Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Copi o'r Crynodeb o wariant alldro refeniw, yn ôl gwasanaeth (£ mil)
None
Colofn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Rhes[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
Cliciwch yma i ddidoliGwariant ar ysgolion (yn cynnwys arian dirprwyedig ac andirprwyedig)Cliciwch yma i ddidoliGwariant addysg nad sydd ar ysgolionCliciwch yma i ddidoliTrafnidiaeth cynllunio, polisi a strategaethCliciwch yma i ddidoliPrif-ffyrdd a rhewlyddCliciwch yma i ddidoliTrafnidiaethCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol - plant a teuluoeddCliciwch yma i ddidoliStrategaeth gwasanaeth - gwasanaethau oedolionCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol - pobl hynCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol - oedolion dan 65Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau cymdeithasol personol - arallCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau diwylliant a threftadaethCliciwch yma i ddidoliGwasanaeth llyfrgelloeddCliciwch yma i ddidoliChwaraeon ac hamddenCliciwch yma i ddidoliLlecynnau agoredCliciwch yma i ddidoliTwristiaethCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau mynwentydd, amlosgfeydd a marwdaiCliciwch yma i ddidoliAmddiffyn yr arfordirCliciwch yma i ddidoliIechyd amgylcheddolCliciwch yma i ddidoliGlanhau strydoedd (ddim yn daladwy i brif-ffyrdd)Cliciwch yma i ddidoliDiogelwch cymunedolCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau amddiffyn llifogydd a draeniad tir ei hunCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau amaethyddol a physgodfeydd ei hunCliciwch yma i ddidoliSafonau Masnach/Diogelu defnyddwyrCliciwch yma i ddidoliCasglu gwastraffCliciwch yma i ddidoliGwastraffCliciwch yma i ddidoliGwaredu gwastraffCliciwch yma i ddidoliRheoliadau adeiladuCliciwch yma i ddidoliRheoliadau datblyguCliciwch yma i ddidoliPolisi cynllunioCliciwch yma i ddidoliMentrau amgylcheddolCliciwch yma i ddidoli Cymorth busnesCliciwch yma i ddidoli Ymchwil economegCliciwch yma i ddidoliDatblygiad economaiddCliciwch yma i ddidoliDatblygu cymundeol (cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol)Cliciwch yma i ddidoliGwasanaethau llysoedd ynadonCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau crwner a llysoedd eraillCliciwch yma i ddidoliY strategaeth daiCliciwch yma i ddidoliLandlordiaid cymdeithasol cofrestredigCliciwch yma i ddidoliCyngor ar daiCliciwch yma i ddidoliBlaendaliadau taiCliciwch yma i ddidoliAdnewyddu tai'r sector preifatCliciwch yma i ddidoliDigartrefeddCliciwch yma i ddidoliTaliadau budd-dal taiCliciwch yma i ddidoliTai cronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidoliGweinyddu budd-dal taiCliciwch yma i ddidoliTai eraill cronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidoliTalu budd-dal y dreth gyngor a gwaith gweinyddol cysylltiedigCliciwch yma i ddidoliCasgliad treth lleolCliciwch yma i ddidoliEtholiadauCliciwch yma i ddidoliCynllunio ar gyfer argyfyngauCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau canolog eraill i'r cyhoeddCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau heddluCliciwch yma i ddidoliDiogelwch tân cymunedolCliciwch yma i ddidoliGweithrediadau diffodd tân ac achubCliciwch yma i ddidoliCynlluniau argyfwng y gwasanaeth tânCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau tânCliciwch yma i ddidoliCynlluniau argyfwng ac amddiffyn sifil y gwasanaeth tânCliciwch