Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol SIART: Gwariant refeniw ffyrdd a thrafnidiaeth, yn ôl gwasanaeth (£ mil)
Siart cyfateb i'r tabl data
None
[Lleihau]Awdurdod[Hidlwyd]
-
Awdurdod 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Colofn[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Colofn 1[Hidlo]
-
Colofn 2[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhes[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhes 1
-
-
[Lleihau]Rhes 2
-
-
Rhes 3
Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19
[Lleihau]Cyfanswm cynllunio cludiant, priffyrdd, ffyrdd a chludiant271,216270,500265,293267,074
Cyfanswm cynllunio cludiant, priffyrdd, ffyrdd a chludiant[Ehangu]Trafnidiaeth cynllunio, polisi a strategaeth15,62516,83014,83915,734
[Lleihau]Cyfanswm priffyrdd a ffyrdd164,427162,723165,005161,247
Cyfanswm priffyrdd a ffyrdd[Ehangu]Cyfanswm adeiladu1,7553,9513,8182,459
[Ehangu]Cyfanswm cynnal a chadw adeileddol46,64743,81642,91042,257
[Ehangu]Cynnal a chadw amgylcheddol, diogelwch a rheolaidd58,60059,45356,70061,542
[Ehangu]Gwasanaeth y gaeaf12,30513,96020,62315,475
[Ehangu]Goleuadau stryd (gan gynnwys costau ynni)32,78330,99330,98131,423
[Ehangu]Cyfanswm rheoli traffig a diogelwch ar y ffyrdd12,33810,5499,9748,092
[Lleihau]Holl trafnidiaeth91,16490,94885,44890,093
Holl trafnidiaeth[Ehangu]Parcio-13,814-13,979-14,420-16,085
[Ehangu]Cyfanswm cludiant cyhoeddus99,828100,24295,062101,856
[Ehangu]Meysydd awyr, harbwrs a cyfleusterau toll5,1504,6854,8064,321

Metadata

Teitl
Gwariant alldro refeniw: ffyrdd a chludiant

Diweddariad diwethaf
Hydref 2019 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data alldro refeniw (RO), Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Llywodraeth Cymru sy'n cynnal yr arolwg alldro refeniw. Mae data ar gael ynglyn â gwariant cyfredol net Cymru fesul categori gwasanaeth. Cynhelir yr arolwg bob haf ac mae'r canlyniadau ar gael ym mis Hydref.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma trwy ffurflenni blynyddol a ddychwelir gan Awdurdodau Lleol Cymru.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2002-03 ymlaen.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni i'r we

Dolenni'r we
Mae'r datganiadau ystadegol cysylltiedig ar gael trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen we ganlynol:
https://gov.wales/statistics-and-research?lang=en
Mae adroddiad ansawdd ystadegol ynglyn â holl ddatganiadau ystadegol Cyllid Llywodraeth Leol ar gael ar y wefan ganlynol:
https://gov.wales/local-government-finance-statistics-quality-report


Allweddeiriau
Cyllid Llywodraeth Leol, gwariant refeniw cludiant ffyrdd RO2

Enw
LGFS0009