Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rhestr etholwyr: Cyrhaeddwyr yn ôl etholaethau Senedd Cymru a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]ArdalArdaloedd ac rhanbarthau etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cod ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2010Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2011Cliciwch yma i ddidoli16 Hydref 2012Cliciwch yma i ddidoli10 Mawrth 2014Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2014Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2015Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2016Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2018Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2019Cliciwch yma i ddidoli2 Mawrth 2020
[Lleihau]Cymru20,77020,47419,41818,80714,22312,46213,81013,00113,12713,17014,620
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru4,1093,9133,6934,2873,3053,1173,4503,2192,7302,8252,921
Gogledd Cymru[Lleihau]Ynys MônW0900000140638329228614229364283289595529
[Lleihau]ArfonW0900000230924621616617176231284218225376
[Lleihau]AberconwyW09000003427415413457367289284303281222223
[Lleihau]Gorllewin ClwydW09000004604542531663491348402408419319319
[Lleihau]Dyffryn ClwydW09000005527506461588536389393387313261266
[Lleihau]DelynW09000006460432385483452468467387300261263
[Lleihau]Alun a Glannau DyfrdwyW09000007575540471536527510509412356335335
[Lleihau]WrecsamW09000008358381428538472340394386259300302
[Lleihau]De ClwydW09000009443468496570429368406369295307308
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru4,4314,0173,7043,1962,6842,3162,5422,1142,7512,2222,323
Canolbarth a Gorllewin Cymru[Lleihau]Dwyfor MeirionnyddW0900001031929524520018182232248202225356
[Lleihau]Sir DrefaldwynW09000011519492544318276357404156527232252
[Lleihau]CeredigionW0900001253940332836127269242321228359281
[Lleihau]Brycheiniog a Sir FaesyfedW09000041555589608373322334429165559235260
[Lleihau]Preseli Sir BenfroW09000014746570389517548233229249277233233
[Lleihau]Dwyrain Caerfyrddin a DinefwrW09000015548538515436467368357328338327329
[Lleihau]Gorllewin Caerfyrddin a De Sir BenfroW09000016673569537493508266246257257279279
[Lleihau]LlanelliW09000017532561538498518307403390363332333
[Lleihau]Gorllewin De Cymru3,8623,8204,1842,7641,4642,0832,4262,5182,3292,7353,694
Gorllewin De Cymru[Lleihau]GwyrW09000018573593676425272355445368348400665
[Lleihau]Gorllewin AbertaweW09000019487399510309190250308272260309500
[Lleihau]Dwyrain AbertaweW09000020577561534380265244394278321321548
[Lleihau]Castell-neddW0900002154655462540550342430395395288491
[Lleihau]AberafanW0900002252747153336233290321352311234402
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrW09000023625700750525359313284469357636602
[Lleihau]OgwrW09000045527542556358295289244384337547486
[Lleihau]Canol De Cymru4,2324,3414,3404,8933,7702,9382,9313,0883,0753,2163,132
Canol De Cymru[Lleihau]RhonddaW09000025155124192210188218188250231245245
[Lleihau]Cwm CynonW09000026169175187244196244205267246230228
[Lleihau]PontypriddW09000046237185216238188283229315278336335
[Lleihau]Bro MorgannwgW090000479961,0369751,007815468353433463562468
[Lleihau]Gorllewin CaerdyddW09000029683739741841650478534503534508518
[Lleihau]Gogledd CaerdyddW09000042738771744840633485551506484452466
[Lleihau]Canol CaerdyddW09000031467506464559415283347351316321328
[Lleihau]De Caerdydd a PhenarthW09000043787805821954685479524463523562544
[Lleihau]Dwyrain De Cymru4,1364,3833,4973,6673,0002,0082,4612,0622,2422,1722,550
Dwyrain De Cymru[Lleihau]Merthyr Tudful a RhymniW09000044563561544447205223288234151378411
[Lleihau]MynwyW09000034684692614692430296363362298331346
[Lleihau]CaerffiliW09000035440535353345325246213207278211230
[Lleihau]IslwynW09000036374514271326312190162162277208233
[Lleihau]Tor-faenW09000037656666631480622197351165297238299
[Lleihau]Blaenau GwentW09000038726728504384476183271139256172286
[Lleihau]Gorllewin CasnewyddW09000039320345274460332369450434365350412
[Lleihau]Dwyrain CasnewyddW09000040373342306533298304363359320284333

