Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rhestr etholwyr: Cyrhaeddwyr yn ôl etholaethau Senedd Cymru a blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]ArdalArdaloedd ac rhanbarthau etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cod ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoli16 Hydref 2012Cynhaliwyd y canfasio pleidleiswyr blynyddol ar gyfer 2012 yn gynnar oherwydd etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru a Lloegr a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2012. Cyhoeddwyd cofrestrau etholiadol newydd ar 16 Hydref 2012, yn hytrach nag 1 Rhagfyr 2012. Roedd y newid hwn yn sicrhau bod y gofrestr etholiadol mor gyflawn a chywir â phosibl cyn yr etholiadau.Cliciwch yma i ddidoli10 Mawrth 2014Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholiadol mor gyflawn a chywir â phosibl cyn cyflwyno’r Cofrestriad Etholiadol Unigol (IER) yn haf 2014, gohiriwyd cyhoeddi cofrestrau etholiadol Prydain Fawr, a fyddai ar gael fel arfer ar 1 Rhagfyr 2013, tan gwanwyn 2014. Cyhoeddwyd cofrestrau etholiadol ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2014Mae nifer y cyrhaeddwyr (y rhai a fydd yn troi\'n 18 oed yn ystod cyfnod y gofrestr) wedi gweld gostyngiad yn etholwyr 2014 ar y cyfan, 24.4% yng Nghymru. Credir bod hyn oherwydd:<br />1) Trosglwyddwyd oddeutu 90% o bleidleiswyr yn awtomatig i\'r system heb fod unrhyw gamau pellach yn ofynnol. Fodd bynnag, roedd angen mynd ar drywydd y rhai na chawsant eu trosglwyddo\'n awtomatig ac mewn sawl maes ni chwblhawyd y broses hon cyn cyhoeddi\'r gofrestr ar 1 Rhagfyr 2014.<br />2) Mae nifer y cyrhaeddwyr wedi gostwng oherwydd bod y newid i IER yn golygu na chynhaliwyd y canfasio cartref arferol ac felly mae llai o gyrhaeddwyr newydd wedi\'u nodi.Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2015Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2016Diwygiwyd data 2016 a 2017 ym mis Ebrill 2019 gan fod y data yn flaenorol wedi dangos etholwyr seneddol. Mae’r data bellach yn dangos etholwyr llywodraeth leol er mwyn bod yn gyson â’r blynyddoedd blaenorol.Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2017Diwygiwyd data 2016 a 2017 ym mis Ebrill 2019 gan fod y data yn flaenorol wedi dangos etholwyr seneddol. Mae’r data bellach yn dangos etholwyr llywodraeth leol er mwyn bod yn gyson â’r blynyddoedd blaenorol.Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2018Cliciwch yma i ddidoli1 Rhagfyr 2019Cliciwch yma i ddidoli2 Mawrth 2020Mae cofrestrau etholiadol a gasglwyd ar 2 Mawrth 2020 wedi\'u cynhyrchu i gefnogi adolygiad Ffiniau\'r Etholaeth Seneddol sydd i ddod i ben ym mis Gorffennaf 2023.Cliciwch yma i ddidoli1 RhagfyrGwnaeth Deddf y Senedd ac Etholiad (Cymru) 2020 ddarpariaethau i ostwng yr oedran pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd i 16, gan olygu bod pobl ifanc 16 a 17 oed yn cael eu cyfrif yn y gofrestr etholiadol o 1 Rhagfyr 2020 ymlaen
[Lleihau]Cymru2,347,7532,347,3062,268,4422,220,4422,284,2512,304,2812,277,8462,362,6042,372,6902,357,118
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru487,137486,593475,196468,700476,032479,576474,712485,146486,660480,124
Gogledd Cymru[Lleihau]Ynys MônW0900000151,34750,53348,23449,70051,21951,83050,84051,32953,13952,706
[Lleihau]ArfonW0900000241,38140,46638,40438,25939,68740,82739,56743,35343,50141,774
[Lleihau]AberconwyW0900000346,51446,83046,16645,00744,77445,40544,72545,71445,64944,962
[Lleihau]Gorllewin ClwydW0900000459,87360,23459,24557,56157,22357,77057,26458,44058,34358,056
[Lleihau]Dyffryn ClwydW0900000557,55657,84157,03756,64256,84956,44856,23856,64256,57355,550
[Lleihau]DelynW0900000655,37655,20354,17153,53853,53454,97654,56255,90455,86755,441
[Lleihau]Alun a Glannau DyfrdwyW0900000763,90263,98562,91362,45662,45364,65364,27065,54865,51864,670
[Lleihau]WrecsamW0900000854,85854,92353,38351,41154,19452,76652,66353,07553,01552,441
[Lleihau]De ClwydW0900000956,33056,57855,64354,12656,09954,90154,58355,14155,05554,524
