Skip to content

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae hwn yn arolwg mawr o oedolion yng Nghymru, sy’n darparu gwybodaeth ar amrywiaeth o bynciau, fel lles a barn pobl ar wasanaethau cyhoeddus. Mae’r arolwg yn cael ei gynnal rhwng Ebrill bob blwyddyn hyd at fis Mawrth y flwyddyn ganlynol, gyda chanlyniadau manwl yn cael eu cyhoeddi yn flynyddol ym mis Mai/Mehefin bob blwyddyn. Ni chynhaliwyd yr Arolwg Cenedlaethol yn 2015-16; ail-ddechreuodd yr arolwg yn 2016-17 yn cwmpasu ystod ehangach o bynciau. Ceir fwy o wybodaeth am yr arolwg drwy'r ddolen isod.

Mae'r canlyniadau diweddaraf am fis Ebrill 2014 i fis Mawrth 2015 ar gael o dan y ddewislen Catalog.