Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad goddrychol o wariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol yn ôl awdurdod (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 2[Hidlo]
-
Colofn 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
[Lleihau]Disgrifiad 2
-
Disgrifiad 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm gwasanaethau cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i blant a theuluoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm pobl hyn (65 oed a hyn)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol i oedolion o dan 65 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStrategaeth gwasanaeth - gwasanaethau oedolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol eraill
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol613,135585,872613,2068,762.1,820,974
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn13,40512,30913,6670.39,381
Gwynedd20,97226,19422,564171.69,901
Conwy15,42025,66530,616964.72,665
Sir Ddinbych14,19718,25121,362121.53,930
Sir y Fflint23,68526,23231,437222.81,577
Wrecsam25,30820,86829,881-4.76,053
Powys24,61531,19432,479114.88,401
Ceredigion10,51016,29114,469110.41,380
Sir Benfro16,97925,18229,12389.71,373
Sir Gaerfyrddin27,35740,70538,998164.107,224
Abertawe50,37752,03032,3209.134,736
Castell-nedd Port Talbot32,95929,62332,02572.94,678
Pen-y-bont ar Ogwr29,18524,14626,116260.79,707
Bro Morgannwg20,92425,24620,212126.66,508
Rhondda Cynon Taf60,29652,94243,4531,219.157,910
Merthyr Tudful16,0219,38712,51877.38,002
Caerffili37,14029,70337,613272.104,728
Blaenau Gwent19,35813,68517,864390.51,297
Torfaen23,89516,92812,504368.53,695
Sir Fynwy15,60315,67417,8440.49,121
Casnewydd40,35020,22933,1304,020.97,730
Caerdydd74,57953,38963,0080.190,976

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: gwasanaethau cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
Hydref 2018 Hydref 2018

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol RO3