[Lleihau]Canolbarth a Gorllewin Cymru445,580442,049426,041419,213434,323432,489429,388447,205448,847447,795
Canolbarth a Gorllewin Cymru[Lleihau]Dwyfor MeirionnyddW0900001045,09544,06243,28642,75443,77544,24743,52345,27045,23844,487
[Lleihau]Sir DrefaldwynW0900001149,73249,58148,41147,82150,88448,28448,21950,03749,94349,779
[Lleihau]CeredigionW0900001258,64857,91750,28751,38852,84153,48652,22754,79956,91556,915
[Lleihau]Brycheiniog a Sir FaesyfedNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004154,93854,94153,99152,85756,15553,68253,60455,47955,38455,215
[Lleihau]Preseli Sir BenfroW0900001458,72757,73756,34855,17056,57757,23557,25560,29260,25860,138
[Lleihau]Dwyrain Caerfyrddin a DinefwrW0900001556,60056,59556,05654,74756,37756,73456,55958,42758,37758,287
[Lleihau]Gorllewin Caerfyrddin a De Sir BenfroW0900001660,30359,55757,35955,82257,06757,72657,24160,24560,20360,452
[Lleihau]LlanelliW0900001761,53761,65960,30358,65460,64761,09560,76062,65662,52962,522
[Lleihau]Gorllewin De Cymru413,960412,492396,483389,061398,346406,513399,120408,853417,263413,651
Gorllewin De Cymru[Lleihau]GwyrW0900001864,02763,30061,67560,17561,41062,17960,87462,20263,42862,430
[Lleihau]Gorllewin AbertaweW0900001960,00361,88256,28853,23554,71357,67255,12857,65159,91957,304
[Lleihau]Dwyrain AbertaweW0900002061,27660,98357,68956,50858,32459,45958,13459,67261,27460,027
[Lleihau]Castell-neddW0900002158,78658,15955,87455,26256,33856,15756,12957,13357,52358,172
[Lleihau]AberafanW0900002252,20551,55449,70948,89550,04550,31950,30651,53851,85252,374
[Lleihau]Pen-y-bont ar OgwrW0900002361,28760,61360,26459,89761,46963,25461,99463,13864,84764,792
[Lleihau]OgwrNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004556,37656,00154,98455,08956,04757,47356,55557,51958,42058,552
[Lleihau]Canol De Cymru525,752525,339500,019484,283501,699505,206499,382535,542526,228527,182
Canol De Cymru[Lleihau]RhonddaW0900002553,43352,47051,98049,51849,58149,72549,25151,01450,71650,964
[Lleihau]Cwm CynonW0900002653,04252,01451,50549,88750,36550,79150,39251,96351,68952,023
[Lleihau]PontypriddNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004661,96859,84458,33857,09059,58959,44458,87861,58761,25861,113
[Lleihau]Bro MorgannwgNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004774,27172,92072,00770,49772,65974,13874,47877,94977,67279,625
[Lleihau]Gorllewin CaerdyddW0900002968,11869,94167,62165,58867,12167,33266,85471,34770,02969,685
[Lleihau]Gogledd CaerdyddNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004269,91070,75267,14064,86167,16167,22266,34370,40569,60969,084
[Lleihau]Canol CaerdyddW0900003165,67266,44254,10651,64657,58558,01055,74067,92763,34563,242
[Lleihau]De Caerdydd a PhenarthNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004379,33880,95677,32275,19677,63878,54477,44683,35081,91081,446
[Lleihau]Dwyrain De Cymru475,324480,833470,703459,185473,851480,497475,244485,858493,692488,366
Dwyrain De Cymru[Lleihau]Merthyr Tudful a RhymniNid yw’r data ar gyfer yr ardal hon yn ystyried Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Diwygio) (Cymru) 2011, lle gwnaed newidiadau bach iawn i ffin yr etholaeth. Mae\'r newidiadau yn niferoedd yr etholwyr o ganlyniad i\'r newidiadau i\'r ffiniau hyn yn ddigon bach i gael eu trin yn rhai dibwys at ddibenion unrhyw ddadansoddiad.W0900004456,40557,18355,55854,44656,01956,52855,04056,73458,29457,761
[Lleihau]MynwyW0900003467,03667,29265,61763,40264,76665,24465,37467,44267,59867,296
[Lleihau]CaerffiliW0900003562,33664,30563,12761,73663,47963,42363,46265,14165,15664,887
[Lleihau]IslwynW0900003655,57056,56955,39653,73455,51055,52055,70957,01657,07457,018
[Lleihau]Tor-faenW0900003761,92161,70561,96358,94960,96461,61561,66261,99963,36063,372
[Lleihau]Blaenau GwentW0900003854,21153,86051,83850,19150,73751,10650,82350,49251,78150,796
[Lleihau]Gorllewin CasnewyddW0900003962,39963,05261,38061,43964,83067,64765,14367,30169,16067,295
[Lleihau]Dwyrain CasnewyddW0900004055,44656,86755,82455,28857,54659,41458,03159,73361,26959,941

