion y gyllideb a rhyddhad ardrethi annomestig dewisol net cronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidolinamyn grant trosiannolCliciwch yma i ddidolinamyn dyraniad grant heddlu o dan y brif fformiwlaCliciwch yma i ddidolinamyn grant cynnal refeniwCliciwch yma i ddidoliNamyn cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)Cliciwch yma i ddidolinamyn incwm ardrethi annomestig wedi'i ailddosbarthuCliciwch yma i ddidoliCrynswth praeseptau'r dreth gyngorCliciwch yma i ddidolinamyn grant budd-dal y dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSwm i'w godi gan drethdalwyr y dreth gyngor
[Lleihau]Cyfanswm Cymru2,573,72567,27214,839165,00585,448613,1358,762585,872613,206.35,83838,53371,84060,0628,537-2,5492,06943,84352,29010,8066,245-1,84312,546.241,180.3,3797,70511,7255,0492,03513313,46633,976.5,396.......1,037,768.87,677.31,241..19,740641,608...142,870...10,447...107,83528,67224,7387,522,12338,199000206949.4,473852-2,579257,564,2481,491143,442-140229,326917-67,32522,1231,521112,330...-24274,164-11,348-73-1398,000,538...-2,060,8535,939,685-12,320491-4,5693,256247,4136,173,9553,5596,177,514.-211,234-3,193,320.-1,059,0001,713,960-247,4131,466,547
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,573,72567,27214,839165,00585,448613,1358,762585,872613,206.35,83838,53371,84060,0628,537-2,5492,06943,84352,29010,8066,245-1,84312,546.241,180.3,3797,70511,7255,0492,03513313,46633,976.5,396.......1,037,768.87,677.31,241..19,7400...0...0...95,76126,32323,8066,711,84338,199148,8033,1750206949.0852-2,579256,901,4741,415132,857-140225,890963-67,32519,2451,52181,030...-24275,811-10,676-73-1397,291,854...-1,985,1265,306,728-12,3203218,23317247,4135,550,3923,5595,553,950.0-3,107,570.-1,006,0501,440,330-247,4131,192,917
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn59,1192,04406,1772,61113,405012,30913,667.5049161,7687032800431,4631,5341500-189525.7,007.1-4537125231181,01423.112.......21,994.2,393.622..2030...0...0...3,295-378-201153,7411,2303,3310002.0200158,30603,63805,860-45-1,855000...00481-3100166,354...-42,330124,024-7486-1,541-7675,600127,32760127,387.0-69,650.-23,00234,735-5,60029,135
Gwynedd102,7973,15851911,4232,73820,97217126,19422,564.1,2591,7823,690503401-636552,1762,465512489-67427.12,126.23956950560222001,3011,050.303.......32,901.4,950.1,201..6200...0...0...5,22104,185270,7571,9955,8529620091.000-24279,633-607,52705,4610001343,120...170549-21100296,169...-69,942226,2272410-1,402-1,0158,949233,000295233,295.0-128,513.-40,45164,331-8,94955,382
Conwy91,4592,840575,5373,25315,42096425,66530,616.2,0891,8442,8332,393755-2685652,0622,052693797-54242.9,487.1593814888000814591.173.......37,773.3,695.1,207..2950...0...0...5,517-1,1543,664254,9811,9705,5392860220.0000262,799683,08807,26920082213...280748-1000274,287...-74,063200,224-9660-24208,936207,952101208,053.0-112,027.-38,53057,496-8,93648,560
Sir Ddinbych88,8581,1432206,5732,46414,19712118,25121,362.2,8711,6982,3291,987305-169251,5651,359203123-72252.6,727.163495284186004940.182.......35,410.461.1,696..3020...0...0...3,9231,3782,217219,5821,8344,5250000.0000225,94104,45109,13713-3,24100240...-60851-446-100236,930...-62,930174,0002273045,31709,117188,964130189,095.0-109,860.-30,61448,621-9,11739,504
Sir y Fflint124,0282,6601,50712,1765,19123,68522226,23231,437.2,3118465,3391,19471283312,67860697830-184744.11,463.286273727435360-61864.229.......39,684.4,017.84..1,0450...0...0...5,4951,6140308,2292,7117,3400000.0000318,28002,320012,649360-4,73701,021623...000-13700330,378...-78,770251,60800-3,111-6239,955257,82838257,866.0-135,345.-49,68872,833-9,95562,879
Wrecsam103,0284,3143655,2032,90325,308-420,86829,881.1,6472,1181,5032,401522-65501,9111,070798191-282390.16,770.4510456120526803291,018.205.......43,434.2,694.727..5310...0...0...3,6781,014-549274,5122,3836,5750000.0000283,47004,973014,269185-9,3414,36701,790...00714-3400300,393...-81,848218,546-1050601-1,3259,879227,597110227,707.0-125,819.-43,62858,260-9,87948,381
Powys106,0064,3857947,5173,37524,61511431,19432,479.1,1541,9721,7571,2884439602,2551,05149396-4201,317.12,074.5133087416001,098320.243.......29,448.5,385.570..1,5470...0...0...6,422-6122,957282,5603,0976,6485540440.002,1390295,04202,148010,3950-5,272003,011...000-68900304,636...-68,498236,13800-3,3462,0848,073242,949128243,077.0-126,177.-43,85173,049-8,07364,976