yma i ddidoliPob gwasanaeth tân arallCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - cadwraethCliciwch yma i ddidoliGwasanaethau parciau cenedlaetholCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - cynllunioCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - adloniant a rheoli parciauCliciwch yma i ddidoliParciau cenedlaethol - hybu dealltwriaeth a mwynhadCliciwch yma i ddidoliCraidd corfforaethol a democrataiddCliciwch yma i ddidoliCostau heb eu dosbarthu/Gorbenion canolog nad oes modd eu dyrannuCliciwch yma i ddidoliCostau canolog eraillCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwariant ar wasanaethauCliciwch yma i ddidoliPraeseptau cynghorau cymunedCliciwch yma i ddidoliTaliadau i/gan awdurdodau tânCliciwch yma i ddidoliArdollau i/gan barciau cenedlaetholCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i Asiantaeth yr Amgylchedd mewn cysylltiad â Phwyllgorau Lleol Amddiffyn Rhag LlifogyddCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i'r Byrddau Draenio MewnolCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i Asiantaeth yr Amgylchedd am weithredu fel Bwrdd Draenio MewnolCliciwch yma i ddidoliArdollau a delir i Bwyllgorau Pysgodfeydd MôrCliciwch yma i ddidoliArdollau i wasanaethau heddlu cenedlaetholCliciwch yma i ddidoliArdollau eraillCliciwch yma i ddidoliGwargedau/diffygion (anarwyddocaol) ar gyfrifon masnachu mewnol na chawsant eu dadgyfuno i wasanaethauCliciwch yma i ddidoliAddasiadau eraill i wariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliDarpariaeth' dyledion drwgCliciwch yma i ddidoliDarpariaeth ar gyfer ad-dalu prifsymiau (cyn defnyddio'r addasiad gohirio)Cliciwch yma i ddidoliAddasiad gohirio (rhowch werth negatif am unrhyw addasiad sy'n lleihau MRP ac i'r gwrthwyneb)Cliciwch yma i ddidoliTaliadau llog allanol ac eithrio unrhyw bremiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledionCliciwch yma i ddidoliPremiymau a disgowntiau wrth ad-drefnu dyledionCliciwch yma i ddidoliTaliadau/derbyniadau llog 'eitem 8' Cyfrif Refeniw TaiCliciwch yma i ddidoliElfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau Menter Cyllid Preifat (PFI)Cliciwch yma i ddidoliTaliadau prydlesu (ac eithrio unrhyw elfen ariannu cyfalaf o fewn cynlluniau PFI)Cliciwch yma i ddidoliGwariant cyfalaf a godwyd o'r cyfrif refeniwCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw wedi'i ariannu o gyfalaf drwy statud (RECS)Cliciwch yma i ddidoliCost llog pensiynau ac enillion disgwyliedig ar asedau pensiynauCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd pensiwnCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gyfrif addasiad offerynnau ariannolCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gyfrif ôl-daliadau tâl anghyfartalCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) Gyfrif Absenoldebau CronnusCliciwch yma i ddidoliLlog allanol ar ddarpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau credyd (gan gynnwys derbyniadau cyfalaf a 'roddwyd o'r neilltu'), blaendaliadau tai a ffynonellau eraillCliciwch yma i ddidoliDerbyniadau llog allanol ar falansau Cyfrif Refeniw TaiCliciwch yma i ddidoliArdoll Seilwaith CymunedolCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw grosCliciwch yma i ddidolinamyn grantiau penodol ac arbennig y tu allan i Gyllid Allanol Cyfun (AEF) (ac eithrio grantiau rhyddhad ardrethi a budd-dal y dreth gyngor)Cliciwch yma i ddidoliGwariant refeniwCliciwch yma i ddidolinamyn