Neidio i'r cynnwys

Iechyd poblogaeth

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth am iechyd pobl Cymru a'u ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Sylwer: Cyn mis Ebrill 2016, adroddwyd ar iechyd a ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd drwy Arolwg Iechyd Cymru.

Addaswyd Arolwg Cenedlaethol 2020-21 oherwydd pandemig y coronafeirws, ac ni ddylid cymharu'r canlyniadau o 2020-21 ymlaen รข chanlyniadau rhifynnau blaenorol o Arolwg Cenedlaethol Cymru.

Gellid dod o hyd i rai o'r canlyniadau diweddaraf yn y dangosydd canlyniadau o dan 'Dolenni' isod.

Gellid dod o hyd i ragor o ganlyniadau trwy ddolenni catalog ar y chwith.