Ceredigion58,7052,442-2459,2831,99310,51011016,29114,469.1,0571,1031,52893336697372,35871414912379271.5,662.20841855532900392175.118.......19,740.0.1,094..5350...0...0...2,5447421,473156,3569643,8290008.00320161,18902,06105,266001,33901,280...-1700-5300171,066...-41,260129,80635005785194,773136,025148136,173.0-72,637.-25,30038,236-4,77333,463
Sir Benfro98,7193,0795568,336-59216,9798925,18229,123.8531,4723,0991,236366-4202092,3941,3944177-228637.8,566.13045741113313509090.304.......34,839.1,491.1,424..1,0260...0...0...3,5414171,025247,4091,7276,237985000.0000256,35802,526-14010,42983-3,993878147,152...00-110-54300272,654...-67,162205,492-3450-4,93007,390207,608281207,888.0-116,466.-40,31051,113-7,39043,723
Sir Gaerfyrddin154,7412,17952911,7594,33527,35716440,70538,998.2,3372,6983,2843,35647819672,5352,907294398-195975.15,471.2951,12253239019201,5491,129.392.......51,996.6,614.2,297..1,0640...0...0...5,5572,472890391,8805,3979,349138000.00-3,1470403,6175188,384017,6640-9,669005,468...-1015-1,609-640424,324...-104,572319,752-1,28606,52148014,007339,474124339,598.0-191,881.-60,29587,422-14,00773,415
Abertawe191,1254,6665,4279,5276,77950,377952,03032,320.5,3893,0254,1645,488362-483942,0934,4445105070469.14,594.1105277001938608-3,1663,995.594.......91,431.14,644.1,862..1,1350...0...0...5,46617,874486529,64196512,2750000.084-1,71553541,30351414,373023,1090-9,3400-43,392...000000573,347...-171,583401,764-50301,255-3,00819,853419,361400419,761.0-231,169.-79,531109,060-19,85389,207
Castell-nedd Port Talbot114,7591,5229969,0903,74132,9597229,62332,025.1,0441,8003,2344,730456133122,4132,612609450649.11,422.332839367303007093,723.199.......56,439.5,087.2,059..1,0000...0...0...6,2901,185-3,843328,6361,9417,0990000.0000337,6763718,378010,182176000605...00-50-79900356,538...-101,659254,879-2,581008,07816,242276,618212276,830.0-161,547.-46,02469,259-16,24253,017
Pen-y-bont ar Ogwr125,6981,6435286,8993,70929,18526024,14626,116.7051,8543,2932,29740815681,2891,889541770385.11,269.88195449451001,7281,606.254.......50,885.4,898.1,505..7220...0...0...3,3105834,724313,6742,0536,6030000.011000322,43906,48005,9780059509,922...80-519-95900343,945...-94,076249,869-5940-2,57938612,926260,009138260,147.0-141,610.-46,02772,509-12,92659,583
Bro Morgannwg110,9892,9862746,3433,34420,92412625,24620,212.2211,7951,1883,50054392621,7342,1105182520356.7,658.264473785822130722460.232.......39,202.2,787.1,482..1,3840...0...0...2,830450942262,2412,5135,9390000.015-230270,68505,38006,8030-2,951006,238...000000286,155...-74,336211,819-1,5470-1,4473258,883218,033200218,233.0-108,577.-40,97668,679-8,88359,796
Rhondda Cynon Taf209,3595,0811068,7748,29960,2961,21952,94243,453.2,0062,5476,3716,49726626303,1734,70393941701,170.21,629.198746189538001,4614,970.440.......74,064.4,824.1,850..8470...0...0...4,517-7,685-112526,3601,82911,03448000.000-4539,266010,95509,61881002229,797...0274,926-11100594,580...-157,255437,32500-850022,461458,935400459,335.0-279,035.-76,412103,888-22,46181,427
Merthyr Tudful50,9961,7472872,5272,33716,021779,38712,518.2745662,1811,63307909171,2013862060284.5,200.78146513111002,0831,409.99.......21,881.37.472..5070...0...0...4,388328817141,691212,74338000.0000144,492722,42304,61689000292...000-150-139151,831...-40,992110,839-7150-1,119735,718114,79620114,816.0-69,698.-19,06526,053-5,71820,335
Caerffili153,2184,26339411,6145,25237,14027229,70337,613.1,5423,0596,2502,6955766102,4894,4261,05957601,046.11,479.111333557365002812,631.209.......60,877.851.1,010..2,0400...0...0...3,8391,4954,569393,8996938,3780000.02093910403,56902,328013,2320-5,1483,79504,825...-1430-102-75900421,596...-113,967307,629-1,62109,741-4,63313,449324,565159324,723.0-205,959.-57,66861,096-13,44947,647
Blaenau Gwent58,4212,3503184,2881,69719,35839013,68517,864.9522161,7572,537128-20501,2021,4422572100436.6,720.3364442443160771,80526.88.......27,424.114.1,159..7150...0...0...3,8961,082627172,3763593,22129000.0000175,98501,13004,1910000-25...6008-29400181,054...-46,667134,388-1,5110-1,666-1968,522139,536150139,686.0-86,302.-22,67730,707-8,52222,186
