Skip to content

Iechyd poblogaeth

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth am iechyd pobl Cymru a'u ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Sylwer: Cyn mis Ebrill 2016, adroddwyd ar iechyd a ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag iechyd drwy Arolwg Iechyd Cymru sydd ar gael drwy ddefnyddio’r ddolen isod.

Gellid dod o hyd i rai o'r canlyniadau diweddaraf (Ebrill 2017 a mis Mawrth 2018) yn y dangosydd canlyniadau o dan 'Dolenni' isod.

Gellid dod o hyd i ragor o ganlyniadau trwy ddolenni catalog ar y chwith.