Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad goddrychol o wariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol yn ôl awdurdod (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
[Lleihau]Disgrifiad 2
-
Disgrifiad 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm gwasanaethau cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i blant a theuluoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm pobl hyn (65 oed a hyn)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol i oedolion o dan 65 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStrategaeth gwasanaeth - gwasanaethau oedolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol eraill
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol715,911653,765656,9635,591.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,032,230
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn14,28213,75815,0440.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol43,084
Gwynedd29,75330,27625,127191.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85,348
Conwy19,47429,07132,136981.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol81,662
Sir Ddinbych17,39521,85521,270155.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol60,676
Sir y Fflint27,81329,14235,341351.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol92,647
Wrecsam30,42223,68629,1963.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol83,307
Powys34,95339,02332,433410.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol106,818
Ceredigion17,45216,94017,1401.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51,532
Sir Benfro17,92525,86134,52457.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol78,367
Sir Gaerfyrddin28,10343,19047,953234.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol119,480
Abertawe56,15255,26837,2980.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol148,717
Castell-nedd Port Talbot36,21829,20734,00157.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol99,483
Pen-y-bont ar Ogwr29,12026,79929,088295.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol85,302
Bro Morgannwg22,42426,91322,085357.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol71,779
Rhondda Cynon Taf65,75359,84851,986842.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol178,430
Merthyr Tudful18,67211,58510,32781.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol40,665
Caerffili40,19931,57838,471164.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110,413
Blaenau Gwent21,21816,81617,945143.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56,121
Torfaen26,13916,83712,925579.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol56,480
Sir Fynwy19,17523,69411,5570.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54,426
Casnewydd48,10525,86936,772691.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111,437
Caerdydd95,16456,55064,3430.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol216,058

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02 ymlaen.

Teitl

Gwariant alldro refeniw: gwasanaethau cymdeithasol

Diweddariad diwethaf

Ionawr 2021 Ionawr 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol RO3