Metadata

Teitl

Cofrestr etholwyr yn ôl ardaloedd etholaethol a rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Diweddariad diwethaf

Ionawr 2021 Ionawr 2021

Diweddariad nesaf

Haf 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ystadegau Etholiadol y DU, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r set ddata hon yn dangos nifer y bobl oedd wedi’u cofrestru ar y gofrestr etholwyr ar y dyddiad a ddangosir i bleidleisio mewn etholiad Senedd Cymru, a nifer y cyrhaeddwyr (person sy’n cyrraedd 18 oed yn ystod y cyfnod mae’r gofrestr yn gyfredol, ac sydd â hawl i bleidleisio mewn etholiad Senedd ar neu ar ôl ei ben-blwydd / phen-blwydd yn ddeunaw).

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Mae’r data wedi’u seilio ar ffiniau etholaethau'r Senedd a ddaeth i rym yn yr etholiadau ar 3 Mai 2007 gyda newidiadau wedi hynny o ganlyniad i newidiadau i ffiniau llywodraeth leol mewn saith ardal o dan Orchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Cymru) (Diwygio) 2011. Ni wnaeth y Gorchymyn yr un newidiadau i ffiniau etholaethau seneddol San Steffan a daeth i rym ar 14 Rhagfyr 2011 felly o’r adeg hon ymlaen mae rhai gwahaniaethau rhwng etholaethau seneddol San Steffan ac etholaethau Senedd Cymru. Mae hyn hefyd yn golygu, ar gyfer rhai etholaethau, nad yw’r data ar gyfer 2012 ymlaen yn gyson â’r data ar gyfer blynyddoedd blaenorol. Nodir yr ardaloedd hyn yn y data.

Nodwch fod yr hawl i bleidleisio’n wahanol ar gyfer etholiadau'r Senedd ac etholiadau seneddol San Steffan. Mae gan ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy’n preswylio yng Nghymru hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd (a llywodraeth leol) ond nid yn etholiadau seneddol San Steffan.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff y data eu casglu gan awdurdodau lleol fel rhan o ganfas blynyddol o etholwyr. Wedyn caiff y canlyniadau eu cydgasglu a'u cyhoeddi yn ôl ardal etholaethol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 1 Rhagfyr bob blwyddyn.

Yn 2012, cynhaliwyd y canfas blynyddol o etholwyr yn gynnar a chyhoeddwyd y rhestr etholwyr yn gynnar ar 16 Hydref er mwyn caniatáu ar gyfer etholiadau'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2012.

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Mae cofrestrau etholiadol a gasglwyd ar 2 Mawrth 2020 wedi'u cynhyrchu i gefnogi adolygiad Ffiniau'r Etholaeth Seneddol sydd i ddod i ben ym mis Gorffennaf 2023.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir y data i amcangyfrif maint etholiadol pob un o etholaethau'r Senedd ac i gynorthwyo ag unrhyw ymchwil a wneir cyn etholiadau perthnasol.

Prif ddefnyddwyr y data hyn fydd Gwasanaeth Ymchwil Aelodau'r Senedd (wrth gynorthwyo holl Aelodau'r Senedd neu ASau dros etholaethau a rhanbarthau); ASau unigol a'u hymchwilwyr; Gweinidogion Cymru a staff eu swyddfeydd preifat; y cyfryngau; swyddogion y wasg a pholisi yn Llywodraeth Cymru; myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion; a dinasyddion, cwmnïau preifat, ac unigolion eraill sydd â diddordeb.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Nid yw'r data wedi'u talgrynnu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Diwygiwyd data 2016 a 2017 ym mis Ebrill 2019 gan fod y data yn flaenorol wedi dangos etholwyr seneddol y Deyrnas Unedig. Mae’r data bellach yn dangos etholwyr llywodraeth leol er mwyn bod yn gyson â’r blynyddoedd blaenorol.

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we

Allweddeiriau

Rholiau etholiadol; cofrestr etholiadol cymru; pleidleiswyr; ystadegau cofrestr etholiadol; Etholiadau Senedd Cymru