Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ffordd o fyw plant 3-7 oed yn ôl bwrdd iechyd
None
Mesur[Hidlwyd]
Cod yr ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Newidyn[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliBwyta ffrwythau bob dyddCliciwch yma i ddidoliBwyta llysiau bob dyddCliciwch yma i ddidoliYn yfed diodydd llawn siwgr bob dyddCliciwch yma i ddidoliYfed diodydd deiet bob dyddCliciwch yma i ddidoliDdim yn egnïol am un awr neu fwy unrhyw ddiwrnod o'r wythnosCliciwch yma i ddidoliEgnïol am un awr neu fwy rhwng un a chwech o ddiwrnodau'r wythnosCliciwch yma i ddidoliEgnïol am un awr neu fwy saith diwrnod yr wythnos
Cymru866851482963
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr876971383063
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys907462262569
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda896931292468
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg876641892764
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf795872563361
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan856841273063
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro89706983260

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Gwybodaeth am ffordd o fyw plant 3-7 mlwydd oed yng Nghymru yn ôl bwrdd iechyd lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir gwybodaeth drwy Arolwg Cenedlaethol Cymru. Yn seiliedig ar arolwg sampl. Mae maint samplau rhai grwpiau'n gymharol fach, ac fe ddylid trin y canlyniadau â gofal. Dangosir lwfans ansicrwydd 95% a meintiau'r samplau hefyd i roi arwydd o ba mor fanwl gywir y mae'r canlyniadau.
Gweler y dolenni i'r we.


Amlder cyhoeddi

Bob dwy a pedair blynedd

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data o 2016-17 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y dolenni i'r we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gweler y dolenni i'r we.

Teitl

Ffordd o fyw plant 3-7 mlwydd oed yn ôl bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2019 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf

Anhysbys

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we.

Allweddeiriau

Arolwg Cenedlaethol Cymru; Arolwg Cenedlaethol; Llesiant; Iechyd; Ffordd o fyw