grantiau penodol ac arbennig y tu mewn i Gyllid Allanol CyfunCliciwch yma i ddidolinamyn grantiau penodol ac arbennigCliciwch yma i ddidoliGwariant refeniw netCliciwch yma i ddidoliAddasiad casglu'r dreth gyngor yn y flwyddynCliciwch yma i ddidoliCymhwysiadau eraillCliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd ariannol wrth gefn a glustnodwyd (ac eithrio cronfeydd ariannol wrth gefn ysgolion)Cliciwch yma i ddidoliDyraniadau i(+) / o(-) gronfeydd ariannol wrth gefn heb eu dyrannuCliciwch yma i ddidoliCynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)Cliciwch yma i ddidoliGofynion y gyllidebCliciwch yma i ddidoliRhyddhad ardrethi annomestig dewisol net yn y gyllideb y telir amdano o gronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidoliGofynion y gyllideb a rhyddhad ardrethi annomestig dewisol net cronfa'r cyngorCliciwch yma i ddidolinamyn grant trosiannolCliciwch yma i ddidolinamyn dyraniad grant heddlu o dan y brif fformiwlaCliciwch yma i ddidolinamyn grant cynnal refeniwCliciwch yma i ddidoliNamyn cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor (gan gynnwys elfen y Grant Cynnal Refeniw)Cliciwch yma i ddidolinamyn incwm ardrethi annomestig wedi'i ailddosbarthuCliciwch yma i ddidoliCrynswth praeseptau'r dreth gyngorCliciwch yma i ddidolinamyn grant budd-dal y dreth gyngorCliciwch yma i ddidoliSwm i'w godi gan drethdalwyr y dreth gyngor
[Lleihau]Cyfanswm Cymru2,548,36766,36416,830162,72290,948577,2489,389551,654589,439.34,22539,72376,44959,1638,694-1,9281,89146,31449,73211,9826,142-1,14113,785.241,962.2,7918,54411,0765,5331,62515713,02537,308.5,059.......1,051,356.87,194.32,069..18,607620,512...138,753...11,213...104,64130,37513,1287,392,91936,365-100302852.2,674692-371-9247,432,5093,140161,530-140232,033381-67,99122,320678137,856...23-602-13,476-12,753807,895,515...-2,017,0775,878,438-17,53176-22,0955,757247,0406,091,6853,5156,095,200.-218,140-3,261,307.-977,0001,638,753-246,7211,392,032
Cyfanswm Cymru[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,548,36766,36416,830162,72290,948577,2489,389551,654589,439.34,22539,72376,44959,1638,694-1,9281,89146,31449,73211,9826,142-1,14113,785.241,962.2,7918,54411,0765,5331,62515713,02537,308.5,059.......1,051,356.87,194.32,069..18,6070...0...0...94,47329,73113,0396,611,54036,365145,6013,1750302852.0692-371-9246,797,2332,741147,850-140227,865452-67,99119,419678110,129...23-602-12,325-11,827807,213,514...-1,946,3415,267,172-17,5315-22,1334,265247,0405,478,8193,5155,482,334.0-3,173,401.-928,1501,380,784-246,7211,134,063
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn57,6101,46205,9202,57411,759011,67412,463.4849041,8516142960381,3281,4531660-10572.6,615.-75167553324241990921.185.......22,411.2,402.487..1280...0...0...4,67534789150,4391,1793,1910002.0200154,81303,63106,003-91-2,029000...0-513265-5400162,025...-39,727122,2985810-3,2694475,099125,15760125,217.0-70,619.-21,30933,289-5,09928,189
Gwynedd98,7943,32970111,9743,38119,20527324,56523,196.1,3421,7563,924637659-217922,4522,474539365-78446.12,596.18642243974031101,1401,188.256.......33,188.5,092.1,340..7890...0...0...4,8710257263,5181,8275,5989620087.00010272,003837,37005,7260001265,972...680-543-31300290,491...-65,829224,662-5470-5,5931,3938,884228,800254229,054.0-129,792.-37,15862,103-8,88453,219
