Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad goddrychol o wariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol yn ôl awdurdod (£ mil)
None
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Disgrifiad 2[Hidlo]
-
Disgrifiad 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Colofn[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 1
-
[Lleihau]Colofn 2
-
Colofn 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18
[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth[Lleihau]Gwariant cyfredol netCliciwch yma i ddidoliGwariant cyfredol net[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGrantiau penodol ac arbennig gan y llywodraeth
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwariant gros[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm incwm
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol2,050,188-322,4581,727,730-239,0642,152,711-331,7371,820,974-292,141
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn45,522-9,62635,896-2,72349,305-9,92439,381-4,465
Gwynedd84,239-16,99967,240-6,44189,277-19,37669,901-9,496
Conwy77,545-8,44869,097-10,68381,000-8,33572,665-13,750
Sir Ddinbych63,388-11,94251,446-7,50765,467-11,53753,930-9,152
Sir y Fflint88,269-9,72278,546-10,75990,750-9,17381,577-12,363
Wrecsam86,584-14,02272,562-14,92490,053-14,00076,053-17,245
Powys101,937-20,17881,759-7,081108,313-19,91188,401-8,735
Ceredigion56,534-14,39142,143-5,92656,028-14,64941,380-6,960
Sir Benfro84,421-16,06168,360-9,58288,061-16,68871,373-11,135
Sir Gaerfyrddin136,678-33,406103,272-11,510141,779-34,556107,224-14,611
Abertawe149,222-23,350125,872-13,537156,932-22,196134,736-17,446
Castell-nedd Port Talbot110,963-18,07392,890-11,455113,766-19,08894,678-14,165
Pen-y-bont ar Ogwr90,422-13,73576,688-10,01794,790-15,08279,707-12,135
Bro Morgannwg70,829-8,04162,788-6,12175,414-8,90666,508-8,606
Rhondda Cynon Taf177,878-31,454146,423-23,707188,895-30,985157,910-28,652
Merthyr Tudful40,341-4,97235,368-6,19344,102-6,10038,002-7,743
Caerffili110,407-14,17296,235-16,782121,140-16,412104,728-19,599
Blaenau Gwent53,924-5,86748,058-7,22256,824-5,52751,297-9,027
Torfaen60,602-9,29551,308-7,06262,680-8,98553,695-7,873
Sir Fynwy56,871-9,88546,986-2,77159,153-10,03249,121-3,977
Casnewydd106,944-13,76293,182-24,089112,982-15,25297,730-26,342
Caerdydd196,668-15,057181,611-22,972206,000-15,024190,976-28,662

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: gwasanaethau cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol RO3