Torfaen80,1454,46704,3303,63123,89536816,92812,504.6041,4482,7732,546964-10608832,03157469-10315.7,633.60423094096605932,469.117.......34,372.3,345.790..4860...0...0...2,4710-902210,6191,4624,25929000.0000216,37004,34705,952200013221...180288-1,91600225,314...-65,069160,245011,251-3608,443169,580110169,690.0-99,424.-29,60740,659-8,44332,216
Sir Fynwy63,8073,1382784,90880515,603015,67417,844.7234622,3292,21028621301,3461,688148392-171525.6,004.155649480-468008580.118.......22,170.2,570.679..7590...0...0...1,9037201,090169,8962,4804,3011060094.0182-1420176,916-683,99002,9360021092...00-356-15800183,373...-40,684142,689-2020-25905,924148,1536148,159.0-61,380.-30,41956,360-5,92450,435
Casnewydd128,0522,46326,5383,63640,3504,02020,22933,130.2,2181,4135,3034,40449-1,36301,2932,873779-1-491,166.7,097.1433363605160-1,2794,343.172.......57,466.0.736..1,4640...0...0...3,0543,5622,044336,0592656,871000755.013100344,08107,70509,094008,2492390...120-541-1,20200367,636...-115,403252,233-857-1674,788010,641266,6380266,638.0-161,757.-46,49358,387-10,64147,746
Caerdydd299,6964,7031,9296,18113,94674,579053,38963,008.4,0803,8985,8645,533510-8403,6168,265901710-34.25,120.165-1,1021,8719200-1663,172.614.......154,336.16,820.6,715..1,5140...0...0...8,6041,236-2,296766,74431016,858001390.0119-1130784,056024,253031,7810-11,780002,773...00-1,090-70010829,294...-272,060557,234-23297672027,673585,443350585,793.0-312,736.-115,480157,576-27,673129,903
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0641,608...0...0...9,5972,3200653,525000000.4,473000657,99813,4520818-4602,382029,783...00-1,844-58100691,962...-57,919634,04300-14,3883,9080623,5640623,564.-211,234-85,750.-52,950273,6300273,630
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0105,519...0...0...1,92900107,448000000.0000107,44800020800003,930...000-15900111,427...-8,187103,24000-6,6240096,616096,616.-36,443-3,935.-8,93547,303047,303
Heddlu Gwent000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0114,091...0...0...4,26500118,355000000.1,318000119,67310000065400...000-22400120,104...-5,356114,747002,2863,9080120,9420120,942.-40,904-20,748.-9,83549,455049,455
Heddlu Gogledd Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0147,605...0...0...1,27700148,882000000.0000148,88201,541024-4601,728012,187...000-10200164,215...-10,948153,26700-10,05000143,2170143,217.-49,821-10,016.-11,89071,489071,489
Heddlu De Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0274,393...0...0...2,1262,3200278,839000000.3,155000281,99501,9110586000013,666...00-1,844-9600296,217...-33,428262,78900000262,7890262,789.-84,066-51,050.-22,290105,3830105,383
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...142,870...0...81700143,6870-148,8030000.0000-5,116757,13402,6180049601,117...00203-76006,451...-6,1013500169-221-2990000.00.0000
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...44,703...0...8170045,5200-45,4360000.000084751,917077400000...0000002,850...-2,915-65006500000.00.0000
Awdurdod Tân Gogledd Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...32,626...0...00032,6260-33,1610000.0000-53602,1810455000096...000-3002,193...-2,026168000-1680000.00.0000
Awdurdod Tân De Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...65,541...0...00065,5410-70,2060000.0000-4,66503,03601,3890049601,021...00203-73001,408...-1,1612470169-285-1310000.00.0000
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...10,447...1,6602993213,06800-3,175000.00009,89200000000399...00-6-150010,270...-11,706-1,436001,807-3710000.00.0000
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...3,271...6050-2003,67600-942000.00002,7340000000024...000-6002,752...-4,009-1,257001,628-3710000.00.0000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...3,060...442299614,49200-985000.00003,507000000000...0000003,507...-3,29920800-20800000.00.0000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...4,116...61301714,90000-1,248000.00003,65100000000375...00-6-9004,011...-4,398-3870038700000.00.0000

Metadata

Teitl
Crynodeb o wariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2002-03 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, crynodeb alldro refeniw RS