Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad goddrychol o wariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol yn ôl awdurdod (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 2[Hidlo]
-
Colofn 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
[Lleihau]Disgrifiad 2
-
Disgrifiad 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm gwasanaethau cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i blant a theuluoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm pobl hyn (65 oed a hyn)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol i oedolion o dan 65 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStrategaeth gwasanaeth - gwasanaethau oedolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol eraill
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol554,430546,823555,28410,641.1,667,178
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn10,18110,90811,8300.32,919
Gwynedd19,74923,78922,102314.65,954
Conwy14,63922,97426,444882.64,939
Sir Ddinbych13,82120,45016,79694.51,161
Sir y Fflint21,16123,34829,915306.74,730
Wrecsam21,23520,16827,453144.69,000
Powys19,57127,88031,29766.78,814
Ceredigion10,81616,31514,662100.41,894
Sir Benfro17,27324,23824,14973.65,733
Sir Gaerfyrddin25,68939,89336,583141.102,306
Abertawe47,71947,65927,802209.123,389
Castell-nedd Port Talbot32,52932,25430,017208.95,008
Pen-y-bont ar Ogwr26,56921,31721,417317.69,620
Bro Morgannwg19,02821,65019,534709.60,921
Rhondda Cynon Taf57,86748,41441,017669.147,968
Merthyr Tudful14,0119,00410,84849.33,912
Caerffili29,80528,64032,686301.91,431
Blaenau Gwent15,04111,31915,750195.42,304
Torfaen20,54715,78712,2641,175.49,773
Sir Fynwy13,37313,83617,4200.44,629
Casnewydd35,84419,54128,6754,689.88,749
Caerdydd67,96447,43856,6220.172,024

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: gwasanaethau cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
Hydref 2016 Hydref 2016

Diweddariad nesaf
Hydref 2017

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol RO3