Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad goddrychol o wariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol yn ôl awdurdod (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
[Lleihau]Disgrifiad 2
-
Disgrifiad 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm gwasanaethau cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i blant a theuluoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm pobl hyn (65 oed a hyn)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol i oedolion o dan 65 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStrategaeth gwasanaeth - gwasanaethau oedolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol eraill
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol785,985806,763692,8735,606.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,291,227
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn16,81515,08615,7880.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol47,689
Gwynedd30,47535,64726,688197.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol93,008
Conwy20,41333,44731,074973.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85,907
Sir Ddinbych18,47028,05121,927157.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol68,605
Sir y Fflint28,29330,67837,225226.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol96,421
Wrecsam40,30433,61431,0282.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104,947
Powys37,14945,27234,344303.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol117,067
Ceredigion21,09223,29019,2050.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63,587
Sir Benfro20,85433,67238,46680.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol93,072
Sir Gaerfyrddin30,20465,99445,366243.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol141,807
Abertawe61,41067,29738,9640.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol167,671
Castell-nedd Port Talbot37,80736,11035,36860.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol109,345
Pen-y-bont ar Ogwr32,28928,58832,425238.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol93,540
Bro Morgannwg24,35734,36022,885379.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81,982
Rhondda Cynon Taf72,36269,76256,485990.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol199,599
Merthyr Tudful18,94212,91311,30981.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43,244
Caerffili43,48239,21940,211155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123,066
Blaenau Gwent25,99218,84918,461370.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol63,673
Torfaen27,54321,05913,615309.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62,525
Sir Fynwy19,52628,90014,47861.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol62,965
Casnewydd53,79731,22139,303782.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol125,104
Caerdydd104,40973,73568,2580.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol246,402

Metadata

Teitl

Gwariant alldro refeniw: gwasanaethau cymdeithasol

Diweddariad diwethaf

Hydref 2021 Hydref 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02 ymlaen.

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol RO3

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report