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r set ddata hon yn dangos nifer y bobl oedd wedi’u cofrestru ar y gofrestr etholwyr ar y dyddiad a ddangosir i bleidleisio mewn etholiad Senedd Cymru, a nifer y cyrhaeddwyr (person sy’n cyrraedd 18 oed (cyn 1 Rhagfyr 2020) neu 16 (o 1 Rhagfyr 2020) yn ystod y cyfnod mae’r gofrestr yn gyfredol, ac sydd â hawl i bleidleisio mewn etholiad Senedd ar neu ar ôl ei ben-blwydd/phen-blwydd yn ddeunaw neu un ar bymtheg).

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Mae’r data wedi’u seilio ar ffiniau etholaethau'r Senedd a ddaeth i rym yn yr etholiadau ar 3 Mai 2007 gyda newidiadau wedi hynny o ganlyniad i newidiadau i ffiniau llywodraeth leol mewn saith ardal o dan Orchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Cymru) (Diwygio) 2011. Ni wnaeth y Gorchymyn yr un newidiadau i ffiniau etholaethau seneddol San Steffan a daeth i rym ar 14 Rhagfyr 2011 felly o’r adeg hon ymlaen mae rhai gwahaniaethau rhwng etholaethau seneddol San Steffan ac etholaethau Senedd Cymru. Mae hyn hefyd yn golygu, ar gyfer rhai etholaethau, nad yw’r data ar gyfer 2012 ymlaen yn gyson â’r data ar gyfer blynyddoedd blaenorol. Nodir yr ardaloedd hyn yn y data.

Nodwch fod yr hawl i bleidleisio’n wahanol ar gyfer etholiadau'r Senedd ac etholiadau seneddol San Steffan. Mae gan ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy’n preswylio yng Nghymru hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Senedd (a llywodraeth leol) ond nid yn etholiadau seneddol San Steffan, er enghraifft.