Conwy92,5313,102415,1303,43614,62589324,72628,853.2,1721,9743,0282,398676-4695392,0251,9831,522544-49279.9,966.102382477116001,052510.173.......38,053.3,673.1,042..2120...0...0...5,3086661,636253,3281,9155,2772860220.0000260,82803,07307,426200101-190...270-881-8000270,307...-71,624198,683-8110-2,65808,938204,153101204,254.0-113,777.-35,64454,834-8,93845,895
Sir Ddinbych88,1261,0982126,1432,24113,94210317,25620,145.2,3581,6872,2931,85637860161,6571,396251209-43255.7,031.187330301129004470.214.......35,455.495.1,346..3230...0...0...3,5541,421475213,3451,7614,3640000.0000219,4701,0546,01209,37213-3,20300886...-20-757-16-150232,814...-60,336172,478-33005,078-1789,275186,323130186,453.0-111,212.-28,39646,845-9,27537,571
Sir y Fflint123,9463,1341,07412,3385,05122,23032524,71231,280.2,1071,7385,0091,4543725702,9470835773-175519.11,940.143291655423280-441909.231.......42,720.3,949.190..1,2300...0...0...5,2441,7080308,8112,5927,0230000.0000318,42504,534012,6050-4,831001,289...000-22400331,800...-80,278251,52200-7,110010,053254,465117254,582.0-138,899.-45,85169,832-10,05359,779
Wrecsam103,2372,7324595,3763,29422,461821,14528,949.1,4942,3681,5101,990560-76001,6401,250751146-339621.16,653.25-27645923137604821,556.211.......44,631.2,593.675..5280...0...0...3,6761,435-406271,7392,3556,4330000.0000280,52706,585013,950190-8,9994,3611133,995...00-450-3900300,234...-80,918219,316-30-3,007010,018226,324100226,424.0-129,333.-40,43556,656-10,01846,638
Powys104,8843,7887497,4572,93119,2887131,59330,807.1,1481,9762,2161,489456-902,1821,1764811971,606.13,387.74530788000958397.210.......29,369.5,411.1,411..3,1000...0...0...4,80502,053276,4752,7156,5375540420.001,3020287,62606,26009,9270-5,359001,636...000-61200299,477...-63,925235,55200471-4,4028,082239,705128239,832.0-129,896.-40,52569,411-8,08261,328
Ceredigion58,7872,450-5408,7972,25810,4659616,45115,132.9561,0591,727853351114582,395513181382239316.5,394.19927754831200483175.111.......19,325.0.926..6050...0...0...2,312702983155,3919183,6960008.00380160,05102,29805,404001,45501,179...-8500-7700170,227...-39,949130,278-7400-2,2831984,779132,232148132,380.0-73,311.-23,69935,370-4,77930,591
Sir Benfro98,3802,8486258,88711617,5998423,80826,869.8571,4533,4471,236351-2763202,5921,6146081-272628.9,158.1044294711334801,1290.224.......34,630.1,663.1,239..7520...0...0...3,289418-160244,8341,6276,036985000.0000253,48202,526-14010,41983-4,2308776122,362...00-312-63000284,498...-65,199219,299-6780-22,19307,090203,517253203,771.0-119,578.-37,31646,877-7,09039,787
Sir Gaerfyrddin154,1382,53260612,0493,84126,47016138,90337,739.2,8502,6743,3113,11468445322,6282,935291404-291907.14,621.2881,28846545633901,8011,345.340.......52,034.6,450.2,324..7550...0...0...5,0522,226-1,436384,3715,2839,172138000.00-2,2860396,6797847,313017,6650-9,632005,038...1540-1,406-367-490416,179...-99,630316,549-1,27403,8692,79514,184336,124121336,244.0-195,966.-55,72084,558-14,18470,374
Abertawe185,5184,2617,4559,7257,86148,14819649,23528,293.4,4293,0614,9285,314535-449952,2944,4917164160666.13,502.451,1085992541410-3,0033,581.579.......91,396.14,637.1,916..1,0460...0...0...9,89612,5501,279516,71496711,9120000.093523-341529,86952712,984022,900-18-8,944004,380...000000561,698...-168,275393,423-6950591019,873413,192375413,567.0-234,543.-73,224105,800-19,87385,927
Castell-nedd Port Talbot114,4061,3899158,0064,10232,29720629,89630,491.1,2991,8223,6005,154304138182,1682,081651500590.10,886.291493409255007292,803.161.......57,331.4,836.1,617..6790...0...0...5,3691,353-309326,4861,9136,8510000.000-9335,2405127,33709,7651760002,442...00-1,245-1,01900353,208...-97,258255,950-2,60902,604016,864272,809209273,018.0-163,137.-42,43867,443-16,86450,579
