Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Dadansoddiad goddrychol o wariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol yn ôl awdurdod (£ mil)
None
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Colofn 2[Hidlo]
-
Colofn 3[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Disgrifiad[Hidlo]
-
[Lleihau]Disgrifiad 1
-
[Lleihau]Disgrifiad 2
-
Disgrifiad 3
[Lleihau]Awdurdod[Hidlo]
-
-
Awdurdod 1
[Lleihau]Cyfanswm gwasanaethau cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau i blant a theuluoedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm pobl hyn (65 oed a hyn)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol i oedolion o dan 65 oed[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliStrategaeth gwasanaeth - gwasanaethau oedolion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm gwasanaethau cymdeithasol eraill
[Lleihau]Cyfanswm Awdurdodau Unedol577,248551,654589,4399,389.1,727,730
Cyfanswm Awdurdodau UnedolYnys Môn11,75911,67412,4630.35,896
Gwynedd19,20524,56523,196273.67,240
Conwy14,62524,72628,853893.69,097
Sir Ddinbych13,94217,25620,145103.51,446
Sir y Fflint22,23024,71231,280325.78,546
Wrecsam22,46121,14528,9498.72,562
Powys19,28831,59330,80771.81,759
Ceredigion10,46516,45115,13296.42,143
Sir Benfro17,59923,80826,86984.68,360
Sir Gaerfyrddin26,47038,90337,739161.103,272
Abertawe48,14849,23528,293196.125,872
Castell-nedd Port Talbot32,29729,89630,491206.92,890
Pen-y-bont ar Ogwr28,65822,27525,506248.76,688
Bro Morgannwg19,47922,51020,162637.62,788
Rhondda Cynon Taf57,58747,00041,190646.146,423
Merthyr Tudful14,7839,19411,33952.35,368
Caerffili33,87928,28533,766305.96,235
Blaenau Gwent17,89412,84617,054263.48,058
Torfaen22,26315,15612,6901,199.51,308
Sir Fynwy14,26915,06817,6482.46,986
Casnewydd38,09515,61635,8493,622.93,182
Caerdydd71,85249,74060,0190.181,611

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: gwasanaethau cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
Hydref 2017 Hydref 2017

Diweddariad nesaf
Hydref 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2001-02 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/?topic=Local+government&lang=cy;
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
http://gov.wales/statistics-and-research/council-tax-dwellings/?lang=en#/statistics-and-research/council-tax-dwellings/local-government-finance-statistics-quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw gwasanaethau cymdeithasol RO3