Gwnaeth Deddf y Senedd ac Etholiad (Cymru) 2020 ddarpariaethau i ostwng yr oedran pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd i 16, gan olygu roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiadau’r Senedd yn 2021.

Gwnaeth Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ddarpariaethau i ostwng yr oedran pleidleisio yn etholiadau llywodraeth leol er mwyn caniatáu i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio.

Mae nifer yr etholwyr Senedd Cymru a llywodraeth leol ar 1 Rhagfyr 2020 felly’n cynnwys y rhai 16 a 17 oed sydd wedi cofrestru i bleidleisio, am y tro cyntaf erioed. Nid yw data ar gyfer blynyddoedd blaenorol yn cynnwys y rhai 16 a 17 oed.

Mae Hawlfraint y Goron ar y deunydd hwn a gellir ei ailddefnyddio (ac eithrio logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.


Casgliad data a dull cyfrifo

Caiff y data eu casglu gan awdurdodau lleol fel rhan o ganfas blynyddol o etholwyr. Wedyn caiff y canlyniadau eu cydgasglu a'u cyhoeddi yn ôl ardal etholaethol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu a'u hadrodd bob blwyddyn ac yn ymwneud â 1 Rhagfyr bob blwyddyn fel arfer.

Yn 2012, cynhaliwyd y canfas blynyddol o etholwyr yn gynnar a chyhoeddwyd y rhestr etholwyr yn gynnar ar 16 Hydref er mwyn caniatáu ar gyfer etholiadau'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2012.

Er mwyn sicrhau bod y gofrestr etholwyr mor gyflawn a chywir ag oedd yn bosibl cyn cyflwyno Cofrestru Etholiadol Unigol yn haf 2014, ym Mhrydain Fawr, yn lle cyhoeddi cofrestri etholwyr blynyddol ar 1 Rhagfyr 2013, fe'u cyhoeddwyd yng ngwanwyn 2014. Cyhoeddwyd y cofrestri etholwyr ar 10 Mawrth 2014 yng Nghymru.

Mae cofrestrau etholiadol a gasglwyd ar 2 Mawrth 2020 wedi'u cynhyrchu i gefnogi adolygiad Ffiniau'r Etholaeth Seneddol sydd i ddod i ben ym mis Gorffennaf 2023.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir y data i amcangyfrif maint etholiadol pob un o etholaethau'r Senedd ac i gynorthwyo ag unrhyw ymchwil a wneir cyn etholiadau perthnasol.

Prif ddefnyddwyr y data hyn fydd Ymchwil y Senedd (wrth gynorthwyo holl Aelodau'r Senedd neu ASau dros etholaethau a rhanbarthau); ASau unigol a'u hymchwilwyr; Gweinidogion Cymru a staff eu swyddfeydd preifat; y cyfryngau; swyddogion y wasg a pholisi yn Llywodraeth Cymru; myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion; a dinasyddion, cwmnïau preifat, ac unigolion eraill sydd â diddordeb.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Nid yw'r data wedi'u talgrynnu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Diwygiwyd data 2016 a 2017 ym mis Ebrill 2019 gan fod y data yn flaenorol wedi dangos etholwyr seneddol y Deyrnas Unedig. Mae’r data bellach yn dangos etholwyr y Senedd a llywodraeth leol er mwyn bod yn gyson â’r blynyddoedd blaenorol.

Teitl

Cofrestr etholwyr yn ôl ardaloedd etholaethol a rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Diweddariad diwethaf

Mai 2021 Mai 2021

Diweddariad nesaf

I'w gyhoeddi

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ystadegau Etholiadol y DU, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Rholiau etholiadol; cofrestr etholiadol cymru; pleidleiswyr; ystadegau cofrestr etholiadol; Etholiadau Senedd Cymru

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we