Pen-y-bont ar Ogwr123,3071,7086916,4754,04528,65824822,27525,506.7161,9154,2052,5283101361771,4072,15954500402.10,539.59-89382132009871,761.227.......50,894.4,722.1,800..1,0650...0...0...3,0215251,219304,6541,9096,5420000.011200313,21709,71306,0350055202,105...80-434-94200330,254...-93,086237,168-97407,53535612,577256,662138256,800.0-145,233.-42,28369,285-12,57756,708
Bro Morgannwg110,4823,7552345,8943,23119,47963722,51020,162.2442,0711,2503,5705579-1931,8612,196432225-1762.7,690.174561496115533903645.205.......39,775.2,764.2,099..6690...0...0...1,569433-512257,0272,4425,8980000.016310265,41405,29307,3950-3,0130010,123...-5300000285,159...-72,082213,077-2,3350-3,347-7578,893215,530200215,730.0-112,506.-37,94265,282-8,89356,389
Rhondda Cynon Taf205,1545,379948,1278,55257,58764647,00041,190.2,1892,5535,8606,237268-1002,8414,65779643101,063.22,212.120569176428001,5625,680.369.......75,195.4,814.1,842..6920...0...0...3,5592,488-1,763518,5541,77610,78948000.00-13531,170011,634010,29078002228,777...0-89-1,559-11800580,204...-155,502424,702006,925022,433454,060400454,460.0-283,324.-70,451100,685-22,29578,390
Merthyr Tudful49,6781,3701642,9202,64714,783529,19411,339.2805802,2271,5770-2309371,2144281490329.5,201.74277423137001,8761,950.104.......22,136.60.731..4200...0...0...4,992767700139,695212,74838000.00-500142,45002,26604,80100000...000-1500149,503...-40,846108,657-905166305,831114,24520114,265.0-71,629.-17,56025,077-5,83119,246
Caerffili152,2354,6631188,5155,59933,87930528,28533,766.1,4723,2325,7453,1326172902,2704,1991,1956420894.12,189.102557248398004623,640.229.......61,155.947.1,236..1,9300...0...0...3,2621,0008,880387,0276748,2790000.02102860396,476-462,305013,2200-5,2543,890011,727...-2160-795-78300420,523...-112,457308,066-1,6420-1,8655,21813,731323,509157323,666.0-210,117.-53,18460,365-13,73146,634
Blaenau Gwent58,8392,0363223,7702,17817,89426312,84617,054.1,0222471,8372,588140-20802,2211,2864913410527.6,512.3714722494850481,280127.75.......27,496.32.626..6970...0...0...3,3861,1621,522170,2353543,17129000.0000173,78903,71904,2960000153...520-274-40800181,326...-45,755135,571-1,4930-4,1832098,541138,645150138,795.0-88,249.-21,00329,543-8,54121,002
Torfaen81,3414,16004,9873,99422,2631,19915,15612,690.5421,3702,5842,135795-8101,0241,536225-34-3363.7,868.8727255921910206102,595.100.......35,593.3,742.1,181..3690...0...0...2,93101,525213,9991,4434,20829000.0000219,67804,36305,952190016978...630-930-1,34100228,798...-66,874161,92400-1,9092367,909168,161110168,271.0-102,067.-27,23238,972-7,90931,062
Sir Fynwy64,6753,2454604,94882114,269215,06817,648.723552,3682,51527726601,4131,500181430-153548.5,875.90809277-67006220.100.......22,446.2,558.776..6950...0...0...2,141816581168,9772,1504,2091060980.00-145-588174,806-1723,27802,90100220894...000-8900181,641...-40,508141,132-4920-1,46405,852145,0286145,034.0-63,567.-27,98153,486-5,67147,815
Casnewydd131,2443,0483367,2854,42738,0953,62215,61635,849.1,7001,0115,5263,06646-21501,4232,32576833427910.8,804.1482535330410156-6894,491.167.......60,473.0.893..9230...0...0...3,318-1,910-75334,4922506,892000755.013900342,528010,73109,562008,2622391,778...80-1,068-3,72100368,318...-117,474250,844-1,61504,425-25010,672264,07538264,112.0-166,336.-42,80654,970-10,67244,299
Caerdydd291,0554,8762,1158,00114,36971,852049,74060,019.3,8404,2178,0045,707397-46204,6067,2949111350582.23,323.130-1,1491,74812500-2743,934.589.......155,648.16,355.6,374..1,0010...0...0...8,2421,625-3,500751,42929616,776001390.0120-690768,691024,625032,2500-12,498004,603...00-1,935-979720814,830...-268,808546,023-97054,587-1,00027,461576,106300576,406.0-320,309.-105,994150,102-27,461122,642
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0620,512...0...0...7,5371440628,192000000.2,674000630,86606,40901,312-7102,396026,705...00-848-79900665,971...-50,822615,14900-3,2831,0000612,8660612,866.-218,140-87,907.-48,850257,9690257,969
Cyfanswm HeddluHeddlu Dyfed Powys000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0101,284...0...0...1,81300103,097000000.0000103,09700022400003,524...000-22200106,624...-7,52099,10400-5,7620093,342093,342.-37,117-4,618.-8,27743,330043,330
Heddlu Gwent000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0113,310...0...0...3,53200116,841000000.803000117,64402,84703550066301,114...000-25600122,368...-5,645116,723002,81600119,5390119,539.-42,393-21,044.-9,06347,039047,039
Heddlu Gogledd Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0144,303...0...0...1,182-1160145,369000000.0000145,36901,603071-7101,73304,731...000-18700153,249...-10,936142,31300-2,2461,0000141,0670141,067.-51,167-10,589.-10,98968,322068,322
Heddlu De Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..0261,615...0...0...1,0102600262,885000000.1,871000264,75601,9590662000017,336...00-848-13400283,731...-26,722257,009001,90900258,9180258,918.-87,463-51,656.-20,52199,279099,279
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Tân000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...138,753...0...8074750140,0350-145,6020000.0000-5,5663997,27102,856005040691...00-278-83005,792...-7,566-1,7740701,70400000.00.0000
Cyfanswm Awdurdodau TânAwdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...42,580...0...807475043,8620-44,2050000.0000-3434081,902087900000...00-3-9002,834...-3,188-3540035400000.00.0000
Awdurdod Tân Gogledd Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...32,696...0...00032,6960-31,8860000.0000810-92,55305100000400...000-6004,259...-3,1791,08000-1,08000000.00.0000
Awdurdod Tân De Cymru000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...63,477...0...00063,4770-69,5110000.0000-6,03402,81601,466005040291...00-275-6800-1,301...-1,200-2,5000702,43000000.00.0000
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Parc Cenedlaethol000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...11,213...1,825258913,15100-3,175000.00009,97600000000331...00-25-440010,239...-12,348-2,109001,6174920000.00.0000
Cyfanswm Awdurdodau Parc CenedlaetholAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...2,998...6780753,75100-942000.00002,8090000000043...00-4-7002,841...-4,094-1,253007614920000.00.0000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...3,788...56125144,38800-985000.00003,4030000000032...000-20003,415...-4,147-7320073200000.00.0000
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri000000000.0000000000000.0.00000000.0.......0.0.0..00...0...4,427...586005,01200-1,248000.00003,76400000000256...00-21-17003,983...-4,107-1240012400000.00.0000

Metadata

Teitl
Crynodeb o wariant alldro refeniw

Diweddariad diwethaf
Hydref 2017 Hydref 2017

Diweddariad nesaf
Hydref 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2002-03 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, crynodeb alldro refeniw RS